top
spacer

Aktuality

Vše nejlepší do roku 2017 - ISHA Olomouc

Lyčková Tereza 23.12.2016

ISHA Olomouc z.s. by Vám chtěla poděkovat za Vaši podporu a těm, kteří se v uplynulém roce účastnili námi pořádaných událostí. Doufáme, že nám zachováte přízeň také v nadcházejícím roce 2017. 

 

Vše nejlepší do roku 2017 a mnoho úspěchů přeje

 ISHA Olomouc z.s. 

Poděkování

Jan Stejskal 22.12.2016

Milé studentky, milí studenti,

 dovoluji si vám poděkovat, že jste v uplynulém roce právě vy způsobili, že je naše Katedra příjemným místem k vzájemnému potkávání. Promiňte prosím všechna případná příkoří, která se vám stala. Zachovejte Katedře přízeň v novém roce.

S přáním poklidných Vánoc

 

Jan Stejskal. 

 

Exkurze "Ve stínu francouzské gotiky aneb Pikardií od Kresčaku na Sommu"

Radmila Pavlíčková 16.12.2016

29. 4. - 6. 5. 2017 pořádá ÚHV Univerzity Pardubice odbornou studentskou exkurzi., bližší informace http://uhv.upce.cz/cs/exkurze-uhv/ a v příloze.

Zájemci jsou srdečně zváni, v případě splnění odborných podmínek je možno získat kredity. Přihlásit se je třeba do 30. 1. 2017, kontakt:

Možnost publikování pro studenty

Markéta Peřinová 15.12.2016

Vážení,

rád bych vás touto cestou upozornil na možnost publikování studentských a absolventských prací v oblasti historických a příbuzných věd v odborném sborníku Studia Iuvenilia – Studentské historické sešity, vydávaném Ostravskou Univerzitou v Ostravě.

Sborník je určen studentům a absolventům do 35 let. Přivítáme příspěvky z oblasti českých a středoevropských dějin od středověku po současnost, stejně jako recenze a zprávy z činnosti studentských organizací apod.

Uzávěrka pro zaslání textů do aktuálně připravovaného čísla je 31. března 2016.

Kontakt: studentsky.sbornik@seznam.cz.

Za redakci

Ondřej Kolář

Zápočtový test ze semináře Dějiny 20. století D

Jitka Rašková 13.12.2016

Milí studenti,

připomínám, že zápočtový test ze semináře proběhne ve čtvrtek 15. 12. od 16:30.

S pozdravem

Jitka Rašková 

Přítomnost Jany Oppeltové na katedře

Jana Oppeltová 10.12.2016

Vážené a milé kolegyně a kolegové, 

těm z Vás, kteří by se chtěli se mnou potkat ještě během tohoto kalendářního roku, bych chtěla nabídnout termín v pátek 16. 12. 2016 cca od 10.30 do 13.00. Pokud byste chtěli vyzkoušet, konzultovat či se jen setkat, zkuste mi prosím napsat, doladíme přesnou hodinu a budu se na Vás těšit.

Termíny na zkoušky a zápočty jsou již vypsány ve STAGu, individuální konzultace, prosím, domlouvejme přes mail.  

Jana Oppeltová 

Vyhlášení soutěže "Studentská cena ČNS"

Markéta Peřinová 8.12.2016
Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Česká národopisná společnost, z. s., se rozhodla
podpořit vědeckou práci mladých badatelů a vyhlásit Studentskou cenu ČNS. Do soutěže o Studentskou cenu je možno přihlásit bakalářské a magisterské práce, které mají etnologické téma, i když je vytvořili studentky/studenti jiných oborů. Podmínky soutěže najdete v přiloženém souboru a také na stránkách České národopisné společnosti - viz http://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/aktuality/ostatni-aktuality/item/248-vyhlaseni-studentske-ceny-cns .

Konečný termín pro přihlášení studentských prací do soutěže na rok 2017 je 28. únor 2017.

S pozdravem

Mgr. Jana Nosková, Ph.D.
předsedkyně ČNS, z. s.

Studentská vědecká konference 2016

Jan Stejskal 6.12.2016

Vážení a milí,

ve čtvrtek dne 8.12. se bude konat naše katederní kolo studentské konference. Program přiložen níže. Přijďte podpořit své kolegy a prezentace jejich prací. Všichni jsou srdečně vítáni.

Jan Stejskal 

IGA 2017 - studentská grantová soutěž UP

Radmila Pavlíčková 5.12.2016

Vyzýváme studenty/tky doktorského studijního programu a magisterské studenty/tky k účasti na katederním projektu v rámci IGA (8. ročník studentské grantové soutěže na UP).

Bližší informace, zejm. podmínky a termíny, najdete v příloze.

Výjimečná přednáška prof. Hrabové 1.12. 2016

Jan Stejskal 30.11.2016

Katedra historie FF UP vás srdečně zve na přednášku prof. Hrabové na téma "Kniha jako historický pramen", která se uskuteční v prostorách  Státní vědecké knihovny v Olomouci  ve čtvrtek v 13:15 hod. Místnost bude označena. Těšíme se na vaši hojnou účast.

 

Jan Stejskal 

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz