Struktura katedry

Vedení katedry

vedoucí katedry

doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry

doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.

tajemnice katedry

Mgr. Hana Jadrná Matějková, Ph.D.

asistentka katedry
Markéta Peřinová (khist@upol.cz; tel.: 585 633 233)

Sekce archeologie

 • Mgr. Martin Golec, Ph.D.
 • Mgr. Miloš Hlava, Ph.D.
 • Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. (vedoucí sekce)
 • doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.
 • Mgr. Martin Novák, Ph.D.
 • Bc. Jana Šínová (toho času na mateřské dovolené)
 • PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.
 • Mgr. Dominika Václavíková
 • Mgr. Ivana Vostrovská, Ph.D. (toho času na mateřské dovolené)

Sekce archivnictví

 

 • Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. (vedoucí sekce)
 • Mgr. Věra Slavíková. Ph.D.
 • Mgr. Ema Šimková, Ph.D.

Sekce dějin starověku

 • PhDr. Ivana Koucká, Ph.D. (vedoucí sekce)
 • doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc.

Sekce dějin středověku

 • Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.
 • Mgr. Jana Engelbrechtová, Ph.D
 • prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc. (emeritní profesorka)
 • doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D. (vedoucí sekce)
 • prof. PhDr. David Papajík, Ph.D.
 • PhDr. Tomáš Somer, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

Sekce dějin raného novověku

 • prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (emeritní profesor)
 • doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.
 • Mgr. Hana Ferencová, Ph.D. 
 • Mgr. Hana Jadrná Matějková, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
 • doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D. (vedoucí sekce)

Sekce dějin 19. století

 • Mgr. Jitka Kohoutová (toho času na mateřské dovolené)
 • prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (emeritní profesor)
 • Mgr. Ivan Puš, Ph.D.
 • doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (vedoucí sekce)

Sekce dějin 20. století

 • prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (vedoucí sekce)
 • PhDr. Pavel Kreisinger, Ph.D.
 • Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
 • PhDr. Karel Podolský
 • prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (emeritní profesor)

Kontakty

viz sekce Lidé