Mgr. Věra Slavíková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633254

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

1.05

Odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Wednesday 13:15–14:45 1.05
ČLÁNEK
Slavíková V. Sonda do života spiritistů na příkladu Pěčína, obce v Orlických horách. In . (Eds.) Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2021.
Slavíková V. Zpráva o činnosti sekce archivnictví Katedry historie FF UP v Olomouci za akademický rok 2019/2020. Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2021.
Slavíková V., Hégr J. Kunštátská kaple Navštívení Panny Marie. Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne. 2016.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Košťálova farní knihovna pro lid ve Skuhrově. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2009.
SLAVÍKOVÁ V. Zámecký kostel Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách. III. Mobiliář a vnitřní vybavení kostela. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2009.
SLAVÍKOVÁ V., KUBEČKOVÁ I., ŠÁŠINKOVÁ M. Dítě, dětství, mateřství - péče od narození do předškolního věku od 19. století do poloviny 20. století. Středočeský vlastivědný sborník. 2008.
Kroupová J., OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Prameny k poutnímu místu Vraclav u Vysokého Mýta. Kniha zázračných uzdravení z let 1738-1811. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2008.
SLAVÍKOVÁ V. Zámecký kostel Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách. II. Historie a stavební vývoj zámeckého kostela. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2008.
SLAVÍKOVÁ V. Zámecký kostel Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách. I. Literatura a prameny k dějinám kostela a duchovní život v Rokytnici do 17. století. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
SLAVÍKOVÁ V., OPPELTOVÁ J., KOLOVRATNÍK M. Zpráva o pořádání knihovny litoměřické kapituly. Několik poznámek k historii knihovny, jejímu uspořádán a skladbě fondu. In HRUBÁ M. (Eds.) Sborník k 950. výročí založení litoměřické kapituly. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Topičová S., Slavíková V., Orálková Z., Kouřil K. The Communications Network of Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno, based on an Analysis of this Correspondence. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 2019.
Slavíková V. Církevní vývoj od poloviny 16. století. In Ferencová H. (Eds.) Rokytnice v Orlických horách 1318-2018. 2018.
Slavíková V., Holendová R. Město na hranici - územní a správní vývoj. In Ferencová H. (Eds.) Rokytnice v Orlických horách 1318-2018. 2018.
Kubalová A. Život a dílo Leoše Kubíčka (1887-1974). In Slavíková V., Halda J., Zmrhalová M. (Eds.) Orlické hory a Podorlicko. Přírodou - dějinami - současností. Sborník vlastivědných prací. 2017.
Slavíková V., Hermanová H., Kubečková I. Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce. Zámek Roztoky. 2014.
Slavíková V., Hrabánek V., Boloňský S. Historie roztocké vodní tvrze. Roztoky očima staletí. 2011.
SLAVÍKOVÁ V. Historie, pořádání a inventarizace archiválií uložených na farách. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů : archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. 2008.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Několik poznámek k uložení a ochraně archiválií, knih a notového materiálu. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů : archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. 2008.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Postavení a role katolického faráře v malém světě nábožensky rozdělené obce. Farnost Horní Sloupnice a její duchovní správci. Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí. 2007.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)