top
spacer

Aktuality

Přednáška prof. Karla Vocelky

Michael Viktořík 30.11.2016

Vážení kolegové,

dovoluji si upozornit na přednášku významného rakouského historika a.o.Univ. Prof. dr. Karla Vocelky (Universität Wien), která bude věnována Františku Josefovi I. Přednáška bude proslovena dne 6.prosince 2016 v 17.00 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

 Michael Viktořík 

Call for Paper: Ponuka pre študentov magisterských a doktorandských programov

Markéta Peřinová 25.11.2016
Vážený pán alebo Vážená pani,

chcela by som Vás srdečne poprosiť o zdieľanie tohto linku:

Jedná sa o Call for papers pre Mgr. a Phd. študentov , ktorí sa venujú problematoke NS táborov a miest exterminácie.

Srdečne ďakujem za Vašu pomoc.

S pozdravom
Mgr. Denisa Nestakova, MA
PhD Candidate
Department of General History
Faculty of Arts
Comenius University in Bratislava

Dějiny 20. století - praktické informace k realizaci předmětu, písemným pracím a zkouškám

Markéta Peřinová 24.11.2016

Dějiny 20. století – bakalářské studium

Praktické informace k realizaci předmětu, písemným pracím a zkouškám

Seminární práce: práci je možno nechat posoudit libovolným vyučujícím, který se v daném semestru podílí na vedení seminářů.

Esej (pouze studenti JH) : práci je možno předložit k posouzení rovněž libovolnému vyučujícímu – vytištěnou, na ni pak v případě uznání vyučující na titulní list připíše na doklad uznání datum a svůj podpis. Práci pak student předloží u zkoušky zkoušejícímu (spolu se seznamem četby) – tím bude podchyceno splnění tohoto úkolu. Do stagu se nedává.

Zkoušky: ve stagu bude vypsáno přesně tolik míst, kolik je zapsáno studentů na tento předmět – tzn., že všichni studenti by se měli zapsat na první termíny, pokud hodlají zkoušku skládat v tomto akademickém roce.

Opravné termíny se budou řešit až následně s každým neúspěšným studentem -  tím vyučujícím, u kterého student neuspěl.

Jana Burešová

Přednáška dr. Yilmaze

Martin Elbel 22.11.2016

V pondělí 28. listopadu 2016 v 9:45 (Tř. Svobody 8, místnost 2.05) se uskuteční přednáška

Yasira Yilmaze

The second Turkish siege of Vienna in 1683: What happened and why is it important today?

Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

 

Seminář BS2/ XBS2

Jan Stejskal 21.11.2016

Vážení a milí,

ve středu se na vás těším na semináři BS2/XBS2 dle rozvrhu.

 S pozdravem

 

Jan Stejskal 

 

Pozvánka na přednášku zahraničního hosta

Radmila Švaříčková Slabáková 21.11.2016

Ve čtvrtek 24. 11. ve 14.45-16.15 v SP 3.09 se uskuteční přednáška doc. PhDr. Juraje Šucha, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici) na téma Frank Ankersmit a písanie o dejinách (dielo, posuny, ohlasy).

Všichni jsou srdečně zváni!

 

 

Workshop

Radmila Pavlíčková 21.11.2016
Srdečně Vás zveme na workshop Prezentace konfesí v raném novověku, který se koná na KHI v pátek 25. 11. od 9:30. Úvodní přednášku prosloví doc. Ondřej Jakubec na téma: "Konfesijní výpověď sepulkrálních památek raného novověku (očima historika umění)." Své doktorandské výzkumy představí Magdaléna Marjaková, Iveta Coufalová a Radim Červenka.

S. A. M. - pro studenty

Markéta Peřinová 9.11.2016

Vážení,

v příloze naleznete informace o další možnosti připojit se k redakci magazínu S. A. M.

S pozdravem

Jana Macháčková

Studium Artium, z.s.

www.studiumartium.cz 

Cena Edvarda Beneše pro Mgr. Hanu Pospíšilovou

Pavel Kreisinger 7.11.2016

Absolventce naší katedry Mgr. Haně Pospíšilové byla za magisterskou diplomovou práci Životní osudy policisty a zpravodajského důstojníka JUDr. Oldřicha Maláče (1910-1991) udělena cena Edvarda Beneše 3. stupně v kategorii Historie 20. století.

Soutěž o cenu Edvarda Beneše vyhlašuje každoročně město Sezimovo Ústí a jedná se o významné ocenění pro mladé historiky a sociology. Ceny jsou každoročně předávány při příležitosti státního svátku 28. října v památníku Edvarda Beneše, který se nachází v zahradě Benešovy vily. 

Letošní 21. ročník soutěže garantovala odborná komise v čele s doc. Janou Čechurovou (Ústav českých dějin FF UK). Ceny byly předány v pátek 21. října 2016. 

soutěž Příběhy 20. století

Markéta Peřinová 2.11.2016

Vážení,

další ročník soutěže Příběhy 20. století je tady, podrobnosti naleznete v přílohách.

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz