Výstupy projektu

Plánované výstupy:
Počet podpořených osob - klientů služeb: 250
Počet podpořených osob - poskytovatelů služeb: 50
Počet podpořených organizací: 5

Plánované výsledky:
Počet nově vytvořených/inovovaných programů: 1
Počet nově vytvořených kurzů s komp. IT: 1
Počet nově vytvořených či inovovaných produktů: 38

Publikační činnost:

Limity a možnosti historického bádání - sborník z přednášek hostů, pozvaných během celého běhu projektu.
ukázky: Valentin Lavrenťjevič Janin - Veliký Novgorod: Dějiny v nejstručnějším nástinu (PDF); Robert Kvaček: O novodobé české státotvornosti (PDF)

Mladá historie. Sborník studentských prací z oboru historie - sborník příspěvků vítězů studentské grantové soutěže
ukázky: Josef Šrámek: Otazníky nad nejstaršími dějinami břevnovského konventu: Kosmův vztah k českým klášterůmaneb na okraj jeho kroniky Čechů; Ondřej Kolář: Činnost Inspektorátu finanční stráže v Chebu 1931–1938

Šlechtic mezi realitou a normou. Miscellanea ze studentských prací k dějinám raného novověku - sborník studentů Univerzity Pardubice a Univerzity Palackého
ukázka: Radka Marková: Porodní příručky jako pramen poznání těhotenství a porodu v raném novověku

Bohdan Kaňák: Paleografická edice opisu učebnice psaní pocházejícího z počátku šestnáctého století z Olomouce (opis takzvané učebnice psaní Christofa Lindenspergera)

P. Kunčíková - L. Novotný - M. Korhoň: Digitalizace starých tisků ve Vědecké knihovně v Olomouci. Seminář v rámci projektu Inovace výuky historie

© 2007 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | design FT Systems