top
spacer

Aktuality

Pozvánka - Marie Terezie

Markéta Peřinová 3.5.2017
Vážené kolegyně, vážení kolegové,   dovolujeme si vás upozornit, že došlo k úpravě data konání pracovního semináře   Panovnice velkých reforem Marie Terezie   na pátek dne 29. září 2017 (původně oznámené datum konání bylo 14. září).   Místo a čas konání zůstává nezměněno (tj. Ústav státu a práva AV ČR, zasedací  místnost v 7. patře, od 10,00 hod.)   V příloze naleznete upravenou pozvánku.   S pozdravem  Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.

Výzva pre prednášateľov - Konferencia

Markéta Peřinová 28.4.2017

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene oddelenia Archív a správa registratúry UKB si Vás dovoľujeme osloviť s ponukou prednášať alebo zúčastniť sa na pripravovanej vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou na tému MÁRIA TERÉZIA A JEJ DOBA VO SVETLE POMOCNÝCH VIED HISTORICKÝCH, ktorá sa bude konať 7. - 8. SEPTEMBRA 2017 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Ústredná téma pripravovanej konferencie je zameraná na pomocné vedy historické: sfragistika, heraldika, vexilológia, genealógia, ikonografia, faleristika, ikonografia, archontológia, numizmatika a príbuzné spoločenské vedy: knižničné vedy, literárna veda, muzeológia, kulturológia, dejiny umenia, etnografia.

Podrobnejšie informácie o konferencii a jej odborných témach nájdete v priloženej výzve pre prednášateľov.

Záujemcov o prednesenie odborného príspevku, prosíme, zaregistrovať sa prostredníctvom online formulára.

SK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7-_hwBGQP3zixi9paNev6AMqvptigR-g-qoaSJZf5ulLNog/viewform?usp=sf_link

* Termín registrácie názvu a abstraktu prednášky je predĺžený do: 10. MÁJ 2017

* Potvrdenie o zaradení prednášky do programu konferencie: 15. MÁJ 2017

Veríme, že tematické zameranie pripravovanej vedeckej konferencie Vás osloví a pripojíte sa ku kolektívu prednášateľov.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, vedúcu alebo pracovníkov Archívu a správy registratúry UKB.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami a na stretnutie na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave!

S pozdravom

PhDr. Silvia Némethová

organizačný garant konferencie

Archív a správa registratúry UKB

vedúca oddelenia

Univerzitná knižnica v Bratislave

Michalská 1

814 17 Bratislava

tel.: +421 2 20 466 105

e-mail: silvia.nemethova@ulib.sk

Mezinárodní konference v Kroměříži ve dnech 20.–23. června 2017 | HRADY A TVRZE V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

Markéta Peřinová 28.4.2017

Vážené dámy,

Vážení pánové,

přijměte, prosím, pozvání na 16. ročník mezinárodní specializované konference stavebněhistorického průzkumu s názvem Hrady a tvrze v širších souvislostech, která se uskuteční ve dnech 20.–23. června 2017 v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Konferenci pořádá Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, územní odborné pracoviště NPÚ v Kroměříži a Zlínský kraj.

Hrady a tvrze náleží již dlouhodobě k badatelsky nejexponovanějším památkám. Z hlediska zájmu návštěvnické veřejnosti pak hrady a tvrze či jejich zříceniny představují jednu z vůbec nejatraktivnějších skupin zpřístupněných památkových objektů. Za staletí své existence se staly neodmyslitelnou součástí kulturní krajiny a přirozenými dominantami, tvořícími pro nejširší veřejnost zřetelnou spojnici mezi minulostí a současností. Tyto stavby spoluvytvářely páteř osídlení krajiny, byly místy důležitých historických událostí, sídly významných držitelů, ale i místy každodenního života, součástmi hospodářských a správních struktur. Cílem konference je především přispět, alespoň dílčím způsobem, k interdisciplinárnímu studiu opevněných sídel a k poznání širšího kontextu, v němž jednotlivé objekty vznikaly a fungovaly.

Tematické okruhy konference: Hrady a tvrze v historické sídelní struktuře − Každodenní život − Možnosti moderních technologií při odborné dokumentaci − Aktuální výsledky průzkumů jednotlivých lokalit

V příloze naleznete pozvánku a bližší informace včetně organizačních záležitostí.

Závazné přihlášky k účasti lze zasílat do 31. května 2017 přes on-line formulář.

Zájemci mohou i nadále zasílat přihlášky k příspěvkům včetně anotací na e-mail vrla.radim@npu.cz, příspěvky je možné prezentovat také formou posterů.

Podrobné a aktuální informace včetně předběžného programu najdete na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.cz, Sdružení pro SHP www.svornik.cz a FB události.

S přáním příjemného dne

Mgr. Petra Zelinková

kancelář ředitelky

pracovnice vztahů k veřejnosti

Sněmovní nám. 1/2

767 01 Kroměříž

tel.: +420 573 301 435

mobil: +420 775 442 269

 

datová schránka: 2cy8h6t

www.npu.cz/uop-kromeriz

Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 16
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz