top
spacer

Aktuality

slavnostní udílení Česko-německé novinářské ceny

Markéta Peřinová 22.10.2018

Dobrý den,

rádi bychom vás pozvali na slavnostní udílení Česko-německé novinářské ceny, které se uskuteční v  pátek dne 9. 11. 2018 od 19:00 v prostorách Atria Uměleckého centra UP. 

Pozvánku naleznete v příloze.

Po skončení oficiálního programu bychom vás rádi pozvali na slavnostní raut.

Ilona Rožková

Česko-německý fond budoucnosti

Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds

Železná 539/24
110 00 Praha 1
Tel
.: +420 266 313 493
www.fondbudoucnosti.cz,www.zukunftsfonds.cz

ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ AV ČR - pozvánka na den otevřených dveří pro školy | 6. 11. 2018

Markéta Peřinová 22.10.2018

Vážení,

v rámci Týdne vědy a techniky pořádáme den otevřených dveří našeho ústavu, a to v úterý 6. listopadu 2018.

V rámci dne otevřených dveří Vašim studentům nabízíme prohlídku naší knihovny, fotoateliéru, fototéky a představení našich bohatých fondů a sbírek. Program uvede ředitel ústavu Tomáš Winter, který představí aktuální dění na ústavu, novou zásadní publikaci Dějiny umění v českých zemích 800-2000, ke které také promítneme krátký dokumentární film.

Rádi bychom tímto Vás a Vaše studenty srdečně pozvali do našeho ústavu. Pokud budete mít o prohlídku zájem, nahlašte se mi prosím nejpozději do pátku 2. listopadu 2018.

Den otevřených dveří probíhá ve stejný den také na našem brněnském pracovišti.

Další akce, které náš ústav pořádá v rámci Týdne vědy a techniky, naleznete na stránkách TVT.

http://www.tydenvedy.cz/program/#c=0&a02[]=31

Budeme se těšit na setkání.

S přátelským pozdravem 

MgA. Barbara Gajewská
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Husova 4
110 00 Praha 1
M 607 630 453
E gajewska@udu.cas.cz

www.udu.cas.cz
www.facebook.com/UDU.AVCR/


Oficiální anotace dne otevřených dveří na Ústavu dějin umění AV ČR, Praha:

Poslechněte si, čím se Ústav dějin umění AV ČR aktuálně zabývá. Nahlédněte do zákulisí našeho fotoateliéru nebo restaurátorkám pod ruce v restaurátorském ateliéru. Prohlédněte si knihovnu, která čítá téměř 80 000 svazků zaměřených na dějiny, teorii a metodologii umění. Oddělení dokumentace a fototéka si pro vás připraví ukázky zajímavostí z našich fondů a sbírek. Po celý den bude možnost zakoupit knihy z našeho nakladatelství Artefactum se slevou.

Oficiální anotace dne otevřených dveří na Ústavu dějin umění AV ČR, Brno:

Návštěvníci dne otevřených dveří se seznámí jak s historií vzniku detašovaného pracoviště oddělení topografie ÚDU AV ČR, tak s jeho současnými projekty, k nimž patří zejména dokončení edice Umělecké památky Moravy a Slezska. Vědečtí pracovníci se však podílejí i na jiných výzkumných záměrech a na popularizační činnosti ústavní 
i celoakademické. Prohlídka pracoviště je spojená s prezentací a prodejem publikací nakladatelství Artefactum a časopisů Umění a Studia Rudolphina.

Konference Dějiny ve veřejném prostoru, 8.-9. listopadu

Markéta Peřinová 17.10.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych vás tímto pozvala na konferenci Dějiny ve veřejném prostoru. Česká společnost a historická výročí, kterou ve dnech 8. a 9. listopadu 2018 pořádáme ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK, Pedagogickou fakultou UK, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Dominikánskou 8 za mediálního partnerství časopisu Dějiny a současnost.

Konference proběhne v Dominikánské 8, Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze, Husova 8, vchod z ulice Jilská 5, a na Filozofické fakultě, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

Program konference a registrační formulář naleznete na stránkách www.forumdvp.cz. Registrace účastníků probíhá do 6. listopadu.

S pozdravem

Anna Macourková

Oddělení knihovny, výstav a konferencí

Odbor produkční

Ústav pro studium totalitních režimů

Hadovka Office Park

Evropská 2590/33 c

160 00  Praha 6

tel:       +420 221 008 314

GSM:  +420 606837142

Konference Židé a Morava

Markéta Peřinová 15.10.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zasíláme vám pozvánku na konferenci Židé a Morava XXV, která se uskuteční v Muzeu Kroměřížska dne 7. listopadu 2018.

ŽIDÉ A MORAVA

XXV. KONFERENCE

7. LISTOPADU 2018

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA, VELKÉ NÁMĚSTÍ 38, 767 11 KROMĚŘÍŽ

Příspěvky budou předneseny v Přednáškovém sále Muzea Kroměřížska v budově na Velkém náměstí 38 v Kroměříži.

Možno zakoupit XXIV. svazek ediční řady Židé a Morava se statěmi z konference Židé a Morava konané v roce 2017 i starší čísla od roku 1994.

Konferenční poplatek ve výši 100,- Kč bude vybírán na místě.

Netýká se přednášejících.

Drobné občerstvení zajištěno.

Kontakty:

Mgr. Petr Pálka: palka@muzeum-km.cz

muzeum@muzeum-km.cz

http://www.muzeum-km.cz

Tel. 573 338 388, fax 573 343 297

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž

CfP na konferenci Válka a film

Markéta Peřinová 4.10.2018
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje Call for Papers na konferenci Válka a film, kterou pořádáme 5. prosince 2018 v Praze.
Aktuální fáze projektu Film a dějiny se soustředí na vztah války a filmu, primárně pak na válečnou propagandu šířenou prostřednictvím filmu/televize (a dalších kulturních forem).
 
Termín pro podávání přihlášek (uzávěrka programu) je 10. listopadu 2018.
Kontaktní adresa pro zasílání přihlášek spolu s abstrakty příspěvků: petr.kopal@ustrcr.cz.
 
Místo konání konference bude upřesněno.
 
Více informací naleznete v přiloženém CfP a na našem webu
 
S pozdravem
 
Anna Macourková
Oddělení knihovny, výstav a konferencí
Odbor produkční
 
Ústav pro studium totalitních režimů
Hadovka Office Park
Evropská 2590/33 c
160 00  Praha 6
tel:       +420 221 008 314

konference

Markéta Peřinová 1.10.2018
Dobrý den,
 
dovolujeme si vás pozvat na konferenci Alois Musil a jeho odkaz, která se uskuteční ve středu 17. října 2018 v Muzeu Vyškovska.
 
Téma konference: Alois Musil – vědec – cestovatel – kněz – spisovatel – člověk
Prof. ThDr. Alois Musil (1868 Rychtářov – 1944 Otryby) patří ke světově uznávaným vědcům. V roce 2018 si připomínáme 150. výročí jeho narození. Významné jubileum je příležitostí k prezentaci nových poznatků o jeho životě a díle a současně ke zdůraznění rozsáhlého spektra Musilova působení. Jeho činnost zasahovala do oblasti historie, literární historie, religionistiky, teologie, etnografie, archeologie, kartografie i fotografie.
Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku.
Podrobné informace o programu konference a přihlášku najdete v příloze.
 
S pozdravem
 
Mgr. Renata Kotulánová
historička Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace
náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město
682 01 Vyškov
telefon: 517 348 040
mobil: 727 983 543
e-mail: kotulanova@muzeum-vyskovska.cz
web: www.muzeum-vyskovska.cz

Pozvánka na konferenciu

Markéta Peřinová 27.9.2018
Vážené dámy, vážení páni,
 
dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na podujatie s názvom Medzinárodná konferencia k vývoju územnosprávneho členenia a štátnych hraníc pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky, ktoré organizuje Ministerstvo vnútra SR v rámci osláv 100. výročia vzniku Československej republiky a konca 1. svetovej vojny v dňoch 18. a 19. októbra 2018.
 
V prílohe zasielame pozvánku a návratku, kde sa môžete dozvedieť o danom podujatí bližšie informácie. 
 
Kapacita účastníkov zatiaľ nie je obmedzená, avšak prosíme v zmysle pokynov v pozvánke nahlásiť účasť najneskôr do 10. októbra 2018 na email: radka.moncolova@minv.sk.
 
V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám plne k dispozícii.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
S pozdravom,
 
Mgr. Radka Moncoľová
odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov
sekcia verejnej správy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Tel.: +421 2 4859 2215

Konference "Praha v obnoveném státě" 16.-17. 10. 2018

Markéta Peřinová 25.9.2018

Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Obecním domem, a. s.

si vás dovolují pozvat na 37. mezinárodní konferenci

Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky

Konference se koná ve dnech 16. a 17. října 2018 v Obecním domě, náměstí Republiky 5, Praha 1.

Jednání je simultánně tlumočeno v českém a německém jazyce. Konferenční poplatek není vybírán.

Program a abstrakty příspěvků naleznete v příloze a na webových stránkách Archivu hl. města Prahy: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=117

Vzhledem ke kontrolovanému vstupu do prostor jednání konference organizátoři prosí o nahlášení Vaší účasti na emailovou adresu Marketa.Ruckova@praha.eu nejpozději do 12. října 2018.

Za organizátory se na shledání těší

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.

Archiv hlavního města Prahy

Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel.: +420 236 004 020

Marketa.Ruckova@praha.eu

www.ahmp.cz

Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 17
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz