Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633254

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

1.05

odborný asistent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Odborná komise

  • VISK 6 Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica (člen, 2022–)

Jiné komise a orgány

  • Historická komise pro kanonizaci bl. Hroznaty (člen, 2012–)
ČLÁNEK
OPPELTOVÁ J. Jan Bistřický (12. 6. 1930-21. 10. 2008). Český časopis historický. 2009.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Košťálova farní knihovna pro lid ve Skuhrově. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2009.
Kroupová J., OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Prameny k poutnímu místu Vraclav u Vysokého Mýta. Kniha zázračných uzdravení z let 1738-1811. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2008.
OPPELTOVÁ J. Tři moravská zastavení Jana Bistřického. Časopis Matice moravské. 2008.
Oppeltová J. Hledání jediné autenticity. Na okraj jednoho stanoviska. Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou. Příspěvky k dějinám a obnově poutního místa. Příloha časopisu Zprá. 1997.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Oppeltová J. Annus iubilaeus Gradicensis aneb slavnost šestistého výročí příchodu premonstrátů na Klášterní Hradisko u Olomouce v roce 1751. Nový Mars Moravicus aneb sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k. .
Oppeltová J. Zednický mistr Carl Antoni Reina a jeho podíl na barokní architektuře Čech a Moravy. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, řada uměnovědná F 37 - 39. .
SLAVÍKOVÁ V., OPPELTOVÁ J., KOLOVRATNÍK M. Zpráva o pořádání knihovny litoměřické kapituly. Několik poznámek k historii knihovny, jejímu uspořádán a skladbě fondu. In HRUBÁ M. (Eds.) Sborník k 950. výročí založení litoměřické kapituly. 2007.
Oppeltová J. Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. I. Dílo barokní zbožnosti (1550-1945). In . (Eds.) Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 1999.
Oppeltová J. Obraz barokních poutí na Svatý kopeček u Olomouce ve světle deníků tamní premonstrátské residence. Staré stezky. Poutní cesty. Soubor referátů z 4. pracovního setkání. 1999.
KNIHA - CELEK
Bartůšek V., Bobková K., Bočková A., Brčák M., Čapská V., Černušák T., Čornejová I., Elbel M., Havlík J., Holubová M., Hradil F., Jacková M., Kašpárková J., Kuchařová H., Mareš K., Maťa P., Mihola J., Mikulec J., Oppeltová J., Pacovský K., Pavelková J., Podavka O., Svoboda M., Tejček M., Trnka P., Wolf J., Zářecká K., Zdichynec J., Zouhar J. Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku. II. Biografický slovník. 2020.
KAPITOLA V KNIZE
Oppeltová J., Kuchařová H. Providentia oder Memoria? Kopialbücher des Stiftes Schlägl im Kontext der narrativen Quellen der Böhmisch-Mährischen Zirkarie. Stift Schlägl. Beiträge zu Geschichte und Kultur. 2019.
Oppeltová J. Obraz knihovny prof. Miloše Stehlíka v Benediktinském opatství Rajhrad. Miloš Stehlík: milovník krásna : katalog k výstavě z cyklu Moravské zemské knihovny Oči Brna z 1. prosince 2017 - 31. ledna 2018. 2017.
Kysučan L., Oppeltová J. Portrétní galerie proboštů a opatů kanonie premonstrátek v Chotěšově. Minulostí západočeského kraje. 2017.
Oppeltová J., Poskočilová M. Sbírka biblí P. Jana Mrvy. Velehrad na křižovatkách evropských dějin. 2016.
OPPELTOVÁ J. Nunc dimittis Jana Bistřického (12. 6. 1930 - 21. 10. 2008). Almanach medievisty-editora. 2011.
OPPELTOVÁ J. Premonstrátská kanonie Hradisko u Olomouce a její kulturní prostředí. In Jakubec O., PERŮTKA M. (Eds.) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura z let 1620-1780. Historie a kultura. 2011.
OPPELTOVÁ J., Myšák M. [Bernard Wancke]: Seminarium olivarum sive Sancti Norberti dicti pacis angeli orbe Evropaeo dilatata consangvinitas, sex et qvinqve historiis elogice et breviter proposita. In Jakubec O., PERŮTKA M. (Eds.) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2010.
OPPELTOVÁ J., Myšák M. Enthronisticum parthenium sive gloria et honor neoinauguratae augustissimae coelorum reginae Mariae in thaumaturga effigie sua. In Jakubec O., PERŮTKA M. (Eds.) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2010.
OPPELTOVÁ J., Myšák M. Franciscus Svoboda: Panegyricus sacri, candidissimi, canonici, ac exempti ordinis praemonstratensis antiquissimae, celeberrimae, et regiae canoniae gradicenae dictus. In Jakubec O., PERŮTKA M. (Eds.) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2010.
OPPELTOVÁ J., Myšák M. Paulus Ferdinandus Waczlavik: Harmoge angelica, seu thomistica harmonia decreti divini ab intrinseco efficacis. In Jakubec O., PERŮTKA M. (Eds.) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2010.
OPPELTOVÁ J. Historie, pořádání a katalogizace farních knihoven. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů : archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. 2008.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Několik poznámek k uložení a ochraně archiválií, knih a notového materiálu. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů : archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. 2008.
OPPELTOVÁ J. Farní knihovny a archivy církve římskokatolické z pohledu vysokoškolského pedagoga. Církevní archivy a fondy v České republice. 2007.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Postavení a role katolického faráře v malém světě nábožensky rozdělené obce. Farnost Horní Sloupnice a její duchovní správci. Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Paleography and Diplomatics KHI/ARSD LS 0
History of Administration KHI/ARSDS LS 0
Auxiliary Sciences of History 1 KMU/PVH1 ZS Se 0
Auxiliary Sciences of History 1 KMU/PVH1 ZS 0
Publication activity in the field of study KHI/YPC ZS 0
Propedeutics of Diplomatics KHI/YPD ZS 2
Cataloguing of music material KHI/YPOR ZS Se 0
Propedeutics of Modern Palaeography 1 KHI/YPP1 ZS Se 2
Propedeutics of Modern Palaeography 2 KHI/YPP2 LS Se 2
Palaeoraphy of Antiquity and Middle Ages for historians KHI/YPSSH LS 1
Palaeoraphy of Antiquity and Middle Ages for historians KHI/YPSSH LS Se 1
Palaeography of Antiquity and Middle Ages 1 KHI/YPSS1 ZS Se 1
Palaeography of Antiquity and Middle Ages 1 KHI/YPSS1 ZS 1
Palaeography of Antiquity and Middle Ages 2 KHI/YPSS2 LS Se 1
Palaeography of Antiquity and Middle Ages 2 KHI/YPSS2 LS 1
Codicology KHI/XHK ZS Se 1
Codicology KHI/XHK ZS 1
Presentation to the BA thesis topic KHI/YPTBP ZS Se 0
Field work 1 KHI/YTP1 LS Cv 0
Field work 2 KHI/YTP2 LS Cv 0
Field work 3 KHI/YTP3 LS Cv 0
Field work 4 KHI/YTP4 LS Cv 0
Field work 5 KHI/YTP5 LS Cv 0
Field work 6 KHI/YTP6 LS Cv 0
Field work 7 KHI/YTP7 LS Cv 0
Basic of editing practice 1 KHI/YZE1 ZS Se 2
Historic Buildings - Understanding and Registration of Cultural-Historical Phenomenon KHI/QSP LS Cv 0
Auxilliary Historical Disciplines 1 KHI/XPV1 ZS Se 2
Auxilliary Historical Disciplines 1 KHI/XPV1 ZS 2
Auxilliary Historical Disciplines 2 KHI/XPV2 LS 2
Auxilliary Historical Disciplines 2 KHI/XPV2 LS Se 4
Historical Disciplines KHI/APVH LS 0
Archive Studies KHI/ARSA LS 0
Inventarisation of Archival Material KHI/ARZAM LS 0
Archive Internship 1 KHI/YAP1 LS Cv 0
Archive Internship 2 KHI/YAP2 LS Cv 0
Active participation at conference KHI/YAU ZS 0
Propedeutics of Historical Chronology and Metrology KHI/YCM LS Se 2
Seminar work from middle age KHI/2SPS LS 0
Additional internship in memory institution 1 KHI/YDP1 LS Cv 0
Additional internship in memory institution 2 KHI/YDP2 LS Cv 0
Additional internship in memory institution 3 KHI/YDP3 LS Cv 0
Additional internship in memory institution 4 KHI/YDP4 LS Cv 0
Additional internship in memory institution 5 KHI/YDP5 LS Cv 0
Additional internship in memory institution 6 KHI/YDP6 LS Cv 0
Additional internship in memory institution 7 KHI/YDP7 LS Cv 0
Medieval History, Auxiliary Historical Methods KHI/YDSH LS Se 2
Auxilliary Historical Disciplines - Musicology, combined KHI/PVHMK ZS Se 0
Auxilliary Historical Disciplines - Musicology, combined KHI/PVHMK ZS 0
Codicology KHI/XAK ZS Se 1
Codicology KHI/XAK ZS 1
Auxilliary Historical Disciplines - Musicology 1 KHI/PVMU1 ZS 1
Auxilliary Historical Disciplines - Musicology 1 KHI/PVMU1 ZS Se 1
Auxilliary Historical Disciplines - Musicology 2 KHI/PVMU2 LS 1
Auxilliary Historical Disciplines - Musicology 2 KHI/PVMU2 LS Se 1
Propedeutics of Heraldry and Sfragistics KHI/YHS ZS Se 2
Medieval History, Auxiliary Historical Methods KHI/XDSH LS Se 2
Propedeutics of Codicology and Genealogy KHI/YKG ZS Se 2

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)