Úvod /
  Introduction


 
Členové /
  Staff


 
Aktuality /
  News


 
Výzkum /
  Research


 
Databáze /
  Databases


 
Odkazy /
  Links


 
Publikace /
  Works published


 
Seznam diplomových   a dizertačních prací   obhájených od r. 1990 /
  List of MA theses and   PhD dissertations   defended since 1990 

Aktuality – News

  Konference

Na webové adrese www.eauh2012.com naleznete informace k tématům jednotlivých sekcí, které proběhnou v rámci pražské mezinárodní konference Evropských urbánních historiků na konci srpna a na počátku září 2012. Sekce navržená Jaroslavem Millerem a Stephanie Tarbin (University of Western Australia, Perth) “Premodern City as Community: Cohesive Forces and Integrative Factors in European Cities to 1800”  byla přijata mezi hlavní sekce konference. Témata příspěvků do této i jiných sekcí lze posílat buď online (od 1 června 2011) nebo přímo na emailovou adresu Jaroslav.Miller@seznam.cz

Ve dnech 1. – 4. 10. 2010 se koná 10. Mezinárodní konference evropských urbánních historiků v Gentu. Bližší informace na adrese www.eauh2010.ugent.be/. Zájemci o referát v jedné z početných sekcí mohou rovněž na tuto adresu posílat návrhy svých příspěvků do konce prosince 2009. Připomínáme, že příští konference se koná v roce 2012 v Praze.

  Hostitelské přednášky:

11. 4. 2011 se v seminární místnosti katedry historie (přízemí) v 11:30 koná přednáška Dr. Blanky Szeghyové (Historický Ústav AV SR) věnovaná trestní justici v hornouherských městech raného novověku.

16. 3. 2010 v 11:30 vystoupí v rámci semináře Nauka o pramenech Mgr. Michaela Malaníková (FF MU Brno). Předmětem diskuse bude středověká měšťanská kultura a její písemné prameny. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Diskuse se bude konat v počítačové místnosti na katedře historie.

 

2. 12. 2009 v 15:00 hod. přednese v rámci semináře Urban Societies in Visegrad Countries, 1300 – 2000 Dr. Tamás Visi přednášku s názvem Jewish Culture in Moravia. Přednáška se uskuteční v sem. pracovně č. 3. 

 

25. 11. 2009 v 16:30 přednese Mgr. Petr Černikovský doktorskou přednášku “Vrchnostenské ambice českých měst v raném novověku”. Přednáška se uskuteční v seminární pracovně č. 1.

 

29. dubna 2009 přednese dr. Zsuzsa Török (CEU, Budapest) přednášku “The Ethnic Design of Scholarship: Learned Societies and Their Milieus in 19th Century Transylvania”. Přednáška se uskuteční v seminární pracovně č. 1. ve 13:15 hod.

11. března 2009 přednese PhDr. Eva Kowalská, DrSc (Historický ústav SAV)   přednášku “Konfesijní rámec života v uherských městech raného novověku”. Přednáška se uskuteční v seminární pracovně č. 1 ve 13:15 hod.Web site and all contents © Copyright | Centrum urbánních dějin | benek | 2009 | All rights reserved.

Free website templates