Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633235, 603591821

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.05

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 14:00–15:00 2.05
čtvrtek 10:00–12:00 2.05

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Jiné komise a orgány

  • Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, z.s. (místopředseda, 2017–)
  • hlavní výbor České archeologické společnosti (člen, 2009–2017)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Rybníček M., Chlup T., Kalábek M., Kalábková P., Kočár P., Kyncl T., Muigg B., Tegel W., Vostrovská I., Kolář T. New dendroarchaeological evidence of water well constructions reveals advanced Early Neolithic craftsman skills. DENDROCHRONOLOGIA. 2018. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Kalábková P. Sonda do pravěku Moravičan. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2016.
Kalábková P. Considerations of Neolithic settlement strategy in central Moravia, Czech Republic. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsichen Bodendenkmalpflege. 2012.
Kalábková P., Kalábek M. Lengyelské sídliště na lokalitě Hulín - Pravčice 2. Předběžná zpráva. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2012.
Kalábková P., Dobeš M., Peška J., Fojtik P., Kalábek M. K počátkům výskytu měděné industrie na Moravě. Sekery z Hulína - Pravčic a Laškova - Kandie. Přehled výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. 2010.
Peška J., Kalábková P., Dobeš M., Kalábek M., Fojtík P. K počátkům výskytu měděné industrie na Moravě. Sekery z Hulína - Pravčic a Laškova - Kandie. Přehled výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. 2010.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kalábková P. Lengyelské osídlení střední Moravy. 1 - 3. díl. Lengyelské osídlení střední Moravy. 1. - 3. díl. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kalábková P. Ceramic hoards – deposits, offerings or cenotaphs? Analysis of finds assemblages of the Funnel Beaker Culture and Baden Culture from Moravia, Czech Republic. In Meller H., Friederich S., Kličová J. (Eds.) Salzmünde - Regel oder Ausnahme? Tagungen des Landes museums für Vorgeschichte Halle. Band 11. 2017.
Kalábková P., Šmíd M. Pre-Boleráz, Boleráz, and Post-Boleráz development in Moravia. In Nowak M., Zastawny A. (Eds.) The Baden Culture around the Western Carpathians. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. 2015.
Kalábková P. Pohřby na sídlištích lengyelské kultury na střední Moravě. In Tichý R. (Eds.) Živá archeologie. Supllemtum 3. Hroby, pohřby a lidské pozůstatky na pravěkých a středověkých sídlištích. 2010.
Kalábková P. Příspěvek k sídelní strategii lengyelské kultury v regionu střední Moravy. In Popelka M., Šmidtová R. (Eds.) Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2009. 2010.
Kalábková P. Archeologické muzejní sbírky na internetu - utopie či reálná věc? Počítačová podpora v archeologii 2. 2008.
Kalábková P. Lengyelské osídlení střední Moravy (příspěvek k vypovídacím možnostem dosavdních pramenů). Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque. 2008.
Kalábková P., Zatloukal R. Pseudokernos z Václavského návrší v Olomouci - příspěvek k osídlení bolerázské skupiny na Moravě. In Cheben I., Kuzma I., . (Eds.) Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2007. 2008.
KNIHA - CELEK
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Kalábková P., Šlézar P., Hlava M. Příběhy uničovské archeologie. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Kalábková P. Dějiny archeologického výzkumu. Litovel. Velké dějiny města. 2018.
Kalábková P. Doba kamenná. Litovel. Velké dějiny města. 2018.
Kalábková P. Doklady nejstaršího osídlení Nové Hradečné. Nová Hradečná. Historie obce od nejstarších dob do současnosti. 2015.
Kalábková P. Prehistorické období. Uničov historie moravského města. 2013.
Peška J., Kalábková P., Kalábek M. A settlement in Hulín-Pravčice and its contribution to absolute dating of the Lengyel Culture. In . (Eds.) PANTA RHEI. 2010.
Kalábková P. Dějiny archeologického bádání. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalábková P. Paleolit, neolit, starší a střední eneolit. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalábková P., Kalábek M. Slovanské osídlení a archeologie raného středověku. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalábková P. Lid s moravskou malovanou keramikou lengyelské kultury. Život a smrt v mladší době kamenné. 2008.
Kalábková P. Olomouc - Václavské návrší (okr. Olomouc). Život a smrt v mladší době kamenné. 2008.
ABSTRAKT
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Wooden well from Uničov (CZ) – archive for water management and palaeo-environment in the first farmers’ society. In Fuchs K., Heyn A., Kipke N., Plath R., Schüle J. (Eds.) INTERNATIONAL OPEN WORKSHOP 2019: Socio-Environmental Dynamics over the Last 15,000 Years: The Creation of Landscapes VI. Kiel University, March 11 – 16, 2019. Programme and abstracts. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Stavba, využívání a zánik studny v osadě prvních zemědělců v Uničově. 2019.
Vostrovská I., Petr L., Kočár P., Kočárová R., Kašák J., Hradílek Z., Sůvová Z., Vaněček Z., Kalábková P. The origin of cultural landscape in Moravia region (CZ): investigation of the unique Neolithic wooden well from Uničov. 2019.
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Wooden well from Uničov (CZ) – archive for water management and palaeo-environment in the first farmers’ society. 2019.
Kalábková P., Vaněček Z., Peška J., Kočár P., Urbanová K., Rybníček M., Sůvová Z. Mohelnická studna - oživení legendy. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Vostrovská I., Kalábková P., Šínová J. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2017. 2017.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Dějiny pravěku KHI/XDP ZS 2
Neolitická sídliště KHI/3NS ZS 4
Odborná praxe v archeolog. laboratoři 1 KHI/6OPL1 ZS Cv 0
Odborná praxe v archeolog. laboratoři 3 KHI/6OPL3 ZS Cv 0
Pohře. prakt. neol. a st. a stř. eneol. KHI/6PPNE ZS 2
Profilující předmět 1 KHI/6PP1 ZS 0
Profilující předmět 2 KHI/6PP2 ZS Se 0
Seminář z dějin pravěku KHI/XDPS ZS Se 2
Odborná praxe v archeol. laboratoři 1 KHI/3OPL1 ZS Cv 0
Odborná praxe v archeol. laboratoři 3 KHI/3OPL3 ZS Cv 0
Seminář k předmětu Neolitická sídliště KHI/6SNS ZS Se 2
Sídelní struktury a strategie KHI/6SSS ZS 2
Sem. tech. výr. art. neol. až stř. eneo. KHI/6STVN ZS Se 2
Tech. výr. artef. neol. až stř. eneol. KHI/6TVNE ZS 4
Seminář k předmětu neolitická sídliště KHI/3SNS ZS Se 2
Sídelní struktury a strategie KHI/3SSS ZS 2
Seminář k technologiím výrob KHI/3STVM ZS Se 2
Diplomový seminář k BP 2 KHI/1AGB2 ZS Se 1
Technologie výrob movitých artefaktů KHI/3TVMA ZS 4
Dokumentace a evidence archeologie 5 KHI/1DEA5 ZS Se 2
Dějiny pravěku KHI/1DPA ZS 2
Seminář k dějinám pravěku KHI/1DPAS ZS Se 1
Seminář k bakalářské DP 2 KHI/4AGB2 ZS Se 1
Dokumentace a evidence arch. nal. 1 KHI/4DEA1 ZS Se 4
Dokumentace a evidence arch. nal. 3 KHI/4DEA3 ZS Se 4
Dějiny pravěku KHI/4DPA ZS 2
Seminář k dějinám pravěku KHI/4DPAS ZS Se 1
Odborná laboratorní praxe 1 KHI/4OL1 ZS Cv 0
Úvod do studia archeologie KHI/4UA ZS 2
Úvod do studia archeologie KHI/4UA ZS Se 1
Úvod do studia archeologie KHI/1UA ZS Se 1
Úvod do studia archeologie KHI/1UA ZS 2
Výběrová přednáška z interdisc. oboru 3 KHI/1VPI3 ZS 4
Výběrová přednáška z interdiscipl. 3 KHI/4VPI3 ZS 4
Trendy v historiografii prehistorie KHI/XTHP ZS 2
Diplomový seminář k BP 2 KHI/2AGB2 ZS Se 4
Dokumentace a evidence archeologie 3 KHI/2DEA3 ZS Cv 5
Dějiny pravěku KHI/2DPA ZS 4
Využití cizího jazyka pro bakalář. práci KHI/CIZJK ZS Cv 0
Seminář k dějinám pravěku KHI/2DPAS ZS Se 2
Dějiny pravěku KHI/5DPA ZS 4
Seminář k dějinám pravěku KHI/5DPAS ZS Se 2
Odborná laboratorní praxe 1 KHI/5OL1 ZS Cv 0
Dějiny pravěku KHI/YDP ZS 2
Úvod do studia archeologie KHI/2UA ZS Se 2
Úvod do studia archeologie KHI/2UA ZS 2
Úvod do studia archeologie KHI/5UA ZS Se 2
Úvod do studia archeologie KHI/5UA ZS 2
Archeologické prameny KHI/3AP ZS 2
Archeologické prameny KHI/6AP ZS 2
Neolitická sídliště KHI/6NS ZS 4
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.