top
spacer

Aktuality

Přednáška hosta: Jiří Hutečka o Americké občanské válce

Radmila Švaříčková Slabáková 20.4.2017

V pondělí 24. 4. v 9.45-11.15 se v přednáškovém sále bude konat přednáška Mgr. Jiřího Hutečky, Ph.D. (Historický ústav FF UHK) na téma Americké občanské války 1861-1865.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

 

Seminář XD19F

Jan Růžička 18.4.2017

Milí studenti,

pokud je Vaše absence v semináři z dějin 19. století F vyšší než povolená, zašlete mi esej na Vámi vybrané téma, které se týká sociálních dějin 19. století. A to v minimálním rozsahu 5 900 znaků.

 

S pozdravem

Jan Růžička 

Nepřítomnost Jany Oppeltové

Jana Oppeltová 17.4.2017

Milí kolegové a milé kolegyně,

kvůli rozsáhlejší zdravotní indispozici nebudu na katedře přítomna celý tento týden tj. od 18. dubna. Z mé výuky se v tomto týdnu bude konat pouze seminář pro repetenty ve středu 19. dubna od 8.00. Je zde možnost si přijít napsat český kurentní text, který v případě úspěšné transkribce Vám bude započítán jako splnění kurentu, tj. součást letního zápočtu (platí pouze pro kolegy z 2. ročníku).

Následující týden (25. - 27. 4. 2017), pokud to bude možné, plánuji se zúčastnit archivní konference v Liberci - a včas Vám oznámím, pro které hodiny se mi podařilo získat za sebe záskok a které se nebudou konat. Zároveň bych Vás chtěla ujistit, že probereme všechnu naplánovanou látku, byt nejspíš budeme muset využít prvního týdne na začátku zkouškového období. 

Velmi prosím ty z Vás, kterým jsem na tento týden slíbila zkoušky či konzultace, aby se mi ozvali mailem a my se tak domluvili na nějakém náhradním termínu.   

Děkuji Vám za pochopení a omlouvám se všem, kterým jsem zkřížila plány.

Jana Oppeltová 

konference "Tři staletí v srdci Evropy"

Markéta Peřinová 13.4.2017

Vážení studenti,

v příloze naleznete info o listopadové konferenci, kterou pořádá Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

M. P. 

Pomoc při organizaci 11. sjezdu českých historiků - profesního setkání historiček a historiků ČR, 13.-15. 9. 2017

Radmila Pavlíčková 11.4.2017

Vážené studentky, vážení studenti,

děkujeme všem, kteří nám již slíbili pomoc při organizaci historického kongresu v září. Některá místa jsou stále ještě volná, týká se to zejména služeb v jednacích místnostech, kde se jako diváci účastníte jednání jednotlivých panelů a poslechnete si zajímavé příspěvky na nejrůznější témata. (Služba se stará o to, aby místnost byla včas odemknutá a po ukončení jednání zamknutá, obsluhuje dataprojektor, případně řeší aktuálně nastalé situace).

Vedle neocenitelné zkušenosti s organizací rozsáhlé akce Vám nabízíme i materiální požitky - například v podobě kreditů za praxi.

Bližší informace a přístup do zapisovací tabulky najdete v příloze.

Děkujeme za vaši ochotu,

za organizační tým

Radmila Švaříčková Slabáková, Radmila Prchal Pavlíčková

22. ročník soutěže o "Cenu Edvarda Beneše"

Markéta Peřinová 10.4.2017

Vážení, 

v příloze naleznete podrobné info.

Děkuji,

M. P. 

Seminář XD19F

Jan Růžička 9.4.2017

Milí studenti,

náš seminář z dějin 19. století v úterý 11. dubna 2017 začně až v 15:30 hod. Tentokrát se totiž nebudu moci dostat do Olomouce na obvyklý čas.

S pozdravem

Jan Růžička 

Katederní IGA - ukončené projekty

Radmila Pavlíčková 4.4.2017
Všem studentkám a studentům katederních ukončených projektů IGA z dvou minulých let:

Milé kolegyně a kolegové,
díky za Vaši účast v projektech IGA a za odevzdané rukopisy Vašich výstupů. Hodnotící komise FF UP vyjádřila potěšení nad splněním termínů u valné většiny z Vás. Za sebe děkuji zejména těm z Vás, kteří včas a ve vysoké kvalitě splnili své povinnosti a po celou dobu spolupracovali a komunikovali.
 
Nyní je Vaší povinností dotáhnout výstupy do finální fáze (vydání) a odevzdat separát na děkanát FF UP p. Kopečné a mně. Následně výstup vložit do OBD a v kolonce financování přiřadit k příslušnému projektu (!!).

Připomínám, že všechny výstupy musí být opatřeny přesnou dedikací, která musí obsahovat číslo projektu (tzn. nestačí jen povšechné poděkování instituci za podporu!).
Prosím, myslete na to, že pokud se Vám nepodaří tuto finální fázi ukončit do jednoho roku, diskvalifikuje Vás to pravděpodobně pro další fakultní projekty.

Díky za Vaši spolupráci,
Radmila Prchal Pavlíčková

Prosba o pomoc

Jan Stejskal 2.4.2017

Vážení a milí, scholares,

 

obracím se na vás všechny, jako na své kolegyně a kolegy s prosbou o pomoc. Jako člověk cenící si nesmírně akademických svobod nabytých po roce 1989 i jako absolvent Středoevropské univerzity v Budapešti (CEU) si vás dovoluji požádat o podporu. Autokratická maďarská vláda pana Orbána se nyní rozhodla tuto svobodnou a svobodomyslnou univerzitu (která je soukromou institucí a nečerpá z maďarského rozpočtu ani forint) narychlo připraveným zákonem vyhnat ze země. Prosím připojte se ke mně podporou mezinárodní petice i šířením této zprávy, kdekoliv můžete.

S díky

 

Jan Stejskal

Petice: https://www.change.org/p/hungarian-national-assembly-save-the-central-european-university 

Informace: https://www.ceu.edu/category/istandwithceu 

 

Pomoc při organizaci 11. sjezdu českých historiků - profesního setkání historiček a historiků ČR, 13.-15. 9. 2017

Radmila Pavlíčková 31.3.2017

Vážené studentky, vážení studenti,

13.-15. září bude naše katedra pořádat výjimečné setkání historické obce ČR s mezinárodní účastí, které se koná jednou za pět či šest let - historieolomouc2017.upol.cz. Účastnit se budou jako renomovaní historikové a historičky, tak badatelky a badatelé příbuzných oborů, nebude chybět prodej odborných publikací za zvýhodněnou cenu. Jelikož je nyní předregistrovaných několik set osob, potřebujeme při tomto setkání vaši asistenci. Činnosti, s nimiž nám můžete pomoct, najdete v přiloženém souboru. Byli bychom rádi, kdybyste se k jednotlivým činnostem zapsali a uvedli na sebe kontakt. 

Termín zapisování – 20. dubna.

K pomoci při organizaci vyzýváme studentky a studenty bakalářského a magisterského stupně studia. Studující doktorandských programů se buď účastní kongresu aktivně, nebo budou ve věci pomoci osloveni přímo.

Další instrukce naleznete v přiloženém souboru.

Děkujeme za vaši ochotu,

za organizační tým

Radmila Švaříčková Slabáková, Radmila Prchal Pavlíčková
Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 62
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz