CEEPUS

Chceš více poznat Střední Evropu?
Studovat na jedné ze středoevropských univerzit nebo získat materiály pro diplomku v tamější knihovně?
Nebo tě láká spíše Balkán? Tak neváhej!

Výběrová řízení na letní semestr následujícího ak. roku probíhají vždy v říjnu a v březnu-dubnu na zimní semestr dalšího ak. roku.

Koordinátorkou za naší katedru je doc. Radmila Švaříčková Slabáková, ráda zodpoví všechny Tvoje dotazy ať už osobně nebo via e-mail: radmila.svarickova@upol.cz

Aktuální informace - volná místa deadline 2. května 2022

O programu:

 • Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)
 • od ledna 1995, ČR od 1996, celkem 16 zemí střední a jihovýchodní Evropy; cílem podporovat spolupráci a stabilitu v regionu
 • CEEPUS II v letech 2005-2011
 • od ak. roku 2011/12 nově CEEPUS III
 • oficiálním jazykem programu je angličtina
 • možnost vycestovat 2 způsoby:
  • freemovers
  • v rámci tematických sítí

Síť CZ-0029 „European history, politics, culture and memory “:

Mobility v rámci sítě:

 • student musí mít ukončený alespoň 1 rok studia a státní občanství země CEEPUS
 • výběr studentů probíhá přes výběrové řízení:
  • vypsáno vždy v únoru na pobyty v následujícím ak. roce
  • dodatečné výběrové řízení na neobsazená místa v zimním semestru pobíhá vždy v květnu
  • dodatečné výběrové řízení na neobsazená místa v letním semestru pobíhá vždy v září/ říjnu
 • doba pobytu:
  • studenti Bc., Mgr. a Ph.D. stupně: min. doba pobytu 3 měsíce, max. 10 měsíců
  • doktorandi a studenti pracující na diplomových pracích 1 měsíc (min. doba 21 dní) = short-term mobilities
 • studentům jsou uznány kredity získané na zahraniční instituci
 • financování:
  • cestovní náklady hrazené vysílající institucí z dotací MŠMT
  • grant poskytovaný na životní náklady hrazený přijímající zemí
 • administrace:
  • vše probíhá elektronicky přes portál www.ceepus.info
  • jediný tištěný dokument: Letter of Confirmation, který student přiveze ze zahraničí jako potvrzení o absolvování studijního pobytu
 • každý rok v létě pořádá naše síť tradiční letní školy (v minulých letech se konaly např. v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku či na Slovensku), informace jsou vždy v průběhu jara zveřejněny na webu Katedry historie
 • proplacení cestovních nákladů nutno vyřídit na zahr. oddělení FF UP - https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranici/zahranicni-oddeleni/ 

Mobility freemover:

 • mobility pouze v letním semestru
 • deadline přihlášek 30. listopadu
 • student si vybírá sám přijímající univerzitu (kdekoli v účastnické zemi CEEPUS) a zajišťuje si, aby ho univerzita přijala (musí být přijat bez vybírání jakýchkoli poplatků za školné)
 • student si podává přihlášku bez výběrového řízení na vysílající instituci
 • student si zajistí následující dokumenty:
  1. Letter of Acceptance z přijímající instituce
  2. Letter of Recommendation z vysílající instituce
 • financování probíhá stejně jako u standardních mobilit

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)