top
spacer

Aktuality

výuka - doc. Stejskal

Markéta Peřinová 20.9.2017

Vážení studenti,

dnešní (středa 20. 9. 2017) výuka předmětu KHI/QWMA doc. Stejskala se ruší z důvodu zasedání akademického senátu. 

Zítřejší, tj. čtvrteční (21. 9. 2017) výuka předmětu KHI/XUH (15:00-15:45) se též ruší. 

Děkuji za pochopení. 

výuka - doc. Konečný

Markéta Peřinová 20.9.2017

Vážení studenti,

v pondělí 25. 9. 2017 převezmou výuku doc. Konečného Mgr. Roubal a Mgr. Zapletal takto:

KHI/XUH (po, 9:45-11:15 + 15:00-16:30 hod.) - Mgr. Aleš Roubal

KHI/XD20B (po, 11:30-13:00 hod.) - Mgr. Aleš Zapletal

KHI/XD20 + XAD20 + AD20 (po, 16:45-18:15 hod.) - Mgr. Aleš Zapletal

Výuka diplomových seminářů se i nadále odkládá, její zahájení bude včas ohlášeno.

Děkuji vám.

 

History on Film, Film on History 1 (KHI/HOF1)

Tomáš Somer 19.9.2017

Kurz History on Film, Film on History 1 (KHI/HOF1) začíná 27. září. Konat se bude vždy v čase 17:20-19:45 v aule CMTF (Univerzitní 22, 2. nadzemní podlaží=1.patro).

The first lesson of the course History on Film, Film on History 1 (KHI/HOF1) takes place on the 27th of September. The courses will take place from 17:20 (5:20 pm) to 19:45 (7:45 pm) in the assembly hall (aula) of CMTF (Univerzitní 22, 2nd floor).

T. S. 

Realizace předmětů Výběrová přednáška z archeologie pro historiky 2 a 3

Pavlína Kalábková 19.9.2017

V rámci předmětů Výběrová přednáška z archeologie pro historiky 2 a 3 je možné si v tomto semestru vybírat ze sedmi témat, která budou realizována v různých termínech a časech. Pro úspěšné absolvování je nutné si vybrat jedno téma a absolvovat jeho výuku v daných termínech. Podmínky k jeho ukončení - kolokviu - vám bude specifikovat vyučující vždy na úvodní hodině.

Jednotlivá témata jsou (jsou seřazeny tak, jak budou postupně realizována):

1) Dějiny antického umění (učebna 2.02)

ST 9,45-11,15 hod, zahájení: 20. 9. 2017, realizace každý týden, vyučující: dr. Pokorná

2)  Vybrané kapitoly z doby bronzové (učebna 3,11)

ČT 15,00 18,15 hod, blok 1x za 14 dní; zahájení: 21.9.2017, pouze ve vybraných termínech: 21.9.; 5.10. 19.10.; 2.11.; 16.11. a 30.11.; vyučující: doc. Peška+ externisté (doc. Chvojka, dr. Fojtík...)

3) Paleolitické technologie (učebna 3.11)

PA 8,45 14,45 hod, zahájení  22.9.2017; pouze v termínech: 22.9.; 6.10.; 20.10.; 3.11., vyučující: dr. Kalábková + externistka dr. Nerudová

4) Monastická archeologie  (učebna 3.08)  

ČT 15,00 18,15 hod, blok 1x za 14 dní; zahájení: 5.10.2017, vyučující: doc. Nováček

5) Vybrané kapitoly z archeologie a dějin Velké Moravy (učebna 3.08)

ČT 15,00 18,15 hod, blok 1x za 14 dní; zahájení: 12.10.2017, vyučující: doc. Nováček + externisté (prof. Macháček, doc. Galuška, dr. Přichystalová, dr. Štefan)

6) Vybrané kapitoly z doby halštatské (učebna 3.11.)

ČT 15,00 18,15 hod, blok 1x za 14 dní; zahájení: 12.10.2017, pouze ve vybraných termínech:12.10.; 26.10.; 9.11.;23.11.; 7.12.; 14.12.; vyučující: dr. Golec+ externisté (dr. Říčan, dr. Kozubová...)

7) Možnosti výzkumu paleolitu (učebna 3.11)

ČT 15,0 18,15 hod, PA 8,45 12,15 hod; zahájení 30. 11. 2017; bloková výuka pouze ve vybraných termínech: 30.11/1.12.; 14./15.12. první nebo druhý týden v lednu bude upřesněno; vyučující: dr. Kalábková + externista dr. Šída

Máte-li další dotazy - ozvěte se.

Pavlína Kalábková (garantka obou předmětů)

začátek výuky!!

Markéta Peřinová 18.9.2017

Vážení studenti,

vezměte prosím na vědomí:

PhDr. Karel Chobot je v úterý 19. září 2017 ze zdravotních důvodů nepřítomný a výuku zahajuje v úterý 26. září 2017.

________________________________

Výuka předmětu KHI/XBEX začne ve středu 27. 9. 2017 (9:45-11:15 hod., vyučující dr. Antonín Malaníková).

_________________________________ 

Děkuji za pochopení.

M. P. 

Seminář "Odraz hmotné kultury v muzejních sbírkách"

Karel Podolský 18.9.2017

Úvodní seminář předmětu Odraz hmotné kultury v muzejních sbírkách se uskuteční již tento čtvrtek, tedy 21. září. Sraz všech zapsaných studentů je v 15 hodin na recepci Vlastivědného muzea v Olomouci (nám. Republiky 5). Prosíme o maximální účast a dochvilnost.

Karel Podolský 

KHI/XD20G

Markéta Peřinová 16.9.2017
Seminář k dějinám 20. století G
Rád bych upozornil na zařazení nového semináře k dějinám 20. století do rozvrhu. 
Seminář se bude zabývat jevy každodenního života v normalizačním Československu (70. léta a 1. polovina 80. let, s přesahem do let tzv. přestavby). Umožní studentům nahlédnout jeho realitu skrze tisk (noviny a časopisy), kulturní produkci (televizní seriály, populární hudba) a volnočasové aktivity (chataření, tzv. kutilství, móda). Pozornost bude věnována zejména tomu, jakým způsobem do těchto oblastí promlouvala normalizovaná státně-stranická moc a jak se je snažila ovlivňovat podle svých požadavků, představ a přání. Výklad se bude také zamýšlet nad tím, jaké symboly v těchto oblastech v průběhu normalizace vznikly a jak ovlivňují současné chápání tohoto období. Součástí semináře bude práce s ukázkami dobového tisku, filmů, televizních seriálů a populární hudby (i mimo setkání tematicky zaměřená na tyto oblasti).
Výuka se koná v úterý v čase 8.00-9.30 v učebně 3.08. Bude zahájena 26. září 2017.
Mgr. Aleš Zapletal 

nové předměty/new courses

Markéta Peřinová 14.9.2017

Vážení studenti,

dovoluji si vás upozornit na čtyři nové kurzy vyučované v anglickém jazyce.

Více info - viz přílohy.

 

Dear students,

please pay attention to new courses taught at the Department of History and Department of Classical Philology.

Please see the attached files for more information.

Úvodní setkání Diplomového semináře ze středověku (pro magistry)

David Papajík 13.9.2017

Úvodní setkání Diplomového semináře ze středověku (v rámci magisterského studia) se uskuteční v pondělí 18. září 2017 v čase 13.15 hodin v místnosti SP4. Účast všech zainteresovaných je nutná z toho důvodu, že se bude stanovovat program na celý semestr.

D. Papajík

výuka - dr. Engelbrechtová

Markéta Peřinová 12.9.2017

Vážení studenti,

výuka předmětů dr. Engelbrechtové začne z důvodu její účasti na zahraniční konferenci od 25. září 2017.

Děkuji vám za pochopení. 

1AA1, 1DEA1, 1DEA3, 1DEA5, 3OPL1 a 3OPL3 v ZS2017

Ivana Vostrovská 31.8.2017

Vážené a milé studentky a studenti,

výuka mých předmětů 1AA1, 1DEA1, 1DEA3, 1DEA5, 3OPL1 a 3OPL3 v ZS2017 začne až v týdnu od 2. 10. 2017. Laboratorní praxe v rámci výše uvedených předmětů můžete začít plnit od 25. 9. Od začátku semestru dne 18. 9. 2017 se můžete chodit zapisovat do rozvrhu laboratorních praxí (info u kolegyně Jany Šínové). Na mailu budu k dispozici od 23. 9., osobně od 29. 9.

Srdečně zdraví Ivana Vostrovská

Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 28
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz