top
spacer

Euroculture

Program je realizován v anglickém jazyce.

Jedná se o jednooborové magisterské navazující studium interdisciplinárního a především meziuniverzitního charakteru, založené na spolupráci Univerzity Palackého s dalšími sedmi univerzitami v Evropské unii. Studium je rozděleno do tří semestrů, z nichž dva stráví student na domácí univerzitě a jeden na partnerské, přičemž z obou může získat vysokoškolský diplom (titul M.A.). Cílem programu je připravit kvalitní a jazykově vzdělané odborníky, kteří se uplatní v profesích vyžadujících znalosti o kultuře současné Evropy a Evropské unie. Absolventi, interdisciplinárně vzdělaní odborníci v oblasti evropské kultury, s širokým přehledem o evropských kulturních dějinách, politice, umění, filozofii a sociálních otázkách, se pak mohou pohybovat v širokém evropském kulturním prostoru a flexibilně uplatňovat získané kompetence v nejrůznějších profesních aktivitách od akade-mických přes komerční až po mediální a reprezentativní.
Více informací naleznete na www.euroculture.upol.cz.

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz