top
spacer

Aktuality

Konference v Kladrubech nad Labem 25.–26.5.2017

Markéta Peřinová 24.4.2017
Vážený pane, vážená paní,

jménem ředitele Národního hřebčína Kladruby nad Labem, Ing. Jiřího Machka, si Vás dovolujeme pozvat na mezinárodní konferenci OCHRANA KULTURNÍ KRAJINY, která se uskuteční 25.–26. května 2017 v Kladrubech nad Labem. Pozvánku naleznete v příloze.

Bude nám potěšením, pokud pozvánku předáte dál i svým kolegům či dalším osobám, které by mohly mít o účast zájem.

Budeme se těšit na shledanou v Národním hřebčíně Kladrubech nad Labem.
S pozdravem,
Mgr. Jakub Racek
státní příspěvková organizace
Kladruby nad Labem 1
533 14 Kladruby nad Labem
(+420) 727 910 671

XIV. odborná konference o Hané

Markéta Peřinová 21.4.2017
Dobrý den,
 
v příloze vám posílám pozvánku a přihlášky na XIV. odbornou konferenci o Hané, která se uskuteční dne 5. října 2017 v Muzeu Komenského v Přerově. Uzávěrka přihlášek pro přednášející je 30. června 2017. Bližší informace naleznete v přílohách.

S pozdravem
Mgr. Lubor Maloň
zástupce ředitele
vedoucí oddělení společenských věd
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Horní náměstí 7
750 11 Přerov
tel.: 581 250 534
mobil: 724 947 542

Pozvánka na konferenci o kulturních dějinách

David Papajík 13.4.2017

V níže uvedeném souboru naleznete pozvánku na konferenci Stav a perspektívy výskumu kultúrnych dejín v strednej Európe, která se koná 7.-8. září 2017 v Ružomberku.

D. Papajík

Pozvánka na konferenci Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska

Markéta Peřinová 12.4.2017

Vážení přátelé,

 

v příloze zasílám program mezinárodní vědecké konference "Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska", která se uskuteční ve dnech 26. a 27. dubna v Těšíně. Všichni zájemci o problematiku jsou srdečně zváni.

 

Srdečně zdraví

 

David Pindur

Konferencia Mesto a jeho historicka krajina

Markéta Peřinová 10.4.2017

V prílohe

Mgr.Ján Valo, PhD. 

Tajomník katedry
Katedra archívnictva a PVH
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č. 6 - Historická budova UK (IV. poschodie, pracovňa Š 406) Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra archívnictva a PVH
Gondova 2, P.O.BOX 32
SK - 814 99  Bratislava
SLOVAKIA

e-mail: jan.valo@uniba.sk
TEL.: +421259244314
WEB.: https://fphil.uniba.sk/valo/

Pozvánka na študentskú konferenciu

Markéta Peřinová 10.4.2017

Dobrý deň, 

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Katedrou politických vied a verejnej správy Užhorodskej národnej Univerzity, Research Institute of Central Europe a občianskym združením Res Publica Vás pozývajú na Medzinárodnú vedeckú konferenciu študentov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanú v rámci 6. ročníka Košických politologických dialógov na tému: "Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a medzinárodných vzťahov". Konferencia sa uskutoční v dňoch 11. a 12. mája 2017 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. (adresa: Moyzesova 9, 040 01 Košice)

Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov predovšetkým z odborov politológia, právo, história, sociológia, verejná správa a medzinárodné vzťahy.

Podrobnejšie informácie nájdete v  prílohe. Program konferencie bude zaslaný prihláseným účastníkom po ukončení registrácie. 

Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním prihlášky (v prílohe) najneskôr do 30. apríla 2017.

Tešíme sa na Vašu účasť a ostávame s pozdravom.

Mgr. Gabriel Koscelanský

člen organizačného tímu konferencie

e-mail:  studentskakonferencia@gmail.com

tel.:      +421 (0) 55 234 71 07

mob.:    +421 918 738 262

web:     kpo.ff.upjs.sk

Katedra politológie/Department of Political Science

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Moyzesova 9

040 01  Košice

Pozvánka na seminář "Tak nutno přitahovat srdce." Barokní umění východních Čech.

Markéta Peřinová 31.3.2017

Dobrý den,

jménem Městského muzea Česká Třebová si Vám dovoluji zaslat pozvánku na seminář

Tak nutno přitahovat srdce…“ Barokní umění východních Čech.

Seminář je součástí širšího projektu Česká Třebová barokní.

Termín konání semináře je 27. 9. 2017, uskuteční se v Městském muzeu Česká Třebová.

Více informací se nachází v příloze a bude uveřejněno na webových stránkách muzea www.mmct.cz.

S pozdravem

Veronika Němcová

Městské muzeum Česká Třebová

Pozvánka na prezentaci knih Film a dějiny 5 a 6

Markéta Peřinová 29.3.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na prezentaci kolektivních monografií Film a dějiny 5. Perestrojka/přestavba a Film a dějiny 6. Postkomunismus. Proměny českého historického filmu po roce 1989, která se uskuteční v pondělí 10. dubna 2017 od 18 hodin v salonku Restaurace Clubu MAT v přízemí kina, Karlovo náměstí 19, Praha 2.

Pátý díl řady Film a dějiny se zaměřuje na film a televizi po roce 1985. Podniká v podstatě jakési „sondy“ do tehdejší audiovizuální sféry. Masmédium televize zahájilo svůj československý boom za normalizace, kdy se stalo prvořadým nástrojem režimní propagandy, resp. socializace, ovlivňujícím život rodin i celé společnosti a ustavujícím dokonce jiné než (tradiční) politické, totiž „popkulturní“ pojetí občanství. Kolektivní monografie se jednak zabývá tématem, které je u nás prakticky neznámé, a sice dějinami sovětské „filmové perestrojky“, a jednak zkoumá otázku, zda v československých audiovizuálních médiích opravdu probíhaly procesy srovnatelné s těmi sovětskými. „Mapuje“ prostor (ne)přestavby v naší kinematografii/televizi.

Kolektivní monografie Film a dějiny 6. Postkomunismus postihuje vybraná témata spojená s proměnou žánru historického filmu a televizního seriálu a jeho společenskou reflexí po roce 1989. Jednotlivé studie se zaměřují na prvky ostalgie a postkomunismu, ideovou revizi pohledu na české dějiny, návaznost na tvorbu 60. let a přetrvávající schémata z období normalizace, proměnu filmového stylu a narace, přesun témat od velké historie k osobní a rodinné historii. Po roce 1989 přestala existovat cenzura, byl zrušen státní monopol, výroba přešla do soukromých produkcí, prezentovaná ideová východiska se stala soukromou záležitostí tvůrců. Tyto změny se vtiskly do podoby žánru historického filmu. Široký divácký a kritický zájem potvrzuje, že historické filmy a seriály patří v české společnosti i nadále k tématům vysokého společenského statusu. Kniha se snaží prokázat, že současný historický film hodnotí nejenom zobrazovaná období, ale že se rovněž v alegorické rovině vyjadřuje k aktuálním kulturně-politickým tématům. Autoři vycházejí z teze, že minulost se stává místem poznávání přítomnosti.

Budeme se těšit na Vaši účast na prezentaci

S pozdravem

Anna Macourková

Oddělení knihovny, výstav a konferencí

Odbor produkční 

Ústav pro studium totalitních režimů

Hadovka Office Park

Evropská 2590/33 c

160 00  Praha 6

 tel:  +420 221 008 314
Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 28
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz