top
spacer

Aktuality

Letní škola AD FONTES

Jana Oppeltová 1.6.2016

Vážení a milí kolegové a kolegyně,

v příloze naleznete program letní školy zabývající se širokou škálou různých typů nikoliv jen písemných pramenů, která se bude konat od pondělí 6. června do středy 8. června 2016. Naše pozvání přijali – kromě hlavního hosta prof. PhDr. Jiřího Mikulce, CSc. z Historického ústavu Akademie věd v Praze – četní odborníci z různých institucí.  Těšit se tak můžete na prameny hmotné (stavební průzkum s důrazem na krovy, skalní nápisy i ostatky svatých), obrazové (portréty španělské královny, ilustrace a iluminace v rukopisech a starých tiscích) včetně filmu a - samozřejmě i písemné. Některé budou představovat jeden typ pramene a jeho výpovědní hodnotu (aukční katalogy, píseň v jidiš), jiné představí škálu písemností využitelných pro rekonstrukci konkrétního fenoménu (osudů řeholníka a tajné řeholní komunity, barokních náboženských bratrstev, města v 19. stol., klášterních zahrad či knihovny).

I když jsou zmíněné přednášky součástí širšího cyklu, který je honorován kredity, budeme rádi, když si z programu vyberete a zcela nezávisle přijdete na téma, které Vás zaujalo. Všechny akce (kromě prohlídky varhan a exkurze do restaurátorské dílny) se budou konat v seminární pracovně 4, v posledním patře naší budovy Na Hradě 5.

Pouze večerní přednáška prof. Mikulce Umění umírat. Smrt v náboženském životě baroka se odehraje v svíčkami ozářené kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci v úterý 7. června 2016 od 19.00 hodin.

žádost o pomoc při přípravě stěhování fondů PVH - 31. 5. a 1. 6.

Jana Oppeltová 27.5.2016

Vážené kolegyně a kolegové,

chtěly jsme Vás požádat o pomoc při balení knih a písemností, které se nacházejí v prostorech naší sekce archivnictví, zejména ve sklepním depozitáři a které je třeba před rekonstrukcí katedry připravit ke stěhování.

Potřebovaly bychom 6 schopných osob na úterý 31. 5. (10,00 - podvečer) a středu 1. 6. 2016 (8,30 - podvečer), Vaši práci bude možné ohodnotit pomocí stipendia.

Kdyby se Vám podařilo mezi přípravami na zkoušky najít alespoň pár hodin na pomoc s našimi materiály (skládání krabic, následně umístění knih a písemností do nich a důkladné přelepení a popsání kvůli transportu), dejte nám vědět na mejl vera_slavikova@centrum.cz 

Předem děkujeme za Vaši pomoc

Jana Oppeltová, Věra Slavíková a Ema Tomášková 

 

Zápočet (XD19F)

Jan Růžička 18.5.2016

Milí studenti,

opravný termín zápočtového testu stanovuji na úterý 24. května ve 14 hodin. Pokud někomu zvolený čas a den nevyhovuje, napište mi e-mail.

S pozdravem

Jan Růžička 

P. S.: Na základě došlé korespondence vyhlašuji další termín zápočtového testu na stejný den (tj. 24. května) v 18 hodin. 

Dosavadní výsledky - archiváři

Jana Oppeltová 14.5.2016

Milé kolegyně a milí kolegové,

v příloze najdete slibované výsledky zápočtů. Pokud snad něco nesedí (týká se zejména posluchačů 2. ročníku, kde jsem se mohla v množství zápočtů přehlédnout), dostavte se, prosím, na termín zápočtu či zkoušky a podíváme se na to společně. 

S přáním dobrých dnů 

Jana Oppeltová

Dosavadní výsledky zápočtů z PVH - studenti 1. ročníku + pokyny k ukončení LS

Jana Oppeltová 10.5.2016

Milí kolegové,

v přiložených souborech naleznete jednak aktuální výsledky všech dosavadních zápočtových termínů (ve formě "kdo co dluží") pro studenty 1. ročníku, jednak pokyny k ukončení letního semestru. 

Jana Oppeltová

Dosavadní výsledky zápočtů z PVH - studenti 2. ročníku

Jana Oppeltová 10.5.2016

Milí kolegové,

v přiloženém souboru naleznete aktuální výsledky všech dosavadních zápočtových termínů (ve formě "kdo co dluží"), prozatím pro studenty 2. ročníku. 

Jana Oppeltová 

Dějiny starověku 1

Ivana Koucká 7.5.2016

Vážení studenti jednooborové archeologie (prezenční i kombinované studium),

 

do Stagu byly vloženy termíny pro zápočet ze semináře z předmětu Dějiny starověku 1 i pro zkoušku z téhož předmětu, na které je třeba se přihlásit. Poslední termín zkoušky se bude realizovat na konci srpna/začátku září 2016. Tento termín bude vložen do Stagu po polovině srpna, až budou známy termíny srpnových/zářijových státních zkoušek a obhajob diplomových prací.

Ivana Koucká 

 

Hrad

Jan Stejskal 6.5.2016

Vážení a milí,

ve čtvrtek dne 12. 5. v 9:45 (v tělocvičně) se bude konat prezentace podoby naší budovy Na Hradě tak, jak by měla vypadat po rekonstrukci + stručná informace ke stěhování katedry a našemu dočasnému exilu. Všichni jste vítáni.

 

S pozdravem

 

Jan Stejskal 

Podmínky splnění semináře z dějin 19. století (F)

Jan Růžička 3.5.2016

Milí studenti,

připomínám, že Ti z vás, kteří mají větší než povolenou absenci, mi musí do 10. května zaslat e-mailem esej na téma proměna společnosti v dlouhém 19. století (v minimálním rozsahu 5 400 znaků). Kolega Kamil Andrle mi navíc dluží referát, jehož odevzdání musí proběhnout ve stejném termínu. Kolega Pavel Hašek mi dosud neposlal seminární práci, kterou očekávám.

S pozdravem

Jan Růžička  

nabídka pro absolventy - Učitelská způsobilost v kombinované formě

Markéta Peřinová 29.4.2016

Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci nabízí zájemcům o získání tzv. učitelské způsobilosti – Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě. Studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského studia na FF UP v Olomouci i jiných VŠ v ČR, kteří absolvovali studijní obor odpovídající obsahu vyučovaných didaktik.

Bližší informace najdete v příloze.

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz