Úvod /
  Introduction


 
Členové /
  Staff


 
Aktuality /
  News


 
Výzkum /
  Research


 
Databáze /
  Databases


 
Odkazy /
  Links


 
Publikace /
  Works published


 
Seznam diplomových   a dizertačních prací   obhájených od r. 1990 /
  List of MA theses and   PhD dissertations   defended since 1990 

Databáze - Databases

  www.ikonografiemoravy.cz  (databáze ikonografických pramenů k dějinám měst na Moravě)

  www.ikonografielitovle.cz   (databáze ikonografických pramenů k dějinám Litovle a Litovelska)

  http://historic-cities.huji.ac.il (databáze obrazových i textových pramenů k evropským, americkým a

                                                  asijským městům od středověku do současnosti)

  www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html (databáze historických pramenů nejen k urbánním   dějinám)

  www.gutenberg.org (digitální knihovna)


  
www.perseus.tufts.edu/hopper/ (digitální knihovna)

 

  www.archive.org (digitální knihovna)

Web site and all contents © Copyright | Centrum urbánních dějin | benek | 2009 | All rights reserved.

Free website templates