top
spacer

Aktuality

symposium „Dialog uprostřed Evropy“, 23. - 25. března 2018, Brno - pozvánka

Markéta Peřinová 5.2.2018
Vážené dámy, vážení pánové,
Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde Vás společně s Magistrátem města Brna srdečně zvou na
XXVII. brněnské symposium „Dialog uprostřed Evropy“
na téma
Evropa mezi integrací a rozpadem (1918/2018)
Kam směřuje středovýchodní Evropa?
od 23. do 25. března 2018 do Brna.
Rok 1918 přinesl pád nadnárodní habsburské monarchie a zrození post-dynastické Evropy. V rámci letošní konference chceme tuto historickou událost propojit s aktuálním vývojem ve střední Evropě. Budeme diskutovat o představách a politice evropské integrace, příp. desintegrace, a pokusíme se pojmenovat rizika a důsledky tohoto trendu.
V Evropské unii můžeme pozorovat několik zásadních trhlin, mimo jiné také stále výraznější  dělení na “Západ” a “Východ”. Výdobytky i plánované kroky evropské integrace jsou neustále zpochybňovány a zdají se být ohroženy. Jiní, zejména Francie v čele s prezidentem Emmanuelem Macronem, si naopak přejí srůstání Evropy urychlit a sjednotit zejména hospodářskou politiku, jež je dosud z velké části v kompetenci národních států. Jaké místo chtějí do budoucna státy střední a východní Evropy zaujmout v Evropské unii, která se možná již záhy začne proměňovat ve “vícerychlostní Evropu”?
Jaký hlubší důvod má odlišná cesta “visegrádských států”? Odpověď na tuto otázku jen těžko najdeme, aniž bychom se podívali zpět do historie. Jaký postoj by mělo vůči státům střední a východní Evropy zaujmout Německo jako jejich bezprostřední soused?
Na závěr se budeme ptát, v jakých ohledech nám chybí (a co naopak může přinést) vzájemná důvěra. Neboť ztrátu vzájemné důvěry na evropské úrovni a mezi jednotlivými státy vnímáme jako hlavní příčinu neschopnosti jednat a EU v různých oblastech reformovat. Bez skutečné důvěry nebude možné úspěšně zvládnout úkoly, které na nás čekají.
Vítězové a vítězky esejistické soutěže se s námi podělí o svůj pohled na otázku, co dělí “Východ” a “Západ”. Krom toho si účastníci budou moci v sobotu odpoledne vybrat z několika programových nabídek, jež se (byť spíše nepřímo) rovněž vztahují k tématu konference.
I v letošním roce Vás srdečně zveme k aktivní účasti na diskuzích brněnského symposia.
Z organizačních důvodů Vás prosíme o potvrzení Vaší účasti co nejdříve, nejpozději však do 2. března 2018 prostřednictvím přiložené přihlášky. Kapacita ubytovacích zařízení i sálů, v nichž se konference koná, není bohužel neomezená.
S touto pozvánkou Vám zasíláme i předběžný program konference.
Dle podmínek sponzorů pro rok 2018 Vás žádáme o úhradu konferenčního poplatku ve výši 800 Kč  (studenti 400 Kč), pokud nebudete využívat ubytování 200 Kč (studenti 100 Kč). Jedná se o podíl na nákladech za ubytování a stravování během konference.
Bližší informace o místě konání, příjezdu a dalších organizačních otázkách obdržíte s potvrzením přihlášky.
Těšíme se na Vaši účast v Brně.
Za pořadatele
Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Předseda Společnosti Bernanda Bolzana
Akce se koná s podporou města Brna a pod záštitou primátora Ing. Petra Vokřála.
Příloha:
- pozvánka
- program
- přihláška
Srdečně děkujeme za podporu:
- Bundesministerium des Innern www.bmi.bund.de
- Česko-nemecký fond budoucnosti www.zukunftsfonds.cz
- Visegrad Fund www.visegradfund.org
-----------------------------------
Kontakt:
Sdružení Ackermann-Gemeinde z.s.
Vyšehradská 49
CZ-128 00 Praha 2
tel.: +420-221 979 325
fax: +420-227 077 837
mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
www.ackermann-gemeinde.cz

Konference Morava v čase převratů a změn.1848-1918

Markéta Peřinová 5.2.2018
Vážené dámy a pánové, vážení kolegové,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat pozvánku na odbornou mezinárodní konferenci Morava v čase převratů a změn 1848-1918.

Konference se koná ve dnech 6. a 7. června 2018 v Kroměříži (Podrobněji viz příloha.) Konferenci pořádá  MZA Brno-SOkA Kroměříž ve spolupráci s dalšími partnerskými institucemi.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Za organizátory :
PhDr. Jitka Zezulová
ředitelka
Státní okresní archiv Kroměříž
Velehradská 4259
767 01 Kroměříž
tel. 573 333 834
mobil : 723 980 601
e-mail : zezulova@mza.cz
www. mza.cz
badatelna pondělí, středa: 8-17.00 hod

Pozvánka na konferenci Podkarpatská Rus a Československo

Markéta Peřinová 5.2.2018
Velmi milé kolegyně, vážení kolegové,
v příloze zasílám pozvánku na konferenci pořádanou Národním archivem ke vztahu Podkarpatské Rusi a Československa, která se uskuteční ve středu a ve čtvrtek 28. a 29. března 2018 v hlavní budově Národního archivu.
Přihlášky je možno zasílat na moji e-mailovou adresu do 15. února 2018.
S pozdravem David Hubený
 
Mgr. DAVID HUBENÝ, Ph.D.
odborný rada archivář
Oddělení  fondů státní správy z let 1918─1945
Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4, tel: +420 974 847 318

Vědecká konference

Markéta Peřinová 5.2.2018

Vážení kolegové,

byl jsem požádán prof. Marco Mondinim z Padovské univerzity o rozeslání pozvánky na konferenci věnované přechodu mezi válečným a mírovým stavem "Making Peace 2018", pořádanou v souvislosti se stoletým výročím ukončení Velké války v Padově (viz příloha).

Deadline pro odevzdání abstraktu příspěvků je 15. dubna 2018.

S pozdravem,

Bc. Tomáš Rusek, ČsOL

Slezská univerzita v Opavě

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz