top
spacer

Aktuality

Konference Židé a Morava 2017

Markéta Peřinová 16.10.2017
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
zasíláme Vám pozvánku na konferenci Židé a Morava XXIV, která se uskuteční v Muzeu Kroměřížska dne 8. listopadu 2017.
               
ŽIDÉ A MORAVA
XXIV. KONFERENCE
 
8. LISTOPADU 2017
MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA, VELKÉ NÁMĚSTÍ 38, 767 11 KROMĚŘÍŽ
 
Příspěvky budou předneseny v Přednáškovém sále Muzea Kroměřížska v budově na Velkém náměstí 38 v Kroměříži.
Možno zakoupit XXIII. svazek ediční řady Židé a Morava se statěmi z konference Židé a Morava konané v roce 2016 i starší čísla od roku 1994.
 
Konferenční poplatek ve výši 100,- Kč bude vybírán na místě.
Netýká se přednášejících.
 
Drobné občerstvení zajištěno.
 
Kontakty:
Mgr. Petr Pálka: palka@muzeum-km.cz
Tel. 573 338 388, fax 573 343 297
Muzeum Kroměřížska, p. o.
Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž

Pozvánka na vernisáž výstavy a seminář na téma československo-německé hospodářské vztahy v letech 1918-1992

Markéta Peřinová 16.10.2017
Velmi milé kolegyně, vážení kolegové,
v příloze zasílám pozvánku na vernisáž výstavy k československo-německým hospodářským vztahům v letech 1918–1992 a související seminář konaný ve dnech 26. a 27. října v prostorách Národního archivu.
Potvrzení o účasti, prosím, zasílejte na e-mail kolegy Pavla Dufka (e-mail: pavel.dufek@nacr.cz).
S pozdravem David Hubený
 
Mgr. DAVID HUBENÝ, Ph.D.
odborný rada archivář
Oddělení  fondů státní správy z let 1918─1945
Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4, tel: +420 974 847 318

Konference "100 let od založení Čeky", 2.-3. listopadu 2017

Markéta Peřinová 11.10.2017
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dovoluji si Vám zaslat pozvání na mezinárodní konferenci 100 let od založení organizace sovětské tajné služby Čeka (1917–2017), kterou pořádá Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky za odborné spolupráce Ústavu pro studium totalitních režimů a která bude probíhat:
2. listopadu od 17 hodin ve Velkopřevorském paláci (Velkopřevorské náměstí 4)
3. listopadu od 9 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce (vchod z Valdštejnské ulice přes recepci A). Pro vstup do Valdštejnského paláce je potřeba průkaz totožnosti.
 
Více v přiloženém programu nebo na našich stránkách
 
Pro registraci prosím využijte registrační formulář
 
S pozdravem
Anna Macourková
 
Oddělení knihovny, výstav a konferencí
Odbor produkční
 
Ústav pro studium totalitních režimů
Hadovka Office Park
Evropská 2590/33 c
160 00  Praha 6
tel:       +420 221 008 314

Call for Papers – Užitečná symbióza: výtvarná kultura v interakcích

Markéta Peřinová 25.9.2017

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás jménem Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pozvali na II. ročník mezinárodní vědecké konference s názvem Užitečná symbióza II: výtvarná kultura v interakcích, která proběhne ve dnech 22.–23. 11. 2017 na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Konference se mohou aktivně zúčastnit akademičtí a vědečtí pracovníci, odborníci a doktorandi z domácích i zahraničních pracovišť, jejichž odborné zaměření vychází z expresivních oborů: socha, malba, kresba, grafika, intermédia, multimédia, soundart ad., ale i z rámce oborů teoretických: didaktika výtvarné výchovy, muzejní pedagogika, muzeologie,  pedagogika volného času, vizuální studia, mediální studia, kulturní dějiny, urbánní dějiny, dějiny umění, architektura, gender studies, antropologie, filozofie, sociologie, památková péče, etnografie, politická a kulturní geografie ad.

Konferenci organizuje Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity pod záštitou rektora Prof. Mudr. Jana Laty, CSc.

Případné dotazy týkající se organizačních záležitostí a přihlášek směřujte, prosím, na e-mailovou adresu useful.symbiosisII@gmail.com. Další informace naleznete zde:

Web:  http://pdf.osu.cz/kvv/20993/uzitecna-symbioza-2/

Facebook: https://www.facebook.com/events/1762277934071409/?fref=ts

Vyplněnou přihlášku s anotací zašlete nejpozději do 31. 10. 2017 na e-mailovou adresu useful.symbiosisii@gmail.com

Za organizační tým konference srdečně zdraví a těší se na setkání

Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D.; Mgr. Tomáš Koudela

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory

Konference Město a jeho hradby

Markéta Peřinová 22.9.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na 36. mezinárodní konferenci Archivu hlavního města Prahy, pořádanou ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na téma

Město a jeho hradby

Konference se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2017 v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1 (2. patro).

Jednání je simultánně tlumočeno v českém a německém jazyce. Konferenční poplatek není vybírán.

Program a abstrakty příspěvků naleznete v příloze nebo na webových stránkách Archivu hl. města Prahy:

http://www.ahmp.cz/index.html?mid=112

V případě Vašeho zájmu o účast nám, prosím, napište na emailovou adresu: Marketa.Ruckova@praha.eu.

Za organizátory se na shledání těší

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor „Archiv hlavního města Prahy“

Oddělení historických sbírek a depozit

Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel.: +420 236 004 020

Marketa.Ruckova@praha.eu

www.praha.eu
Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 16
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz