top
spacer

Aktuality

pozvánka na doktorandskou konferenci

Markéta Peřinová 4.10.2018

V příloze naleznete pozvánku na doktorandskou konferenci na Slovensku 7. 12. 2018.  Příspěvky účastníků z České republiky budou vítány.

prof. D. Papajík 

Vyjádření vedení katedry k personálním změnám v sekci dějin 20. století

Pavel Kreisinger 26.9.2018
Milé studentky, milí studenti,

rádi bychom Vám touto cestou sdělili, že docent Karel Konečný na jaře letošního roku úspěšně absovoval konkurz na pozici vedoucího Katedry společenských věd na Pedagogické fakultě UP a v návaznosti na to ukončil v létě letošního roku své působení na Katedře historie FF UP.
 
Novou posilou sekce dějin 20. století se stal Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.

Diplomantky a diplomanti docenta Konečného budou v nejbližší době kontaktováni tajemníkem katedry, který se s nimi domluví na dalším postupu. 

Výběrové řízení pro program CEEPUS na letní semestr 2018/2019

Radmila Švaříčková Slabáková 26.9.2018

Měsíční či dvouměsíční badatelsko-studijní pobyty ve Vídni, Piliscsabě-Budapešti, Krakově, Sofii, Škodaru a Banské Bystrici.

Vhodné pro student(k)y pracující na bakalářské, magisterské či dizertační práci.

Hrazeno stipendiem CEEPUS, jednoduchá administrace.

Deadline: 18. 10. 2018

Další informace viz příloha. 

 

Workshop v Klášteře Teplá (8. - 9. listopadu 2018) - POZVÁNKA

Markéta Peřinová 21.9.2018

Vážená paní / Vážený pane,

naše společnost ZIP o.p.s., jakožto jeden z partnerů projektu Moderní zpřístupnění historických pramenů (Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020), by Vás ráda pozvala na konání diskuzního workshopu s názvem "Archivní rešerše v 21. století", který bude pořádán  v Klášteře Teplá ve dnech 8. - 9. listopadu 2018. Doufáme, že o tuto událost projevíte zájem a budeme se těšit na Vaši účast! 

V příloze můžete nalézt pozvánku na workshop s přiloženým dokumentem závazné přihlášky. 

S přáním hezkého dne

Bc. Pavel Řepík

ZIP o.p.s.

Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň

tel. 733 136 456

e-mail: prepik@zip-ops.cz

www.zip-ops.cz

Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2019/20

Jitka Bartošová 21.9.2018

Guten Tag,

wir möchten Sie auf die aktuelle Ausschreibung der Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2019/20 für ein Master- oder Promotionsstudium in Bayern aufmerksam machen, welches gemeinsam von BAYHOST und der Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur (BTHA) ausgeschrieben wird.

Das Stipendium dient der Finanzierung eines Aufbaustudiums (z.B. Master) oder einer Promotion an einer bayerischen staatlichen bzw. staatlich geförderten Universität oder Hochschule. Es wird zunächst für ein Jahr gewährt und kann auf Antrag maximal zweimal (auf insgesamt drei Jahre) verlängert werden. Zudem können auch einjährige Forschungsaufenthalte in Bayern im Rahmen einer Promotion im Heimatland gefördert werden.

Bewerbungsfrist: 1. Dezember 2018.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flyer anbei und unserer Website unter http://www.btha.cz/de/stipendien/studieren-in-bayern.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

 

Stephanie Zechmair

Sekretariat Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

BTHA/BAYHOST

Universitätsstr. 31

93053 Regensburg

Tel. (0049) 0941/943 - 5315

sekretariat@btha.de

www.btha.de

Stipendia na roční studijní pobyt v Bavorsku

Jitka Bartošová 21.9.2018

Dobrý den,

rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/20 je

1. prosinec 2018.

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém letáku nebo na webových stránkách http://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku.

Vaše dotazy rádi zodpovíme.

S přátelským pozdravem

Radka Bonacková

projektová manažerka

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur 

Pozvánka na studentskou konferenci v AJ pro studenty FF UP

Jitka Bartošová 21.9.2018

Centrum jazykového vzdělávání FF UP

zve studenty STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FF UP

 

k účasti na STUDENTSKÉ KONFERENCI V AJ

 

s možností prezentovat oblast svého badatelského

zájmu v cizím jazyce (bakalářské, magisterské, disertační práce)

Termín konference: 15. 1. 2019

 

Na konferenci je nutné se přihlásit jako na ostatní kurzy v zimním semestru.

Bližší informace k nalezení v portálu u kurzů pod zkratkami: 

Bc. a Mgr. studium:

KAL/AAK (aktivní účast – 5 kreditů)

KAL/APK (pasivní účast – 2 kredity)

 Doktorské studium:

KAL/93AAK (aktivní účast – 10 kreditů)

KAL/93APK (pasivní účast – 5 kreditů)

KHI FF UP VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIUM V ZAHRANIČÍ V ERASMUS+ PRO LETNÍ SEMESTR 2018/2019

Petra Hubená 19.9.2018

Uchazeči se mohou přihlásit pouze prostřednictvím aplikace Erasmus+ erasmusplus.upol.cz do 6. 10. 2018.

Všeobecné podmínky výběrového řízení pro studijní pobyty:

1.    motivační dopis (v jazyce, ve kterém budete v zahraničí studovat)

2.    CV (v jazyce, ve kterém budete v zahraničí studovat)

Kritériem výběru je motivace uchazeče pro studium v zahraničí (zdůvodnění výběru zahraniční instituce) a informovanost o konkrétní zahraniční univerzitě (její oborové nabídce a požadavcích, které má na studenty programu Erasmus+).

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem vygenerovaným z aplikace dne 8. 10. 2018. Do tří dnů je v této aplikaci vybraný student povinen potvrdit svůj souhlas s výjezdem.

Nabídka partnerských univerzit: Anglie, Španělsko, Irsko, Francie, Německo, Slovensko, Polsko,

Dánsko, Nizozemsko Řecko I Turecko …

Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku

Aneta Kubalová 19.9.2018

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,        

dovolujeme si Vás pozvat na pracovní zasedání Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku, které bude věnováno dosud málo prozkoumanému období přechodu z výhradně rukopisné formy knihy ke knize tištěné a otázkám paralelní existence těchto dvou médií v počátečním období knihtisku.

Zasedání se bude konat 22. - 23. října 2018 v prostorách Akademického konferenčního centra, Husova 4a, Praha 1.


Na Vaši účast se těší                                    

                                Marta Hradilová (Oddělení pro soupis a studium rukopisů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR) a Lenka Veselá (Knihovědné oddělení Knihovny AV ČR)

Kontakty:

PhDr. Marta Hradilová, Ph.D.  hradilova@mua.cas.cz

PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. vesela@knav.cz

Začátek výuky - M. Elbel

Martin Elbel 17.9.2018

Milí kolegové,

Z důvodů zahraniční pracovní cesty se první týden semestru má výuka nekoná. 

Olomouvám se a děkuji za pochopení,

Martin Elbel

Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 44
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz