Celostátní studentská vědecká konference - Historie

web pro organizátory, účastníky a zájemce o konferenci

Hlavní strana

Úkolem těchto webových stránek je představit celostátní studentskou vědeckou konferenci Historie, určenou pro vysokoškolské studenty historie a příbuzných oborů. Podle statut, které každý rok vydává pořádající pracoviště, má každá katedra či ústav právo nominovat dvě původní studentské práce ve stanoveném rozsahu. Organizátoři zajistí oponentské posudky a na dvoudenním setkání, které se koná v posledních letech na přelomu března a dubna každý ze soutěžících svou práci ve vymezeném čase stručně představí a poté odpoví na námitky oponentského posudku i na dotazy z pléna.

Letos pořádá Celostátní studentskou vědeckou konferenci Ústav historických věd Filozoficko- přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a to ve dnech 29. a 30. března 2012. Program konference přinášíme zde.

Tyto stránky jsou určeny organizátorům, budoucím účastníkům a zájemcům o konferenci. Naleznete zde jak přehled již proběhlých konferencí z let 1995–2010, tak i obsahy výsledných sborníků. Důležitou součástí je i seznam pracovišť, které jsme oslovili při přípravě olomoucké konference v roce 2011. Pokud tyto katedry a ústavy posílají své zástupce na konferenci, naleznete zde i kontakty na vyučující, kteří Vám mohou poskytnout o konferenci a podmínkách účasti bližší informace. Rádi bychom tyto kontakty udržovali v aktuální podobě – máte-li proto nějaké pozměňující či doplňující informace, obraťte se, prosím, na našeho webmastera.

Tento web vznikl za podpory Katedry historie FF UP | Copyright © 2011 Martin Barus, Jana Oppeltová, Benjamin Pytlik |
Designed by benek | Kontakt na webmastera | HTML | CSS |