doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D.

Avatar
Contact

585633622, 605743980

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.11

Odborný asistent

celtic coinage in the Central Europe, ancient, late medieval and early modern time numismatics, roman history

ČLÁNEK
Droberjar E., Krásný F., Militký J. Kovové artefakty na sídlišti z doby laténské a římské v Horce u Bakova nad Jizerou (okr. Mladá Boleslav). Archeologie ve středních Čechách. 2021.
Fröhlich J., Militký J. Nález feniku pasovského biskupství z Písku (okr. Písek). In . (Eds.) Numismatický sborník. 2021.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Černohorský O., Nádvorník P. Nález pěti pražských grošů Jana Lucemburského u Vojtěchova (okr. Chrudim). In Militký J. (Eds.) Numismatický sborník. 2017.
KNIHA - CELEK
Hradil F., Militký J., Březinová H., Janiš D., John J., Langová J., Malarczyk D., Melich T. Peníze od Čertovy skály. Poklad raně novověkých mincí z Fryštáku – Horní Vsi. In Hradil F., Militký J. (Eds.) 2023.
KAPITOLA V KNIZE
Militký J., Mangel T., Vích D. Laténské osídlení povodí Tiché Orlice. Jantarová stezka v proměnách času. 2020.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)