top
spacer

Kabinet regionálních dějin

Kontaktní adresa:
Na Hradě 5
771 80 Olomouc
tel.: +420 585 633 312
fax: +420 585 633 233

Organizační struktura a personální obsazení:
- doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc., vedoucí KRD
- prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.
- Doc. David Papajík, Ph.D.
- PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.

Vědecko-výzkumné pracoviště se zaměřením na regionální dějiny vzniklo při katedře historie v roce 1963. Kabinet pod tehdejším vedením J. Bartoše navázal na Ústav pro historickou vlastivědu, který od roku 1950 řídil prof. PhDr. L. Hosák, CSc. Vedle současných pracovníků byla dlouholetou odbornou pracovnicí v Kabinetu regionálních dějin PhDr. H. Minaříková (1975-1992). V letech 1992-1994 byl vedoucím Kabinetu doc. PhDr. J. Schulz, CSc., od roku 1994 stál v čele prof. PhDr. M. Trapl, CSc., od roku 1996 opět doc. PhDr. J. Schulz, CSc.

Stěžejním vědecko-výzkumným tématem pracovníků Kabinetu je práce na Historickém místopisu Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Místopis je koncipován jako topograficko-historický slovník, obsahující základní údaje o topografickém, demografickém, správním, hospodářském, politickém a kulturním vývoji pro jednotlivé obce a okresy.

Seznam publikovaných svazků Historického místopisu Moravy a Slezska v letech 1848-1960:

 • L. Hosák: Přehled historického místopisu Moravy a Slezska v období feudalismu do roku 1948, úvodní svazek. Praha 1967.
 • Územně správní vývoj státních a společenských institucí a organizací na Moravě a ve Slezsku v letech 1848-1960, I. sv. Ostrava 1966.
 • J. Kubíček - J. Vlach: Bibliografie historicko-vlastivědné literatury k období let 1848-1960 na Moravě a ve Slezsku, II. sv. Ostrava 1968.
 • J. Bartoš a kol.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960 (okresy Olomouc-město a venkov, Litovel, Šternberk, Moravský Beroun), III. sv. Ostrava 1972.
 • J. Bartoš - J. Schulz - M. Trapl: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1948-1960 (okresy Šumperk, Zábřeh, Rýmařov), IV. sv. Ostrava 1974.
 • J. Bartoš - J. Schulz - M. Trapl: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1948-1960 (okresy Prostějov, Boskovice, Moravská Třebová), V. sv. Ostrava 1976.
 • J. Bartoš - J. Schulz - M. Trapl: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1948-1960 (okresy Přerov, Hranice, Kroměříž), VI. sv. Ostrava 1978.
 • J. Bartoš - J. Schulz - M. Trapl: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1948-1960 (okresy Valašské Meziříčí, Vsetín, Holešov, Gottwaldov /Zlín/), VII. sv. Ostrava 1980.
 • J. Bartoš - J. Schulz - M. Trapl: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1948-1960 (okresy Uherské Hradiště, Uherský Brod, Hodonín, Kyjov), VIII. sv. Ostrava 1982.
 • J. Bartoš - J. Schulz - M. Trapl: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1948-1960 (okresy Znojmo, Moravský Krumlov, Hustopeče, Mikulov), IX. sv. Ostrava 1984.
 • J. Bartoš - J. Schulz - M. Trapl: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1948-1960 (okresy Brno-město, Brno-venkov, Vyškov), X. sv. Ostrava 1986.
 • J. Bartoš - J. Schulz - M. Trapl: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1948-1960 (okresy Jihlava, Nové Město na Moravě, Tišnov, Velké Meziříčí), XI. sv. Ostrava 1988.
 • J. Bartoš - J. Schulz - M. Trapl: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1948-1960 (okresy Třebíč, Moravské Budějovice, Dačice), XII. sv. Ostrava 1990.
 • J. Bartoš - J. Schulz - M. Trapl: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1948-1960 (okresy Bruntál, Jeseník, Krnov), XIII. sv. Olomouc 1994.
 • J. Bartoš - J. Schulz - M. Trapl: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1948-1960 (okresy Opava, Bílovec, Nový Jičín), XIV. sv. Olomouc 1995.
 • J. Bartoš - J. Schulz - M. Trapl: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1948-1960 (okresy Frýdek-Místek, Český Těšín), XV. sv. Olomouc 2000.
 • J. Bartoš - J. Schulz - M. Trapl: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1948-1960 (okresy Ostrava, Fryštát, Hlučín). XVI. sv. Olomouc 2005, v tisku.

V letech 1966-1992 vydával Kabinet Listy Kabinetu regionálních dějin, určené pro rozsáhlou síť externích spolupracovníků a zájemců o regionální dějiny. Poslední číslo 53 vyšlo v roce 1992.
Od roku 2003 vydává Kabinet ve spolupráci s nakladatelstvím ALDA Knižnici Locus, která je zaměřena na odborné zpracování dějin jednotlivých lokalit. Knižnici řídí doc. D. Papajík, Ph.D.

Seznam dosud publikovaných svazků Knižnice Locus:

sv. 1: Papajík, D.: Dějiny obcí Těšetice, Rataje a Vojnice. Těšetice 2003.
sv. 2: Papajík, D.: Dějiny obce Topolany. Olomouc 2003.
sv. 3: Papajík, D.: Dějiny obce Říkovice. Říkovice 2004.
sv. 4: Dějiny města Kelče. Kelč 2004.
sv. 5: Bartoš, J. - Kovářová, S.: Dějiny obce Lazníčky. Lazníčky 2004.
sv. 6: Papajík, D.: Dějiny obcí Lutína a Třebčína. Lutín 2005.
sv. 7: Glonek, J. - Papajík, D.: Dějiny obce Hlubočky. Hlubočky 2006.

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz