top
spacer

Bakalářské práce

Seznam bakalářských prací obhájených v roce 2017/2018


BÁRTA Michal - Americká revoluce očima Alexise de Tocquevilla v ideovém vývoji 19. století, 24. 5. 2017

BERGER Daniel - Josef Konšel – život kněze a lesníka v proměnách první poloviny 20. století, 28. 8. 2017

DANĚK Jan - Persekuce odpíračů vojenské služby v normalizačním Československu, 24. 5. 2017

DRTIL Ondřej – Husitské válečnictví, 23. 5. 2017

FALTIČKO Josef - Historiografické a biografické prameny piaristických kolejí Čech, Moravy a Slezska v 17. a 18. století, 24. 5. 2017

GREGOR Filip – Legionář, učitel a přerovský starosta Richard Kleiber (1891-1941), 24. 5. 2017

GROMNICA Adam - "S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole." Příspěvek k dějinám knižní kultury, katalog historického fondu a historie knihovny Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci., 23. 5. 2017

CHRÁSTECKÁ Kateřina - Samospráva města Vsetína v letech 1850-1914, 24. 5. 2017

JANKOT Miroslav - Důsledky Mnichovské dohody pro valašskomeziříčský okres, 23. 5. 2017

JANOUŠEK Karel - Československá samostatná obrněná brigád v historické paměti. Válečný příběh Boleslava Siudy, 28. 8. 2017

JÍNOVÁ Hana - První světová válka v Moravských Budějovicích, 24. 5. 2017

JUREČKOVÁ Eva - Mesaliance a levobočství v kontextu dějin 19. století. Příklad šlechtické rodiny Mensdorff-Pouilly, 24. 5. 2017

JUROŠKOVÁ Michaela - Samospráva obce Lanžhot v letech 1850–1914, 24. 5. 2017

KLIMEŠOVÁ Radana - Inventář k osobnímu fondu Oldřicha Ullricha (1914-2010), 24. 1. 2018

KOLOMAZNÍČEK Václav - Zaniklé středověké osady na Holštejnském panství, 4. 9. 2017

KOUKALOVÁ Erika - Setkání císaře Františka Josefa I. a cara Alexandra III. v Kroměříži roku 1885 a následný vliv schůzky na vývoj města, 23. 5. 2017

KROP David – Raně novověké utopie v proměnách 18. století, 24. 5. 2017

MACKOVÁ Lucie - Ideál prvorepublikového muže na základě dobového tisku, 23. 5. 2017

MARTENOVÁ Veronika - Umělecký a aukční salon Jindřicha Slatnera jako příklad obchodu s uměním za první republiky, 24. 1. 2018

MARYŠKO Patrik - Kulturně-politická konfrontace staročechů a mladočechů v šedesátých až sedmdesátých letech 19. století, 23. 5. 2017

MELOUNOVÁ Karolína - Šternberk v letech 1879–1887 aneb náhled na život ve městě prostřednictvím novin Sternberger Volksblatt, 24. 5. 2017

MERUNKOVÁ Květa - Životní osudy členů blokové služebny nacistické bezpečnostní služby Sicherheitsdienst v Hranicích na Moravě, 23. 5. 2017

MINAŘÍK Oto - Vybrané kapitoly z dějin archeologického bádání na Zlínsku, 1. 6. 2017

MÍROVÁ Zuzana - Koně v době halštatské na Moravě, 1. 6. 2017

MODRLÁK Michal - Odraz pobytu francouzských, rakouských a ruských vojsk na Moravě v roce 1805 ve vybraných kronikách, 28. 8. 2017

NEUBAUER Jakub - Reflexe českého zájmu o Osmanskou říši v českých časopisech první poloviny devatenáctého století, 28. 8. 2017

NĚMCOVÁ Veronika - Paleolitická kamenná industrie z lokality Míškovice, 1. 6. 2017

