top
spacer

Aktuality

Nepřítomnost Jany Oppeltová

Jana Oppeltová 6.3.2016

Milí kolegové a kolegyně,

jak jsem avisovala, nebudu v tomto týdnu na katedře přítomna. Moje výuka realizovna nebude - s výjimkou obou seminářů z PVH ve středu 9. března 2012, tj.  semináře pro repetenty (v čase od 8.00-9.30) a navazujícího semináře pro posluchače 1. ročníku (v čase 9.45-11.15), kde mne zastoupí Mgr. Ema Tomášková.

Za pochopení Vám děkuje

Jana Oppeltová 

Vodácká letní historická exkurze

Jan Stejskal 3.3.2016

Vážení a milí,

katedra historie letos opět pořádá (již) tradiční vodáckou historickou exkurzi. Uskuteční s od 24. do 30. července 2016. Jejím cílem bude nejspíše Otava (za příznivého průtoku Ohře). V případě zájmu mě prosím kontaktujte. Rád sdělím všechny podrobnosti.

Jan Stejskal 

 

Zkouška z dějin starověku - opravný termín

Ivana Koucká 2.3.2016

Vážení studenti,

jak jsem slíbila, bude vypsán ještě jeden opravný termín pro písemnou zkoušku z dějin starověku. Aby se ho mohli zúčastnit všichni zájemci, bude se jednat o páteční odpoledne. Z mých pracovních i jiných důvodů stanovuji jako tento termín až pátek 22. dubna 2016, od 14.00.

Na termín se bude možné zapisovat od začátku dubna. Jako místnost konání zkoušky vypíši velkou učebnu, podle skutečného počtu přihlášených pak konkrétní učebnu sdělím v aktualitách katedry krátce před vlastním termínem zkoušky. V případě menšího počtu zájemců to bude učebna 2.09.

Ivana Koucká

 

 

Pozvánka na přednášku prof. F. Musila

David Papajík 26.2.2016

Dne 7. března v 11.30 hodin se uskuteční na Katedře historie FF UP v Olomouci v místnosti SP4 přednáška prof. F. Musila z Historického ústavu FF Univerzity Hradec Králové na téma Neznámé zámky Moravy a Slezska. Všichni zájemci o tuto problematiku jsou srdečně zváni.

prof. D. Papajík

Výběrové řízení CEEPUS pro ak. rok 2016/2017

Radmila Švaříčková Slabáková 26.2.2016

V rámci programu CEEPUS je možno vycestovat na jedno až tříměsíční badatelské nebo studijní pobyty na univerzity ve Vídni, Krakově, Piliscsabě, Sofii, Kluži, Banské Bystrici a v albánském Skadaru.

Uzávěrka výběrového řízení: pondělí 4. dubna 2016

Informační schůzka k programu CEEPUS: pondělí 7. března ve 14.15 v přednáškovém sále (tělocvična) 

Další informace v příloze.

R. Švaříčková Slabáková 

Pozvánka na historickou exkurzi do Dánska

Radmila Pavlíčková 24.2.2016

Ústav historických věd Univerzity Pardubice pořádá tradiční studentskou odbornou exkurzi a nabízí nám volná místa.

Exkurze "Za písní Severu aneb Meklenburskem do Kodaně" se koná 1. - 7. května 2016, bližší informace v přiloženém souboru nebo:

http://uhv.upce.cz/cs/exkurze-uhv/

Studenti KHI FF UP mohou získat kredity spojené s odb. exkurzí.

V případě zájmu kontaktujte mne nebo přímo organizátory.

Radmila Prchal Pavlíčková

Nepřítomnost Jany Oppeltové týdnu od 22. 2. do 26. 2.

Jana Oppeltová 23.2.2016

Vážení kolegové a kolegyně, 

jak jsem dopředu avisovala, nebudu v tomto týdnu přítomna na katedře. Neprobranou výuku (včetně přednášky z PVH) nahradím ve zkouškovém období, pouze zítřejšího seminář z pomocných věd historických v čase 9.45 - 11.15 se ujme mgr. Ema Tomášková.

Děkuji za pochopení

Jana Oppeltová 

Výuka chronologie

Jana Oppeltová 23.2.2016

Vážené kolegyně a kolegové,

ráda bych Vás upozornila, že výuka chronologie Mgr. Lenky Pavlíkové bude z důvodu zahraniční stáže zahájena na začátku března.

Děkuji Vám za pochopení

Věra Slavíková  

Poslední volná místa na praxích

Jana Oppeltová 20.2.2016

Vážení a milí kolegové a kolegyně,

rády bychom Vám nabídly možnost se zapsat ještě některých předmětů, z nichž některé byly ještě do středy beznadějně obsazené a nyní jsou zde volná místa. Protože je zapotřebí, aby byly tyto praxe plně obsazené (a STAG se brzy uzavírá) dovolujeme si Vás požádat, abyste ještě zvážili svou účast na těchto seminářích. Máte možnost pracovat s prameny, k nimž se běžně nedostanete, osvojit si praktické dovednosti, pro něž nejsou při běžné výuce podmínky, a podívat se do míst, kam se dostanete jen stěží.

K dispozici jsou následující místa v seminářích:

Katalogizace starých tisků (bude probíhat v průběhu celého letního semestru v počítačové učebně na katedře a chodit můžete buď v úterý 18.30-20.00 nebo ve středu 7.00-16.30). Vašim úkolem bude katalogizace 80 starých tisků v databázi Microsoft Access a za to obdržíte 4 kredity. Zapisujte si předmět  XKT1, který se Vám objeví ještě jako předmět typu C, ale brzy bude přeřazen do typu B.

Letní škola AD FONTES věnovaná pramenům (6. 6. – 8. 6 2016 na katedře v Olomouci) bude obsahovat přednášky odborníků mimo naši katedru věnované různým – někdy i velmi neobvyklým typům – pramenů. Kromě toho jsou plánovány i exkurze a různá interaktivní výuka. Volných je 12 míst, zapisujte se na zkratku QDK (za účast a vytvoření posteru o libovolném pramenu získáte 2 kredity)

Fyzická ochrana historických knihovních fondů na příkladu knihovny kláštera v Teplé (volná jsou 3 místa v termínu 12. 6. – 24. 6. 2016; 1 místo v termínu 7. 8. – 20. 8. 2016 a 1 místo v termínu 21.8. – 2. 9. 2016) je vlastně čtrnáctidenní praxe zaměřená na katalogizaci starých tisků bohemikálního původu v programu Tritius, výlety budou podle zájmu posluchačů (Kynžvart, Bečov, Mariánské Lázně, Cheb atd.) Zapisujte si předmět QOKF, získat za aktivní účast můžete 5 kreditů.   

Inventarizace fondů diecézní knihovny v Litoměřicích (16. 7. – 24. 7. 2016 v Litoměřicích /ubytování zdarma/) Vás seznámí s výjimečným fondem kapitulní knihovny v Litoměřicích a drobnými soubory přivezenými ze zaniklých farností. Náplní bude čištění svazků a jejich soupis, výlety podle domluvy (Terezín, Míšeň, Drážďany, Dolní Jiřetín a  Jezeří). Volných je 11 míst a můžete získat buď 2 kredity za aktivní účast (v tom případě se zapište na předmět QDK), nebo 5 kreditů za aktivní účast a katalogizaci 120 knih dle fotografií v programu Access  (v tom případě si zapište předmět QKFK).

Stavební památka – porozumění a dokumentace kulturního fenoménu (25.  7. – 31. 7. 2016 v klášteře premonstrátů v Teplé) – náplň a organizace semináře viz samostatný plakátek. Volná jsou 3 místa, zapisujte se na zkratku QSP (za aktivní účast získáte 4 kredity).

Protože jste nemohli se zúčastnit úvodních schůzek, které proběhly v tomto týdnu, o svém přihlášení informujte nás na mail oppeltova.jana@centrum.cz. Domluvíme si s Vámi schůzku a vše potřebné Vám vysvětlíme (v případě zápisu předmětu QOKF prosím napište termín, o nějž máte zájem, ať Vám jej zarezevujeme, u Litoměřic připište, zda jste se rozhodli pro 2 či 5 kreditovou variantu)

Věra Slavíková & Jana Oppeltová

nábor členů AIESEC Olomouc

Markéta Peřinová 16.2.2016

Chceš si zkusit jaké to je jednat s firmami? Chtěl bys být v kontaktu s mladými lidmi z celého světa? Máš zájem někomu změnit život? Zajímáš se o marketing a chtěl bys zkusit jaké to je pořádat události a marketingové kampaně?

Toto je jen zlomek toho co ti může nabídnout největší studenty řízená organizace na světě - AIESEC.

Staň se členem a poznej stovky lidí se stejnými zájmy a vizemi. #beapartof #AIESEC

Přihlaš se na: → http://bit.ly/BEaPARTof-AIESEC-Olomouc  

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz