Georgian Manuscript

Středa 15. červenec 2020, 8:30

Vážená paní, vážený pane,

 

z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o možnosti přihlásit se do soutěže na udělení stipendia k účasti na 6. Mezinárodní letní škole gruzínských studií Georgian Manuscript, kterou organizuje Národní centrum písemnictví (The Korneli Kekelidze Georgian National Centre of Manuscripts).

 

Letní škola se uskuteční v termínu od 15. do 24. července 2020 v Tbilisi a je určena zahraničním zájemcům z řád výzkumných pracovníků a doktorských/magisterských studentů, kteří se zajímají o historii a kulturu Gruzie, zejména o dědictví gruzínského písemnictví, či středověkou historii obecně.

 

Výuka probíhá v angličtině.

Veškeré pobytové náklady v rámci Gruzie (ubytování, stravování, exkurze tvořící součást programu) hradí gruzínská strana. Cestovní náklady do a z Gruzie si hradí každý účastník sám.

 

Bližší informace včetně formuláře přihlášky jsou zveřejněné na webových stránkách Akademické informační agentury zde.

Zájemci o účast na letní škole zasílají vyplněnou přihlášku do Národního centra písemnictví na emailovou adresu: summerschool@manuscript.ac.ge, a to nejpozději do 20. února 2020.

 

Přejeme šťastný a úspěšný nový rok 2020!

Sabine Borovanská

 

Sabine Borovanská, M. A.

Akademická informační agentura (AIA)   |   Academic Information Agency

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů   |   Bilateral and Multilateral Programmes Unit

 

Tel.: (+420) 221 850 504

Mob.: (+420) 602 169 135

E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

 

DZS I Dům zahraniční spolupráce | Czech National Agency for International Education

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

www.dzs.cz   |  zahranici-stipendium.cz 

 

 

 

Zpět