top
spacer

Doktorské práce

Seznam doktorských prací za období 2009 - 2015*

Dizertační práce obhájené:

v roce 2015:

KAŠPÁRKOVÁ, Jarmila - Kláštery klarisek a františkánských terciářek v českých zemích v raném novověku, 13.3.2015

RŮŽIČKA, Jan - Obecní reprezentace Bučovic a Slavkova (1850-1914), 13.3.2015

ŠRÁMEK, Josef - Mezi normou, reformou a praxí: Proboštství středověkých benediktinských klášterů na příkladu českých mužských konventů, 24.6.2015

v roce 2013:

HAZDRA, Zdeněk - Šlechta ve službách Masarykovy republiky. Cesty Bořků-Dohalských z Dohalic, Jindřicha Kolowrata-Krakowského, Maximiliana Erwina Lobkowicze a Františka Schwarzenberga 20. stoletím, 11.12.2013

MANDELÍČKOVÁ, Monika - Historie exilu, 8.3.2013

SOMER, Tomáš - Smil, z Boží milosti pán z Lichtenburka, 8.3.2013

v roce 2012:

DOOVÁ, Lenka - Srovnání islandského práva před zánikem a po zániku Islandského svobodného státu 1262/1264. Grágás - Járnsída – Jónsbók, 12.10.2012

ERDÖSOVÁ, Zuzana - Las lenguas originarias en la educación superior mexicana. La realidad sociolingüística de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) , 11.6.2012

FERENCE (SPUHN-BORSCH), Anja Edith - Německé divadelní, hudební, pěvecké a umělecké spolky v Olomouci v letech 1918 až 1938, 12.10.2012

FRANC, Jaroslav - Chebsko a ministerialita. Dvojí identita regionu, 23.3.2012

HANZLÍK, Jan - Kulturní zkušenost z českých multikin. Analýza diskurzu, 18.12.2012

HAVEL, Ondřej - Osudy ukrajinské emigrace v první Československé republice se zaměřením na vysoké školství (Ukrajinský vysoký pedagogický institut Mychajla Drahomanova), 28.6.2012

JOVANOVIĆ, Srdjan - The Birth and Death of Yugoslavia and Czechoslovakia: Developing polypeitarchic history, 23.3.2012

v roce 2011:

KOPEČEK, Pavel - Národní bojové hnutí na Přerovsku v období let 1939-1942, 24.06.2011

KOUDELOVÁ (VYCUDILÍKOVÁ), Jana - Stavebně historický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku , 25.03.2011

POLÁCH, Vladimír - Theodoricus Monachus. Historie o starých norských králích, 01.04.2011

SOBOTKOVÁ (SVOBODOVÁ), Jitka - Komunistické slavnosti v Československu v letech 1948-1989, 16.09.2011


v roce 2010:

TURKOVÁ (ZAPLETALOVÁ), Silvie - Jiří Thurzo (1567-1616) - Osobnost v kontextu doby, 25.06.2010

v roce 2009:

KALOUS, Jan - Sprevedlivý bojovník - Vzestup a pád JUDr. Štěpána Plačka, 27.11.2009

KRAFT, David - Exil z Rakouska a vztahy k Československu 1934 - 1945, 29.05.2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Data převzata z Portálu UP - Kvalifikační práce

---

Seznam doktorských prací obhájených na KHI FF UP v letech:

poslední aktualizace: 4.8.2018, 8:54

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz