top
spacer

Aktuality

C.E.E.O.L. - databáze pro střední a východní Evropu

Markéta Peřinová 23.1.2017

Vážení,

momentálně se v databázi C.E.E.O.L., kterou má UP předplacenou, nachází přibližně 1 400 časopisů, které tematicky pokrývají celou řadu témat: ekonomii, umění, regionální studia, právo, literaturu, jazyka a lingvistiku, filozofii, politiku, sociologii, historii, teologii a židovská studia (viz zde: https://ceeol.com/browse/browse-by-subjects). Výjimečná je tato databáze tím, že se zaměřuje na střední, východní a jihovýchodní Evropu.

Zdraví a hezký den Vám přeje Zuzana Kelnarová

PhDr. Zuzana Kelnarová 

vedoucí odd.bibliograficko-informačních služeb
Knihovna Univerzity Palackého
Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc

+420 585 631 722 / 604 152 941
zuzana.kelnarova@upol.cz | www.knihovna.upol.cz

Jazykové a interkulturní kurzy zdarma

Petra Hubená 20.1.2017
Milí studenti,

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2016/2017 určené studentům vyjíždějícím v ZS 2017/2018 na studijní pobyt či praktickou stáž.

Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí. 

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže. Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Marie Raková

Oddělení mezinárodní strategie UP
Rectorate | International Relations Office
| +420 734 261 040 | www.iro.upol.cz

Seminář BS2/ XBS2

Jan Stejskal 19.1.2017

Vážení a milí,

uzavření semináře (debata nad zbývajícími pracemi) se uskuteční ve středu 8.2. v 10:00 v učebně 2.02.

 

Jan Stejskal. 

Call for papers - historický časopis MEMO

Markéta Peřinová 19.1.2017

Vážení,

jedná se o časopis Katedry historie Západočeské univerzity v Plzni. Vítané jsou původní vědecké studie, zajímavé rozhovory i recenze či zprávy z konferencí, které souvisí s metodou oral history či obecně s biografickým přístupem, novodobými dějinami, nebo příbuznými obory jako je antropologie či sociologie.

Deadline pro zasílání příspěvků do 1/2017 je 15. 4. 2017 a do 2/2017 je to 30. 9. 2017. Více o časopise i pokyny pro autory najdete na našich stránkách:

http://www.sohi.maweb.eu/casopis-memo/

Za celou redakci se na spolupráci těší

Mgr. Marie Fritzová Ph.D.

a Josef Janoušek 

nabídka brigády - Jiráskovo muzeum, Hronov

Markéta Peřinová 19.1.2017
více informací - viz příloha

Zásadní informace k předmětům QSP, QNHP, QKNM, QDK, QKST, QKFK, QOKF, QPLT

Jana Oppeltová 16.1.2017

Milí kolegové a kolegyně, 

pokud uvažujete o některé z praxí v terénu (pořádání a katalogiztace různých typů knihoven, evidence liturgických textilií) moc prosím, věnujte pozornost informacím, které jsou připojeny níže. Je třeba, abyste si zvolili takovou kombinaci akcí, která Vás bude těšit a bude vyhovovat Vašim časovým možnostem.

Získat další informace bude možné ve středu 15. února 2017 první týden v semestru v posluchárně archivnictví (3.07) od 18.30 (všechny praxe mimo QSP) a od 19.00 sraz pro účastníky semináře Stavební památka (QSP). 

Těší se na Vás 

Věra Slavíková & Jana Oppeltová 

Poděkování

Jan Stejskal 22.12.2016

Milé studentky, milí studenti,

 dovoluji si vám poděkovat, že jste v uplynulém roce právě vy způsobili, že je naše Katedra příjemným místem k vzájemnému potkávání. Promiňte prosím všechna případná příkoří, která se vám stala. Zachovejte Katedře přízeň v novém roce.

S přáním poklidných Vánoc

 

Jan Stejskal. 

 

Exkurze "Ve stínu francouzské gotiky aneb Pikardií od Kresčaku na Sommu"

Radmila Pavlíčková 16.12.2016

29. 4. - 6. 5. 2017 pořádá ÚHV Univerzity Pardubice odbornou studentskou exkurzi., bližší informace http://uhv.upce.cz/cs/exkurze-uhv/ a v příloze.

Zájemci jsou srdečně zváni, v případě splnění odborných podmínek je možno získat kredity. Přihlásit se je třeba do 30. 1. 2017, kontakt:

Možnost publikování pro studenty

Markéta Peřinová 15.12.2016

Vážení,

rád bych vás touto cestou upozornil na možnost publikování studentských a absolventských prací v oblasti historických a příbuzných věd v odborném sborníku Studia Iuvenilia – Studentské historické sešity, vydávaném Ostravskou Univerzitou v Ostravě.

Sborník je určen studentům a absolventům do 35 let. Přivítáme příspěvky z oblasti českých a středoevropských dějin od středověku po současnost, stejně jako recenze a zprávy z činnosti studentských organizací apod.

Uzávěrka pro zaslání textů do aktuálně připravovaného čísla je 31. března 2016.

Kontakt: studentsky.sbornik@seznam.cz.

Za redakci

Ondřej Kolář

PalacKHI - časopis studentů Katedry historie a ISHA Olomouc o.s.

Markéta Peřinová 2.5.2014

Víte o tom, že na Katedře vznikl studentský časopis? Pokud ne, sledujte stránky http://palackhi.webnode.cz/, kde je dostupné první číslo časopisu!

Časopis má také své stránky na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/Palackhi-%C4%8Dasopis-student%C5%AF-KHI-UPOL/1487535434791473.

Sledujte FB profil a webové stránky pro další vydání!

Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 62
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz