top
spacer

Aktuality

Konference o Václavu Chaloupeckém

Markéta Peřinová 1.3.2017

Dámy a pánové, vážení přátelé,

dovolujeme si vám zaslat aktualizovanou pozvánku na konferenci věnovanou osobnosti Václava Chaloupeckého a některým problémům české a slovenské historiografie a prosíme o její další laskavé šíření ve Vašem ústavu mezi případné zájemce. Pokud již byla odeslána závazná přihláška na adresu paní Jitky Petruškové, není třeba ji vyplňovat znovu.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na viděnou v Jičíně

za výbor Pekařovy společnosti Českého ráje Ivo Navrátil, místopředseda

PhDr. Ivo Navrátil

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Státní okresní archiv Semily

Archivní 570

Semily

513 01

Dr. Ivo Navrátil

Staatliches Gebietsarchiv Litomerice

Staatliches Kreisarchiv Semily

Archivni 570

CZ-513 01 Semily

Tschechische Republik

Tel.: +420 488 577 839

Mobil: +420 608 154 901

E-mail: navratil@soalitomerice.cz

web: http://www.soalitomerice.cz

pozvánka na XIV. odbornou konferenci o Hané

Markéta Peřinová 25.2.2017
Dobrý den,
 
posílám vám pozvánku a přihlášky na XIV. odbornou konferenci o Hané, která se uskuteční dne 5. října 2017 v Muzeu Komenského v Přerově. Uzávěrka přihlášek pro přednášející je 30. června 2017. Bližší informace naleznete v přílohách.
           
S pozdravem
 
Mgr. Lubor Maloň
zástupce ředitele
vedoucí oddělení společenských věd
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Horní náměstí 7
750 11 Přerov
tel.: 581 250 534
mobil: 724 947 542

call for papers - Baltic Conference

Markéta Peřinová 20.2.2017
Dear Sir or Madame, 
Please find enclosed Call for Papers for conerence  "Origines 4 – Law". Please circulate it among members of staff and PhD students who may be interested in.
Conference is organized by University of Gdańsk on 7-8 September 2017.
Deadline for submission of papers or session proposals is 30th April 2017.
See also our websites:
 
Yours sincerely,
Aleksandra Girsztowt
Conference co-organizer
University of Gdańsk

Pozvánka na muzeologický seminář v Hodoníně

Markéta Peřinová 8.2.2017
Vážené dámy, vážení pánové,
Masarykovo muzeum v Hodoníně, AMG ČR a Ústavu archeologie, oddělení muzeologie FF MU Brno si Vás dovolují pozvat na muzeologický seminář:
SOUČASNOST A BUDOUCNOST  MUZEOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUMU V ČR.
Seminář se uskuteční ve dnech 20.-21.6. 2017 v budově sálu Evropa na Národní tř. 21 v Hodoníně.
 
V případě Vašeho zájmu se prosím obraťte na email masarykovomuzeum@masaryk.infom.piskulova@masaryk.info nebo telefon 518 351 834.
Děkuji
 
S pozdravem a přáním pěkného dne
 
Martina Piškulová, DiS.
 
muzejní pedagog, PR
 
male_logo
Zámecké náměstí 9
695 01 Hodonín
 
tel: 518 351 834, 724 887 255

Pozvánka, XXVI. Brněnské symposium "Dialog uprostřed Evropy", 7.-9. dubna 2017 Brno

Markéta Peřinová 2.2.2017

Vážené dámy, vážení pánové,

Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde Vás společně s Magistrátem města Brna srdečně zvou na

XXVI. Brněnské symposium

„Dialog uprostřed Evropy“

na téma

Moc slova

Klíč k porozumění světu i hříčka populistů

od 7. do 9. dubna 2017

v Brně.

Veliké řeči, odvážné dopisy, přiznání viny a prosby o odpuštění, nástroj dialogu a formulování nových myšlenek. Takové zacházení se slovem v politice umožnilo opětovné překlenutí propastí, které mezi evropskými národy vyhloubila druhá světová válka. Česko-německá deklarace, přijatá právě před 20 lety, je jedním z takových příkladů, který dodnes nejen spojuje, ale i inspiruje.

Dnes ovšem zažíváme, jak populisté v Evropě i po celém světě, včetně našich zemí, nabízejí jednoduchá řešení složitých problémů. I oni v působivých vystoupeních zdatně zacházejí se slovy. Těží přitom z odporu významné části společnosti proti politice založené na expertních znalostech a důsledné reflexi. Nerespektování jednou vysloveného a slovní akrobacii vydávají za důkaz své politické obratnosti. Integrita, porozumění a znalosti jsou nahrazovány flexibilitou, silou a energií. Rozumná slova jsou v této atmosféře sotva slyšet.

Během XXVI. Brněnského sympozia „Dialog uprostřed Evropy“ budeme diskutovat o moci slova a rizicích jeho zneužití, v souvislosti s poválečnou minulostí i při vědomí současných zápasů. Budeme se moci opřít o zkušenosti česko-německých a středoevropských vztahů posledních desetiletí. Milníky vzájemného přibližování na různých úrovních, od historické reflexe až po konkrétní přeshraniční spolupráci, zpravidla souvisejí se schopností jednotlivců i společenství věci nově nasvítit a pojmenovat. Jaké podoby by takové snahy měly mít dnes, v čase utvářeném krizemi a nejistotou, aby vyústily v cosi trvale udržitelného? Jak čelit způsobu, jakým populisté zneužívají moc slova, aniž bychom se jim přizpůsobili a sami tak přispívali k úpadku schopnosti přesně myslet a zároveň vést vstřícný dialog?  

Pokusíme se na tyto otázky najít odpovědi, se vzájemným respektem a v dialogické atmosféře, o kterou v Jihlavě/v Brně pečujeme již 25 let. A i pokud se nám to nepodaří, bude již samo společné přemýšlení nad jedním ze zásadních problémů dneška mimořádně důležité.

Srdečně Vás i v letošním roce zveme k aktivní účasti na diskuzích Brněnského symposia.

Z organizačních důvodů Vás prosíme o potvrzení Vaší účasti co nejdříve, nejpozději však do 10. března 2017 prostřednictvím přiložené přihlášky. Kapacita účasníků je omezená.

S touto pozvánkou Vám zasíláme i předběžný program symposia.

Dle podmínek sponzorů pro rok 2017 Vás žádáme o úhradu konferenčního poplatku ve výši 800 Kč  (studenti 400 Kč), pokud nebudete využívat ubytování 200 Kč (studenti 100 Kč). Jedná se o podíl na nákladech za ubytování a stravování během konference.

Bližší informace o místě konání, příjezdu a dalších organizačích otázkách obdržíte s potvrzenou přihláškou.

Těšíme se na Vaši účast v Brně.

Za pořadatele:

Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Předseda Společnosti Bernanda Bolzana

- Akce se koná pod záštitou primátora Ing. Petra Vokřála. -

--------------------------------------

Ackermann-Gemeinde
Heßstraße 24
D - 80799 München
 
Tel.: +49-(0)89-272942-0
Fax: +49-(0)89-272942-40
info@ackermann-gemeinde.de
www.ackermann-gemeinde.de

Pozvánka na seminář

Markéta Peřinová 30.1.2017

Vážené dámy, vážení pánové,

jménem Masarykova muzea v Hodoníně,  AMG ČR a Ústavu archeologie, oddělení muzeologie FF MU Brno si Vás dovolujeme pozvat na muzeologický seminář:

SOUČASNOST A BUDOUCNOST MUZEOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUMU V ČR

Seminář se uskuteční ve dnech 20. – 21. 6. 2017.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Spozdravem

Škrabalová Lenka

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Zámecké nám. 27/ 9, Hodonín 695 01
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568

e-mail: l.skrabalova@masaryk.info
e-mail: 
masarykovomuzeum@masaryk.info

CFP: Konference Město a jeho hradby 10.-11. října 2017, Praha

Markéta Peřinová 19.1.2017

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat pozvánku na 36. mezinárodní konferenci Archivu hl. města Prahy pořádanou ve spolupráci s dalšími partnerskými institucemi.

Letošní konference na téma „Město a jeho hradby“ se bude konat ve dnech 10. a 11. října 2017 v Clam-Gallasově paláci v Praze.

 V případě zájmu o Vaši aktivní účast zašlete, prosím, název a abstrakt Vašeho příspěvku nejpozději do 15. dubna 2017 na níže uvedenou kontaktní adresu.

 Shrnující informace:

·               Termín konání: 10.–11. října 2017

·               Místo konání: Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

·               Zaslání názvu a abstraktu příspěvku: do 15. dubna 2017 (organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků)

·               Délka příspěvku: max. 15–20 minut

·               Jednací jazyky: čeština, němčina (simultánní tlumočení), příp. angličtina

·               Publikace příspěvků: v konferenčním sborníku v rámci řady Documenta Pragensia (max. 25 normostran) http://www.ahmp.cz/index.html?mid=52&wstyle=0&page=%27%27  

·               Konferenční poplatek: nehradí se

·               URL: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=112

Těšíme se na setkání!

 Jménem organizátorů

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.

 Kontaktní adresa:

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: 236 004 020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu

URL: www.ahmp.cz

Študentská konferencia Na prahu 2017 - call for papers

Markéta Peřinová 17.1.2017

Vážené vedenie Katedry histórie...

Dovoľujeme si Vašich študentov pozvať k účasti na transdisciplinárnej konferencii Na prahu 2017, ktorá sa 20.-21. apríla 2017 pod záštitou Katedry ekológie uskutoční na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. 

Cieľom konferencie 
je analýza symptómov, identifikácia hlbších jednotiacich príčin činných v pozadí dnešných globálnych výziev a hľadanie východísk pre spoluprácu vedúcu k udržateľnej a zmyslom naplnenej budúcnosti. 

Deadline na zaslanie príspevkov je 15. marec 2017 

"Call for papers" s podrobnými informáciami nájdete v prílohe. 

S úctou, 

Kolégium lektorov

Information about conference - City and the process of transition (CfP)

Markéta Peřinová 5.1.2017

Dear Sir/Madame,

I would like to inform you about Conference "City and the process of transition", which will take place in Wrocław in June 2017. 

For more informations please visit conference website: cityandtheprocessoftransitionconference.wordpress.com .

Sincerly,

Marek Szajda

Conference Comiteee Member

Valašsko - Historie a kultura II. Obživa

Markéta Peřinová 15.11.2016
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v příloze zasíláme pozvání s přihláškou na připravovanou konferenci „Valašsko – Historie a kultura II. Obživa“, která se uskuteční v květnu 2018 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 
V případě zájmu věnujte prosím pozornost rovněž přiložené anotaci konference.
Za pořádající instituce zdraví
Jakub Ivánek
Centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 28
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz