top
spacer

Aktuality

Nabídka jazykové a interkulturní přípravy AJ NJ SJ FJ

Petra Hubená 19.7.2016
Kurz určen studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v LS 2016/2017 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí. 

 Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže. 

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Marie Raková

Úsek pro zahraničí RUP

Volná místa na semináři Stavební památka

Jana Oppeltová 18.6.2016

Milé kolegyně, milí kolegové, 

uvolnila se čtyři místa na semináři Stavební památka, který se bude konat od pondělí 25. července do neděle 31. července 2016 včetně v klášteře premonstrátů v Teplé u Mariánských Lázní. V příloze najdete pozvánku na akci i na vstupní seminář, který se odehraje v úterý 28. června.

Pokud byste někdo o tomto semináři uvažoval (kredity kvůli uzavřenému STAGu Vám ovšem budeme moci zapsat až příští rok), budeme rádi, když se ozvete na níže zveřejněný mail.   

Případným zájemcům velmi děkujeme

Věra Slavíková & Jana Oppeltová 

Uvolněná místa na vodácké exkurzi KHI

Martin Elbel 15.6.2016


Milí kolegové, 

Uvolnila se místa na každoroční vodácké exkurzi naší katedry. Exkurze se uskuteční od 24. do 30. července 2016, letošní řekou bude Otava.

Zájemci se můžou přihlásit na adrese jan.stejskal@upol.cz či martin.elbel@upol.cz. Rádi Vám také zodpovíme případné dotazy. Pronájem lodí bude stát jako každoročně 800 Kč na osobu. Peníze prosím zaneste paní sekretářce do konce června.

Exkurze je vhodná i pro začátečníky.

Budeme se těšit na Vaši účast. 

 

ME 

Omezení služeb archivu Archeologického ústavu AV ČR v Brně

Pavlína Kalábková 14.6.2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás upozornili na omezené možnosti práce s nálezovými zprávami v archivu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, z důvodu postupné rozsáhlé digitalizace archivního fondu. Digitalizace bude probíhat externě od poloviny června do konce kalendářního roku 2016. Vzhledem k tomu, že požadované nálezové zprávy nemusí být aktuálně dostupné, prosíme badatele, kteří by měli zájem nahlížet do textových dokumentů, aby svůj záměr předem konzultovali s pracovnicemi archivu (rihankova@arub.cz; kosarova@arub.cz).

 

Zároveň bychom vás rádi upozornili na upravenou letní otevírací dobu archivu platnou pro měsíce červenec-srpen 2016.

 

Pondělí      9:00 – 12:00  13:00 – 16:00

Úterý         zavřeno

Středa        9:00 – 12:00  13:00 – 16:00

Čtvrtek      zavřeno

Pátek         9:00 – 12:00

 

S pozdravem

 

Veronika Řihánková, DiS.

Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

Tel.: 515 911 117

 

Zápočet (XD19F)

Jan Růžička 2.6.2016

Milí studenti,

poslední termín zápočtového testu stanovuji na úterý 7. června v 15 hodin. Pokud někomu zvolený čas a den nevyhovuje, napište mi e-mail.

S pozdravem

Jan Růžička 

Konzultační hodiny prof. D. Papajíka během stěhování

David Papajík 1.6.2016

S účinností od 6. 6. 2016 až do konce zkouškového období letního semestru 2015-2016 ruším své klasické pondělní konzultační hodiny v budově Na Hradě a to z důvodu stěhování katedry. Studenty, kteří mají zájem přijít na konzultaci, žádám, aby se mi dopředu ozvali na e-mail a na jeho základě se pak konkrétně domluvíme na času a místu konzultace.

Děkuji za pochopení tohoto dočasného opatření.

prof. D. Papajík

Letní škola AD FONTES

Jana Oppeltová 1.6.2016

Vážení a milí kolegové a kolegyně,

v příloze naleznete program letní školy zabývající se širokou škálou různých typů nikoliv jen písemných pramenů, která se bude konat od pondělí 6. června do středy 8. června 2016. Naše pozvání přijali – kromě hlavního hosta prof. PhDr. Jiřího Mikulce, CSc. z Historického ústavu Akademie věd v Praze – četní odborníci z různých institucí.  Těšit se tak můžete na prameny hmotné (stavební průzkum s důrazem na krovy, skalní nápisy i ostatky svatých), obrazové (portréty španělské královny, ilustrace a iluminace v rukopisech a starých tiscích) včetně filmu a - samozřejmě i písemné. Některé budou představovat jeden typ pramene a jeho výpovědní hodnotu (aukční katalogy, píseň v jidiš), jiné představí škálu písemností využitelných pro rekonstrukci konkrétního fenoménu (osudů řeholníka a tajné řeholní komunity, barokních náboženských bratrstev, města v 19. stol., klášterních zahrad či knihovny).

I když jsou zmíněné přednášky součástí širšího cyklu, který je honorován kredity, budeme rádi, když si z programu vyberete a zcela nezávisle přijdete na téma, které Vás zaujalo. Všechny akce (kromě prohlídky varhan a exkurze do restaurátorské dílny) se budou konat v seminární pracovně 4, v posledním patře naší budovy Na Hradě 5.

Pouze večerní přednáška prof. Mikulce Umění umírat. Smrt v náboženském životě baroka se odehraje v svíčkami ozářené kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci v úterý 7. června 2016 od 19.00 hodin.

žádost o pomoc při přípravě stěhování fondů PVH - 31. 5. a 1. 6.

Jana Oppeltová 27.5.2016

Vážené kolegyně a kolegové,

chtěly jsme Vás požádat o pomoc při balení knih a písemností, které se nacházejí v prostorech naší sekce archivnictví, zejména ve sklepním depozitáři a které je třeba před rekonstrukcí katedry připravit ke stěhování.

Potřebovaly bychom 6 schopných osob na úterý 31. 5. (10,00 - podvečer) a středu 1. 6. 2016 (8,30 - podvečer), Vaši práci bude možné ohodnotit pomocí stipendia.

Kdyby se Vám podařilo mezi přípravami na zkoušky najít alespoň pár hodin na pomoc s našimi materiály (skládání krabic, následně umístění knih a písemností do nich a důkladné přelepení a popsání kvůli transportu), dejte nám vědět na mejl vera_slavikova@centrum.cz 

Předem děkujeme za Vaši pomoc

Jana Oppeltová, Věra Slavíková a Ema Tomášková 

 

Zápočet (XD19F)

Jan Růžička 18.5.2016

Milí studenti,

opravný termín zápočtového testu stanovuji na úterý 24. května ve 14 hodin. Pokud někomu zvolený čas a den nevyhovuje, napište mi e-mail.

S pozdravem

Jan Růžička 

P. S.: Na základě došlé korespondence vyhlašuji další termín zápočtového testu na stejný den (tj. 24. května) v 18 hodin. 

Dosavadní výsledky - archiváři

Jana Oppeltová 14.5.2016

Milé kolegyně a milí kolegové,

v příloze najdete slibované výsledky zápočtů. Pokud snad něco nesedí (týká se zejména posluchačů 2. ročníku, kde jsem se mohla v množství zápočtů přehlédnout), dostavte se, prosím, na termín zápočtu či zkoušky a podíváme se na to společně. 

S přáním dobrých dnů 

Jana Oppeltová

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz