top
spacer

Exkurze

V rámci předmětů skupiny C si mohou studenti jak bakalářských, tak magisterských studijních programů na Katedře historie FF UP zvolit odbornou exkurzi. Kreditní exkurze jsou dlouhodobé (od 5 dní déle) a za přípravu referátů, jejich přednesení v průběhu exkurze, následné odevzdání v písemné podobě a úspěšné absolvování závěrečného testu je možné obdržet tři kredity.
Cílem těchto dlouhodobých exkurzí je seznámení se s určitou geografickou oblastí, nebo se obsah exkurzí váže k nějakému tematickému celku či problému. Nedílnou součástí exkurzí je rovněž prohloubení vzájemných kontaktů mezi studenty a učiteli katedry. Vedle tradičních autobusových exkurzí pořádá katedra již několik let také exkurze vodácké.

Katedra také realizuje krátkodobější typy exkurzí nabízené jednotlivými vyučujícími účastníkům seminářů či všem studentům.

Přehled kreditních exkurzí za roky 2000–2010:

2000

Římané ve střední Evropě
4.–8. 5. 2000; garant: PhDr. I. Koucká
Iberie
srpen 2000; garant: prof. PhDr. I. Barteček, CSc.

2001

Francie románská a gotická
23. 6.–3. 7. 2001; garant: Mgr. R. Slabáková, Ph.D.
Vltava – MMI
10.–17. 7. 2001; garanti: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.; Mgr. R. Pavlíčková, Ph.D.

2002

Řecko
20. 6.–6. 7. 2002; garanti: PhDr. I. Koucká; prof. PhDr. I. Barteček,CSc.
Otava – MMII
16.–23. 7. 2002; garant: Mgr. R. Pavlíčková, Ph.D.

2003

Po stopách Polabských Slovanů a do "vendických: hanzovních měst
18.–21. 8. 2003; garant: prof. PhDr. L. Hrabová, CSc.
Berounka – MMIII
15.–22. 7. 2003; garant: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.
Západní Balkán
20. 9.–1. 10. 2003; garanti: PhDr. A. Skoupý, CSc.; Mgr. R. Slabáková, Ph.D.

2004

Itálie
19.–29. 8. 2004; garanti: PhDr. I. Koucká; PhDr. K. Vymětalová – Slezská univerzita Opava
Středověké a raně novověké historické památky Čech, Moravy a Slovenska
18.–24. 5. 2004; garanti: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.; Mgr. M. Elbel, M.A., Ph.D.
Ohře – MMIV
15.–22. 7. 2004; garant: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.

2005

Pobaltí
20.–30.6. 2005; garanti: prof. PhDr. L. Hrabová, CSc.; Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.; Mgr. D. Kořený
Lužnice – MMV
15.–22. 7. 2005; garanti: Mgr. P. Slavíčková; Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.

2006

Slovensko
27. 6.–1. 7. 2006; garanti: PhDr. A. Skoupý, CSc.; PhDr. K. Podolský Sázava – MMVI
28. 7.–5. 8. 2006; garant: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.

2007

Bastionová pevnost Terezín
11.5.2007; garanti: PhDr. K. Podolský; PhDr. M. Viktořík, Ph.D.

2008

Ostrava kulturní a průmyslová
28.-29.4.2008; garanti: prof. PhDr. L. Hrabová, CSc.; PhDr. K. Podolský; PhDr. M. Viktořík, Ph.D.

2009

Východní Slovensko
20.-23.4.2009;

2010

Krakov
poslední červencový týden roku 2010; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2012

Sázava
poslední červencový týden roku 2012; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2013

Vltava
poslední červencový týden roku 2013; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2014

Lužnice
poslední červencový týden roku 2014; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2015

Berounka
poslední červencový týden roku 2015; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2016

Otava
poslední červencový týden roku 2016; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz