top
spacer

Aktuality

Zrušení výuky francouzštiny pro historiky ve středu - XF5, XF7

Zdenka Žáčková 23.9.2015

Vážení kolegové a kolegyně, 

ze zdravotních důvodů jsem nucena zrušit dnešní hodiny francouzštiny pro historiky - pokročilí obě skupiny. Sejdeme se tedy až příští týden, když pro další informace si vás dovoluji odkázat na stránky předmětů, které budou od večera aktualizovány pod mým jménem.

 

Děkuji za pochopení

 

 

Instrukce k předmětům XPV1, QKKC, KXT1, QGT, OTI, QDK

Jana Oppeltová 11.9.2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze najdete speciální instrukce k předmětu pomocné vědy historické (XPV1) a to zvlášť pro ty, kteří nastupují do 1. ročníku a pro ty, kteří předmět opakují. Dále zde najdete důležité informace pro předměty Katalogizace knih v programu Clavius (QKKC), Katalogizace starých tisků (XKT1), které garantuje Mgr. Filip Krinke a pokyny pro předměty Grafické techniky a katalogizace výtvarných děl (QGT) a Obraz a text (OTI), které vede Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D.

V případě ostatních předmětů Vám sdělím potřebné informace na první hodině v týdnu od 21. září 2015. S těmi, kteří si  zapsali předmět Revize fondu děkanské knihovny (QDK) bych se chtěla setkat v úterý 22. září a to v čase 19.30-20.00. Přijďte do seminární učebny archivnictví (1.08), abychom se domluvili na konání semináře.  

Věnujte, prosím, pozornost připojeným přílohám.

Jana Oppeltová 

Nadační fond UP

Markéta Peřinová 9.4.2015

Vážení zaměstnanci,
milí studenti,

Univerzita Palackého v současné době pracuje na vzniku Nadačního fondu, jehož cílem bude podpora excelentních vědecko-výzkumných aktivit talentovaných studentů a podpora internacionalizace UP. Nyní se díky milionovému daru od České spořitelny mohou studenti magisterských a doktorských studijních programů v rámci první výzvy ucházet o příspěvek na své badatelské aktivity, které mají mezinárodní přesah. Výzva k přijímání žádostí od zájemců potrvá do 15. května.

Nadační fond UP bude v pravidelných intervalech vypisovat výzvy k rozdělování prostředků získaných od soukromých dárců  – z řad firem či například absolventů – na podporu výjimečných studentských projektů.

Bližší informace k aktuální výzvě a potřebné formuláře najdete ZDE.
S dalšími dotazy mě neváhejte kontaktovat!

S přáním pěkných dní,

Mgr. Dita Palaščáková
fundraising
Nadační fond UP

                                
Univerzita Palackého v Olomouci
úsek pro vnější vztahy
775 147 497
dita.palascakova@upol.cz | www.upol.cz

PalacKHI - časopis studentů Katedry historie a ISHA Olomouc o.s.

Markéta Peřinová 2.5.2014

Víte o tom, že na Katedře vznikl studentský časopis? Pokud ne, sledujte stránky http://palackhi.webnode.cz/, kde je dostupné první číslo časopisu!

Časopis má také své stránky na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/Palackhi-%C4%8Dasopis-student%C5%AF-KHI-UPOL/1487535434791473.

Sledujte FB profil a webové stránky pro další vydání!

Návrh na téma seminární, popř.dle stavu a množství materiálu, bakalářské diplomové práce

Markéta Peřinová 21.3.2014

Vážené dámy a pánové,

dovolte mi, aby Vám udělal níže popsaný návrh. Obracím se na Vás jako na instituci, která vzdělává studenty v oblasti naší historie.

Já jsem starostou jedné Tělocvičné jednoty, která by uvítala jednoho studenta či studentku, který(á ) by v rámci své odborné práxe by si vzal(a) za úkol prozkoumání zbylých starých podkladů, které nám v areálu ještě zůstali.

Dnes je bohužel situace taková, že na toto nejsou prostředky a jednoty bojují o přežití.

V příloze Vám zasílám odkaz na naše stránky. Pokud by některý ze studentů měl o tuto oblast zájem, budeme potěšeni.


S přátelským pozdravem

Ing.Drozen Milan
starosta TJ Sokol Libáň

www.sokol-liban.cz 

 

Vedení práce by se ujala prof. Burešová.

Pokyny k úpravě seminárních prací ze středověku

David Papajík 11.2.2014

V přiloženém souboru jsou popsány pokyny pro úpravy seminárních prací ze středověku. V případě nejasností je možno tyto problémy konzultovat na přednáškách v úvodním týdnu semestru či v jednotlivých seminářích.

doc. D. Papajík

O plagiátech a jejich ubohých autorech

Jaroslav Miller 16.1.2009

Prosím všechny studenty katedry historie FF UP, aby si přečetli mou filipiku nazvanou "O plagiátech a jejich ubohých autorech", která byla otištěna v Žurnále UP, 1/2009. Adresátem mého textu je totiž jeden z vašich kolegů, ale dotýká se všech. A bude vůbec nejlepší, když si přečtete i v mé stati zmiňovaný román Henryho Fieldinga, "Tom Jones" (Londýn 1749). Neboť praví mnoho moudrého o plagiátech a zároveň je to výborný pramen z raného novověku.

Jaroslav Miller 

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz