top
spacer

Harmonogram KHI FF UP

LS 2017/2018

 • Letní semestr: 12. 2. – 30. 6. 2018


 • Výuka: 12. 2. – 13. 5. 2018 13 výukových týdnů (týden 7. – 11. 5. je zápočtový)


 • Vypsání termínů červnových SZZk / obhajob do IS STAG: do 12. 4. 2018


 • Termín pro zadávání témat Bc. diplomových prací (2. ročník Bc. studia): do 30. 4. 2018


 • Termín pro odevzdání a evidenci Bc. a Mgr. diplomových prací k červnovým obhajobám (STAG): do pondělí 17. 5. 2018, 11:00 hod.


 • Termín ukončení zápisu k červnovým SZZk a obhajobám (STAG): do pondělí 17. 5. 2018, 11:00 hod.


 • Termín kontroly studijních povinností (uzavření studia) k červnovým SZZk / obhajobám (STAG): do pondělí 17. 5. 2018, 11:00 hod. (pouze pro studenty FF, mezifakultní studenti se řídí termíny jednotlivých fakult)


 • Červnové státní závěrečné zkoušky (SZZk) a obhajoby: 1. 6. – 22. 6. 2018 (bude upřesněno)


 • Letní zkouškové období: 14. 5. – 30. 6. 2018


 • Vypsání termínů zářijových SZZk / obhajob do IS STAG: do 18. 6. 2018


 • Termín ukončení zápisu k zářijovým SZZk a obhajobám (STAG)*: do čtvrtka 28. 6. 2018, 11:00 hod.


 • Termín kontroly studijních povinností (uzavření studia) k zářijovým SZZk / obhajobám (STAG): do čtvrtka 28. 6. 2018, 11:00 hod.


 • Termín pro odevzdání a evidenci Bc. a Mgr. diplomových prací k zářijovým obhajobám (STAG): do úterý 21. 8. 2018, 11:00 hod.


 • Zářijové státní závěrečné zkoušky (SZZk) a obhajoby: 27. 8 – 3. 9. 2018 (bude upřesněno)


 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za akad. rok 2017/2018: 6. 9. 2018 hod.


 • Mezní termín pro zadávaní výsledků do IS STAG za akad. rok 2017/2018: pátek 7. 9. 2018, 11:00 hod.


 • Viz také podrobný harmonogram akademického roku 2017/ 2018 na FF UP, kde jsou zveřejněny speciální termíny pro kombinované studium (archeologie – dálkaři.) Dodatečný zápis ke státním zkouškám a obhajobám nebude bez výjimky možný!

  Důležité UPOZORNĚNÍ!: Zářijové termíny státnic jsou pouze opravné nebo určené k dokončení státnice z června (tzn. buď Obhajoba nebo SZZK), a není možné se na ně přihlásit jako na první termín státnic!! Výjimku mohou obdržet pouze studenti na ERASMUS, někteří mezifakultní studenti nebo dlouhodobě nemocní. Studenti, kteří odevzdají svou práci v uvedeném termínu, se vzdávají svého práva na seznámení s posudky své závěrečné práce nejméně jeden týden před konáním obhajoby. Student musí při odevzdání práce odevzdat souhlas se zkrácením této lhůty!

  Harmonogram katedry historie LS 2018

  Přijímací řízení 2018/2019

 • Přijímací zkoušky pro všechny typy a formy Bc. a navazujícího Mgr. studia oborů akreditovaných v českém jazyce: víkend 19. – 20. 5. 2018


 • Přijímací zkoušky pro všechny typy a formy Bc. studia oborů akreditovaných v českém jazyce (uchazeči se specifickými potřebami): víkend 26. – 27. 5. 2018


 • Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium (ústní pohovory): 11. a 12. 6. 2018


 • Mimořádný termín přijímací zkoušky pro všechny formy a typy studia: 3. 9. 2018 • poslední aktualizace: 9.2.2018
  patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
  bottom
  © 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz