Úvod /
  Introduction


 
Členové /
  Staff


 
Aktuality /
  News


 
Výzkum /
  Research


 
Databáze /
  Databases


 
Odkazy /
  Links


 
Publikace /
  Works published


 
Seznam diplomových   a dizertačních prací   obhájených od r. 1990 /
  List of MA theses and   PhD dissertations   defended since 1990 

Výzkum – Research

 Probíhající projekty

 Soupis písemných památek městského dějepisectví Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 (Etapa I: Morava) (GAČR 404/09/0026, 2009 – 2013)

Ukončené projekty

 Město a městská společnost středovýchodní Evropy v raném novověku (GAČR 404/05/0072)

 Hlavní výstupy projektu:

 J. Miller, Uzavřená společnost a její nepřátelé: Město středovýchodní Evropy, 1500 – 1700 (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006).

 J. Miller, Urban Societies in East-Central Europe, 1500 – 1700 (Aldershot – New York: Ashgate, 2008)

 

 
Web site and all contents © Copyright | Centrum urbánních dějin | benek | 2009 | All rights reserved.

Free website templates