NOVÁKOVÁ KLÁRA - Vzdělávání dívek v Praze v druhé polovině 19. století se zaměřením na studijní kurikulum, 24. 5. 2017

NOVÁKOVÁ Kristýna - Učitelský ústav v Kroměříži. Vznik a vývoj ústavu na pozadí proměny učitelského vzdělávání v 19. století v rámci českých zemí habsburské monarchie., 28. 8. 2017

OTÁHAL Karel – Erby kláštera Teplá v historickém kontextu. Katalog heraldických památek premonstrátského klášterního komplexu v Teplé a okolí., 24. 1. 2018

> PAVELEK Petr - Mediální obraz Turka v českých zemích po druhém obléhání Vídně, roku 1683, 24. 5. 2017

PETŘÍK Radek - Nealkoholické nápoje, s. p. Olomouc, (1925) 1957-1992. Inventární studie k archivnímu souboru, 30. 8. 2017

PLATILOVÁ Ivana - Dějiny františkánského kláštera v Kadani v druhé polovině 18. století, 28. 8. 2017

PODEŠVA Daniel - Analýza amerických prezidentských voleb 1912, 28. 8. 2017

POLÁČKOVÁ Tereza - Hugo Doskočil, římskokatolický kněz a jeho údajná protistátní činnost, 23. 5. 2017

POŠTULKA Marek - Dějiny a katalog knihovny někdejšího redemptoristického kostela sv. Josefa ve Svitavách, 14. 6. 2017

PROKEŠ Martin - Proměny struktur a politiky KSČ na Hradecku (město Hradec Králové a okres Hradec Králové) v období nastupující normalizace (1969-1971), 23. 5. 2017

SISROVÁ Tereza - První světová válka - boje v jižním Tyrolsku se zaměřením na osudy některých českých vojáků ze Semilska, 24. 5. 2017

SKOPAL Jan - Problematika světla v kultuře sedmnáctého století: Jan Amos Komenský a síť českých vzdělanců, 23. 5. 2017

SLOVÁKOVÁ Dominika - Trnava a druhá svetová vojna - osudy obyvatelstva, 24. 5. 2017

ŠVANDA Petr - Odsun Němců ze Žďárska po druhé světové válce, 23. 5. 2017

UNZEITIG Michal - Podolí u Mohelnice a neolitické osídlení horního toku řeky Moravy., 4. 9. 2017

VÁCLAVÍKOVÁ Dominika - Pohřebiště na Dolním náměstí v Olomouci v průběhu 11.-13. století, 4. 9. 2017

VÁGNER Petr, Mgr. - Pravěk a protohistorie východní části Krušných hor, 16. 6. 2017

VAŠKŮ Alžběta - Neostoicismus Francisca de Quévedo ve Španělsku zlatého věku, 28. 8. 2017

VONDRÁK Dominik - Ženské toaletní soupravy z doby římské a stěhování národů ve středoevropském barbariku, 1. 6. 2017

VYCHODIL Ondřej - Českoslovenští legionáři na italské frontě v historické reflexi, 23. 5. 2017

VÝMOLOVÁ Markéta - Salesiánský ústav a Fryšták v první polovině 20. století, 24. 5. 2017

ZATLOUKALOVÁ Nikola - Odsun Němců ze severní Moravy očima pamětníků, 23. 5. 2017

ZÁHORÁK Vít - Analýza štípané kamenné industrie z lokality Hranice - Velká Kobylanka, 1. 6. 2017

ZEDNÍČKOVÁ Lucie - Vývoj dívčího vzdělávání na Prostějovsku v letech 1843-1953, 28. 8. 2017

ŽÁKOVÁ Lucie - Stavební vývoj hradu Litice nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí) na základě archeologických pramenů, 4. 9. 2017

ŽIŽKA PETR - Pozemní personál 311. perutě z okresu Uherské Hradiště, 23. 5. 2017

Seznam bakalářských prací obhájených na KHI FF UP v roce:

poslední aktualizace: 1.2.2018

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz