Úvod /
  Introduction


 
Členové /
  Staff


 
Aktuality /
  News


 
Výzkum /
  Research


 
Databáze /
  Databases


 
Odkazy /
  Links


 
Publikace /
  Works published


 
Seznam diplomových   a dizertačních prací   obhájených od r. 1990 /
  List of MA theses and   PhD dissertations   defended since 1990 

Seznam diplomových a dizertačních prací obhájených od r. 1990 - List of MA theses and PhD dissertations defended since 1990

1990

 

BARTLOVÁ, Ivana: Vývoj školství v Příboře do roku 1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1990. Vedoucí: A. Skoupý.

 

GALIOVÁ, Olga: Správní, hospodářský, politický a kulturní vývoj politického okresu Bílovec do roku 1949. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1990. Vedoucí: J. Schulz.

 

KUČA, Jaromír: Mezi olomouckými kongresy (kapitoly z dějin studentského hnutí v letech 1968-1969). Olomouc 1990. Vedoucí: M. Trapl.

 

MARTÍNEK, Milan: Dějiny textilní výroby v Jindřichově Hradci. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1990. Vedoucí: F. Kraváček.

 

1991

 

ČEPLOVÁ, Ivana: Historie s. p. Oděvní průmysl Prostějov. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1991. Vedoucí: F. Kraváček.

 

DAJČ, Jiří: Vývoj základního školství v Zábřehu v letech 1945-1976. Magisterská diplomová práce. Vedoucí: F. Kraváček.

 

DIVÁCKÁ, Soňa: Vývoj Kostelce na Hané v letech 1945-1960. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1991. Vedoucí: A. Burget.

 

DOKOUPILOVÁ, Karla: Dějiny Olomouce do roku 1848 (videoprogram). Magisterská diplomová práce. Olomouc 1991. Vedoucí: S. Kovářová.

 

PŘIBYLOVÁ, Světlana: Vývoj středních škol v Uničově od roku 1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1991. Vedoucí: A. Skoupý.

 

ŠPANIHELOVÁ, Radomíra: Dějiny lázeňství v Rožnově pod Radhoštěm v 18.-20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1991. Vedoucí: J. Schulz.

 

WLODAZOVÁ, Gabriela: Z dějin olomoucké univerzity v 19. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1991. Vedoucí: M. Pospíchal. 

 

ZBOŘILOVÁ, Ludmila: Vývoj školství a kultury ve městě Kroměříži v letech 1918-1938. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1991. Vedoucí: M. Trapl.

 

1992

 

HAGENOVÁ, Dana: Spolky ve Vsetíně v letech 1861-1914. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1992. Vedoucí: A. Skoupý.

 

KLÍČOVÁ, Jana: Vývoj právovárečného práva a pohostinské živnosti v Prostějově v kontextu prostějovských cechů a řemesel. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1992. Vedoucí: M. Trapl.

 

KOŽÍŠKOVÁ, Kateřina: Kulturní život v Prostějově v letech 1945-1948. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1992. Vedoucí: M. Trapl.

 

MOKROŠ, Martin: Prostějov a Prostějovsko v letech 1945-1948. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1992. Vedoucí: J. Bartoš.

 

NEDKOVÁ, Jana: Pověsti o Olomouci jako historický pramen. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1992. Vedoucí: J. Holinková.

 

SLOVÁKOVÁ, Dagmar: České spolky v Lipníku nad Bečvou (1870-1918). Magisterská diplomová práce. Olomouc 1992. Vedoucí: M. Trapl.

 

STOPOVÁ, Renáta: Dějiny města Hradce Králové do roku 1618 ve světle východočeské historiografie (autoři 18.-20. století). Magisterská diplomová práce. Olomouc 1992. Vedoucí: J. Holinková.

 

1993

 

ČAPKA, Radek: Židé v našich zemích se zvláštním zřetelem k Moravě v letech 1848-1918. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1993. Vedoucí: M. Pospíchal.

 

HALÁTEK, Tomáš: Politický vývoj Opavska v letech 1945-1948. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1993. Vedoucí: K. Podolský.

 

KOHOUT, Štěpán: Příspěvek k dějinám Olomouce (pobyt Jana Kapistrána). Magisterská diplomová práce. Olomouc 1993. Vedoucí: J. Bistřický.

 

POLÁKOVÁ, Olga: Německý tisk jako pramen k politickým dějinám Olomouce v letech 1918-1919. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1993. Vedoucí: M. Trapl.

 

PYTLÍČEK, Tomáš: Historicko-geografická charakteristika panství Velká Bystřice. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1993. Vedoucí: J. Schulz.

 

1994

 

BARTEČKOVÁ, Romana: Hospodářská a společenská aktivita Židů v Uherském Brodě v 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: J. Horejsek.

 

BRHLOVÁ, Zuzana: Hospodářský a sociální vývoj Vsetínska od poloviny 19. století do 30. let 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: K. Podolský.

 

BURDÍKOVÁ, Věra: Česká spolková činnost v Opavě 1918-1951. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: F. Kraváček.

 

DOBROVOLNÁ, Alexandra: Struktura židovského obyvatelstva ve Vsetíně v letech 1869-1910. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: J. Horejsek. 

 

FÍKOVÁ, Kateřina: Hospodářský a společenský život města Kojetína v letech 1848-1918. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: M. Trapl.

 

GOCMAN, Marek: JUDr. Richard Fischer a počátky české správy v Olomouci po roce 1918. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: M. Trapl.

 

JEZDINSKÁ, Karolina: Hospodářská a společenská aktivita židovské komunity v Olomouci ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: J. Horejsek.

 

KACHLÍKOVÁ, Marcela: Československá sociální demokracie v Olomouci od počátku roku 1922 do konce roku 1925. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: M. Trapl.

 

LACNÁ, Daniela: Kulturní život města Zlína 1918-1929. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: M. Trapl.

 

NĚČKOVÁ, Pavlína: Ozdoby a šperky olomouckých měšťanů v 16. a 17. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: J. Holinková.

 

RUDOLFSKÁ, Jana: Významní absolventi kroměřížského gymnázia. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: J. Holinková.

 

ŠULC, Ivo: Město Chrudim a jeho vztah k vojenskému systému habsburské monarchie v druhé polovině 19. a na začátku 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: K. Podolský.

 

VOJNAROVÁ, Dita: Problematika školství v Bohumíně v letech 1918-1938. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1994. Vedoucí: K. Podolský.

 

1995

 

ELBEL, Martin: St. John of Capistrano and the franciscean convent in late medieval Olomouc. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: L. Hrabová.

 

CHOVANEC, Petr: Zánik soukromých živností v oblasti Velkého Zlína v letech 1948-1953. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: M. Trapl.

 

KLÜGLOVÁ, Martina: Městská rada v Pardubicích v letech 1605 až 1750: sociální pozadí vládnoucích kruhů. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: M. Pospíchal.

 

KROUPOVÁ, Martina: Židé na Opavsku. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: M. Trapl.

 

OPRŠAL, Petr: Německý spolkový život v Ostravě v druhé polovině devatenáctého a první polovině dvacátého století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: J. Horejsek.

 

PAPAJÍK, David: Vývoj panských sídel v Náměšti na Hané (v období 1141-1916). Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: J. Bistřický.

 

VLČEK, Lubor: Likvidace soukromých živností v Bruntále v letech 1948-1953 a její společenské důsledky. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: A. Skoupý.

 

ZELINKOVÁ, Diana: Židé na Kyjovsku a Hodonínsku 1848-1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1995. Vedoucí: M. Trapl.

 

1996

 

HAJŠMAN, Vladimír: Sociální péče a chudinství v Olomouci 1918-1938. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1996. Vedoucí: M. Pospíchal.

 

LORENC, David: Uničovské cechy v 16. a 17. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1996. Vedoucí: M. Pospíchal.

 

1997

 

HADRAVA, Rudolf: Dějiny Braníka do roku 1922. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1997. Vedoucí: M. Trapl.

 

NEDBÁLKOVÁ, Jana: Politický vývoj města Zlína v letech 1899-1918. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1997. Vedoucí: M. Trapl.

 

ŠTROBL, Karel: Hospodářské a sociální poměry v Kutné Hoře v letech 1914-1938. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1997. Vedoucí: M. Trapl.

 

ŠUSTALA, Pavel: Politická situace na Novojičínsku v první polovině roku 1938 a obecní volby. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1997. Vedoucí: M. Trapl.

 

1998

 

BLAŽKOVÁ, Radmila: Macháňové z Valašského Meziříčí. Obraz jedné řemeslnické dílny 19. století a fajánse z této dílny v muzejních sbírkách. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1998. Vedoucí: K. Podolský.

 

BOHUMSKÁ, Jitka: Matice opavská 1877-1918. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1998. Vedoucí: L. Hrabová.

 

BURDOVÁ, Lenka: Spolkový život v Kopřivnici v letech 1848-1948. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1998. Vedoucí: M. Pospíchal.

 

LYKOVÁ, Hana: Odsun německého obyvatelstva z Krnovska po druhé světové válce. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1998. Vedoucí: J. Bartoš.

 

NOVÁČEK, Ondřej: Kapitoly z hospodářských a sociálních dějin městeček Mohelna a Tasova ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1998. Vedoucí: J. Schulz.

 

ODEHNAL, Petr: Město Klobouky ve druhé polovině 16. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1998. Vedoucí: J. Schulz.

 

VEČEŘA, Pavel: Politické poměry v Uherském Hradišti na přelomu 19. a 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1998. Vedoucí: M. Trapl.

 

1999

 

NĚMCOVÁ, Ilona: Význam stolní společnosti Kosů pro rozvoj společenského a kulturního života v Chrudimi druhé poloviny 19. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 1999. Vedoucí: K. Podolský.

 

ODEHNALOVÁ, Martina: Vývoj středního školství na Uherskohradišťsku do roku 1948. Olomouc 1999. Vedoucí: M. Trapl.               

 

 

 

2000

 

BEŠTA, Michal: Kulturní vývoj města Hodonína v letech 1945-1960. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2000. Vedoucí: M. Trapl.

 

KEILOVÁ, Eva: Židovský textilní průmysl a židovská obec ve Dvoře Králové nad Labem. Magisterská diplomová práce. Vedoucí: D. Schallner.

 

LAMEŠOVÁ, Andrea: Symbolika, rituály a konvence v projevech vztahu muže a ženy v české měšťanské společnosti 19. a 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2000. Vedoucí: K. Podolský.

 

PECHOVÁ, Edita: Prostějov a 50. léta 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2000. Vedoucí: M. Trapl.

 

PRAJZOVÁ, Naďa: České a moravské služebné ve Vídni kolem roku 1900. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2000. Vedoucí: D. Schallner.  

 

2001

 

GALEČKOVÁ, Iveta: Antisemitismus ve spisech Mimořádného lidového soudu v Olomouci (1945-1948). Magisterská diplomová práce. Olomouc 2001. Vedoucí: D. Schallner.

 

MIČKA, Aleš: Dějiny městečka Velká nad Veličkou v letech 1900-1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2001. Vedoucí: M. Pospíchal.

 

ORAVOVÁ, Monika: Reklamní a propagační aktivity firmy Baťa ve Zlíně do roku 1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2001. Vedoucí: M. Trapl.

 

PILNÁ, Jana: Vznik dívčího a odborného školství v Chrudimi a jeho vývoj do roku 1948. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2001. Vedoucí: M. Trapl.

 

PLESKOTOVÁ, Veronika: Hospodářské spolky a živnostenská společenstva na Chrudimsku v letech 1848-1948. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2001. Vedoucí: K. Podolský.

 

ŠUDŘICHOVÁ, Lenka: Obraz německého obyvatelstva ve spisech Mimořádného lidového soudu v Olomouci (1945-1948). Magisterská diplomová práce. Olomouc 2001. Vedoucí: D. Schallner.

 

2002

 

ANDRLOVÁ, Pavla: České spolky v kulturním životě Dvora Králové nad Labem v období 1860-1914. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2002. Vedoucí: A. Skoupý.

 

BERANOVÁ, Jana: Školství a kultura v městě Chrasti v letech 1869-1938. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2002. Vedoucí: A. Skoupý.

 

SKOUMALOVÁ, Eva: Německá vlastivědná práce a historická bibliografie na Šumpersku a Zábřežsku do roku 1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2002. Vedoucí: J. Bartoš.  

 

2003

 

KALUŽÍKOVÁ, Eva: Spolkový život v politickém okrese Mikulov v letech 1918-1938. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2003. Vedoucí: M. Trapl.

 

MIKEŠOVÁ, Kristina: Demonstrace proti odstranění sochy T. G. Masaryka v Prostějově a další projevy protikomunistického odboje ve městě. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2003. Vedoucí: M. Trapl.

 

NOVÁKOVÁ, Miloslava: Moravský Kramerius. Olomoucký knihkupec a nakladatel Romuald Promberger (1856-1932). Magisterská diplomová práce. Olomouc 2003. Vedoucí: A. Skoupý.

 

POLÁŠKOVÁ, Světlana: České spolky v kulturním životě Hodonína v letech 1918-1938. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2003. Vedoucí: A. Skoupý.

 

SLAVÍČKOVÁ, Pavla: Měšťanská společnost ve Vodňanech v druhé polovině 16. století na základě rozboru civilněprávních pramenů. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2003. Vedoucí: J. Miller.

 

VÁCLAVÍK, Oldřich: Sokolské hnutí a jeho podíl na formování české občanské společnosti v Prostějově. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2003. Vedoucí: J. Burešová.

 

VIKTOŘÍK, Michael: Výroba cukrovinek v Olomouci. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2003. Vedoucí: M. Trapl.

 

 2004

 

CIESZLAK, Lieszek: Třebíčský tkalcovský cech do konce 20. let 18. století (Příspěvek k vnitřnímu životu cechu). Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: J. Miller.

 

CHALOUPKA, Petr: Litomyšl v letech 1914-1918. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: K. Podolský.

 

KOUDELÍK, Luděk: Honební obvody Olomouce 1919-1960. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: M. Trapl.

 

MATOUŠKOVÁ, Jitka: Tělocvičná jednota Sokol Brno I. 1862-1953. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: M. Pospíchal.

 

NOVOTNÝ, Lubomír: Vývoj Lidových milic v letech 1948-1958 v Olomouci na podkladě společenských a politických změn v ČSR. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: K. Konečný.      

 

PIKOVÁ, Lucie: Proměny města Moravské Ostravy v meziválečném období. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: K. Podolský.

 

PRCHAL, Vítězslav: Pevnost i rezidence. Obranyschopnost aristokratického sídla na prahu novověku (Osudy zámecké zbrojnice Pernštějnů na Pardubicích v polovině 16. století). Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: P. Vorel.

 

RŮŽIČKOVÁ, Zdeňka: Spolek akademiků chrudimských ve společenském životě Chrudimi v letech 1880 až 1951. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: A. Skoupý.

 

ŠIMAROVÁ, Lenka: Naděje a prohry Přerova v meziválečném období. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: K. Podolský.

 

ŠTELZIG, Jan: Sčítání lidu 1910 a 1921 v Jihlavě. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: M. Pospíchal.

 

VANĚČEK, Jiří: Zásobování města města Olomouce potravinami a Velká válka 1914-1918. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí práce: K. Podolský.

 

VÍTÁMVÁSOVÁ, Jaroslava: Židovská problematika ve spisech Mimořádného lidového soudu v Jihlavě 1945-1948. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: K. Podolský.

 

ŽAŽA, David: Český fašismus ve spisech mimořádného soudu v Olomouci. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2004. Vedoucí: M. Trapl.    

 

2005

 

ČERNIKOVSKÝ, Petr: Raněnovověké město jako vrchnost. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: J. Miller.

 

EICHLEROVÁ, Silvie: Soužití a střetávání Čechů a Němců na Nové ulici u Olomouce na počátku 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: M. Pospíchal.

 

HANÁKOVÁ, Eva: Emigrace Židů z Uherského Brodu ve dvacátém století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: K. Podolský.

 

MAŠOVSKÁ, Hana: Proměny města Pardubice v meziválečném období (městská zastupitelstva a jejich politika). Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: K. Podolský.

 

MÍČKOVÁ, Petra: Akční výbory Národní fronty v obcích a městech politického okresu Frenštát pod Radhoštěm. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: K. Konečný.

 

PAVÉZKA, Tomáš: Dějiny Říma Gaia Velleia Patercula jako pramen pro poznání období pozdní římské republiky v letech 133-31 př. n. l. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: I. Koucká

 

STANCOVÁ, Soňa: České střední školy v Hodoníně v letech 1918-1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: M. Trapl.

 

SVOBODOVÁ, Jitka: Slavnosti a oslavy v Jihlavě v období první Československé republiky. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: M. Trapl.      

 

VIDLIČKA, Jiří: Osudy „zapomenutého“ města Hodolan. Dějiny největší české obce před branami Olomouce. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2005. Vedoucí: K. Podolský.

 

2006

 

BERÁNKOVÁ, Jiřina: Projevy antikatolicismu v Anglii na konci sedmnáctého století s přihlédnutím k City and County of Kongston upon Hill. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: M. Elbel.

 

FRANC, Jaroslav: Říšské město Cheb a jeho správa do nástupu Habsburků. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: J. Miller.

 

HORA, Karel: Okresní akční výbor Národní fronty v Mikulově. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: M. Trapl.

 

HUŠKOVÁ, Simona: Spolky a spolkový život v Železném Brodě v letech 1918-1938. Vedoucí: M. Macková.

 

KUBÁT, Max: Samospráva města Kutné Hory na přelomu 19. a 20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: M. Macková. 

 

LUDVÍKOVÁ, Miroslava: Židovské osídlení města Litomyšle. Bakalářská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: M. Macková.

 

MELOTÍK, Zdeněk: Osud olomouckých Židů 1938-1945. Magisterská diplomová práce. Olomouc. 2006. Vedoucí: J. Burešová.

 

RÁJA, Jan: Hrdelní soudnictví na Vyškovsku na přelomu 16. a 17. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: J. Miller.

 

RAKOVÁ, Zuzana: Kulturně propagační aktivity města České Lípy v období první Československé republiky. Vytváření vlastního obrazu města. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: K. Podolský.

 

ŘEZNÍČEK, Aleš: Velkomeziříčský soukenický cech v raném novověku. Bakalářská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: J. Miller.

 

ŘEZNÍČEK, Jiří: Vznik a vývoj spolkové činnosti v Boskovicích v období první republiky se zaměřením na tělovýchovu a kulturní činnost. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: M. Trapl.

 

VÁVROVÁ, Anna: Německý Brod 1914-1918. Každodenní život malého města za 1. světové války. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2006. Vedoucí: K. Podolský.

 

2007

 

FOKT, Michal: Židé v Českém Brodě a okolí v 18.-20. století. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2007. Vedoucí: M. Macková.

 

NOVOTNÝ, David: Vztahy královských věnných měst jihovýchodních Čech k panovníku v době předbělohorské (1526-1618/20). Magisterská diplomová práce. Olomouc 2007. Vedoucí: P. Černikovský.  

 

2008

 

BUGÁŇOVÁ, Veronika: Vplyv 2. svetovej vojny na život a správu mesta Žilina. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2008. Vedoucí: K. Podolský.

 

HUŠKA, Jakub: Soukenický a tkalcovský cech v Místku. Bakalářská diplomová práce. Olomouc 2008. Vedoucí: J. Miller.

 

KOLÁČNÁ, Jana: Židé a město Plzeň v raném novověku. Magisterská diplomová práce. Olomouc 2008. Vedoucí: R. Pavlíčková.

 

VESELÍKOVÁ, Markéta: Krajinská výstava východních Čech v Litomyšli roku 1929. Obraz z hospodářského a společenského života východočeského města. Bakalářská diplomová práce. Olomouc 2008. Vedoucí: K. Podolský.  

 

 

  

 


Web site and all contents © Copyright | Centrum urbánních dějin | benek | 2009 | All rights reserved.

Free website templates