top
spacer

Archeologie

Kontaktní adresa:

Sekce archeologie katedry historie
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

pracoviště Sekce archeologie: tř. Svobody 671/8 | Olomouc | 779 00
telefon/fax: 585 633 235 (klapka 3235)


orientační mapka zde (budova Na Hradě je vyznačena zelenou barvou)
archeologická laboratoř – nabídka služeb zde

Personální obsazení:

Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. (vedoucí sekce)
Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.
Doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.
Mgr. Martin Golec, Ph.D.
Mgr. Miloš Hlava, Ph.D.
Mgr. Martin Novák, Ph.D.
Bc. Jana Šínová (archeologická laboratoř)
PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Vaněček (archeologická laboratoř)
Mgr. Ivana Vostrovská
Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D.
Mgr. Jan Andres (pomocný technický pracovník)

Externí přednášející:

PhDr. Michal Bureš, Ph.D.
Archeo Pro, o. p. s., Zlatnická 11, 110 00 Praha 1

PhDr. Eva Černá
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Jana Žižky 835, 434 01 Most

Doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 5, 625 00 Brno

Mgr. Martin Holub
Kontakt: holubmartin@centrum.cz

Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno

PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
Sekce starších dějin katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.
Moravské zemské muzeum (Centrum kulturní antropologie), Zelný trh 6, 659 37 Brno

Ing. Petr Škrdla, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. (Středisko pro výzkum paleolitu a paleoetnologie), Čechyňská 19, 602 00 Brno

poslední aktualizace: 4.6.2017
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz