top
spacer

Archeologie

Kontaktní adresa:

Sekce archeologie katedry historie
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
pracoviště Sekce archeologie: Na Hradě 5, 771 80 Olomouc

telefon/fax: 585 633 235 (klapka 3235)


orientační mapka zde (budova Na Hradě je vyznačena zelenou barvou)

Personální obsazení:

Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
(pprochazkova@centrum.cz, pavlina.kalabkova@upol.cz, mobil 603591821)
PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.
(peska@ac-olomouc.cz, jaroslav.peska@upol.cz, mobil 603213874)
Mgr. Pavel Šlézar
Mgr. Jan Andres (pomocný technický pracovník)
Mgr. Ivana Vostrovská (archeologická laboratoř)

Externí přednášející:

Prof. Dr. Martin Bartelheim
Eberhard Karls Universität Tübingen, Institut für Ur- und Frügeschichte und Archäologie des Mittelalters, Schloss Hohentübingen, 72070 Tübingen, Deutschland

PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.
Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie PřF JČU v Českých Budějovicích, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

PhDr. Michal Bureš, Ph.D.
ArcheoPro o.p.s., Zlatnická 11, 110 00 Praha 1

PhDr. Eva Černá
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., Žižkova 835, 434 01 Most

Doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav antropologie PřF MU Brno, Vinařská 5, 603 00 Brno

PhDr. Ivana Fridrichová- Sýkorová, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1

Prof. PhDr. Martin Gojda,CSc.
Katedra archeologie, FHS ZČU Plzeň, Sedláčkova 31, 306 14 Plzeň

Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.
Archaia Brno, o.p.s., Česká 156/6, 602 00 Brno-->

Mgr. Martin Holub
Labrys o.p.s, Mezi Školami 2321/95, 158 00 Praha 13 - Nové Butovice

Mgr. Petr Chvojka, Ph.D.
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV, Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice

Mgr. Martin Ježek, Ph.D.
Archeologický ústav ČAV Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01, Praha 1

Prof. Dr. Slawomir Kadrow
Institut Archeologii i Etnografii PAN, ul. Slawkowska 17, PL- 31 016 Kraków

Mgr. Ludmila Kaňáková - Hladíková, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie, FF MU Brno, A. Nováka 1, 602 00 Brno

Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01, Praha 1

Mgr. Jiří Militký
Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR. v.v.i.

Mgr. Martin Novák, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno

Prof. PhDr. Mária Novotná,DrSc.
Katedra klasickém archeológie, Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, SK-918 43 Trnava

Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie, FF MU Brno, A. Nováka 1, 602 00 Brno

PhDr. Ing. Lubor Smejtek, Ph.D.
ÚAPP středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha

Mgr. Ladislav Šmejda, PhD.,
Katedra archeologie, FHS ZČU Plzeň, Sedláčkova 31, 306 14 Plzeň

PhDr., Ing. Petr Škrdla, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno

PhDr. Jan Šmerda
Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno

Mgr. Jan Turek
ÚAPP středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha

poslední aktualizace: 04.01.2013, 23:05.
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz