Katedra historie FF UPDiplomové práce obhájené na KH FF UP 1950 - 2004

( řazeno dle jmen autorů)

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž

A    nahoru
Ambroz, Drahomír : Žilinská dohoda 6.10.1938 a její důsledky . Olomouc, 1970. 1-114
Ambrozová, Dana : Dosídlování severomoravského pohraničí v letech 1954-1958 . Opava, 1991. 2-65+6 příloh
Andrejková, Alena : Protifašistický odboj na Prostějovsku v letech 1939-1945 . Prostějov, 1983. 1-79
Andrlová, Pavla : České spolky v kulturním životě Dvora Králové nad Labem v období 1860-1914. Olomouc, 2002. 1-200
Antlová, Hana : Příčiny a význam antické kolonizace směrem do Černomoří . Olomouc, 1983. 3-83

B    nahoru
Babincová, Marie-Mikesková, Libuše : Tkalcovská škola ve Frenštátě pod Radhoštěm . neuvedeno, neuvedeno. nestránkováno
Baďura, Oldřich : Využití životopisů významných osobností ve vyučování dějepisu na základní škole se zvláštním zřetelem k regionálním dějinám . Olomouc, 1983. 1-144
Bajerová, Helena : Olomouc za stavovského povstání . neuvedeno, neuvedeno. 2-8
Bajerová, Helena : Vývoj olomouckého měšťanského domu-paláce se zvláštním zřetelem k domu Václava Edelmana . Olomouc, 1980. 3-93+8 příloh
Balcarová, Blanka : Komsomolské stavby Sovětského svazu v prvních šesti pětiletkách . Olomouc, 1986. 3-72
Baldessari, Dana : Vývoj českého ochotnického divadla a filmu v Olomouci v letech 1918-1938 . Olomouc, 1988. 3-118
Baron, Jiří : Dějiny muzejnictví na Vsetínsku . neuvedeno, 1963. 3-91
Barotová, Olga : Vývoj vnitřní politiky v Číně a vztahů k socialistickým zemím v 30-70 letech . Olomouc, 1984. 4-97
Bárta, Lumír : Rozvoj průmyslu na území SSSR . Olomouc, 1959. 11-74+5 příloh
Barteček, Ivo : Saská politika a české stavovské povstání (květen 1618-srpen 1619) . Olomouc, 1978.3-120
Bartečková, Romana : Hospodářská a společenská aktivita Židů v Uherském Brodě ve druhé polovině 19.století a na počátku 20.století . Uherský Brod, 1994. 2-83
Bartková, Hana : Vesnice Olomoucka a Prostějovska v bojích za šest zemědělských zákonů a hradecký program v letech 1946-1948 . Olomouc, 1985. 2-86
Bártková, Ivanka : Historický a sociální vývoj obce Karlovice do počátečních let 20.století . Olomouc, 1974. 1-81+5 příloh
Bártková, Ivanka : Historický, sociální a demografický vývoj obce Karlovice do poloviny 19.století . Olomouc, 1974. 1-97
Bartoňová, Hana : Vývoj závodu Vagónka, k.p. Studénka od založení do r. 1985 . Studénka, 1987. 3-97+24 příloh
Bartoš, Jaroslav : Jaroslav Bidlo - Život a dílo . Olomouc, 1958. 1-42
Bartošová, Jana : Kult Slunce a jeho vliv na formování společenské nadstavby starověku . Olomouc, 1984. 4-84
Bartůněk, Miroslav : Vznik národního podniku Elektro-Praga Hlinsko v Č. a vývoj výroby v letech 1948-1977 . Olomouc, 1979. 2-88
Bartůšková, Jiřina : Nevměšování jako reakční forma buržoazní politiky v mezinárodním vývoji . Olomouc, 1962. 1-101+4 přílohy
Barvířová, Jitka : Vliv řecké tragédie na formování společenského vědomí v Athénách v 5.st. př. n. l. . Olomouc, 1987. 2-83
Bazakas, Leofteris : Národně osvobozenecká a demokratická revoluce řeckého lidu v letech 1821-1828 proti turecké nadvládě a její problémy . Ostrava-Poruba, 1964. 3-36
Bažant, Karel : Dějiny litomyšlské tiskárny . neuvedeno, 1977. 2-33+4 přílohy
Bednářová, Hana : Řemeslná výroba ve Valašském Meziříčí a Krásně v pozdním feudalismu . Olomouc, 1982. 3-112
Bendová, Vlasta : Osobnost T.G.Masaryka v politickém předvolebním boji v českých zemích roku 1946 . Olomouc, 1971. 5-192
Beneda Ivo: Cestopisná svědectví Jana Amose Komenského. Olomouc, 2004, ved. práce: I.Barteček
Beneš, Luděk : Německá buržoazní revoluce 1848/49 v historické literatuře sedmdesátých let . Olomouc, 1979. 1-68
Benešová, Marie : Broumovsko za třicetileté války . Olomouc, 1983. 2-241
Beranová, Jana : Školství a kultura v městě Chrasti v letech 1869-1938 . Olomouc, 2002. 3-133+23 příloh
Berka, Martin : Giraldus Cambrensis . Olomouc, 1997. 1-114
Beznoska, Petr : Lenin a problémy německého dělnického hnutí v létech 1918-1923 . Olomouc, 1961. 1-52
Bieberle, Josef : Porážka rakouského proletariátu v únoru 1934 - důsledek dlouholeté politiky rakouské sociální demokracie . Olomouc, 1952. 1-71
Binarová, Simona : Postavení mladých horníků na Ostravsku v letech 1921-1925 . Olomouc, 1981. 2-122
Binder, Robert : Spory o zákon o zemském zřízení z roku 1927 . Zlín, 1993. 4-77
Bisová, Anna : Lužičtí Srbové . neuvedeno, 1959. 3-70+6 příloh
Bisová, Anna : Vývoj Havlíčkova národního uvědomění . neuvedeno, 1957. 2-26
Bittner, Pavel : Vznik a vývoj státního podniku Tonak Nový Jičín . Olomouc, 1990. 2-71
Blaha, Josef : Josef Vratislav Monse . neuvedeno, 1950. 1-165
Blahová, Věra : Sociální otázka u Albína Bráfa . Olomouc, 1952. 1-85
Blažek, Lubomír : Politický vývoj německého venkovského obyvatelstva na Krnovsku v letech 1918-1938 . Krnov, 1967. 3-71
Blažková, Marie : Praktické využití vlastivědné mapy okresu Olomouc ve vyučování dějepisu a občanské nauky . neuvedeno, nedatováno. 1-29
Blažková, Marie : Vlastivědná práce Josefa Vrbky . Olomouc, 1970. 1-52
Blechová, Karla : Hospodářský, politický a kulturní vývoj Zábřežska v l. 1918-1938 . Olomouc, 1965. 1-53
Bočánková, Šárka : Činnost a působení TJ Sokol Orlová od svého vzniku (1895) do roku 1938 . Olomouc, 2000. 2-106+10 příloh
Boháčová, Marie : František Sokol-Tůma a jeho postoj k národnímu hnutí na Ostravsku v letech 1894-1904 . Havířov, 1983. 2-78
Bohumská, Jitka : Matice opavská 1877-1918 . Olomouc, 1998. 4-95+26 příloh
Bortel, Miroslav : Kyjevská Rus . Olomouc, 1966. 1-17
Bortlová, Ivana : Vývoj školství v Příboře od roku 1945 . Příbor, 1990. 3-46
Boudová, Eva : Pozůstalost Viléma Schreibera 1905-1950 . Olomouc, 1997. 4-107
Boudová, Jarmila : Nástin stavebního vývoje města Oder od doby gotické do počátku první světové války . Odry, 1993. 2-68
Boušek, Milan : Vývoj pojetí dvou pokusů Habsburků o monarchistický převrat v Maďarsku v hlavních politických směrech na Moravě v roce 1921 . Olomouc, 1985. 2-62
Boxanová, Helena : Příspěvek k činnosti českých spolků v Olomouci v 80. letech 19.století . neuvedeno, 1976. 5-70
Braeuerová, Helena : Rasová problematika v novodobých dějinách USA . Olomouc, 1983. 2-116
Brandejsová, Věra : Vliv olomouckých biskupů Stanislava Thurza a Jana Dubravia na politické dění v první polovině 16.století . Olomouc, 1974. 1-98
Brázdilová, Drahomíra : Vývoj města Drahotuš od poloviny XVI.století do pobělohorské konfiskace . Olomouc, 1967. 3-105
Brhlová, Zuzana : Hospodářský a sociální vývoj Vsetínska od poloviny 19.století do třicátých let 20.století . Olomouc, 1994. 4-81+1 příloha
Břendová, Jana : Partyzánské hnutí na Valašsku za druhé světové války. Využití ve výuce občanské nauky . Valašské Meziříčí, 1975. 1-121+33 stran příloh
Břendová-Jeřábková, Jana : Snahy o obnovení moravské university v 90.letech 19.století . Olomouc, 1972. 1-97
Bubeníčková, Marcela : Vývoj akciové společnosti Zora od roku 1898 do znárodnění v roce 1945 . Olomouc, 1973. 3-124+19 příloh
Budzáková, Jindřiška : Kulturní poměry v Bystřici pod Hostýnem na přelomu 19. a 20.století . Bystřice pod Hostýnem, 1973. 1-108
Buchtová, Ivana : Dějiny n.p. Hanácké cihelny Olomouc . Olomouc, 1986. 3-129+23 příloh
Buchtová, Ivana : Vývoj socialistického soutěžení a ostatních forem iniciativy pracujících v n.p. Hanácké cihelny Olomouc (1950-1961) . neuvedeno, 1984. 2-57+7 příloh
Bukač, Petr : Nástroje a výsledky zemědělské politiky KSČ na Olomoucku v letech 1948-1954. Olomouc, 2003, ved. práce: K. Konečný
Bukovjanová, Renata
: Příprava olomouckých bohoslovců na působení mezi dělnictvem . neuvedeno, 1968. 1-66
Burdíková, Věra : Česká spolková činnost v Opavě v letech 1918-1951 . Olomouc, 1994. 4-110
Burdová, Lenka : Spolkový život v Kopřivnici v letech 1848-1948 . Olomouc, 1998. 5-147
Burešová, Alena : Národně osvobozenecké hnutí v českých oblastech okupované severní Moravy . Olomouc, 1984. 2-87
Burget, Antonín : Využití vlastivědných prvků při vyučování dějepisu . Olomouc, 1960. 1-69 Bzdilová Jana : Rychnov aneb nová Maria cella. Olomouc, 2004, ved.práce: J. Oppeltová

C    nahoru
Cabejšková, Jana : Československo-sovětské vztahy na Olomoucku v letech 1930-1935 . Ololmouc, 1979. 3-81
Cekota, Vojtěch : Olomoučtí humanisté a jejich názory na společnost . Olomouc, 1954. 1-128
Cieszlak Lieszek :Třebíčský tkalcovský cech do konce 20.let 18.století (příspěvek k vnitř.životu cechu). Olomouc, 2004, ved.práce:J.Miller
Ciompová, Aleksandra : Česká literatura k dějinám Těšínska po roce 1955 . Olomouc, 1959. 2-29
Cohornová, Eva : Vývoj školství v Novém Městě nad Metují od poloviny 19.století do současnosti . Olomouc, 1986. 3-62+5 příloh
Coufal, Michal : Přijetí České konfederace jako vyvrcholení českého stavovského povstání . Olomouc,1993. 4-104
Coufalík, Ladislav : Historie národního podniku TESLA Valašské Meziříčí . neuvedeno, 1960. 2-57
Crhová, Marie : Židovská menšinová komunita na cestě k parlamentnímu zastoupení (1918-1929) . Olomouc, 1999. 2-121
Crkovská, Vlasta : Historie opavského muzejnictví . Olomouc, 1961. 2-84
Cvejnová, Eva : "Životní osudy Oldřicha z Rožmberka" . Olomouc, 2001. 2-137
Cvikl, Zdeněk : Demografický vývoj obyvatelstva v Rožnově v letech 1848-1900 . Olomouc, 1983. 2-83

Č    nahoru
Čada, Václav : Hospodářský a společenský vývoj politického okresu Litovel v období 1848-1939 . Olomouc, 1964. 1-133
Čank, Martin : Jaroslav Stránský - právník, žurnalista, politik . Olomouc, 1993. 3-93+10 příloh
Čapka, Radek : Židé v našich zemích se zvláštním zřetelem k Moravě v letech 1848-1918 . Olomouc,1993. 3-166+15 příloh
Čechák, Petr : Vývoj sovětské nauky o pramenech . Olomouc, 1989. 3-185+3 přílohy
Čechová, Vlastimila : Geneze středověké Opavy a tržní sítě na Opavsku do konce 13.století . Olomouc, 1970 (?). 1-228+3 přílohy
Čeplová, Ivana : Historie s.p. Oděvní průmysl Prostějov . Olomouc, 1991. 3-108
Čermák, Lubomír : Význam soc. dem. tisku a jeho ideologická úroveň ve Slezsku pro tamní dělnické hnutí (1899-1905) . neuvedeno, 1955. 4-177
Čermák, Miloslav : Dějiny závodu LETOV v Olomouci (1919-1945) . neuvedeno, 1965. 1-102+41 příloh
Čermáková, Marcela : Dějiny soukenického řemesla v Olomouci do druhé poloviny 19.století . Olomouc, 1988. 3-166
Čermáková, Marie : Stav a růst oaszenstva a péče o ně v n.p. MEZ Mohelnice v letech 1948-1960 . Olomouc, 1969. 1-44+18 příloh
Čermáková, Markéta : Komentáře k Ovidiovým Metamorfózám ve středověku na příkladu Ovidius moralizatus Pierra Bersuira. Olomouc, 2003, ved.práce: I. Koucká
Černá, Vlasta : Příspěvek k dějinám historiografie moravského venkova v 2. polovině 19. a počátkem 20.století . neuvedeno, 1978. 2-96+9 příloh
Čiklová, Michaela : Dějiny českého menšinového školství na Šumpersku v letech 1918-1938 . Olomouc, 1985. 3-112
Čučka, Pavel : Historie n.p. Komsomol v Jeseníku v letech 1945-1958 . Olomouc, 1986. 2-137+55 příloh
Čučková, Pavla : Dějiny závodu Tesla Valašské Meziříčí . Olomouc, 1986. 2-125+18 fotopříloh
Čudová, Marta : Dělnické hnutí v regionu, jeho využití v občanské nauce . neuvedeno, 1973. 1-37
Čuříková, Dagmar : Zěmědělství v českých zemích v letech 1945-1946 . Olomouc, 1987. 4-100

D    nahoru
Dajč, Jiří : Vývoj základního školství v Zábřehu v letech 1945-1976 . Olomouc, 1991. 2-159
Dajčová, Drahoslava : Odznak odbornosti "historik" v PO SSM . Olomouc, 1984. 2-129+1 příloha
Daňhelka, Jiří : Příspěvek k studiu "národního" uvědomění moravské šlechty v době předhusitské . Olomouc, 1971. 4-169
Daňková, Dagmar : Diferenciace pohledů americké historiografie na problematiku otroctví (od polovinysedmdesátých let 20.století) . Olomouc, 1997. 7-148
David, Zdeněk : Domácká výroba na Štítecku po roce 1900 . Olomouc, 1984. 2-151
Denčevová, Ivana : Socializace venkova (1949-1960) v okrese Třešť . Olomouc, 1988. 1-68
Divácká, Soňa : Vývoj Kostelce na Hané v letech 1945-1960 . Olomouc, 1991. 3-102+25 příloh
Divišová, Alena : Vývoj středního školství v Šumperku od roku 1945 . Olomouc, 1987. 3-109
Dlouhý, Oldřich : Český národní život na Ostravsku v letech 1894-1904 . neuvedeno, 1959. 2-67+4 přílohy
Dobrovolná, Alexandra : Struktura židovského obyvatelstva ve Vsetíně v letech 1869-1910 . Vsetín, 1994. 1-155+13 příloh
Dočkal, Jaroslav : Dělnické hnutí v závodě Thonet-Mundus v Holešově v letech 1918-1938 . neuvedeno, neuvedeno. 1-84
Dočkal, Rostislav : Hospodaření města Přerova v letech 1890-1939 . Přerov, 1968. 4-63
Dočkal, Rostislav : Vývoj masových organizací na Přerovsku v letech 1945-1960 . Olomouc, 1984. 2-128+9 příloh
Dočkálková, Xenie : Antisemitismus a českožidovské hnutí . Olomouc, 2001. 4-157
Doffek, Josef : Boj KSČ za svazek dělníků a pracujících rolníků na Hané v letech 1929-1933 . Olomouc, 1956. 2-97
Dohnalová, Olga : Zbytky nevolnictví po reformě r.1861 v Rusku . Olomouc, 1952. 2-68
Dohnalová, Taťána : Konfesijní školství na Moravě v 16. a 17.století . Olomouc, 1984. 4-124+5 příloh
Dokoupil, Lumír : Itinerář císaře Zikmunda a vévody Albrechta jako pramen k časovému určení událostí husitských válek . Olomouc, 1956. 1-42
Dokoupil, Lumír : Změny v demografickém vývoji Moravské Ostravy za průmyslové revoluce . Olomouc, 1965. 2-70+6 příloh
Dokoupilová, Karla : Dějiny Olomouce do r. 1848 . Olomouc, 1991. 2-124
Doláková, Jarmila : Přehled ekonomicko-politického vývoje Prostějovska v letech 1918-1938 . neuvedeno, 1965. 1-97
Dolanský, Vladimír : antisemitismus v moravském lidoveckém tisku v letech 1935-1941 . Neratovice, 1999. 2-133
Doležalová, Taťána : Vývoj pokrokového mládežnického hnutí na Ostravsku v letech 1945-1948 . Olomouc, 1986. 2-149+24 příloh
Doležel, Miloslav : O dějinách školství v Dřevohosticích . Olomouc, 1960. 2-120+14 příloh
Doležel, Miloslav : Otázka sjednocení Německa v 19.století . neuvedeno, 1958. 1-53
Domácí, Jelena : Vývoj politické orientace obyvatelstva na Zábřežsku v letech 1935-1938 . Olomouc, 1990. 2-106+2 přílohy
Dorazilová, Jana : Metodika dějepisu v SSSR o vyučovacích metodách dějepisu . Olomouc, 1990. 6-83
Dorčák, Pavel : Vývoj německého agrarismu v Rakousku a ztroskotáníé jeho aktivistické politiky v ČSR . Olomouc, 1973. 1-115
Dostál, Tomáš : Vývoj vztahů ČLR-USA v letech 1949-1980 . Olomouc, 1983. 3-111
Dostálová, Bohuslava : Participace ČSM na budování socialistického zemědělství v severomoravském kraji v letech 1960-1967 . Olomouc, 1984. 3-93
Dostálová, Kateřina : Ruská emigrace v meziválečném Československu (1918-1938) . Olomouc, 2001. 2-99+5 příloh
Dostálová, Věra : Mnichov 1938, jeho pojetí a hodnocení v odborné literatuře . neuvedeno, neuvedeno.2-36
Dratva, Vladimír : Stručný přehled archeologických lokalit bývalého opavského Slezska od paleolitu do pozdní doby hradištní . Olomouc, 1962. 1-121
Dratva, Vladimír : Vývoj dějinných vztahů Anglie a Irska . neuvedeno, 1957. 1-36
Drmolová, Jana : Hospodářská a sociální situace na mírovském panství v 16.století . Olomouc, 1974. 3-91+1 mapa
Drozd, František : Historické možnosti československo-sovětské smlouvy z roku 1935 . Olomouc, 1987. 5-119
Drozd, Jan : Bohumín 1914 - 1920 . neuvedeno, 1959. 2-95
Dubská, Miloslava : Péče sovětské vlády o kulturní rozvoj země v devíti pětiletých plánech SSSR (1929-1975) . Olomouc, 1986. 2-87
Dudková, Miloslava : Historický vývoj zásobování Olomouce vodou . Olomouc, 1979. 4-94
Dudová, Ivanka : Postoj hlavních českých politických stran k událostem v Německu v roce 1933 . Olomouc, 1981. 2-129
Dufek, Leoš : Postavení žen ve starověkém Řecku . Olomouc, 1982. 2-115
Dušatková-Henselová, Jana : Dějiny Chotěboře do roku 1526 . Olomouc, 1957. 2-60
Dvorský, Jan : Hrad Sovinec 1850-1996 . Svatý Kopeček, 1996. 2-120
Dvořáková, Alena : Historicko-vlastivědný rozbor regionálního časopisu Jesenicka (1927-1941) . neuvedeno, 1979. 5-67
Dvořáková, Dana : Bílá hora v dílech marxistických i nemarxistických historiků . neuvedeno, nedatováno. 1-24
Dvořáková, Ivana : Sociálně ekonomický vývoj vesnice Olomoucka v letech 1945-1948 . Olomouc, 1985. 2-144+9 příloh
Dvořáková, Petra : Československá sociální demokracie v Olomouci od obecních voleb roku 1919 do konce roku 1921 . Olomouc, 1990. 3-75+5 příloh
Dytrtová, Pavla : Paličkovaná krajka a její vliv na hospodářskou, sociální a kulturní situaci obyvatelstva v Podorlicku. Olomouc 2003,
ved. práce: A. Skoupý

E    nahoru
Eichlerová, Dagmar : . neuvedeno, nedatováno. 1-17
Exelová, Lenka : Bund der Landwirte a jeho politická činnost na Moravě v letech 1919-1926 . Olomouc, 1995. 4-115

F    nahoru
Faktorová, Jitka : Místo čského státu v zahraniční politice Haličsko-volyňského knížectví ve 13.století. Olomouc, 1999. 2-132
Fejfarová, Jana : Dějiny Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské na Moravě v letech 1918-1938 . Olomouc, 1969. 5-76
Fernichová, Alena : Fixace a diagnostika dějepisných vědomostí (na příkladu testů pro první ročník gymnázia s možností využití počítače) . Olomouc, 1990. 4-76+1 příloha
Fiala, Vlastimil : Bývalé portugalské kolonie v Africe . Olomouc, 1984. 3-20ž+7 příloh
Fialová, Zdenka : Vývoj zemědělství v olomouckém kraji v letech 1958-1960 . Olomouc, 1987. 5-88
Fidler, Jiří : Počáteční období druhé punské války a bitva u Cann. Ekonomicko-politický a vojenský rozbor . Lanškroun, 1984. 2-161+29 příloh
Fíková, Kateřina : Hospodářský a společenský život města Kojetína v letech 1848-1918 . Olomouc, 1994. 2-87
Filek, Pavel : Vznik a vývoj strany národní jednoty . neuvedeno, 1970. 4-100+13 příloh
Fischerová, Božena : Historické památky města Bruntálu . Olomouc, 1962. nestránkováno
Fišerová, Hana : Kolektivizace zemědělství v bývalém okrese Vítkov . Olomouc, 1985. 2-111
Fiurášková, Helena : Dobová pojetí politiky kolektivní bezpečnosti a její hodnocení z hlediska bezpečnosti Československa v hlavních moravských politických proudech . Olomouc, 1984. 2-76
Florík, Miroslav : Dějiny výroby v národním podniku Agrostroj Prostějov (se zvláštním zřetelem na soudobý technický vývoj) . Olomouc, 1985. 2-79
Fluksová, Naděžda : Řemeslná výroba na rožnovském panství v pozdním feudalismu . Olomouc, 1983. 3-113
Fojtková, Růžena : Základní znaky tzv. druhé průmyslové revoluce . neuvedeno, 1967. 1-27
Formanová, Pavlína : Dějiny závodu Sklárny Morávia Kyjov . Kyjov, 1989. 3-70+12 příloh
Francová, Anna : Překonávání moravského separatismu v šedesátých a na počátku sedmdesátých let 19.století . neuvedeno, 1974. 3-63
Frank, Zdeněk : Vývoj Libye do roku 1969 . Olomouc, 1982. 2-155
Friedlová, Jana : Výstavba v Olomouci v letech 1945-1975 . Olomouc, 1982. 5-61+16 příloh
Frýdecká, Božena : Hospodářský a kulturní rozkvět Dubrovníka ve středověku . Olomouc, 1958. 2-23
Fryšová, Zdena : Příspěvek k historii ROH na Olomoucku před Únorem 1948 . Olomouc, 1970. 2-63

G    nahoru
Gabzdylová, Svatava : Znaky olomouckých kanovníků v období episkopátu kardinála Dietrichštejna . Olomouc, 1993. 3-133+5 příloh
Gailová, Olga : Správní, hospodářský, politický a kulturní vývoj politického okresu Bílovec do roku 1949 . Olomouc, 1990. 4-108+2 přílohy
Gajdíková, Ilona : Československo-egyptské vztahy 1918-1938 . Olomouc, 2000. 1-94
Gajdošíková, Drahomíra : Mořic Hruban - právník a přední katolický politik . Olomouc, 1993. 3-75
Gajdůšek, Miroslav : Vývoj průmyslu v oblasti Potštátska od poloviny 19.století do 90.let století dvacátého . Olomouc, 1992. 2-61
Galušková, Ludmila : Příspěvek k moravskému pobělohorskému dějepisectví . Olomouc, 1979. 1-47
Garguláková, Helena : České učebnice dějepisu meziválečného období a učebnice současné . Olomouc, 1983. 4-131
Gaudynová, Danuta : Polská literatura k dějinám Těšínska od 1955 do II. pol. 1958 roku . Olomouc, 1959. 2-26
Gaura, Karel : Dějiny muzejnictví na Těšínsku . Olomouc, 1960. 4-95
Gelová-Dlouhá, Jarmila : Vývoj školství a perzekuce učitelů na Přerovsku v letech 1939-1945 . Olomouc, 1983. 6-99
Geršlová, Dagmar : Kulturní život v Uherském Hradišti po roce 1945 . Uherské Hradiště, 1988. 2-109+11 příloh
Gieselová, Blanka : Vývoj Severomoravské župy orelské do roku 1938 . Olomouc, 1992. 2-94
Gilar, Štěpán : Archiv města Česká Třebová 1335-1850 (1882) . Olomouc, 1997. II-LXIX+1-69
Glonek, Jiří : Zaniklá sídla Vojenského výcvikového prostoru Libavá ve fotografiích. Olomouc, 2003, ved. práce: I. Barteček
Glos, Jiří : Dějiny závodu Olma v Olomouci . Olomouc, 1984. 3-61+9 příloh
Glozigová, Vladislava : Vznik, vývoj a prosazování leninského pojetí nové ekonomické politiky a jeho buržoazní deformace . Olomouc, 1982. 1-106
Gocman, Marek : JUDr. Richard Fischer a počátky české správy v Olomouci po r. 1918 . Olomouc, 1994. 3-68+11 příloh
Goll, Jan : Havel z Lemberka . Olomouc, 2002. 1-153+12 příloh
Göttlicher, Roman : Praotcové Izraele v dějinách a tradici. Olomouc, 2003, ved. práce: I Koucká      
Gränznerová, Dagmar : Názory ruských narodniků a jejich kritika. Olomouc, 1958. 2-26
Gregarová, Blanka : Uplatnění nových forem a metod práce při výuce občanské nauky na středních školách . Olomouc, 1978. 3-83
Greger, Adolf : Bismarck a kulturní boj v Německu . Olomouc, 1957. 1-61
Grenar, Pavel : Budování základů socialistického zemědělství na okrese Boskovice v letech 1949-1959 . Olomouc, 1984. 2-87+5 příloh
Grolich, Vratislav : Cechy v Litovli. Manufaktura novozámecká . Olomouc, 1958. 1-57, 1-13
Grossmann, Pavel : Operace Neptune . Olomouc, 1998. 1-86
Grucmanová, Anna : Československo-sovětské vztahy v období 1934-1937 . neuvedeno, 1968. 3-44
Gruščíková, Miroslava : Stávka na Ostravsku na jaře r. 1925 . neuvedeno, neuvedeno. nestránkováno
Guňka, David : Historie obce Andělské Hory v období let 1945-1960 . Olomouc, 1999. 1-117+4 přílohy

H    nahoru
Habšudová, Ladislava : Některé možnosti využití historie Chropyně při vyučování dějepisu v 7. ročníkuZDŠ . nneuvedeno, 1979. 1-26
Hadrava, Rudolf : Dějiny Braníka do roku 1922 . Olomouc, 1997. 2-88+15 příloh
Hagenová, Dana : Spolky ve Vsetíně v letech 1861-1914 . Olomouc, 1992. 4-181
Haizner, Bohuslav : Kulturní život v Olomouci v letech šedesátých min. století . neuvedeno, 1957. 2-42
Hájková, Anežka : Charakter italského fašismu . neuvedeno, 1967. 1-27
Hájková, Milena : Využití místního materiálu k dějinám města Uničova při vyučování dějepisu . Uničov, 1962. 4-42
Hajtmar, František : Lipová-Lázně v minulosti a v současnosti . Olomouc, 1962. nestránkováno
Halamíček, Kamil : Postoj studentů a učňů v severomoravském kraji k vojenské základní službě v ČSLA . Ostrava, 1975. 2-97
Halašová, Vlasta : Dělnické hnutí na Prostějovsku v letech 1917-1945 . Prostějov, 1981. 1-74
Halátek, Tomáš : Politický vývoj Opavska v letech 1945-1948 . Olomouc, 1993. 2-94
Halšková, Eliška : Dílčí krátkodobé stávky a mtdové boje ostravských horníků na obranu jejich práv a mezd v letech 1926 a 1927 . Olomouc, 1972. 7-92+20 příloh
Hamplová, Vladislava : Dějiny k.p. Vítkovice hutní montáže v Ostravě . Olomouc, 1985. 3-217+29 příloh+48 fotopříloh
Hamšík, František : Samostatná práce žáků v hodinách dějepisu na ZDŠ ve světle mezipředmětových vztahů . Olomouc, 1966. 5-73
Hamšíková, Alena : Vývoj poznávání Velké Moravy . Otrokovice, 1983. 7-242+4 přílohy
Hamza, Pavel : Sovětsko-americké vztahy v 70.letech . Olomouc, 1983. 3-135+3 přílohy
Hanáková, Jana : Životopisy slovenských národních obrozenců a jejich využití v hodinách dějepisu . Vsetín, nedatováno. 2-20
Hanke, Jiří :
Kult svaté Pavlíny v Olomouci a Litovli v 17. a 18. století. Olomouc, 2003, ved. práce: J. Oppeltová
Hanková-Pastrňáková, Šárka : Dějiny národního podniku Výstavba ostravsko-karvinských dolů v letech 1963-1977 . Olomouc, 1979. 2-102
Hanzlíčková, Libuše : Karel Liebknecht v boji proti oportunismu a válce . Olomouc, 1957. 3-43
Hasáková-Pawlicová, Alena : Antifašistické hnutí mládeže na Moravě do roku 1942 . Olomouc, 1979. 4-219
Hasalík, Radek : Cyrilometodějská tradice na východní Moravě . neuvedeno, 1994. 2-123
Hatoňová, Zlatuše : Politika kolektivní bezpečnosti na pozadá událostí 30.let . Olomouc, 1972. 1-26
Hatoňová, Zlatuše : Vývoj obce Nový Malín v letech 1945-1960 . Olomouc, 1974. 2-93+8 fotopříloh
Havel, Jiří : Městská hromadná doprava v Olomouci v letech 1899-1982 . Olomouc, 1983. 3-69+2 přílohy
Havel, Jiří : Městská hromadná doprava v Olomouci v letech 1899-1982 . Olomouc, 1983. 3-66+4 přílohy
Havelková, Lenka : Personální a sociální politika Baťova koncernu. Olomouc, 2004, ved.práce: Podolský
Havelková, Renáta : Osobnost Alexandra Makedonského a její ztvárnění v české středověké literatuře Olomouc, 1990. 2-88
Havlásková, Eva : Realizace usnesení VII. sjezdu KSČ o vytvoření lidové fronty proti fašismu a válce na Frýdecko-Místecku . Olomouc, 1987. 3-105
Havlíková, Jindra : Registra sirotčí města Lipníku v letech 1567-1622 . Olomouc, 1969. 3-86
Hebelka, Metoděj : Reakční zahraniční politika imperialismu USA po druhé světové válce . Olomouc, 1960. 2-65
Heclová, Marcela : Sociální a majetkové poměry v Rudě (nad Moravou) na základě rozboru zápisů v gruntovní knize ze 17.-18.století . Šumperk, 1991. 3-81
Heczková, Věra : Rozbor literatury zabývající se protestantským hnutím na Moravě v době vlády Marie Terezie a Josefa II. . Olomouc, 1993. 1-49+1 příloha
Heimerová, Milada : Možnosti vzdělávacího a výchovného využití údajů z dějin věd a techniky v období feudalismu v učivu dějepisu na středních školách (se zvláštním zřetelem k vývojové analýze učebnic) Olomouc, 1985. 3-63+5 příloh
Hejl, Vladimír : Dělnické hnutí v českých zemích do 1.světové války . Staré Město pod Sněžníkem, 1958. 1-11
Hejzlar, Zdeněk : Regionální princip ve vyučování dějepisu . Olomouc, 1964. 2-74
Henselová, Jana : Sčítání lidu v kraji přerovském r. 1762 . neuvedeno, 1958. 3-117
Herentíková, Pavlína : Dokumentární film jako historický pramen . Olomouc, 1990. 5-49
Hermanová, Věra : Příspěvek k dějinám české menšiny na Rýmařovsku a Moravskoberounsku v letech 1918-1938 . Olomouc, 1971. 5-68+4 přílohy
Hirtová, Lenka : Odraz politického a kulturního života v době iulsko-claudijské dynastie v poezii Ovidiaa Triumvirů lásky . Olomouc, 1988. 3-89
Hladík, Václav : Příspěvek k provádění buržoasní pozemkové reformy v ČSR . Olomouc, 1956. 5-141
Hladišová, Františka : Boj o české menšinové školství v severočeském hnědouhelném revíru na konci 19. a počátku 20.století . Olomouc, 1956. 1-92
Hladký, Rostislav : Řecká revoluce 1821-1829 . Olomouc, 1979. 2-104
Hlaváčová, Ludmila : Nástin historie závodu 06 Seliko Olomouc . Olomouc, 1980. 3-81
Hlavicová, Jana : Historie Urxových závodů . Valašské Meziříčí, 1985. 2-98
Hloušková, Jaroslava : Jednota bratrská na Rychnovsku . Olomouc, 1959. 1-134
Hloušková, Jaroslava : Materiál k dějinám města Kostelce n. Orlicí . Olomouc, 1957. 1-55
Hloušková, Stanislava : Vědeckotechnická revoluce v hospodářském vývoji v hlavních kapitalistických zemích v 50. a 60.letech 20.století . Olomouc, 1983. 3-181
Hluštíková, Sylva : Vývoj severomoravských skláren - Rapotín, Krasno . Olomouc, 1983. 4-107
Hobzová, Marie : Dějiny Meopty n.p. Přerov po roce 1945 . Olomouc, 1985. 3-83
Hocková, Monika : Politicko-ekonomický vývoj trutnovského panství v době růstu měšťansko-šlechtické opozice . Olomouc, 1987. 2-106
Hofmanová, Soňa : OhlasVŘSR na Náchodsku a vznik KSČ . Olomouc, 1984. 2-84+6 příloh
Holanová, Ivana : Prosazování hradeckého programu na střední a severní Moravě . Olomouc, 1985. 2-82
Holanová, Ivana : Sociálně ekonomický a politický vývoj vesnice střední Moravy při prosazování agrárních přeměn v letech 1945-1948 . Olomouc, 1985. 4-88
Holinová, Marie : Spolkový život v českých obcích soudního okresu Šumperk do roku 1918 . Olomouc, 1985. 3-160
Holoušková, Zdeňka : Materiál k dějinám města Uničova . Olomouc, 1958. 2-30+11 příloh
Holpuchová, Helena : Československo, sudetští Němci a Sudetoněmecká strana na stranách britského tisku v letech 1935-1938. Olomouc 2003, ved. práce: K. Konečný
Holubová, Marie
: Funkce přílohy "Památky vyprávějí" k učebnici dějepisu pro 7.p.r. ZDŠ a některé zkušenosti s jejím využitím . Litovel, 1966. 2-76+3 přílohy
Holý, Miroslav : Příspěvek k objasnění úlohy českého nacionálního fašismu . Olomouc, 1956. 4-197
Homola, František : Vývoj poštovnictví do konce XIX.století . neuvedeno, 1957. 1-55
Homolák, Petr : Združstevňování zemědělství v severomoravském pohraničí v letech 1949-1953 . Olomouc, 1989. 2-146
Honický, Ivo : Vývoj Německé spolkové republiky v letech 1982-1987 . Olomouc, 1987. 2-133
Hönigerová, Jaroslava : Vývoj československého školství v letech 1945-1953 . Olomouc, 1962. 1-61
Honka, František : Vznik a vývoj hutního podnikání knížecí komory těšínské v 18. a 19.století . Olomouc, 1954. 1-94
Horák, Jaroslav : Historie obce Hýskova a Staré Huti . Olomouc, 1999. 5-111+13 příloh
Horáková, Jana : Vývoj středního odborného školství v Opavě od roku 1945 . Olomouc, 1989. 1-72
Horáková, Věra : Historické dílo Franze Mehringa . Olomouc, 1981. 4-96+5 příloh
Horká, Alena : Historický vývoj průmyslové školy na zpracování dřeva va Valašském Meziříčí - Bystřici pod Hostýnem . Olomouc, 1984. 3-77
Horkelová, Hana : Rozklad protifašistické koalice a jeho důsledky v mezinárodních vztazích . Olomouc, 1984. 4-62+2 přílohy
Horna, Jaroslav : Česká státoprávní koncepce jako hlavní politický program národního hnutí v letech 1848/49 . Olomouc, 1973. 3-172
Hornyšová, Marie : Dějiny rolnické záložny v Postřelmově . Olomouc, 1972. 5-71
Horsáková, Jana : K činnosti ROH v národním podniku Let Kunovice od roku 1945 . neuvedeno, 1969.1-47
Hrabálková, Lada : Literární dílo jako historický pramen . Olomouc, 1990. 3-114
Hrabalová, Eva : České tělovýchovné hnutí v Holešově do vzniku ČSR . Olomouc, 1973. 4-46
Hrabcová, Hana :
Vývoj školství v politickém okrese Hustopeče v letech 1918-1938. Olomouc, 2003, ved. práce: A. Skoupý
Hrabová, Libuše : Stát u Polabských Slovanů . Olomouc, 1952. 1-77
Hrabovský, David : Protifašistický odboj na Uherskohradišťsku . Olomouc, 1997. 4-114
Hradečný, Rudolf : Irák, od červencové revoluce 1958 k převzetí moci stranou BAAS 17.7.1968. Olomouc, 1981. 1-146
Hradil, Filip : OMNIA PROFICIUNT AUXILIANTE DEO Augustiánské kanonie na Moravě v letech 1650-1784. Olomouc, 2004, ved.práce: J.Oppeltová
Hradilová, Jana : Nucené společenství. Internace německého obyvatelstva v Adolfovickém táboře 1945 (1946). Olomouc, 2003, ved. práce: J. Bartoš
Hrbková, Hana
: Kategorie času a její pojetí ve starověku . Olomouc, 1989. 4-103
Hrdlička, Hubert : Vnitřní politika NSR v letech 1961-1966 . Olomouc, 1977. 3-76
Hrstka, Pavel : Dějiny n.p. Svit Gottwaldov v letech 1960-1980 . Olomouc, 1987. 2-96+4 přílohy
Hrstková, Magda : Dějiny národního podniku Rudý říjen Otrokovice do roku 1980 . Olomouc, 1987. 2-116
Hrubá, Jiřina : Dějiny národního podniku Výstavba ostravsko-karvinských dolů v letech 1951-1962 . Olomouc, 1978. 2-93
Hrušková, Eva : Otázka slovanského osídlení na Moravě . neuvedeno, 1958. 1-76
Hrušková, Eva : Velkomoravská říše . Olomouc, 1956. 1-35
Hubáček, Josef : Leninova kritika národnictví . Olomouc, 1958. 3-53
Hubáčková, Jana : Kulturně historický vývoj Litovel v letech 1848-1938 . Olomouc, 1987. 3-105
Hulenka, Jaroslav : Boj KSČ na Gottwaldovsku o získání většiny pracujících v letech 1947-1948. Tlumačov, 1963. 1-108
Huňková, Jarmila : Vývoj činnosti Okresní odborové rady v Olomouci v letech 1970-1985 (s přednostním zaměřením na ideově výchovnou a kulturní oblast) . Olomouc, 1986. 5-116+22 příloh
Hurychová, Martina : Vztahy Sovětského svazu a Německa v letech 1920-1941 . Olomouc, 1997. 2-95
Hušková, Helena : Vývoj oděvně-textilních řemesel v Olomouci do 19.století . Olomouc, 1981. 4-126
Hutečka, Jiří : Generál a jeho historikové: Robert E.Lee a americká historiografie. Olomouc, 2004, ved.práce: R.Slabáková
Hýlová, Dagmar : Vývoj dělnického hnutí a KSČ na Holešovsku v letech 1917-1929 . Olomouc, 1983. 3-69
Hynčicová, Alena : Marshallův plán v mezinárodních vztazích . neuvedeno, 1985. 2-52
Hynek, Petr : Politické dění na Prostějovsku v období první světové války (1914-1918) . Prostějov, 1987. 1-137
Hynek, Petr : Politické dění na Prostějovsku v období první světové války (1914-1918) . Prostějov, 1987. 1-137
Hynková, Aneta : Svěcení soboty a neděle v rámci evropských heretických hnutí . Olomouc, 1999. 5-87+9 příloh
Hynková, Jana : Využití regionálních dějin na SVVŠ v Boskovicích . neuvedeno, 1968. 4-180
Hýžová, Eliška : Československo-sovětská smlouva v hlavních politických proudech na Ostravsku . Olomouc, 1987. 1-70
Hýžová, Olga : Pečeti moravských Lucemburků . Olomouc, 1961. 1-45

CH    nahoru
Chajdová, Alena : Životní úroveň obyvatelstva ČSR v letech 1918-1920 . neuvedeno, 1957. 2-12
Chaloupka Petr: Litomyšl v letech 1914-1918. Olomouc, 2004, ved.práce: Podolský
Chlupová, Alena : K fašizaci německé university v Praze . Olomouc, 1972. 2-90
Chmelová, Jana : Vývoj státní automobilové dopravy v Ostravě - dopravní závod 709 . Olomouc, 1979. 3-101+1 mapa
Choronží, Marcela : Volební systém a volby ve Spojených státech amerických po druhé světové válce. Olomouc, 1983. 3-106+3 přílohy
Chorošeninová, Marcela : Bezprostřední reakce části politických směrů Ostravska na mnichovskou dohodu . Olomouc, 1987. 3-83
Chovancová, Marie : Záhlinicko-kvasická hospodářská jednota . Olomouc, 1978. 1-50
Chovančíková, Irena : Plnění kulturně výchovných úkolů budovatelského programu v Olomouci v období dvouletky . Olomouc, 1988. 5-96+9 příloh
Chovanec, Petr : Zánik soukromých živností v oblasti Velkého Zlína v letech 1948-1953 . Olomouc, 1995. 4-66+7 příloh
Chramostová, Radka : Vztah Františka Ferdinanda d´Este k českým zemím . Olomouc, 1997. 4-105+8 příloh
Chrástecký, Jiří : Pohlednice jako historický pramen . Olomouc, 1998. 3-101+40 příloh
Chromá, Helena : Kuneš Sonntag - český agrární politik. Olomouc, 2003, ved. práce: K Podolský
Chvojková, Zdena
: Kolaborace jako důsledek životní reality v protektorátu Čechy a Morava a její odraz v dobovém tisku . Olomouc, 1997. 3-84

I    nahoru
Indrová, Jarmila : Poměry v Olomouci v letech 1871-1873 . Olomouc, 1957. 1-74
Ingr, Milan : Čtyři kapitoly o české opozici v době nástupu Bachova absolutismu . Olomouc, 1957. 2-128

J    nahoru
Jabůrková, Hana : Budovatelská aktivita mládeže na Ostravsku v letech 1. pětiletky . Olomouc, 1981.3-102
Janásková, Magdalena : Vývoj odborného dřevařského školství v Hranicích po roce 1945 . Olomouc, 1983. 4-105
Janča, Josef : Pravěké osídlení Záhoří ve světle nových archeologických nálezů . Olomouc, 1989. 4-79+35 příloh
Jančík, Petr : Obor filozofie na Univerzitě Palackého v letech 1946-1990 . Olomouc, 2002. 1-113+2 přílohy
Jandásek, Dalibor : Paměti sovětských armádních velitelů jako historické prameny k bojům na Ukrajině za Velké vlastenecké války . Olomouc, 1974. 1-110
Jandíková, Dana : Jak lze využít místních prvků při vyučování dějepisu v okrese Litomyšl . Litomyšl, 1959. 1-63+37 příloh
Jandíková, Dana : Litomyšl a litomyšlské vyprávěcí prameny . Litomyšl, 1958. 2-37+8 příloh
Jandíková, Dana : Využití historických prvků v občanské nauce na pedagogické škole . Litomyšl, 1973. 1-51
Janečka, Čestmír : Realizace složek komunistické výchovy ve vyučování dějepisu na SOU hornickém. Ostrava, 1985. 3-75+2 přílohy
Jankovský, Adolf : Vrcholící stabilisace kapitalismu a její odraz v komunistickém tisku na Střední a severozápadní Moravě ("Stráž lidu" a "Naše slovo") . Olomouc, 1961. 3-84
Jannakakis, Ilios : Stručný vývoj situace Řecka po 1.svět. válce do r. 1945 zaměřený k dějinám ELAS . neuvedeno, 1960. 5-57
Janošíková, Lenka : Vliv římského náboženství na státní kult ve starověkém Římě . Olomouc, 1987. 2-121
Janovská, Renata : Růženec a růžencová bratrstva . Olomouc, 1998. 1-130+25 příloh
Janovský, Vladimír : Dějiny cechů ve Valaš. Meziříčí a Krásně do konce 17.stol. . Olomouc, 1957. 1-29
Janovský, Vladimír : Historicko-vlastivědná exkurse okresem Valašské Meziříčí . Olomouc, 1958. 1-67+12 příloh
Jansová, Radka : Redistribuční hospodářství v zemích starověkého Předního východu . Olomouc, 1989. 4-102
Jarkulišová, Jarmila : Příspěvek k dějinám koncernového podniku Ostroj Opava v letech 1948-1960 . Olomouc, 1984. 2-120
Jarošová, Alena : Regionální prvky a jejich využití v občanské nauce . neuvedeno, 1973. 1-30
Jarošová, Milena : Vývoj dělnického hnutí a KSČ na Jičínsku v letech 1917-1921 . Olomouc, 1980. 1-126+5 příloh
Javůrková, Jarmila : Vývoj dělnického hnutí na Bruntálsku od počátků do konce 1.světové války . Olomouc, 1981. 2-97+3 přílohy
Jelínek, Jan : Obchodní stezky v Pardubickém kraji v době předhusitské . Olomouc, 1959. 2-59
Jelínek, Jan : Původ a pravlast Slovanů . Olomouc, 1957. 1-46
Jelínek, Vojtěch : Maďarská sovětská republika, ohlas jejího vzniku v moravském tisku, zvláště dělnickém . Olomouc, 1957. 1-52
Jelínková, Ludmila : K vývoji hudebního školství v Československé socialistické republice . neuvedeno, 1976. 5-58+3 přílohy
Jezdinská, Karolina : Hospodářská a společenská aktivita židovské komunity v Olomouci ve 2. polovině 19.století a na počátku 20.století . Olomouc, 1994. 4-71+20 příloh
Ježek, Stanislav : Mělník a Mělnický okres v letech 1848-1918 . Olomouc, 1978. 1-139
Jirásek, Zdeněk : Československo-polské styky v severovýchodních Čechách v letech 1945-1948 . Olomouc, 1981. 4-106
Josiek, Vladislav : Kulturní a politická činnost v Těšíně v době první světové války . Olomouc, 1959. 1-25
Julínková, Sylvie : Učebnice dějin starověku v české literatuře do roku 1945. Olomouc, 2004, Ved.práce: I.Koucká
Junek, Marek : Česko-slovenské vztahy 1919-1938 na moravsko-slovenském pomezí . neuvedeno, 1999. 3-105+11 příloh
Jurmanová Lucie : Nástin činnosti a vztahu T.G.Masaryka k oblasti Českomor.vrchoviny. Olomouc, 2004, ved.práce: M.Trapl
Juřák, Petr : Katolická akce v olomouckém kraji . Olomouc, 1998. 4-83
Juřicová, Miluše : Purkrechtní registra obce Radslavic (1534-1619) . Olomouc, 1969. 1-60
Just, Milan : Život a dílo Norberta Černého . Olomouc, 1958. 5-59

K    nahoru
Kadláčková, Jarmila : Československo-bulharské vztahy na poli vědy a kultury v letech 1945-1960 . Olomouc, 1989. 2-77
Kadlčíková, Danuše : Činnost profesorů Slovanského gymnasia v Olomouci v letech 1867-1900 . Olomouc, 1964. 3-90
Kadlecová, Jitka : Český spolkový život na Vyškovsku v 60. a 70.letech 19.století . neuvedeno, 1977.5-93
Kadlecová, Ludmila : Budování základu socialistického zemědělství v okrese Šumperk (1949-1960) . Olomouc, 1982. 2-119
Kahánková, Jelena : Trendy vývoje výroby ve Vítkovických železárnách Klementa Gottwalda v letech 1949-1951 . Olomouc, 1985. 3-107
Kachlíková, Marcela : Československá sociální demokracie v Olomouci od počátku roku 1922 do konce roku 1925 . Olomouc, 1994. 3-85+8 příloh
Kala, Boris : Vývoj místní skupiny Ústředního svazu československých průmyslníků v Olomouci (1919-1939) . neuvedeno, 1965. 1-123
Kalinová, Eva : Slovenští studenti v arcibiskupském semináři v Kroměříži a na reálce v Uherském Brodě v letech 1870-1915 . Olomouc, 1981. 1-80
Kalistová, Jitka - Slezák, Josef - Wolf, Vladimír : Počátky města Trutnova . Olomouc, 1961. 5-40+7 příloh
Kalivoda, Miroslav : Problematika čerňachovské kultury . Olomouc, 1961. 1-56
Kalivodová, Věra : Dějiny gobelínových a kobercových dílen ve Valašském Meziříčí . Valašské Meziříčí, 1967. 1-195 včetně 55 příloh
Kallerová, Milena : Zařízení olomouckých domácností ve světle knih pozůstalostí 16. a 17.století . Olomouc, 1982. 2-91+7 příloh
Kalusek, Lubomír : Československá církev v politickém ovzduší první republiky 1920-1938 . Olomouc,1970. 3-78
Kalužíková, Eva : Spolkový život v politickém okrese Mikulov v letech 1918-1938. Olomouc, 2003, ved. práce: M. Trapl
Kamas, Daniel : Válka v Koreji 1950-1953 (se zvláštním zřetelem k leteckým operacím) . Olomouc, 1997. 3-126
Karas, Petr : Konflikt na Blízkém východě v létech 1967 až 1980 . Olomouc, 1985. 4-68
Karasová, Božena : Hospodářský a politický vývoj okresu Frýdek v letech 1918-1939 . neuvedeno, 1968. 3-81+8 příloh
Kašpar, Zdeněk : Problematika českého stavovského odboje let 1618-1620 v dílech českých historiků (se zvláštním zřetelem k Moravě) . neuvedeno, 1980. 1-75
Kašpír, Vlastimil : Postavení Afriky v mezinárodních vztazích ve třetí etapě všeobecné krize kapitalismu . Olomouc, 1988. 5-179
Katrušák, Milan : Letecký pluk Č.2 v Olomouci v letech 1918-1939 . Olomouc, 1990. 2-65
Kauerová, Vlasta : Protifašistický odboj v Olomouci a na Olomoucku v letech 1938-1945 . Olomouc, 1988. 2-117
Kazík, Jan : J.V.Andropov a jeho podíl na formování vnitřní a zahraniční politiky Sovětského svazu . Olomouc, 1999. 2-75+3 přílohy
Kesselgruberová, Ludmila : Československo-jugoslávské kulturní styky v letech 1930-1938 . Olomouc, 1989. 2-113
Kettnerová, Zuzana : Sociální postavení dělníků a horníků v ostravsko-karvinském revíru v meziválečném období . Olomouc, 2001. 2-139
Khulová, Ivana : Průběh kolektivizace zemědělství v oblasti JZD Tršicko se sídlem v Tršicích . Olomouc, 1983. 2-80+21 příloh
Kincová, Milada : České raiffeisenky na Moravě před 1.světovou válkou . neuvedeno, 1980. 1-59+12 příloh
Kincová, Milada : České úvěrní spolky na Moravě před 1.světovou válkou . Olomouc, 1982. 1-65
Kladiva, Bohumír : Hospodářský, sociální, politický a kulturní přehled soudního okresu Hlučín v letech1920-1938 . Olomouc, 1985. 2-87+2 přílohy
Kladivová, Jarmila : Vztahy československých institucí k lužickosrbské otázce v letech 1945-1948 . neuvedeno, 1966. 3-80
Klega, Vilém : Kapitalistické návrhy na řešení krize ve třicátých letech (1933-1935) . neuvedeno, 1960. 4-87
Klimek, Tomáš : Cestování v českých zemích do doby Karla IV. Olomouc, 2003, ved. práce: D. Papajík
Klíčová, Jana
: Vývoj právovárečého práva a pohostinské živnosti v Prostějově v kontextu prostějovských cechů a řemesel . Olomouc, 1992. 2-76
Klíčová, Marta : Historické předpoklady vyučování ruštině v českých zemích . Olomouc, 1982. 3-95+29 příloh
Klimeš, René : Kapitoly z dějin lanšperského panství do třicetileté války . Lanšperk, 1997. 1-130+11 příloh
Klimešová, Jana : Vývoj průmyslu v Olomouci v letech 1945-1980 . Olomouc, 1982. 2-131
Klimešová, Vlastimila : František Kameníček - život a dílo . Olomouc, 1958. 1-45
Klimšová, Pavla : Šumpersko v létech 1945-1948 na stránkách regionální historické literatury . Olomouc, 1979. 4-76
Klüglová, Martina : Městská rada v Pardubicích v letech 1605 až 1750 . Olomouc, 1995. 4-108+2 přílohy
Klusová, Marcela : Sociální postavení pracujících třineckých železáren v letech 1839-1938 . Olomouc, 1984. 4-139
Knápková, Hana : Vývoj středního školství v Zábřeze a Mohelnici od roku 1945 . Olomouc, 1987. 3-126
Knespl, Josef : Národní školství a sociáln postavení učitelstva na národních školách v Čechách na počátku 18.stol. . Olomouc, 1954. 1-96
Kocichová, Karla : K dějinám obecné školy chlapecké ve Frýdku v letech 1919-1953 . Frýdek-Místek,1975. 4-149+13 fotopříloh
Kohout, Štěpán : Příspěvek k dějinám Olomouce . Olomouc, 1993. 4-100
Kokojanová-Hašková, Michaela : Záhorská kronika v redakci Antonína Frela-Frölicha . Olomouc, 1977. 2-198
Kolář, Václav : Hnutí katolických zemědělců na Moravě 1901-1943 . neuvedeno, 1969. 1-66
Kolaříková, Taťána : Problematika zemědělství v českých zemích v prvním roce dvouletky . Olomouc,1989. 4-136
Kolářová, Iva : Od praxe k vědeckým teoriím a etickým zásadám v medicíně antického Řecka . Olomouc, 1985. 3-95
Kolečkář, Jan : Srovnání pozemkových reforem v zemích jihovýchodní Evropy po roce 1945 . Olomouc, 1989. 2-70
Kolečkářová, Helena : Dějiny Švédska od roku 1945 . Olomouc, 1989. 4-139
Konečný, Karel : Dějiny Spojených států amerických v období druhé etapy všeobecné krize kapitalismu ve světle sovětské historiografie. Olomouc, 1987. 3-134
Koníčková, Jana : K vývoji techniky plátenické výroby v Podkrkonoší od 2.pol. 18.století do 70.let 19.století . Olomouc, 1984. 3-84+13 příloh
Konvičná, Jana : Opavští Přemyslovci a jejich účast na politice Habsburků . Jarcov, 1994. 1-136
Kopeček, Pavel : Činnost partyzánského oddílu Juraj na střední Moravě (leden - květen 1945) . Olomouc, 1994. 2-103
Kopica, Jiří : Vláda Deutschböhmen. Problematika česko-německých vztahů 1918-1919. Olomouc, 2003, ved. práce: M. Macková
Kopp, Vratislav
: Československá strana socialistická v době brněnských sjezdů (1924-1926) . neuvedeno, 1970. 1-121
Korhoň, Miloš : Dějiny městské hromadné dopravy v Olomouci . Olomouc, 2000. 3-89
Kořený, Dušan : Rudolf Jung a sudetská varianta nacismu. Olomouc, 2003,
ved. práce: J. Bartoš
Košárková, Hana
: Hospodářské a politické boje pracujících na severní a střední Moravě v letech 1918-1923 . Olomouc, 1965. 1-104
Košťál, Zdeněk : Městská škola v Hradci Králové v 16. a na počátku 17.století na pozadí kulturních, hospodářských a náboženských poměrů . Olomouc, 1972. 3-148
Kotek, Vladislav : Kolonisace Hrabišiců v Čechách . Olomouc, 1956. 1-94+1 příloha
Koucká, Ivana : Vznik a vývoj athénské demokracie . Olomouc, 1981. 3-145
Kouřil, Miloš : Hospodářské poměry na panstvích Viléma z Pernštejna . Olomouc, 1956. 2-171+2 přílohy
Koudelík, Luděk : Honební obvody Olomouce 1919-1960. Olomouc, 2004, ved.práce: M.Trapl
Koutná, Hana : Historicko-geografická charakteristika panství Vyškov v období pozdního feudalismu . Olomouc, 1990. 2-151
Koutný, Vladimír : Kurovští z Vrchlabí 1475-1620 . Olomouc, 1994. 4-105+2 přílohy
Kovář, Jiří : Okres Svitavy - zeměpisný přehled . neuvedeno, 1960. 3-56+6 map
Kovář, Jiří : Pangermanismus před 1.světovou válkou . Olomouc, 1958. 3-30
Kovář, Svatopluk : K historii vztahů Čechů a Slováků na Bystřicku v l. 1848-1945 . Olomouc, 1985. 3-91
Kovařík, Hynek : Poměr Čech k říši v kronikách Kosmově, jeho pokračovatelů a Dalimilově . neuvedeno, 1957. 1-33
Kovařík, Leopold : Kulturní život v Olomouci v letech sedmdesátých minulého století . neuvedeno, 1959. 2-61
Kovaříková, Vladislava : Vývoj lignitových dolů na Hodonínsku do roku 1945 . Olomouc, 1986. 3-76+6 příloh
Kovářová, Stanislava : Sociální situace poddaných na rožnovsko-krásenském panství v pozdním feudalismu . Tichá, 1980. 3-146
Kovářová, Vladimíra : Příspěvek k vývoji hospodářských a poddanských poměrů na panství hranickém a drahotušském v období od 15. století do Bílé hory. Olomouc 1966 (101 s., 32 s. příloh + fotografie a mapy).
Kozoková, Šárka : Osobnost a dílo Františka Lützowa . Olomouc, 1997. 1-83
Kožela, Vlastislav : Dějiny dopravního závodu ČSAD Gottwaldov 1949-1983 . Olomoouc, 1984. 2-138
Koželová, Eva : Vývoj dělnického hnutí a KSČ na Zlínsku v letech 1930-1939 . Olomouc, 1984. 2-115
Kožíšková, Kateřina : Kulturní život v Prostějově v letech 1945-1948 . Prostějov, 1992. 2-84+11 příloh
Kožuchová, Klára : Vývoj školství a Jesenicku . Javorník, 1978. 2-66+3 přílohy
Králová, Jitka : Změny na venkově po 2. světové válce. Obec Palonín 1945-1960. . Palonín, 1998. 4-114
Králová, Zdena : Kyjevská Rus . neuvedeno, 1958. 2-12
Kramoliš, Přemysl : Skladba nálezů mincí a předmincovních platidel od doby bronzové do období tolarové měny včetně v okrese Nový Jičín . Olomouc, 1993. 1-43+12 příloh
Krátká, Jana : Tři ruské revoluce - program, hybné síly a výsledky . Olomouc, 1986. 2-118
Kratochvílová, Alena : 1.československá partyzánská brigáda Jana Žižky . Olomoouc, 1982. 3-102+17 příloh
Krausová, Marie : Srovnání pozemkových reforem v zemích střední Evropy po roce 1945 . Olomouc, 1985. 2-86
Kraváček, František : "Křesťanský socialismus" a jeho vliv na české dělnictvo na Moravě v devadesátých letech 19.století . Olomouc, 1956. 1-197
Kravčík, Jaroslav : Využití místních prvků při vyučování dějepisu v VIII. třídě v okrese Ostrava . Ostrava, 1961. 1-100
Krbcová, Ilona : Trójský cyklus v rukopisech Kroniky trojánské . Olomouc, 1993. 3-92+1 příloha
Krčmářová, Blanka : Vznik a rozvoj JZD Obránců míru Náklo se sídlem v Unčovicích . Olomouc, 1980. 3-143
Krejčí, Jaroslav : Dělnické hnutí na severní a střední Moravě 1914-1918 . Olomouc, 1956. 4-183
Krejčíková, Pavla : Vývoj školství města Havířova . Olomouc, 1987. 6-80+26 příloh
Krejčiříková, Jana : Sňatečnost a svatby v Korytné v první polovině 20.století . Olomouc, 1997. 3-102+6 příloh
Kremlík, Vítězslav : Pražské jaro očima tehdejších politiků . Náchod, 1999. 1-116
Krchová, Věra : Příspěvek k historii závodu Olšany, národní podnik, Olšanské papírny . Olomouc, 1975. 1-54+15 příloh
Kropáčová, Jindřiška : Proces sociální diferenciace zemědělského obyvatelstva na Šumpersku v letech 1848-1914 . Olomouc, 1985. 2-67
Kropáčová, Jitka : Dějiny obce Charváty . Olomouc, 2002. 2-151
Kroupová, Halka : Alois Musil - významný český orientalista . Olomouc, 1997. 3-106+7 příloh
Krutki, Richard : Tři kritické úvahy o počátcích a územním vývoji českého raně feudálního státu v období desátého století . Bohumín, 1974. 3-124
Kruťová, Milada : Poslý svaz kulturně-osvětový v letech 1947-1989 . Olomouc, 1994. 3-79+11 příloh
Kružík, Miroslav : Hospodaření obcí Svratka, Německé a Jimramov v letech 1880-1939 . Olomouc, 1997. 2-129+8 příloh
Kružolková, Karin : Rozvoj bytové výstavby na Třinecku v souvislosti s rozvojem Třineckých železárenVŘSR . Olomouc, 1985. 2-78+1 příloha
Krystýn, Luděk : Sociální pojištění a jeho zákonné úpravy v ČSR v letech 1918-1928 . Olomouc, 1993. 5-103
Kryštof, Jan : Zemědělské dosidlování Bruntálska v 50.letech . Olomouc, 1981. 3-81
Kryštofová, Yvonna : Vývoj základního, speciálního a mateřského školství ve městě Moravském Berouně . Olomouc, 1993. 1-96
Krzemien, Miroslav : Ostravský denní tisk o dělnickém hnutí na Ostravsku v letech 1901-1904 . Olomouc, 1981. 3-67
Křemenský, Radúz : Ohlas revize sanstefanského míru v Berlíně r. 1878 u české veřejnosti . Olomouc, 1956. 1-24
Křemenský, Radúz : Ohlas rusko-turecké války 1877-1878 v českém tisku . Olomouc, 1958. 3-58
Křenek, Vladimír : Dějiny dělnického hnutí a vznik KSČ na Uherskohradišťsku v letech 1918-1925 . Olomouc, 1977. 1-254+31 příloh
Křístek, Arnošt : Vztah dějepisu k občanské nauce . neuvedeno, 1973. 2-41
Křivanec, Václav : "Jak lze využít místních prvků při vyučování dějepisu na Šternbersku" . Olomouc, 1960. 1-75+28 příloh
Křížek, Pavel : Jagellonská kandidatura r. 1438 a Beneš z Mokrovous . Olomouc, 1997. 3-66
Křupka, Václav : České menšinové školství na severní Moravě do roku 1918 . Mohelnice, 1957. 1-41
Křupka, Václav : Národnostní vývoj na severní Moravě v letech 1848-1918 . Mohelnice, 1958. 2-81+4 přílohy
Kuba, Jiří : Domácká výroba na Konicku po roce 1900 . Olomouc, 1991. 2-94
Kuba, Zdeněk : Dějiny ostravského novinářství do roku 1905 . Olomouc, 1957. 4-143
Kubíčková, Jana : Komunistická výchova ve výuce dějepisu na sovětských všeobecně vzdělávacích školách ve světle sovětských a jiných časopisů . Olomouc , 1980. 2-124+1 příloha
Kubinová, Hana : Československo-sovětské vztahy v oblasti vědy a kultury v letech 1945-1975 . Olomouc, 1981. 2-80
Kuboňová, Libuše : Vývoj a dějinných vztahů Anglie a Irska . Olomouc , 1957. 2-31
Kuča, Jaromír : Český spolkový život v Olomouci do I.světové války . neuvedeno, 1970. 2-121
Kučera, Jiří : Konfrontace názorů amerických, anglických, německých a sovětských generálů o Velké vlastenecké válce (1941-1945) v jejich memoárech . Brušperk, 1983. 3-138
Kučerová, Gabriela :
Polonistika na UP v letech 1946-1990. Olomouc, 2003, ved. práce: K. Konečný
Kučerová, Marie : Státotvornost kultu, kultovních slavností a her v starověkém Řecku . Olomouc, 1985. 4-76
Kudlíková, Vladislava : SYRÁKÚSY - mocenskopolitické proměny řecké polis v západním Středomoří. Olomouc, 1983. 3-101+2 přílohy
Kufová, Eva : Národnostní otázka na Těšínsku do vzniku ČSR . Olomouc, 1988. 3-67
Kunčová, Jana : Vznik a vývoj JZD Haňovice . Olomouc, 1988. 2-136
Kundrátová, Hana : Přehled vývoje kolektivizace zemědělství na Šternbersku, vzniku a vývoje JZD Žerotín a JZD Hnojice v letech 1949-1960 . Olomouc, 1986. 4-70+10 příloh
Kupková, Šárka : Tělocvičná jednota Sokol Žižkov v Praze (1872-1941) . Praha, 2000. 2-141
Kupková, Zuzana : Hospodářský, sociální, politický a kulturní vývoj soudního okresu Frenštát p. R. v letech 1918-1938 . Olomouc, 1984. 4-115+1 příloha
Kurtinová, Jana : Prameny a literatura k problematice moravských Valachů v 17.století . neuvedeno, nedatováno. 1-57
Kurz, Ivo : Osvobození obcí okresu Hodonín z fašistické okupace na jaře roku 1945 . Olomouc, 1981.2-121+5 příloh
Kütner, Dušan : Soupis rodových heraldických památek na architektuře v městské památkové rezervaci Olomouc do r. 1850 . Olomouc, 1998. 2-128+17 příloh
Kynčil, Jiří : Daniel Antonín Schindler, opat premonstrátského kláštera v Želivě . Praha, 1949/1950. 4-209
Kysilko, Josef : Kulturní památky ve Fulneku . neuvedeno, nedatováno. 1-16+9 fotopříloh

L    nahoru
Laluhová, Romana : Příspěvek k činnosti sociálně demokratických odborů na Olomoucku po roce 1918 (s bližším zřetelem k vývoji ve dvacátých letech) . Olomouc, 1992. 3-98
Laluhová, Romana : Příspěvek k činnosti sociálně demokratických odborů na Olomoucku po roce 1918 (s bližším zřetelem k vývoji ve dvacátých letech) . Olomouc, 1992. 3-99
Lamešová, Andrea : Symbolika, rituály a konvence v projevech vztahu muže a ženy v české měšťanské společnosti 19. a 20.století . Olomouc, 2000. 4-83
Langer, Jiří : Dvě tradice valchařství na východní Moravě . neuvedeno, 1975. 2-132
Langer, Tomáš : Správní, hspodářský, politický a kulturní vývoj politického okresu Místek v letech 1848-1938 (42) . Olomouc, 1989. 4-130
Lantová, Jana : Postoj a chování měšťanů při nevolnickém povstání roku 1775 v oblasti dnešních okresů Náchod a Trutnov . neuvedeno, 1976. 1-115
Lapáček, Jiří : Knihtisk a knižní obchod v Olomouci do roku 1772 . Olomouc, 1983. 2-101+4 přílohy
Lenertová, Lenka : Problematika využití vyučovacích prostředků ve výuce dějepisu v sovětské škole . Olomouc, 1990. 3-98
Lepařová, Jaroslava : Odboj proti nacistickým okupantům na Přerovsku na konci druhé světové války . Olomouc, 1997. 1-122
Líbalová, Lenka : Gabriel Tetzel z Gräfenbergu a Norimberka . Olomouc, 2002. 1-89+4 přílohy
Lígr, Tomáš : Vytváření režimu osobní moci jednotlivce ve starověkém Římě v letech 133 př.n.l. - 68 n.l. . Olomouc, 2002. 2-124
Lněnička, Ladislav : Hospodářské, politické a kulturní dějiny soudního okresu Valašské Meziříčí 1918-1945 . Valašské Meziříčí, 1966. 1-125
Lolková, Jolana : Ekonomický vývoj Sibiře po roce 1945 . Olomouc, 1979. 2-88+1 příloha
Loníčková, Dana : Využití dějin k.p. Sigma Lutín ve výuce dějepisu na základní škole . Olomouc, 1986. 4-137
Lounová, Miroslava : Vývoj sociální a zdravotní péče ve Šternberku ve 20.století . Olomouc, 1986. 2-84
Lúčka, Milan : Španělská občanská válka a interbrigadisté z Hodonínska . Hodonín, 1992. 4-60
Lukáš, Eduard : Otázky druhé fronty v historické literatuře . neuvedeno, 1969. 3-49
Lukáš, Eduard : Příprava a vytváření druhé fronty v západní Evropě . Olomouc, 1969. 4-91
Lukešová, Bohdana : Postavení, pozice lidové strany v 1. polovině roku 1948 (do srpna) . Praha, 2000. 1-94+8 příloh
Lustyk, Josef : Původ a pravlast Slovanů . Olomouc, 1959. 1-43
Luterová, Julie : Etruskové . Ostrava, 1988. 3-92+2 přílohy
Luža, Peter : Kurdské menšiny . Olomouc, 1983. 4-120+3 přílohy
Lyčková, Božena : Několik kapitol z dějin i současnosti olomouckých Závodů Milo . neuvedeno, 1967. 2-76
Lyková, Hana : Odsun německého obyvatelstva z Krnovska po 2. světové válce . Olomouc, 1998. 2-121

M    nahoru
Macek, Rostislav : Historický vývoj vinohradnictví na Blatnicku . Olomouc, 1992. 3-67
Macík, Miroslav : Vývoj směny a směnných prostředků v antickém Římě . Olomouc, 1983. 3-103
Macková, Marie : Rekatolizace v Čechách ve 20. a 30. letech 17.století . Olomouc, 1981. 3-101+1 příloha
Mačáková, Blažena : Vývoj pedagogického školství v Přerově od roku 1907 do současnosti . Přerov, 1986. 1-104+7 příloh
Mádr, Ivo : Dějiny vesnických škol na Lipensku . Olomouc, 1993. 3-82+9 příloh
Mahdal, Vladimír : Rudolf Bechyně . Uherský Brod, 1995. 5-111
Mahdalová, Zdeňka : Dějiny poštovnictví a filatelie v českých zemích před vznikem ČSR na stránkách filatelistických časopisů (po r. 1945) . neuvedeno, 1971. 1-63
Macháček, David : Turecké války v Uhrách v 16.-17.století očima jejich účastníků . Olomouc, 1999. 1-66+56 příloh
Macháček, Pavel : O vzniku a charakteru první světové války . neuvedeno, 1957. 1-324
Macháčková, Marta : Mládežnický odboj na Novojičínsku . Olomouc, 1983. 3-115
Macháňová, Zdenka : Historicko-vlastivědný obsah časopisu "Valašsko" a možnosti jeho využití ve výuce dějepisu na ZDŠ . Kunovice, 1977. 1-49
Majerová, Olga : Historický vývoj Třince . Olomouc, 1986. 2-92+12 příloh
Malá, Marie : Soupis místního materiálu k dějinám města Jeseníku . Olomouc, 1962. 1-15+9 příloh
Malá, Pavlína : Vývoj potštátského panství do roku 1848. Olomouc, 2003, ved. práce: D. Papajík
Malenovský, Augustin
: Národní a kulturní vývoj Kroměříže v poslední třetině 19.století . Olomouc, 1972. 1-155
Malenovský, Augustin : Ruská koloniální říše . neuvedeno, 1966. 1-23
Maňáková, Andrea : Římští spojenci v díle Tita Livia . Olomouc, 1997. 2-95
Maňásková, Šárka : Druhy zaměstnání ve Frenštátě p.R. v roce 1890 . Olomouc, 1989. 2-82+64 příloh
Mandalinič, Josip : Kněz Jan Sarkander jeho doba, život a legenda . Kopřivnice, 1996. 1-76
Maníčková, Ludmila : Byzanc a Slované . Olomouc, 1970-1971. 1-102
Maníčková, Ludmila : Byzantská kultura . Ostrava, 1967. 2-20
Maňková, Jana : Životopisy mladých lidí, kteří bojovali proti fašismu v letech 2. světové války na Zábřežsku . Olomouc, 1991. 2-88
Marečková, Eva : Hnutí nezaměstnaných na Šternbersku v letech 1930-1934 . neuvedeno, 1967. 1-70+5 příloh
Markopulosová, Magda : Mocensko-politické boje v období Maria a Sully . Olomouc, 1983. 3-69
Martinek, Ivan : Tribunové lidu v boji za demokratizaci římského státního zřízení . Olomouc, 1985. 3-101
Martínek, Milan : Dějiny textilní výroby v Jindřichově Hradci . Olomouc, 1990. 2-67
Martínek, Radko : Hospodářsko-sociální vývoj politického okresu Zlín v letech 1918-1938 . Olomouc, 1980. 2-91
Martinková, Dana : Dělnický závodní výbor v třineckých železárnách . Třinec, 1983. 2-66
Martínková, Jana : Historický vývoj oděvně-kožedělných řemesel v Olomouci do 19.století . Olomouc,1981. 1-125
Masná, Hana : České vyšší školství v Olomouci mezi válkami (1918-1939) . Olomouc, 1988. 2-80
Masná, Olga : Z kulturního života české menšiny v Olomouci v letech 90tých . Olomouc, 1958. 1-25
Matějíková, Marcela : Sociální a kulturní rozvoj v ústavách SSSR . Olomouc, 1985. 1-90
Matějová, Alena : Řešení národnostní otázky na Těšínsku ve třicátých letech . neuvedeno, 1968. 3-64
Matochová, Kamila : Třetí díl Historí o obrácení pohanův na víru křesťanskou v Jáponě - tištěný vyprávěcí pramen k jezuitské christianizaci Japonska a rekatolizaci českých zemí v 16.století, zdroj formování prvotního obrazu Japonska v českých zemích (komentovaná edice) . Ostrava, 1998. 4-154
Matouš, Stanislav : Batismus a jeho názor na stát . Olomouc, 1952. 1-46
Matouš, Vladimír : Hospodářský a politický vývoj města a okresu Hradec Králové v letech 1867-1871 . Olomouc, 1958. 1-26
Matoušek, Dušan : Dějiny středního školství v Prostějově od r. 1945 . Olomouc, 1988. 3-117
Matušková, Helena : Politický, ekonomický a kulturní vývoj města Zábřeha v letech 1945-1960 . Olomouc, 1982. 2-121
Matoušková, Jitka: Tělocvičná jednota sokol Brno I 1862-1953. Olomouc, 2004, ved.práce: M.Pospíchal Maxilon, Richard : Chile po druhé světové válce . Ostrava-Poruba, 1981. 2-207
Mecová, Helena : Vznik centrální mlékárny v Ostravě a její vývoj do znárodnění . Olomouc, 1972. 1-83
Měchurová, Lenka :
Náboženský život v dubňanské farnosti v letech 1874-1938. Olomouc, 2003, ved. práce: M. Kouřil
Melo, Václav : Listopadová revoluce 1918 v Německu . neuvedeno, 1966. 1-38
Melo, Václav : Sobotínsko v letech 1945 až 1948 . Olomouc, 1965. 1-107
Melo, Václav : Sobotínsko v letech 1945-1948 . Olomouc, 1970. 1-118
Mendlová, Zdeňka : Barokní architektonické památky na okrese Opava . neuvedeno, 1977. 1-57
Menšík, Pavel : Politika katolicismu a Československé strany lidové v prvních letech československé republiky a její odraz v olomouckém volebním kraji . Olomouc, 1993. 5-65
Mentzlová, Markéta : (Z)vůle lidu?! . Uherský Brod, 2002. 2-128
Měšťánková, Libuše : Střední ekonomické školství v Olomouci a v Přerově od roku 1900 . Olomouc, 1981. 4-84+4 přílohy
Mezihorák, František : Příspěvky k dějinám Kyjovska v době okupace (1938-1945) . Olomouc, 1959. 1-83
Mezihorák, František : Vesničtí rychtáři . Olomouc, 1958. 1-48
Mičánková, Ilona : České národní hnutí na Zábřežsku od druhé poloviny 19.století do konce první světové války . Šumperk, 1985. 2-115+2 přílohy
Mička, Aleš : Dějiny městečka Velká nad Veličkou v letech 1900-1945 . Olomouc, 2001. 3-78
Mička, Pavel : Vojenské a politické aspekty Malé dohody . Olomouc, 1987. 4-105
Míčová, Pavla : Dějiny průmyslu na Moravě - Tesla Litovel, n.p., 1945-1962 . Olomouc, 1979. 2-66
Michalíková, Nina : poměr Čech k říši v nejstarších českých kronikách . Olomouc, 1957. 1-69
Michnová, Dagmar : Protiklerikální boj dělnického tisku na Olomoucku v letech 1918-1920, 1921-1923 a 1926-1927 . Olomouc, 1961. 1-57
Mika, Vojtěch : Jan Amos Komenský jako politik . Tlumačov, 1958. 1-55
Mikeska, Otto : Benešova a Hodžova koncepce malodohodového bloku ve střední a jihovýchodní Evropě . Olomouc, 1968. 1-57
Mikešová, Kristina :Demonstrace proti odstranění sochy T.G.Masaryka v Prostějově a další projevy protikomunistického odboje ve městě. Olomouc, 2003, ved. práce: M. Trapl
Miklová, Jana
: Národnostní otázka na Sokolovsku v období první republiky . neuvedeno, 1968. 3-101+17 stran příloh
Miklová, Miroslava : Česko-slovenské vztahy na konci 19. a na počátku 20.století na jihovýchodní Moravě . Olomouc, 1987. 2-101
Mikolajek, Leopold : Osídlení Pobeskydí na levém břehu Ostravice v jejím středním a horním toku v 13.-17.století . neuvedeno, 1960. 2-33
Miková, Helena : Historicko/vlastivědný obsah časopisu "Naše Valašsko" a možnosti jeho využití při výuce vlastivědy . neuvedeno, 1978. 5-53
Mikslová, Olga : Američtí rebelové Nathaniel Bacon a Roger Williams . Olomouc, 1974. 2-102
Mikslová, Zuzana : Vývoj průmyslu a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm v letech 1848-1918 . Olomouc, 1985. 4-89
Mikulcová, Marie : Fašistické represálie na Valašsku v letech 1939-1945 . Olomouc, 1983. 2-94
Milička, Karel : Aktivizace dělnického hnutí na Olomoucku začátkem 20.století . Olomouc, 1978. 3-61+15 příloh
Minaříková, Heda : Vývoj nezaměstnanosti v moravských okresech v letech 1930-1935 . Olomouc, 1981. 4-176+28 příloh
Minářová, Stanislava : Historie koncernového podniku Vítkovice Uničovské strojírny . Olomouc, 1986. 3-117+20 příloh
Mišutová, Iveta : Dějiny vědy a techniky pro děti a mládež v české historiografii po roce 1945 . Olomouc, 1984. 5-63
Mišutová, Iveta : Dějiny vědy a techniky v české literatuře pro děti a mládež po roce 1945 . Olomouc,1984. 5-69
Mitková, Naděžda : František Skopalík - nástin jeho života a díla . Olomouc, 1978. 1-48+2 přílohy
Mlčochová, Věra : Exkurze jako zvláštní forma vyučování dějepisu v nové koncepci na základních školách . Olomouc, 1985. 2-95
Mlčoušková, Jaroslava : Nero a jeho doba v románu jarmily Loukotkové Není římského lidu a v románové alegorii Liona Feuchtwangera Nepravý Nero . Olomouc, 1993. 3-84
Mocek, Michal : Zahraniční politika Ruska v údobí spojenectví s Francií v letech 1807-1812 . Olomouc, 1986. 4-185+1 příloha
Močkoř, Jindřich : Materiály k dějinám Jablunkova . Olomouc, 1961. 4-62+14 příloh
Mogrovicsová, Margita : K přípravě maďarského záboru části československého území v roce 1938 . neuvedeno, 1967. 1-41+2 fotopřílohy
Mokroš, Martin : Prostějov a Prostějovsko v letech 1945-1948 . Prostějov, 1992. 3-73+15 příloh
Molíková, Dagmar : České školství na Bílovecku v letech 1896-1938 . Olomouc, 1990. 3-94+2 přílohy
Moravec, Tomáš : Vývoj moravsko-těšínské hranice do 17.století . Olomouc, 1981. 3-147
Morávková, Jana : Pozůstalost Bohuslava Indry . Olomouc, 1997. 7-94
Motlíček, Tomáš : Přínos prof. Vladimíra Groha pro rozvoj bádání o starověkých dějinách Říma . Uničov, 2002. 8-194+II-XXXIV příloh
Motyka, Martin : Ruské legie zblízka . Olomouc, 1999. 5-111
Moulík, Miroslav : Bartošova kronika . Olomouc, 1955. nestr.
Možíšová, Dagmar : Hnutí na obranu republiky na Přerovsku v letech 1933-1938 . Olomouc, 1973. 2-62+11 příloh
Musil, František : Život a dílo Augusta Sedláčka . Olomouc, 1958. 3-47
Musil, Roman : "Amerika...." a "Rakousko...." Charlese Sealsfielda . Olomouc, 1998. 2-102
Musilová, Kateřina : Americký puritanismus a americká historická literatura k danému tématu . Olomouc, 1998. 1-77
Mužná, Karla : Příspěvek k dějinám koncernového podniku Žďas Žďár nad Sázavou v letech 1951-1970 . Olomouc, 1987. 2-98
Mužná, Zdeňka : Kulturní dějiny české menšiny v Olomouci v letech první svět. války . Olomouc, 1958. 1-30
Mücke, Pavel : "Musel jsem podat výpověď o těch krutých dnech" Olomouc, 2004, ved.práce: K.Podolský
Mynářová, Radmila : Příspěvek k historii soukenické a papučářské výroby ve Valašských Kloboukách . neuvedeno, 1981. 1-53+13 příloh

N    nahoru
Naď, Rostislav : Německá iredenta v západoslezském pohraničí před Mnichovem 1938 . Olomouc, 1985. 2-163+8 příloh
Najderová, Jolanta : Norman Davies a jeho obraz polských dějin v díle God´s Playground . Olomouc, 1998. 4-84
Najmanová, Milena : Rok 1938 na severní Moravě . Olomouc, 1982. 2-138+12 příloh
Navrátil, Jan : Hlučínská otázka . Opava, 1969. 1-64
Navrátil, Jan : Průmyslová revoluce v Anglii a její ohlasy v českých zemích . Olomouc, 1952. 1-91
Navrátil, Jan : Průmyslová revoluce v Anglii a její první ohlasy v českých zemích . Olomouc, 1952. 1-98
Navrátilová, Alena : Demokratické a socialistické přeměny v zemědělství v okrese Uherské Hradiště .Olomouc, 1984. 4-93
Navrátilová, Dagmar : Vliv marxismu na Pařížskou komunu . neuvedeno, 1966. 1-24
Nebolová Marie-Homolková : Živnostenská společenstva v politickém okrese Nové Město na Moravě v 2.polovině 19. a 1.polovině 20 století ve světle archiválií. Olomouc, 2004, ved.práce: M.Macková
Nebolová, Věra : Vznik a vývoj JZD v Jimramově . Olomouc, 1984. 3-111
Něčková, Pavlína : Ozdoby a šperky olomouckých měšťanů v 16. a 17.století . Olomouc, 1994. 2-110
Nedbálková, Jana : politický vývoj města Zlína v letech 1899-1919 . Olomouc, 1997. 4-134
Nekužová, Jarmila : Dějiny krásenských skláren v letech 1945-1980 . Olomouc, 1987. 3-93+11
Nekužová, Jarmila : Dějiny krásenských skláren v letech 1945-1980 . Olomouc, 1987. 3-93+11 příloh
Němcová, Romana : Pečeti olomouckých kanovníků do roku 1620 . Olomouc, 1995. 5-103
Němec, Svatopluk : Hospodářský a společenský rozvoj závodu Sigma Lutín (1945-1960) . neuvedeno, 1965. 1-70
Němečková, Iva : Hospodářský vývoj římských provincií od vzniku principátu do nástupu Marca Aurelia . Olomouc, 1989. 4-95+3 přílohy
Němečková, Karla : Dějiny olomouckého bankovnictví . Olomouc, 1986. 3-112
Němečková, Simona : Dějiny národního podniku Let Kunovice v období socialistické výstavby . Olomouc, 1988. 3-69+6 příloh
Němečková, Simona : Dějiny národního podniku Let Kunovice v období socialistické výstavby . Olomouc, 1988. 3-69+6 příloh
Neoralová, Hana : Vznik a vývoj Státního statku Hanušovice . Olomouc, 1979. 2-111+23 stran příloh
Nepožitková, Jana : Úloha Dělnického Deníku při vytváření levice a formování KSČ na Ostravsku v letech 1919-1921 . neuvedeno, 1964. 1-101
Nerudová, M. : Jan Neruda jako politický novinář . Olomouc, 1952. 1-61
Nesvadbová, Anna : Fakultní studentské organizace Masarykovy University v Brně . Olomouc, 2002. 2-110+6 příloh
Nesyba, Vladimír : Dějiny školy u chrámu sv. Mořice v Olomouci . Olomouc, 1952. 1-107
Neumeister, Pavel : Dějiny sociologie v Olomouci v letech 1946-1990 . Olomouc, 2000. 1-97+3 přílohy
Nevěřilová, Marie : Vývoj JZD v Šumvaldě v 50.letech a průběh kolektivizace v okrese Šternberk v období 1949-1959 . Olomouc, 1983. 4-135
Nevrlý, Břetislav : Kuba na cestě k socialismu . Olomouc, 1981. 1-147
Nieboraz, Marian : Polský skauting na Těšínsku od svých počátků do roku 1950 . Olomouc, 2000. 2-96
Niesner, Tomáš : Obyvatelstvo Olomouce od roku 1945 . Olomouc, 1982. 4-117
Nogol, Milan : Úkoly frankfurtského parlamentu v průběhu němeské revoluce 1848-1849 . Olomouc, 1961. 1-63
Nohejlová, Hana : Dějiny Vlašimi . Olomouc, 1956. 3-41
Nohejlová, Hana : Sčítání lidu v hradišťském kraji roku 1763 . Olomouc, 1958. 4-126
Nosková, Miroslava : Proměny Íránu po II.světové válce . Olomouc, 1984. 4-104
Nováček, Ondřej : Kapitoly z hospodářských a sociálních dějin městeček Mohelna a Tasova ve druhépolovině 16. a na počátku 17.století . Olomouc, 1998. 3-139+27 příloh
Novák, Bedřich : Přehled vývoje školství v Hranicích na Moravě od konce 1.světové války do současnosti . Olomouc, 1986. 3-101+33 příloh
Novák, Ivo : Otázky války a míru v politice Československé sociálně demokratické strany dělnické v roce 1914 (před první světovou válkou) . Olomouc, 1985. 4-128
Novák, Josef : Diferenciace hodnocení první světové války v moravských a českých politických směrech . Olomouc, 1985. 2-83
Nováková, Alena : Majetková a sociální situace v Rožnově v polovině 19.století podle knihy listin všeobecných z let 1845-1851 . Frenštát pod Radhoštěm, 1985. 3-130
Nováková, Irena : Konkordát 1855 a otázka školství v polovině 19.století . Olomouc, 1956. 3-120
Nováková, Květoslava : Jan Věnceslav Pavelka - průkopník českého družstevního mlékařství na Moravě . Olomouc, 1974. 1-52
Nováková, Ludmila : Kultura na Mělnicku v letech 1918-1938. Olomouc, 2003, ved. práce: M. Trapl
Nováková, Marie
: Odborná pracovna pro vyučování dějepisu na SOU . Olomouc , 1986. 2-88
Nováková, Marie : Příspěvek k historii n.p. Granitol v Moravském Berouně . Olomouc, 1969. 1-60+25 příloh
Nováková, Miloslava :
Moravský Kramerius - olomoucký knihkupec a nakladatel Romuald Promberger (1856-1932) . Olomouc, 2003, ved. práce: A. Skoupý
Nováková, Yvetta
: Průmyslová revoluce a české národní obrození v naší historiografii po roce 1945 . Olomouc, 1985. 2-78
Novotná, Milena : MEZ Mohelnice v letech 1945-1949 . neuvedeno, 1964. 1-47+15 příloh
Novotná, Renata : Vývoj obyvatelstva v Olomouci v letech 1792-1812 . Olomouc, 1982. 2-80
Novotný Lubomír: Vývoj Lidových milic v letech 1948-1958 v Olomouci na podkladě společenských a politických změn v ČSR. Olomouc, 2004, ved.práce: K.Konečný

O    nahoru
Obdržálek, Jiří : Zahraničně politická aktivita českého krále Jiřího z Poděbrad v letech 1458-1464 . Olomouc, 1983. 5-99
Obermann, Jan : Vznik maďarské republiky rad a boj československého proletariátu za její obranu . neuvedeno, 1958. 2-16
Odehnal, Petr : Město Klobouky ve druhé polovině 16.století (1564-1604) . Valašské Klobouky, 1998.3-108+6 příloh
Odehnalová, Martina : Vývoj středního školství na Uherskohradišťsku do roku 1948 . Olomouc, 1999.
2-85
Odstrčilová, Eva : Olomoucký hudební život v letech 1918-1928 v zrcadle olomouckého tisku . Olomouc, 1989. 3-107
Okleštěk, Pavel : Vývoj Rakouska k anšlusu 1938 a reakce vládních kruhů a hlavních politických proudů v Československu . Olomouc, 1985. 3-120
Olbrichová, Zdenka : Boj KSČ za agrární přeměny v letech 1945-1948 . Olomouc, 1987. 4-160
Olšarová, Eva : Hospodářská situace po osvobození v báňském průmyslu na Ostravsku r. 1945-1946 . neuvedeno, neuvedeno. 1-65
Onderková, Miroslava : Nástin historie národního podniku Galena Opava-Komárov . Opava, 1972. 1-92+24 příloh
Ondra, Jiří : Rolnická otázka KSČ v období výstavby socialismu - vývoj JZD Dub nad Moravou . Prostějov, 1981. 2-76+4 přílohy
Opršal, Petr : Německý spolkový život v Ostravě ve 2. polovině 19.století a 1. polovině 20.století. Olomouc, 1995. 2-118
Oravová, Monika : Reklamní a propagační aktivity firmy Baťa ve Zlíně do roku 1945 . Olomouc, 2001. 2-108+24 příloh
Orošnjak, Alexandr : Parašutisté na Olomoucku v letech 1941-1945 . Olomouc, 1992. 5-155
Orság, Petr : Prešpůrské noviny . Olomouc, 1994. 1-124
Ospálková, Zuzana : Vývoj kulturně osvětových zařízení okresu Šumperk v letech 1945-1960 . Olomouc, 1987. 2-80
Ošancová, Anna : Olomoucký případ Andreje Hlinky (1919-1920) . Olomouc, 1972. 1-120
Ošanec, Jiří : Úloha sociální demokracie v západním odboji v letech 1939-1945 ve světle Nové svobody . Olomouc, 1970. 1-110
Ovčáčíková-Lebedová, Alena : Náboženské poměry v Olomouci v polovině 16.století a povolání jezuitského řádu do Olomouce . Olomouc, 1984. 3-192

P    nahoru
Pabisová, Jana : Vznik a činnost tělocvičných organizací v soudním okrese Zlín do roku 1938 . Olomouc, 1987. 3-107+10 příloh
Paclová, Danuše : Změny struktury obyvatelstva obcí Proskovic, Krmelína a Staré Bělé v zázemí ostravské průmyslové oblasti do roku 1930 . Olomouc, 1981. 3-133
Palác, Jan : Rozvoj amerického imperialismu na přelomu 19. a 20.století . neuvedeno, 1958. 1-79
Páleník, Ivo : Falzifikace o průběhu druhé světové války v nacistickém zpravodajství . Olomouc, 1985.2-91
Papajík, David : Vývoj panských sídel v Náměšti na Hané (v období 1141-1916) . Olomouc, 1995. 2-159
Papoušek, Miroslav : První světová válka a její ohlas v politickém okrese Litovel . Olomouc, 1978. 3-95
Papoušková, Eva : Historik Josef Janáček . Olomouc, 1998. 4-123
Pásková, Marie : Dějiny poštovnictví a filatelie v českých zemích před vznikem ČSR na stránkách filatelistického časopisu Český filatelista (do roku 1945) . neuvedeno, 1971. 1-57
Pastorková, Libuše : Využití geografických pomůcek ve vyučování dějepisu pro vytváření správného prostorového chápání u žáků na ZDŠ . neuvedeno, 1965. 5-70
Pastorková, Libuše : Využití ruských a sovětských reálií ve vyučování dějepisu na středních odborných školách . Olomouc, 1985. 5-75
Paszová, Jiřina : Historický místopis okresu Místek v letech 1848-1960 . Olomouc, 1974. 1-45+1-63 příloh
Paulišová, Hana : Dějiny závodu Perla 02 Česká Třebová (se zvláštním zaměřením k období socialistické výstavby) . Olomouc, 1987. 3-111+17 příloh
Pavelčáková, Hana : Národně osvobozenecké hnutí KSČ na Olomoucku v letech 1939-1945 . Olomouc, 1986. 2-89
Pavlíček, Jan : Působení Giana Gastona dei Medici v Čechách . Olomouc, 2002. 2-93+7 příloh
Pavlíčková, Jiřina : Správní, hospodářský, politický a kulturní vývoj politického okresu Moravský Krumlov v letech 1848-1960 . Olomouc, 1983. 5-138
Pavlíčková, Olga : Československý politický exil v Anglii 1945-1957 . Opava, 1998. 1-92
Pavlíková, Petra : Vývoj Slezské muzejní společnosti a knihovny v Orlové v letech 1918-1938. Olomouc, 2003, ved. práce: M. Trapl
Pavlínová, Alena
: Združstevňování zemědělství na okrese Rýmařov v letech 1949-1960 . Olomouc, 1986. 2-90
Pazdera, Zdeněk : Protifašistický odboj na Chrudimsku v letech 1939-1941 . Olomouc, 1984. 3-159+5 příloh
Pechová, Edita : Prostějov a 50. léta 20.století . Prostějov, 2000. 2-103
Perůtková, Marta :
Velkostatek Bystřice pod Hostýnem v 19.století. Olomouc, 2003, ved. práce: M. Pospíchal
Pešl, Jaromír
: Turecko a Turci v české literatuře do r. 1620 . Olomouc, 1958. 3-43
Peštová, Jiřina : Divadelní představení v Olomouci do roku 1830 . Pardubice, 1985. 4-108+5 příloh
Peterová, Hana : Nacistická represe proti českému obyvatelstvu v severovýchodních Čechách . Olomouc, 1984. 2-120
Petrášová, Jana : Historický vývoj okresu Rýmařov v letech 1945-1960 . Rýmařov, 1979. 2-92+4 přílohy
Petrová, Vlasta : Demografický vývoj města Rožnova ve 2.polovině 18. a v 1.polovině 19.století . Olomouc, 1980. 2-76
Petrů, Bedřich : Historická mapa Českého státu za Lucemburků . Olomouc, 1961. 1-73
Petržálek, Roman : Českoslovensští stíhači na frontách 2. světové války - "B" letka 68. perutě RAF . Olomouc, 1993. 5-124
Petřík, Julius : Vývoj československého vojenského letectva v období 1918-1928 . Chrudim, 1965. 1-85+2 přílohy
Petříková, Hana : Z dějin koncernového podniku SIGMA Dolní Benešov . Olomouc, 1984. 4-74+7 příloh
Petříková, Pavlína : Mezínárodní odborové hnutí po druhé světové válce . Olomouc, 1983. 2-68
Philippová, Simona : Historie zdravotního inženýrství se zvláštním zřetelem k vývoji v Moravské Ostravě . Olomouc, 1985. 4-75+1 příloha
Pilátová, Markéta : Současný stav a možnosti spolupráce mezeí a škol se zaměřením na její vzužití vpedagogickém procesu . Olomouc, 1996. 2-117+7 příloh
Pilná, Jana : Vznik dívčího středního a odborného školství v Chrudimi a jeho vývoj do roku 1948 . Olomouc, 2001. 3-132
Pimer, Ludvík : Kolektivizace zemědělství v městě Olomouci . Olomouc, 1982. 4-70
Pirkl, Tomáš : Rudolf Kopecký. Olomouc, 2002. 1-104+6 příloh
Plaček, Kamil : Španělská krize ve 20.století. Kapitoly z občanské války ve Španělsku 1936-1939 . Olomouc, 1995. 1-88+1 příloha
Plaček, Vilém : Socialistické soutěžení ostravsko-karvinských horníků v letech 1945 až 1948 . Opava, 1971. 1-142
Plášilová, Marta : historiografie počátků českého dělnického hnutí a břevnovský sjezd . Olomouc, 1979. 3-77
Pleskotová, Veronika : Hospodářské spolky a živnostenská společenstva na Chrudimsku v letech 1848-1948 . Olomouc, 2001. 2-168
Plšková, Anna : Dějiny národního podniku Hedva, tkalcovny hedvábí Moravská Třebová v letech 1945-1980 . Olomouc, 1986. 3-146+45 příloh
Pluskalová-Doleželová, Marie : Římský oděv jako výraz občanství a společenské diferenciace . Olomouc, 1986. 6-109
Pobucký, František : Socializace zemědělství na Hané . Olomouc, 1980. 2-122+3 fotopřílohy
Počiatková, Dana : Vývoj robotníckého hnutia a činnosť KSČ v trenčianskom okrese v rokoch 1918-1938 . Olomouc, 1983. 3-85
Podolský, Karel : Správní a hospodářský vývoj politického okresu Bruntál v letech 1848-1960 . Olomouc, 1985. 3-113+5 příloh
Pokluda, Zdeněk : Rod ze Zástřizl . Olomouc, 1970. 2-132+7 příloh
Pokludová, Eliška : Kronika dějin obce Chlebovic v létech 1940-1948 . Frýdek-Místek, 1975. 1-27+4 přílohy
Pokorný, Ivan : Pokrokové mládežnické hnutí na Brněnsku v letech 1936-1940 . Vyškov, 1981. 3-112
Pokorný, Jan : Třebíčské kronikářství v 16. a 17.století . neuvedeno, 1956. 2-89
Pokorný, Robert : Manifest sedmi komunistických spisovatelů . Olomouc, 2002. 6-180+21 příloh
Polách, Vladimír : Svatý Václav Olaf. Komparace hagiografického materiálu. Olomouc, 2003, ved. práce: J. Stejskal
Poláková, Jaroslava
: K činnosti skupiny opozičních poslanců vládních stran v boji na obranu ČSR proti fašismu . Olomouc, 1971. 1-49
Poláková, Olga : Německý tisk jako pramen k politickým dějinám Olomouce v letech 1918-1919 . Olomouc, 1993. 4-179
Polášková, Světlana : České spolky v kulturním životě Hodonína v letech 1918-1938. Olomouc, 2003, ved. práce: A. Skoupý
Polednová, Milena
: Odraz československo-sovětské smlouvy z roku 1935 v postoji politických stran na střední Moravě . Olomouc, 1980. 3-93
Polívková, Jitka : Vývoj pojetí německého fašismu v hlavních politických směrech na Moravě v letech 1933-1935 . Olomouc, 1984. 2-109
Polzerová, Erika : Československá pomoc Izraeli v letech 1948-1951, její příčiny, průběh a následky . Olomouc, 1994. 4-57
Ponížil, Jiří : Mladočeský politik a publicista Karel Adámek . Olomouc, 1995. 2-76
Popelík, Miroslav : Hospodářské, politické a kulturní poměry na soudním okrese Bojkovice v letech 1918-1938 . neuvedeno, 1966. 1-74
Popelík, Miroslav : Vývoj novojičínského kloboučnického průmyslu a historie vzniku n.p. Tonak . neuvedeno, 1975. 1-34
Popová, Jana : Význam n.p. Optimit Odry pro vývoj regionu . Olomouc, 1984. 4-76+8 příloh
Popovič, Michal : Postavenie Slovákov a Ukrajincov (Rusínov) v prácach revolučných demokratov a myšlienka federacie . Prešov, 1969. 4-506
Pořízka, Josef : K některým koncepcím české buržoasie v Prostějově při řešení aktuálních otázek české politiky na Moravě r. 1905 . Prostějov, 1971. 1-130
Pöselová, Eva : Protifašistické hnutí za druhé světové války v okrese Ústí nad Orlicí . neuvedeno, 1986. 2-137+20 příloh
Pospíchal, Karel : Soukenická řemeslná výroba v Litomyšli, Lanškrouně, Ústí n. Orl. ve 14.-17.století . neuvedeno, 1959. 1-52
Pospíchal, Karel : Styky česko-ruské. Český obchod s Ruskem a Východem . neuvedeno, 1957. 2-22
Pospíchal, Karel : Textilní průmysl na Lanškrounsku, Ústecku, Litomyšlsku ve 14.-18.století a jeho podíl na zahraničním obchodu . neuvedeno, 1959. 2-51
Pospíchal, Miloslav : Dělnické hnutí a národnostní otázka na Jihlavsku v letech 1918-1920 . Olomouc, 1957. 1-67
Pospíchal, Miloslav : Dělnické hnutí a národnostní otázka na Jihlavsku v letech 1918-1921 . Olomouc, 1959. 1-113
Pospíšil, Aleš : Budování základu socialistického zemědělství na Konicku v letech 1949-1960 . Olomouc, 1985. 4-115
Pospíšil, Antonín : Hnutí nezaměstnaných na přerovském okrese v letech 1930-1934 . Olomouc, 1969. 2-61+17 příloh
Pospíšil, Martin : Sudetští Němci a vznik Československa . Olomouc, 1998. 4-127
Pospíšilová, Hana : Agrární politika Československé strany lidové na střední Moravě v letech 1945-1948 na stránkách regionálního tisku . Olomouc, 1991. 3-101
Pospíšilová, Jarmila : Vývoj družstevních mlékáren na Moravě (se zvláštním zřetelem ke středomoravskému regionu) . Olomouc, 1985. 4-92
Pospíšilová, Petra : K problematice konsolidace združstevňování na střední Moravě v letech 1953-1955 . Olomouc, 1990. 4-110
Poštelánová, Jitka : Severozápadní Morava na pomoc demokratickému Španělsku . Šumperk, 1990. 2-73
Potůčková, Jarmila : Reakce českého a moravského tisku na válku prusko-rakouskou . Olomouc, 1981. 3-91
Prajzová, Naďa : České a moravské služebné ve Vídni kolem roku 1900 . Hluk, 2000. 2-137
Preiss, Michal : Zdeněk Lev z Rožmitálu a na Blatné (1470-1535) . Olomouc, 2001. 1-143
Prchal, Vítězslav : Pevnost i rezidence. Obranyschopnost aristokratického sídla na prahu novověku. (Osudy zámecké zbrojnice Pernštejnů na Pardubicích v polovině 16.století). Olomouc, 2004, ved.práce: Vorel
Procházková, Irena : Historie Solných mlýnů v Olomouci-Holici . Olomouc, 1983. 2-117+5 příloh
Prokeš, Miloslav : ateriál k dějinám Ivančic . Olomouc, 1958. 1-29+15 příloh
Přibyl, Zbyněk : Noviny jako historický pramen . Olomouc, 1990. 2-72
Přibylová, Světlana : Vývoj středních škol v Uničově od r. 1945 . Olomouc, 1991. 3-113
Přidalová, Jarmila : Historicko-geografická charakteristika panství Mořice v pozdním feudalismu (do roku 1848) . Olomouc, 1983. 4-99
Přichystal, Tomáš : Československá strana lidová na Olomoucku od osvobození do poloviny roku 1947 . Olomouc, 1999. 4-72+14 příloh
Přikryl, Josef : Zámek Nový světlov . Bojkovice, 1958. 3-79+7 příloh
Ptáčková, Marie : Snahy o povznesení českého zemědělství na Valašsku před 1. světovou válkou . Olomouc, 1973. 1-61+9 příloh
Ptáková, Naděžda : Dějiny dělnického hnutí a KSČ na Hranicku v letech 1921-1939 . Olomouc, 197. 3-85
Puhačová-Dostálová, Helena : Okupace pohraničí a protifašistický odboj na Opavsku v době druhé světové války . Olomouc, 1978. 4-117
Pumprla, Václav : Slovníček sociálních názvů z dějin anglické buržoasní revoluce XVII. století . Olomouc, 1957. 1-32
Pumprla, Václav : Vývoj kapitalistických vztahů v Rusku . Olomouc, 1959. 1-65
Puskely, Martin : Geneze pojmu práva jedince a historická podmíněnost jeho prosazení se do ústavních textu novověku . Karviná, 2000. 1-254
Pytlíček, Tomáš : Historicko-geografická charakteristika panství Velká Bystřice . Olomouc, 1993. 2-120
Pytlíček, Tomáš : Historicko-geografická charakteristika panství Velká Bystřice . Olomouc, 1993. 2-120+5 příloh

R    nahoru
Rábová, Světlana : Dějiny Vysoké školy báňské v Ostravě . Olomouc, 1988. 1-91
Rada, Engelbert : Válka v Habeši a její ohlas v čes. tisku, zvláště na Moravě . Olomouc, 1957. 1-54
Radil, Jaromír : Nástin vývoje n.p. Pozemní stavby Olomouc (se zvláštním zřetelem na vývoj pracovní iniciativy v letech 1955-1975) . Uničov, 1990. 4-71+9 příloh
Rajtr, Zdeněk : Rozbor historických článků v regionálním časopisu Štafeta a možnosti jejich využití ve výuce dějepisu . Olomouc, 1993. 3-42+6 příloh
Rakowská, Danuše : Prvky zvykového práva v třídním právním systému rané římské republiky . Olomouc, 1985. 2-121
Rapušáková, Štefánia : Odraz hospodářskén a politické situace na Trutnovsku, Broumovsku a Vrchlabsku v letech 1945-1948 v týdeníku Jednota . neuvedeno, 1966. 1-89
Rauchová, Hana : Vznik a vývoj řemeslné výroby v Přerově do poloviny 19.století . Olomouc, 1985. 1-120
Rečková, Jarmila : Cukrovarnický průmysl na střední Moravě (1838-1914) . Olomouc, 1967. 1-76
Reichová, Lenka : Emancipační hnutí žen a ženské spolky na Moravě na přelomu 19. a 20.století . neuvedeno, 1995. 4-156+14 příloh
Reichstädterová, Milana : Vzik a vývoj Jednotného zemědělského družstva v Brodku u Prostějova . Brno, 1989. 2-93+6 příloh
Retková, Naděžda : Sovětská Ukrajina a vznik SSSR (1917-1924) . Olomouc, 1985. 2-101
Richtárová, Eliška : Historicko-vlastivědný rozbor sborníku Bílovecko . Slatina, 1979. 1-47
Richtrová, Božena : Pracující Stalingradu při obraně a obnově města v letech 1942-1943 . neuvedeno,1975. 5-169
Rohel, Petr : Sociálnědemokratická levice a KSČ ve Vítkovických železárnách v letech 1918-1923 . Olomouc, 1980. 1-153
Rollná, Renata : Dějiny závodu Opavia v Opavě (se zvláštním zřetelem k období socialistické výstavby) . Olomouc, 1987. 2-123+18 příloh
Romanovská, Helena : Struktura a činnost ilegální KSČ na Ostravsku v letech 1939-1941 . Olomouc, 1985. 2-205+11 příloh
Rostek, Martin : České obyvatelstvo na Opavsku a Bílovecku v letech 1938-1945 . Olomouc, 2001. 2-93
Roubic, Antonín : Hospodářské a sociální poměry . Olomouc, 1956. 1-102+25 příloh
Rozumková, Zdeňka : Vývoj hnutí pracovní iniciativy v SSSR v letech 1945-1955 a srovnání s Československem . Olomouc, 1982. 2-180
Rudolfová, Alena : Obyvatelstvo Olomouce v letech 1772-1791 . Olomouc, 1979. 2-72
Rudolfová, Lenka : Vliv batismu na politický systém předmnichovské republiky . Olomouc, 1988. 1-61
Rudolfská, Jana : Významní absolventi kroměřížského gymnázia . Olomouc, 1994. 2-107
Rulíšková, Dagmar : Rozvoj pracovní iniciativy v národním podniku Tatra Kopřivnice v letech 1945-1971 . Olomouc, 1988. 1-87+21 příloh
Růžička, Pavel : Československo-polské vztahy v oblasti vědy a kultury v letech 1945-1980 . Olomouc, 1987. 2-83
Růžičková Zdeňka : Spolek akademiků chrudimských ve společenském životě Chrudimi v letech 1880 až 1951. Olomouc, 2004, ved.práce: A.Skoupý
Rybková, Marcela : Olomoucká společnost v 16. a 17.století . Olomouc, 1983. 5-182
Rychtera, Zdeněk : Vybrané problémy vývoje zemědělství na okrese Hořice v letech 1945-1955 . Olomouc, 1991. 3-96
Ryšánková, Libuše : Dělnický deník v boji KSČ na Ostravsku za proletářské východisko z krize v letech 1929-1932 . neuvedeno, 1964. 2-71
Rýznarová, Dagmar : Hospodářský a politický vývoj politického okresu Olomouc-město v letech 1918-1948 . neuvedeno, 1988. 1-29

Ř    nahoru
Řehořková, Drahomíra : Život a dílo profesora Václava Nešpora . Olomouc, 1958. 1-43
Řehová, Eva : Sociální poměry v Pustiměři na konci 18.století . Vyškov, 1996. 2-97+2 přílohy
Řezáč, František : Vliv založení a rozvoje průmyslového závodu na demografický vývoj Třince . Olomouc, 1970. 2-56+4 přílohy
Řezníček, Jan : Hospodářské a poddanské poměry na panství hranickém a drahotušském od pol. XVI.století do pobělohorské konfiskace . Olomouc, 1957. 3-88

S    nahoru
Sadílková, Zdeňka : Prostějovské dělnické hnutí na přelomu 19. a 20.století . Prostějov, 1986. 2-71
Sanánková, Eliška : Ročenka národopisného a průmyslového muzea města Prostějova a Hané . Prostějov, 1980. 1-49+5 příloh
Satinský, Karel : Léta krize na Frýdecko-Místecku a boj KSČ v této oblasti na obranu práv pracujících . neuvedeno, 1958. 1-53
Sáblík, Jaroslav : Hospodářská problematika v politickém okrese Nové Město na Moravě v období protektorátu. Olomuc, 2003, ved. práce: K. Podolský
Sázelová, Dagmar
: Vývoj pokrokového hnutí mládeže na Prostějovsku v letech 1921-1945 . Olomouc, 1981. 1-81
Sedláček, Antonín : K dějinám osídlení libereckého okresu . Olomouc, 1976. 1-81
Sedláček, František : O pokrokovém hnutí mládeže na střední a severní Moravě v letech hospodářské krize 1929-1933 . Přerov, 1967. 3-120
Sedláček, Richard : Postavení venkovského obyvatelstva na panství Velké Losiny v 16. a 17.století s přihlédnutím k jeho sociální struktuře . Olomouc, 1983. 1-176
Sedláčková, Jitka : Vývoj zástavby mořického kostela v Olomouci . Olomouc, 1989. 1-100+12 příloh
Sedláčková, Lýdia : Vplyv priemyslu na sociálno-ekonomický rozvoj pobaltských republík . Martin, 1984. 5-80+9 příloh
Sedláčková, Marta : Dějiny obce Mistřína do roku 1781 . Olomouc, 1958. 2-43
Sedláčková, Marta : Hospodářský stav Kyjovska po třicetileté válce ve světle lánských rejstříků. Olomouc, 1959. 1-73+5 příloh
Sedlák, Josef : Dějiny Vlastivědného muzea v Prostějově . Olomouc, 1962. 1-52+13 příloh
Sedláková, Jarmila : Chov ovcí na panství Velké Heraltice v třicátých letech 19.století . Olomouc, 1956. 3-126
Sedlářová, Pavlína : Socialistický svaz mládeže v okrese Olomouc v letech 1970-1980 . Olomouc, 1990. 2-64+3 přílohy
Sekanina, Milan : KSČ na Ostravsku v letech světové hospodářské krize 1929-1933 . Olomouc, 1979. 2-110
Semerádová, Marie : Dějiny města Skutče do Bílé Hory . Olomouc, 1957. 3-105
Schindlerová, Lenka : Dějiny samostatné obce Jaktař . Olomouc, 2001. 5-83+28 příloh
Schmied, Martin : CONTEMPLATA ALIIS TRADERE, Silvestr Maria Braito a Metoděj Habáň. Olomouc, 2004, ved.práce: J. Oppeltová
Schneiderová, Hana : N.p. Kovohutě Břidličná v letech 1967-1970 . neuvedeno, 1972. 1-12
Schulz, Jindřich : Historická mapa: Český stát za válek husitských . Olomouc, 1961. 1-78
Silný, Josef : boj Karla Liebknechta proti úchylkám v německé sociální demokracii . neuvedeno, 1957. 2-61
Skácel, Pavel : Protifašistický odboj na Litovelsku v letech 1939-1945 . Olomouc, 1992. 3-90+14 příloh
Skácelíková, Jana : JZD Pod Jedovou se sídlem v Dolanech . Olomouc, 1988. 3-94
Sklenářová, Sylva : Dějiny Dubu nad Moravou v letech 1790-1948. Olomouc, 2003, ved. práce: M. Pospíchal
Skopalová, Michaela
: Obyvatelstvo lipnického panství od konce 17.století do zrušení nevolnictví . neuvedeno, 1982. 6-100+5 příloh
Skoumalová, Eva : Německá vlastivědná práce a historická bibliografie na Šumpersku a Zábřežsku do roku 1945 . Olomouc, 2002. 2-285+2 přílohy
Skoupá-Kadlčková, Dana : Vznik železniční sítě na severní Moravě a ve Slezsku v 2.polovině 19.století . Olomouc, 1968. 2-80
Skoupý, Arnošt : Hospodářské dějiny obce Šebrova do r. 1848 . Olomouc, 1957. 2-59
Skrzeková, Ivana : Mytologie jako forma společenského vědomí . Olomouc, 1984. 4-112
Skřepková, Dana : Obraz vzniku ČSR v historiografii hradního křídla 1918-1938 . Olomouc, 1970. 5-429
Skřičková, Ivana : Problematika osvícenského absolutismu a počátků českého národního obrození vevybrané české historické literatuře vydané po roce 1945 . Olomouc, 1985. 3-77
Slabáková, Radmila : Obraz Ludvíka XIV. a jeho vlády ve francouzské historiografii 20.století . Přerov, 1994. 2-124
Sládeček, Stanislav : Stávka u firmy "Heinika dědici a spol." v Přerově v roce 1930 . Olomouc, 1960. 3-88
Slavičínská, Dagmar : Nábožensko-politické systémy starověké Mezopotámie . Olomouc, 1985. 5-103
Slavíčková, Irena : Vznik a vývoj Pionýrské organizace Českolsovenského svazu mládeže v Olomouci v letech 1948-1960 . Olomouc, 1986. 2-130+3 přílohy
Slavíčková, Pavla :
Měšťanská společnost ve Vodňanech v druhé polovině 16.století na základě rozboru civilněprávních pramenů. Olomouc, 2003, ved. práce: J. Miller
Slavík, Ivan
: Příspěvek k ekonomickým dějinám feudálního velkostatku Krumlov na konci 16. a počátku 17.století . Olomouc, 1981. 3-98+24 stran příloh
Slezák, Josef : Ostravský dělnický deník, pomocník strany v boji za jednotnou a lidovou frontu proti fašismu a za obranu republiky v letech 1936-1938 . neuvedeno, 1964. 1-130
Slezák, Josef : Úloha komunistického tisku v antifašistickém boji KSČ na Ostravsku v polovině 30.let. neuvedeno, 1965. 1-47
Slováková, Božena : Příspěvek ke společenskému a kulturnímu vývoji Olomouce v 70.letech 19.století . Olomouc, 1974. 1-47
Slováková, Dagmar : České spolky v Lipníku nad Bečvou (1870-1918) . Olomouc, 1992. 4-85
Sluštíková, Romana : Studenti bohosloví na olomoucké teologické fakultě v 19.století . Olomouc, 2002. 4-107+24 příloh
Smetanová, Hana : Veřejné hygienické a zdravotnické poměry v Olomouci v době předbělohorské . Olomouc, 1973. 5-131
Smolka, Michal : Odraz historie v antických mýtech . Olomouc, 1989. 3-66
Smolková, Milena : Dějiny obce Želechovic nad Dřevnicí do roku 1848 . Olomouc, 1957. 1-66
Smutný, D. : Rozbor třídního postavení německé a rakouské buržoazie v době buržoazně demokratické revoluce 1848 . neuvedeno, 1960. 1-18
Snížková, Eva : Hospodářské a sociální postavení dělnictva českého 80tých let v zrcadle vzpomínek pracovníků sociálně-demokratického hnutí . neuvedeno, 1957. 2-21
Sommer, Artur : Železářství a merkantilistická politika v 2.pol. 18.stol. v Opavském Slezsku . Olomouc, 1953. 1-43+1 příloha
Sopper, Luděk : Mírovské panství ve světle předbělohorských urbářů . Olomouc, 1987. 4-75
Sosnová, Zuzana : Počátky českého spolkového života v politickém okrese Nový Jičín ve druhé polovině 19.století . neuvedeno, 1978. 5-69
Soušková, Jitka : Uznání SSSR de iure Československem v roce 1934 ve vnitřních a mezinárodních souvislostech . Olomouc, 1985. 3-98
Spáčilová, Anna : Prosazování leninské politiky mírového soužití Sovětským svazem v mezinárodníchvztazích 1945-1957 . Olomouc, 1983. 2-87
Spurná, Jaroslava : Socializace zemědělství na okrese Písek v letech 1949-1960 . Olomouc, 1985. 2-99
Spurný, Ctirad : Odraz politické problematiky první republiky druhé poloviny 20. let na stránkách sociálně demokratického a komunistického tisku . Olomouc, 1969. 1-164
Stalová, Renata : Působení českého časopiseckého tisku na odbornou úroveň a politickou orientaci venkovského obyvatelstva v 2.polovině 19.století . Olomouc, 1991. 3-71+6 příloh
Stalová, Renata : Působení českého tisku na venkovské obyvatelstvo Moravy v 2.polovině 19.století . Olomouc, 1991. 3-77+5 příloh
Stáncová, Svatava : Rozvoj vědních disciplín v období helénismu . Krnov, 1986. 1-91
Staněk, Milan : Počátky kolektivizace zemědělství na Litomyšlsku a její metody (1949-1953) . Olomouc, 1969. 1-140
Staněk, Zdeněk : Krize koloniálního systému imperialismu mezi dvěma světovými válkami . neuvedeno, 1960. 2-70+1 mapa
Staszowská, Renata : Tábory lidu na Těšínsku v letech 1867-1871 jako projev národního obrození . Olomouc, 1997. 4-82+14 příloh
Stavovčík, Jiří : Kuba v letech 1952-1961 . Olomouc, 1994. 1-95
Stehlík, Rudolf : "Dělnické hnutí na Ostravsku za 1. světové války." . Vratimov, 1958. 1-23
Stehlíková, Milada : Příspěvek k hospodářsko-politické situaci v Prostějově za 1.světové války . Prostějov, 1981. 3-70
Steidlová, Ludmila : Československo-sovětské vztahy na Zábřežsku v letech 1917-1938 . Zábřeh, 1984. 4-91
Steiner, Jan : Ostravská sociální demokracie v boji o charakter republiky 1918-1920 . Olomouc, 1956. 2-215
Steinerová, Jiřina : Štítného pojetí feudální společnosti . Olomouc, 1957. 2-85
Stoklasová, Eva : Růst osazenstva n.p. PRAMET, závody práškové metalurgie, Šumperk a péče o jeho pracovní a životní podmínky v letech 1949-1960 . Olomouc, 1970. 1-43+14 příloh
Stolařík, Leoš : Jak lze využít místních prvků při vyučování dějepisu v okrese Ostrava . Olomouc, 1960. 1-185
Stopová, Renáta : Dějiny města Hradce Králové do roku 1618 ve světle východočeské historiografie . Olomouc, 1992. 2-120
Stoško, Jiří : Populační vývoj na Valašsku v období tzv. Hladových let . Olomouc, 1984. 2-123
Strakoš, Petr : Politický okres Český Těšín v letech 1920-1938 . Olomouc, 1977. 2-215+5-165 (druhýsvazek-přílohy)
Strakoš, Petr : Politický okres Český Těšín v letech 1920-1938 . Olomouc, 1973. 2-352+7 příloh+seznam literatury 2-35
Straková, Miloslava : České základní školství v Olomouci do první světové války . Olomouc, 1988. 2-110
Strnadová, Martina : K osídlování Šumperska v letech 1945-1949 . Olomouc, 1983. 4-89
Strončková, Daniela : Vývoj středních škol v Karviné a Orlové v letech 1945-1985 . Olomouc, 1987. 2-114
Střížová, Naděžda : Regionální dějiny a nová výchovně vzdělávací soustava dějepisu na gymnáziích . Olomouc, 1985. 4-131
Studená, Vladimíra : Ekonomické a společenské předpoklady vzniku zemědělského školství na střední Moravě ve 2.polovině 19.století . Olomouc, 1986. 1-78
Sudová, Miroslava : Obraz jako historický pramen . Olomouc, 1986. 3-58
Suchánková, Ludmila : Vznik a vývoj českého zemědělského školství na střední Moravě do první světové války . Olomouc, 1973. 1-65+4 přílohy
Sumara, Rudolf : Některé problémy raného feudalismu u východních Slovanů . neuvedeno, 1960. 4-71
Svátek, Josef : Dvorská kancelář Valdštejnova frýdlantského vévodství . neuvedeno, neuvedeno. 1-191+11 příloh
Svěráková, Marie : Židovská menšina a její aktivity na politické scéně II. Rzeczypospolité . Olomouc, 2002. 5-104
Svoboda, Jaromír : Vývoj zemědělského školství okresu Kroměříž . Olomouc, 1981. 1-70+8 příloh
Svobodníková-Stryková, Blanka : Korupční aféry roku 1924 a jejich politický dopad . Olomouc, 1970. 2-81
Svobodová, Irena : Správní a politický vývoj na Uherskohradišťsku v letech 1918-1938 . Staré Město, 1995. 1-70
Svozil, Bedřich : Kulturně politický vývoj Olomouce v letech 1918-1920 . Olomouc, 1983. 1-70
Svozilová, Zdenka : Politický a kulturní vývoj Olomouce v letech 1918-1923 . Olomouc, 1971. 3-105
Svozilová-Žáčková, Zdenka : Politický a kulturní vývoj Olomouce v letech 1918-1923 . Olomouc, 1971.3-157
Swiderová, Šárka : Společenské postavení a význam kněžské vrstvy ve starověkém Egyptě . Olomouc, 1987. 4-75
Sychrová, Ivana : Politický a morální rozklad římské společnosti na konci republiky . Olomouc, 1985.4-121
Sýkorová, Miroslava : Literatura Augustovy doby jako ideologický prostředek upevňování principátu . Olomouc, 1986. 3-92
Syrovátková, Ivana : Přehledné dějiny firmy Antonín Klazar ve Dvoře Králové n. L. v letech 1862-1945 .Olomouc, 1985. 5-152
Sztefek, Jaroslav : Národnostní otázka na Těšínsku v letech 1918-1930 . Olomouc, 1987. 2-107+9 příloh

Š    nahoru
Šafářová, Marta : Československo-sovětské vztahy na Olomoucku v letech 1939-1948 . Olomouc, 1984. 3-94
Šafránková, Irena : Hospodářské a sociální postavení dělnictva ve dvacátých letech na střední Moravě. Koblov, 1981. 2-98
Šamánek, Daniel : Styky mezi ČSSR a NDR v oblasti vědy v letech 1955-1975 . Olomouc, 1989. 2-58
Šebečková, Dana : Německé obyvatelstvo ve Šternberku od počátku 30. let do konce 2. světové války . Olomouc, 2000. 3-142+24 příloh
Šecová, Yveta : Správní, hospodářský, politický a kulturní vývoj politického okresu Dvůr Králové nad Labem v letech 1848-1960 . Olomouc, 1984. 5-152
Šerka, Josef : Ostravsko mezi Mnichovem a 15. březnem 1939 . Ostrava, 1989. 3-72
Šilerová, Vlasta : Historie výstavby "Dřevokombinátu" Vrbno pod Pradědem (v souvislosti s celkovým vývojem československého dřevařského průmyslu a s vývojem regionu.) . Široká Niva, 1970. 1-39
Šilhánová, Vlasta : Čeští fašisté na Pardubicku v letech 1922-1938 . Olomouc, 1972. 1-115
Šimarová, Lenka : Naděje a prohry Přerova v meziválečném období. Olomouc, 2004, ved.práce: K.Podolský
Šimek, Petr : Vývoj města Bruntálu v letech 1945-1948 . Olomouc, 1993. 3-65+26 příloh
Šimková, Alena : Dějiny kultury v Anglii v letech 1688-1760 . Olomouc, 1981. 3-90
Šimková, Zdeňka : Změny v osídlení města Bruntálu se zaměřením na léta 1945-1948 . Olomouc, 1993. 3-60+19 příloh
Šindlerová, Božena : Zrušení nevolnictví v Rusku . Olomouc, 1958. 1-27
Šipula, Radek : Založení JZD Slušovice a jeho vývoj do roku 1963 . Olomouc, 1990. 4-63
Šlosrová, Václava : Možnosti vzdělávacího a výchovného využití údajů z dějin techniky v období kapitalismu a socialismu v učivu dějepisu na středních školách (se zvláštním zřetelem k vývojové
analýze učebnic) . Olomouc, 1985. 1-79
Šmeral, Jiří : Kláštery augustiánů eremitů na Moravě v předhusitské době. Olomouc, 2003, ved. práce: L. Hrabová
Šmíd, Pavel : Ohlas národně revoluční války španělského lidu 1936-1939 v Československu . Olomouc, 1957. 2-124+15 příloh
Šmirková, Hana : Vývoj dívčího odborného školství v Olomouci (v budově tzv. Pötingea) . Olomouc, 1986. 2-73
Šmýdová, Jitka : Přínos městských knih hranických z dob před r. 1620 pro národní dějiny . neuvedeno, 1966. 2-84
Šnajdr, Josef : Ohlas první ruské buržoasně demokratické revoluce na Ostravsku . Olomouc, 1958. 1-70
Šnajdrová, Marie : Německý jihlavský jazykový ostrov v letech 1880-1914 . Olomouc, 1973. 3-86+10 příloh
Šnédar, Libor : Nacistická represe na Zlínsku 1939-1945 . Olomouc, 1984. 4-138
Šnejdrlová, Lada : Vliv průkopníků čského průmyslu na hospodářský vývoj ve středním Pobečví ve druhé půli století devatenáctého a ve století dvacátém . Olomouc, 1995. 2-75+12 příloh
Šober, František : Hodnocení mírových smluv po první světové válce v hlavních československých politických stranách . Olomouc, 1984. 3-77
Šoch, Vlastimil : Otázka původu Kyjevské Rusi v české historické literatuře . Olomouc, 1959. 4-38
Šotola, Milan : Německá irredenta v roce 1938 na území dněšního Olomouckého kraje a postoj české a německé buržoasie k ní . neuvedeno, 1960. 3-55+1 mapa
Šoustarová, Monika : Územně správní proměny politického okresu Nové Město na Moravě v letech 1849-1960 se zaměřením na činnost ONV Nové Město na Moravě v letech 1945-1948 . Olomouc, 2002. 1-98
Špaček, Vlastimil : Analýza učebnic dějepisu základní školy po roce 1918 . Olomouc, 1981. 2-109
Španihelová, Radomíra : Dějiny lázeňství v Rožnově pod Radhoštěm v 18.-20.století . Olomouc, 1991.2-92
Šperlicherová, Eva : Úloha Jednoty - týdeníku KSČ v Karlových Varech v letech 1946-1948 v hospodářském, politickém a kulturním vývoji oblasti . neuvedeno, 1962. 1-42
Špičák, Josef : Diferenciace vztahu českých realistů a realistického tisku k sovětskému Rusku a bolševismu v letech 1918-1920 . Olomouc, 1967. 2-167
Špirlová, Alena : První sovětská pětiletka v pojetí a hodnocení hlavních politických proudů na Moravě .Olomouc, 1982. 3-69
Štancl, Miloslav : Slovanské národy v turecké porobě a odraz jejich boje v pracch českých historiků . Olomouc, 1959. 2-82
Štancl, Miloslav : Velkomoravská říše . Olomouc, 1958. 2-55
Štelzig, Jan : Sčítání lidu 1910 a 1921 v Jihlavě. Olomouc, 2004, ved.práce: M.Pospíchal
Šťastná, Dagmar : Vývoj mládežnického hnutí v olomouckém kraji v letech 1949-1960 . Olomouc, 1987. 4-95
Štefánková, Věra : Olomoucká nakladatelství v letech 1848-1939 . Olomouc, 1988. 4-101
Štefanová, Jana : Významné osobnosti dějin věd a techniky v české literatuře faktu po druhé světové válce (do konce 70.let) . Olomouc, 1985. 1-117
Štefková, Eva : Historická mapa: Český stát za posledních Přemyslovců . Olomouc, 1961. 3-71
Štégner, Ladislav : Uherskobrodsko od poloviny XIX.století do roku 1918 . Strání, 1961. 1-114+7 příloh
Štěpán, Jan : Majetkové poměry kláštera Hradisko od 11. do 14.století . Olomouc, 1997. 4-75+2 přílohy
Štěpán, Jiří : Československo-dánské vztahy v letech 1918-1939 . Olomouc, 2002. 2-118+12 příloh
Štěpánová, Ivana : Vývoj Frýdlantu nad Ostravicí od konce 17.století do poloviny 19.století . Olomouc, 1984. 1-112+2 přílohy
Štěpitová, Sylva : Vznik a vývoj řeckých federací a jejich význam v dějinách antického Řecka . Olomouc, 1987. 4-97
Štipková, Stanislava : Rozvoj socializace zemědělství v jádru ostravské průmyslové oblasti v letech 1949-1955 . Olomouc, 3-132+5 příloh
Štrobl, Karel : Hospodářské a sociální poměry v Kutné Hoře v letech 1914-1938 . Olomouc, 1997. 3-192
Šugarová, Antonie : Čeští metodikové dějepisného vyučování . Olomouc, 1959. 4-81
Šulc, Ivo : Město Chrudim a jeko vztah k vojenskému systému habsburské monarchie v druhé polovině 19. a na začátku 20.století . Chrudim, 1994. 3-90
Šulc, Jiří : Hospodářské a sociální poměry poddaných Vítkovska na sklonku feudalismu . Vítkov, 1977. 3-165
Šustala, Pavel : Politická situace na Novojičínsku v 1. polovině roku 1938 a obecní volby . Olomouc, 1997. 1-92+4 přílohy
Šustová, Magdaléna :
Kůň v životě  středověké společnosti na příkladu českých zemí. Olomouc, 2003, ved. práce: D. Papajík

T    nahoru
Talašová, Kristýna : Historický vývoj a současný stav klášterní a farní knihovny ve Šternberku. Olomouc, 2003, ved. práce: J. Oppeltová
Talpa, Jiří : Deset let studentských spolků a ČSM na Universitě Palackého a Vysoké škole pedagogické v Olomouci . Olomouc, 1961. 3-74
Ťápalová, Zdeňka : Příspěvek k hnutí dělnické mládeže na Moravě v letech 1920-1928 . Olomouc, 1957. 3-63
Ťapťuchová, Ivana : Politické procesy v padesátých letech vedené s kněžími (P. Antonín Lanča, P. Lev Hipsch SI a P. Josef Prášek) . Olomouc, 1999. 6-104+12 příloh
Taussik, Jiří : Hospodářský, politický a kulturní vývoj soudního okresu Boskovice v letech 1918-1938 .neuvedeno, 1966. 1-70
Taussiková, Jitka : Historický vývoj Moravského Berouna v letech 1848-1849 (Místopis) . neuvedeno, 1965. 1-87
Tejklová, Iva : Kolektivní bezpečnost v soudobém a historickém hodnocení . Olomouc, 1986. 3-94
Teller, Jiří : Dělnické hnutí na Vsetínsku 1929-1939 . Olomouc, 1986. 4-119+3 přílohy
Tempírová-Kotrlá, Dagmar : Vývoj okresů Šumperk, Zábřeh, Jeseník (Frývaldov) v letech 1945-1948 . Olomouc, 1984. 3-91+2 přílohy
Teš, Jiří : "Sociáln a politické názory Jean Paul Marata" . neuvedeno, 1967. nestránkováno26
Tietzová, Dagmar : Germanizace českého školství ve Vítkovicích (1828-1918) . Olomouc, 1989. 3-104+13 příloh
Tichák, Milan : Dějiny závodu "Kosmos" a jeho místo v hospodářském i politickém vývoji Olomoucka . neuvedeno, 1969. 1-117+3 přílohy
Tichák, Milan : Riegrovo pojetí ústavy a uspořádání společnosti v letech 1848-49 . neuvedeno, 1966. 1-25
Tinzová, Bohumila : Nacistická politická represe v sudetské části severní Moravy . Olomouc, 1982. 2-134
Tollerianová, Lenka : Vývoj školství v Olomouci v 19. a 20.století . Olomouc, 1985. 4-84
Tománková, Helena : Hnutí nezúčastněných zemí . Olomouc, 1981. 2-91
Tomanová, Bohunka : Využití novely Aloise Jiráska: "Maryla" při vyučování dějepisu v 7. třídách ZDŠ . Olomouc, 1969. 4-62
Tomášek, Kamil : Změny kulturní nadstavby v Athénách ve 2.polovině 5.st. př. n. l. . Olomouc, 1988. 4-147
Tomášková, Marcela : Dějiny n.p. Mez Brumov do konce 70. let . Olomouc, 1989. 2-72+29 příloh
Tomečková, Dana : Kalokagathia - životní program a cíl athénského občana . Olomouc, 1984. 4-113
Tomková, Zuzana : Historicko-geografická charakteristika panství Rožnov-Krásno v letech 1750-1848 . Olomouc, 1980. 4-93+3 fotopřílohy
Trapl, Jiří : Podíl manželů Havelkových na rozvoji Vlasteneckého spolku muzea olomouckého v jeho prvních desetiletí . neuvedeno, 1973. 1-46+5 příloh
Traplová, Jaroslava : Historický vývoj soudního okresu Konice v letech 1918-19482- . Olomouc, 1966. 2-109
Trávníček, Adolf : 2.slovenská národní brigáda pod velením majora Rudé armády Konstantina Karpoviče Popova . Olomouc, 1982. 1-107
Trávníčková, Iva : Správní, hospodářský, politický a kulturní vývoj politického okresu Pardubice v letech 1848-1960 . Olomouc, 1988. 4-157
Trhalová, Ilona : Reakce hlavních politických směrů v Čechách a na Moravě na mezinárodní událoésti v roce 1935 . Olomouc, 1987. 2-156
Trnečová, Romana : Robotní patenty a postavení rolníků v Čechách v letech 1680-1775 . Olomouc, 1987. 3-109
Trojková, Blanka : Demlův Hospodář moravský - průkopník českého hospodářského podnikání na Moravě . Olomouc, 1973. 5-78
Trojková, Eva : České nižší školství v Olomouci v meziválečném období (1918-1939) . Olomouc, 1988. 1-97+12 příloh
Trušinová, Cecilie : Dějiny národního podniku Fatra v letech 1945-1965 . Olomouc, 1978. 3-84+12 příloh
Třasoňová, Eva : Úsilí přerovského "Hospodáře moravského" o povznesení českého zemědělství na střední Moravě . neuvedeno, 1974. 5-133+8 příloh
Turková Silvie : Jiří Thurzo (1567-1616) stručný portrét uherského šlechtice. Olomouc, 2004, ved.práce: M.Elbel

U    nahoru
Urbánková, Naděžda : Protifašistický odboj a osvobození v okrese Uherské Hradiště . Olomouc, 1986. 1-170
Urbanová, Božena : Historicko-geografická charakteristika panství Kojetín v letech 1732-1848 . Olomouc, 1981. 4-78
Urbášek, Pavel : Kolektivizace zemědělství na okrese Zábřeh v letech 1949-1959 . Olomouc, 1983. 2-79+3 přílohy

V    nahoru
Václavík, Oldřich : Sokolské hnutí a jeho podíl na formování české občanské společnosti v Prostějově. Olomouc, 2003, ved. práce: J Burešová
Václavková, Ludmila
: Život a dílo ing. A. Trusova, jeho význam pro rozvoj čes.-sov. vztahů a boj proti fašismu . Olomouc, 1976. 2-141
Václavský, František : Stávkové hnutí v olomouckém kraji v letech 1905-1907 . neuvedeno, 1958. 1-50
Václavský, František : Třídní boje dělnictva v olomouckém kraji v letech 1933-1939 . neuvedeno, 1958. 1-72+21 příloh
Vaclová, Petra : Vznik a vývoj Pionýrské organizace socialistického svazu mládeže v Olomouci v letech 1970-1980 . Olomouc, 1990. 2-96+3 přílohy
Vaďurová, Jana : Vývoj zemědělství v olomouckém kraji v letech 1954-1957 . Olomouc, 1986. 5-101
Vágnerová, Věra : Dělnický deník, pomocník ostravských komunistů v boji za akční jednotu dělnické třídy v počátcích kapitalistické stabilizace (1924-1926) . neuvedeno, 1964. 1-59
Vachtarčíková, Renata : Národní české kulturní a vzdělávací snahy v Místku v letech 1867-1914 . Olomouc, 1987. 4-125
Vajdíková, Jana : Vývoj průmyslu ve Veselí nad Moravou . Olomouc, 1986. 2-115
Vala, Augustin : Odraz třídních bojů a třídní ideologie v české literatuře období feudálního . neuvedeno, 1952. 1-104
Valčíková, Zdeňka : Průběh kolektivizace zemědělství v příměstské oblasti Moravské Třebové v letech 1949-1960 . Olomouc, 1985. 2-112+9 příloh
 Valentová, Štěpánka : Vývoj školství v Pardubicích od poloviny 19.století do současnosti . Olomouc, 1987. 4-119
Vališová, Marie : Československo-sovětské hospodářské a obchodní vztahy v období mezi dvěma světovými válkami . Olomouc, 1969. 1-147
Vališová, Marie : Vývoj britské koloniální říše . Olomouc, neuvedeno. 1-40
Valouchová, Jana : Historie železniční trati Hanušovice - Glucholazy . Olomouc, 1993. 3-44+13 příloh
Válová, Kateřina : Josef Bilan-Šinovský 1902-1973 . Olomouc, 1997. 3-78
Valová Zuzana :Vývoj školství v Náměšti nad Oslavou. Olomouc, 2004, ved.práce: M.Pospíchal
Vaňa, Josef : Boj moravské inteligence proti fašismu v letech 1933-1938 . neuvedeno, 1960. 1-77
Vaňák, Bohumil : I. Hospodářský a kulturní vývoj Litovle v druhé polovině 19.stol. a počátkem 20.století až do první světové války - II. Počátky a rozvoj dělnického hnutí v Litovli před první světovou válkou . neuvedeno, 1956. 1-95
Vaněček, Jiří : Zásobování města Olomouce potravinami a Velká válka 1914-1918. Olomouc, 2004, ved.práce: K.Podolský
Vaňák, Bohumil : Prvních padesát let cukrovaru v Litovli . Olomouc, 1970. 1-220
Váňová, Bohuslava : Španělsko od diktatury Primo de Rivery k fašistickému puči . neuvedeno, 1966. 1-33
Váňová, Bohuslava : Zahraniční politika Německa v období nástupu fašismu . neuvedeno, 1970. 1-87
Vánská, Eva : Nástin vývoje živností a průmyslových podniků v Olomouci a přilehlých obcích za léta 1880-1914 . Olomouc, 1973. 3-85
Vargová, Dana : Václav Rýznar a Šilpersko . Šumperk, 1972. 7-154
Vašek, Josef : Ohlas Pařížské komuny v Čechách . Olomouc, 1954. 1-98
Vašíčková, Romana : Vývoj průmyslu v Lipníku nad Bečvou . Olomouc, 1986. 1-100
Vašíčková, Šárka : Vývoj Afghánistánu po II. světové válce . Olomouc, 1984. 2--89
Vašířová, Libuše : Využití krásné literatury a dokumentů v hodinách dějepisu v 8. postupném ročníku . Olomouc, 1962. 1-94+7 příloh
Vavrda, Vladimír : Nová svoboda v boji za uplatnění lidové demokracie a rozšíření moci dělnické třídy na Ostravsku v letech 1945-1948 . Olomouc, 1964. 2-63
Vavrdová, Jarmila : První pozemková reforma na velkostatcích olomouckého arcibiskupství . Olomouc, 1967. 2-69
Vávrová, Jana : Historický vývoj soudního okresu Hranice v letech 1918-1938 . Olomouc, 1966. 1-96
Vávrová, Libuše : Využití místního materiálu dějin města Šumperka . Olomouc, 1962. nestránkováno
Večeřa, Pavel : Politické poměry v Uherském Hradišti na přelomu 19. a 20.století . Uherské Hradiště,1998. 1-80+8 příloh
Večeřová, Alena : Vývoj zemědělství v čských zemích ve dvouletce . Olomouc, 1987. 4-91
Vencelidesová, Eva : Životní dílo Bedřicha Mendla . Olomouc, 1958. 1-38
Vencelová, Dana : Příspěvek k dějinám české menšiny ve Slezsku od 2.pol. 19.století do roku 1938 .Olomouc, 1977. 2-49+12 příloh
Venclíková, Milada : Funkce ilustrací v učebnici pro 8.třídu ZDŠ. Srovnávací rozbor současně užívané učebnice s učebnicí dějepisu pokusnou a s učebnicí z NDR, jejíž obsah látkou odpovídá současnýmosnovám pro 8.třídu . Olomouc, 1965. 2-51
Veselá, Libuše : Český spolkový život v Kroměříži v druhé polovimě 1í. a počátkem 20.století . Olomouc, 1972. 1-73
Vičanová, Vlasta : Vesničtí učitelé a kolektivizace českolsovenského zemědělství v letech 1949-1962. Olomouc, 1989. 2-120
Vilím, Karel : Vývoj pivovarnictví ve Frýdlantu a Liberci v 16.-17.století . Olomouc, 1975. 3-133+8 příloh
Viktořík, Michael : Výroba čokolády a cukrovinek v Olomouci. Olomouc, 2003, ved. práce: M. Trapl
Vingrálková, Jaroslava
: Mobilizace pracovních sil na Prostějovsku v období první pětiletky . Olomouc, 1969. 4-79+12 příloh
Vinklárková, Věra : Ekonomický a sociální základ athénské námořní říše . Olomouc, 1992. 3-68+4 přílohy
Vitámvásová, Jaroslava : Židovská problematika ve spisech Mimořádného lidového soudu v Jihlavě 1945-1948. Olomouc, 2004, ved.práce: K.Podolský
Vítková, Iva : Dějiny zemědělského družstevnictví na Havlíčkobrodsku do roku 1948 (Sativa) . Olomouc, 1985. 3-66+3 přílohy
Vítková, Jitka : Římský dominát jako most ke středověku . Olomouc, 1985. 2-93
Vlasáková, Kateřina : Ohlas VŘSR a vznik KSČ na Pardubicku . Olomouc, 1986. 2-80+9 příloh
Vlasatík, Pavel : Úloha odbojové skupiny Carbon v protinacistické rezistenci na jihovýchodní Moravě .Olomouc, 1998. 3-142
Vlček, Libor : Likvidace soukromých živností v Bruntále v letech 1948-1953 a její společenské důsledky . Olomouc, 1995. 4-90
Vlček, Miroslav : Olomouc od Mnichova do 22.6.1941 . Olomouc, 1969. 1-141
Vlček, Miroslav : Olomuc od Mnichova do 15.3.1939 . Olomouc, 1965. 1-86
Vlček, Miroslav : Zrušení poddanství a roboty na Moravském zemském sněmu 1848 . Šumperk, 1966. 1-28
Vlčková, Simona : Konfesijní školství na Moravě v předbělohorském období . Olomouc, 1985. 3-82
Vodička, Jan : Lidová fronta boje proti fašismu ve třicátých letech . neuvedeno, 1960. 1-71
Vodička, Ladislav : Příspěvek k hospodářské a politické situaci kolem r. 1848 . Olomouc, neuvedeno.1-93
Vodrážková, Eugenie : Evropské čarodějnické procesy a jejich odraz v českých zemích . Olomouc, 1994. 4-80+8 příloh
Vojnarová, Dita : Problematika školství v Bohumíně v letech 1918-1938 . Olomouc, 1994. 4-80
Vojta, František : "Slovníček sociálních termínů z obecných dějin novověku" . neuvedeno, 1958. 1-32
Vojta, František : Rozvoj průmyslu na území SSSR . neuvedeno, 1959. 1-74+15 přloh
Vojzola, Jiří : Historie přerovského pivovaru po znárodnění (se zvláštním zřetelem k sociálním poměrům) . Olomouc, 1985. 1-102
Vokoun, Pavel : Poddanské poměry na úsovském panství ve druhé polovině 16.století podle urbářů z let 1564 a 1588 . Olomouc, 1966. 5-118+10 příloh
Vondráková, Monika : Pouť do Santiago de Compostela-jeden z prostředků hledání jistot středověkého člověka. Olomouc, 2003, ved. práce: J. Stejskal
Votoupal, Igor
: Hospodářská situace Jaroměřic nad Rokytnou v 17.století . Olomouc, 1986. 3-103
Voženílková, Jarmila : Konrád Celtis v kontextu se zaalpskou renesancí XV.století . Olomouc, 1997. 1-73+5 příloh
Vránová, Jaroslava : Hospodářský, politický a kulturní vývoj Krnova v letech 1945-1948 . Olomouc, 1968. 1-130
Vránová, Jitka : Úloha Jihoafrické republiky v jižní Africe . Olomouc, 1984. 2-83
Vršťala, Ivo : Mezinárodní vztahy a zahraniční politika Sovětského svazu (1945-1956) . Olomouc, 1959. 1-81
Vršťala, Ivo : Prostějov za třicetileté války . Olomouc, 1957. 1-29
Vykonalová, Lenka : Vývoj průmyslu na Šumpersku po roce 1945 . Olomouc, 1984. 3-114
Vymazalová, Marie : Třicetiletá válka ve Valašském Meziříčí . neuvedeno, 1974. 1-29
Vymlátilová, Jana : Vznik a vývoj učitelského ústavu v Příboře . Olomouc, 1987. 3-114
Vyvozilová, Jaromíra : Etiopie . neuvedeno, neuvedeno. 1-5

W    nahoru
Weiserová, Vlasta : Kritika josefinismu v pamětech Pelclových a Locatelliho . Olomouc, 1957. 2-42
Wiedermannová, Eva : Boj o české menšinové školství v Olomouci v letech 1890-1914 . Olomouc, 1958. 1-44
Wicherek, Jaroslav : Boj KSČ o plnění Košického vládního programu na Gottwaldovsku v létech 1945-1946. Olomouc, 1962. 2-88
Wišniewská, Jolana : Agrární politika Československé strany národně socialistické na střední Moravě v letech 1945-1948 na stránkách regionálního tisku. Olomouc, 1991. 3-105
Wlodazová, Gabriela : Dějiny staré olomoucké univerzity na stránkách regionálního tisku . Olomouc, 1991. 2-77
Wlodazová, Gabriela : Z dějin olomoucké univerzity v 19.století. Olomouc, 1991. 2-51
Wolf, Vladimír : Jan Kolda st. a ml. ze Žampachu. Olomouc, Jaroměř, 1961. 4-37
Wolf, Vladimír : Středověké opevnění města Jaroměře. Olomouc, 1960. 4-29+28 příloh
Wolfová, Markéta : Změny státního občanství v obvodu vládní president Opava v letech 1938-1945 . Ostrava, 2000. 2-96
Wozniaková, Alena : Vývoj mládežnického hnutí v Třineckých železárnách VŘSR v letech 1945-1979. Olomouc, 1981. 2-182
Wroblová, Danuše : Těšínsko od Mnichova k 15. březnu . neuvedeno, 1970. 3-140

Z    nahoru
Zahradníčková, Dagmar : Třídní a sociální aspekty v literární tvorbě dvou nejvýraznějších představitelů předbělohorského dějepisectví na Moravě . Olomouc, 1977. 1-13
Zahradník, Aleš : František Dvorník (1893-1975) - život kněze, politika a vědce . Olomouc, 1998. 3-93+13 příloh
Zahradníková, Eva : K ideologicko-politickým poměrům na Moravě v době vzniku olomoucké univerzity . Gottwaldov, 1975. 1-83
Zaoral, Jaroslav : Říšský zákon školní z roku 1869 a jeho ohlas na Moravě v zemském zákonodárstvía tisku . Olomouc, 1976. 3-159
Zapletal, Česlav : Počátky rumunského národa a státu . Olomouc, 1969. 4-104
Zapletal, Česlav : Tradice českého ochotnického divadla ve Fryštáku . Holešov, 1983. 2-35
Zapletal, Jiří : Internace účastníků polského lednového povstání na Moravě 1863-1865 . Přerov, 1989.4-115
Zapletal, Jiří : Vývoj gramofonové výroby v Litovli . Litovel, 1987. 3-82+26 příloh
Zapletal, Karel : Vývoj čsl. legií v Rusku . Olomouc, 1952. 1-57
Zapletal, Lubomír : Nejnovější poznatky na vznik a vývoj Kyjevské Rusi . Olomouc, 1958. 4-34
Zapletal, Lubomír : Srbsko a Srbové v čských historických pracích . Olomouc, 1959. 5-62
Zapletal, Vladislav : Slováci a Češi v Budapešti v letech po rakousko-uherském vyrovnání 1867-1875 .Olomouc, 1953. 1-119+8 příloh
Zapletal, Zdeněk : Místní materiál pro dějiny Vizovic a okolí . Olomouc, 1958. 2-39+16 příloh
Zapletal, Zdeněk : První volební období britské konzervativní vlády margaret Thatcherové 1979-1983 . Olomouc, 1985. 4-128+5 příloh
Zapletal, Zdeněk : Využití místních prvků při vyučování dějepisu v IX. třídě v kraji Gottwaldov . neuvedeno, 1958. 2-134+33 příloh
Zapletalová, Alena : Historicko-vlastivědný rozbor časopisu Kravařsko . Olomouc, 1978. 2-34+12 příloh
Zapletalová, Michaela : Životopis misionáře Augustina Strobacha v dějinném kontextu a kritické zhodnocení latinsky psaného textu Emmanuela de Boye o tomto českém knězi. Olomouc, 2003, ved. práce: I. Barteček
Zatloukalová, Ivana
: Vývoj českého muzejnictví po roce 1945 se zaměřením na muzea severomoravského kraje . Olomouc, 1985. 2-85+1 příloha
Zavadil, Miloš : Problematika výstavby mlékárny v Olomouci v letech 1945-1975 . Olomouc, 1988. 5-92
Zbořil, Cyril : Hospodářské a politické poměry v městečku Kralicích v letech 1530-1620 . neuvedeno, 1968. 1-150
Zbořilová, Ludmila : Vývoj školství a kultury ve městě Kroměříži v letech 1918-1938 . Olomouc, 1991. 3-125
Zdražil, Martin : Změny feudální držby na území střední moravy v letech 1619-1642. Olomouc, 2004, ved.práce: D.Papajík
Zedníček, Josef : Využití regionální historie na ZDŠ v Němčicích nad Hanou . neuvedeno, 1974. nestránkováno + 12 příloh
Zelenková, Helena : Televize ve vyučování dějepisu . Olomouc, 1983. 4-78
Zemánek, Jiří : Fotografie jako historický pramen . Olomouc, 1992. 3-63
Zemánková, Eva : Různorodost procesu likvidace poddanských povinností od roku 1848 . Olomouc, 1992. 2-85
Zemková, Zuzana : Řekové a jejich vliv v Egyptě do Helénistické doby. Olomouc, 2003, ved. práce: I. Koucká
Zetek, Mojmír
: Historické a pedagogické dílo Františka Douchy . Olomouc, 1958. 1-24
Zetková, Doubravka : Podíl cizinců na athénské kultuře 4.století př.n.l. . neuvedeno, 1995. 3-108+2 přílohy
Zezulčík, Jaroslav : Anály hradišťsko-opatovické . Nový Jičín, 1984. 3-124+2 přílohy
Zgažar, Antonín : Regionální konflikty a ohniska napětí v rozvojovém světě v 80. letech . Olomouc, 1989. 5-163+21 příloh
Zhýbala, Antonín : Vznik a vývoj dělnického hnutí v Holešově do roku 1914 . neuvedeno, 1958. 2-88+14 příloh
Zielina, Josef : výchovně vzdělávací charakter a význam dějepisné čítanky . Olomouc, 1983. 5-115
Zíková, Emilie : Nové názory k otázce kyjevské Rusi . Olomouc, 1961. 3-47
Zímová, Alena : Historický místopis politického okresu Český Těšín v letech 1848-1960 . Olomouc, 1986. 3-98+3 přílohy
Zlámal, Vladislav : Život a dílo Vincence Praska . Olomouc, 1958. 3-52
Zlobická, Jarmila : Analýza výchovně vzdělávací činnosti Kabinetu odborářské výchovy při Okresní odborové radě v Olomouci za léta 1978-1980 . Olomouc, 1981. 1-81+13 příloh
Zlomek, Stanislav : Využití místních materiálů se zřetelem k učivu o budování socialistického zemědělství v okrese Uherský Brod . Olomouc, 1960. 2-53+6 příloh 30
Zmrzlíková-Brettschneiderová, Šárka : Olomoucké novinářství do roku 1848 . neuvedeno, 1952. 2-197+8 příloh
Zoričák, Peter : Česko-slovenské vzájomné vzťahy - Luhačovické porady . Olomouc, 1978. 3-97
Zukal, Tomáš : Konstantin, Metoděj a patriarcha Fotios . Olomouc, 2000. 5-132

Ž    nahoru
Žáček, Rudolf : Pokusy o vytvoření československo-polské konfederace v letech 1939-1943 . Olomouc, 1971. 1-143
Žáková, Jana : JZD Páté pětiletky se sídlem v Bludově - minulost a současnost . Olomouc, 1984. 2-102
Žáková, Libuše : Zemědělství na Olomoucku v letech III. pětiletky . Olomouc, 1986. 2-110+1 příloha
Žatka, Zdeněk : Národní obrození . neuvedeno, 1959. 1-44
Žaža, David : Český fašismus ve spisech mimořádného soudu v Olomouci. Olomouc, 2004, ved.práce: M.Trapl
Želazko, Miloslav : Ernst Thälmann - obraz revolucionáře . Olomouc, 1978. 2-75
Ženčák, Jan : Princip intervence a kongres opavský . Olomouc, 1952. 1-82
Žídková, Jana : Místo obce Čeladná v protifašistickém odboji . Olomouc, 1990. 2-88+12 příloh
Žídková, Ludmila : Příspěvek k historickému vývoji a místopisu Místecka . Olomouc, 1965. 1-54
Žurek, Karel
: Demografický výzkum města Přerova v letech 1770-1799 . Olomouc, 1985. 2-82+5 příloh
Žůrková, Jana : Styky zemí světové socialisticé soustavy v oblasti kultury a vzdělání . Olomouc,
1984. 2-78

zpět