top
spacer

Bakalářské práce

Seznam bakalářských prací obhájených v roce 2018


BURYŠEK Tomáš - Šumpersko a Brněnsko v zobrazení na starých mapách ze 16. až 18. století, 4. 6. 2018

CEKOTOVÁ Zdislava - Model aristokratické světice ve 13. století na příkladech Zdislavy z Lemberka a její rodiny, Anežky České a Alžběty Durynské, 29. 8. 2018

ČECHOVÁ Eliška - Barona Haas, poslední soukromý majitel hradu Bítova., 4. 6. 2018

DOBEŠOVÁ Blanka - Kulturní odkaz manželů Vojáčkových městu Prostějovu, 29. 8. 2018

DONTH Petr - Halštatské sídliště platěnické kultury na Lesní ulici v Náměšti na Hané, 29. 8. 2018

FALTUS Josef - Vývoj a proměny utrakvismu v Čechách z pohledu historiografie v letech 1462-1485, 4. 6. 2018

HAMPL Ondřej - Obraz Nového světa v Kosmografii české Zikmunda z Púchova a české soudobé literatuře 16. století, 29. 8. 2018

HANOUSKOVÁ Aneta - Historie Československého rozhlasu Hradec Králové (1945-1988), 4. 6. 2018

HAŠOVÁ Markéta - Rudolf Smahel a jeho protikomunistická činnost (1976 - 1979), 4. 6. 2018

HORÁKOVÁ Sabina - Osobní fond Boženy Mrštíkové (1789) 1876-1958, 28. 8. 2018

HORVÁTOVÁ Daniela - Odboj na severní Moravě a osudy Ferdinanda Gallase, 4. 6. 2018

JEŽEK Jakub - Vývoj volebních výsledků v obcích soudního okresu Šilperk (Štíty) v letech 1918-1938 (zpracování výsledků v GISu), 4. 6. 2018

KLIMEŠOVÁ Radana - Inventář k osobnímu fondu Oldřicha Ullricha (1914-2010), 24. 1. 2018

LEXA Alois – Vznik a působení agrární strany v českých zemích do roku 1914 (se zaměřením na předválečné agrární programy), 29. 8. 2018

MARTENOVÁ Veronika - Umělecký a aukční salon Jindřicha Slatnera jako příklad obchodu s uměním za první republiky, 24. 1. 2018

MAUEROVÁ Klára - Ernst Liedtke (1913-1948), vedoucí služebny SD v Olomouci., 4. 6. 2018

MLČÁKOVÁ Adéla - Soupis litinových křížů na hřbitově u Sv. Mikuláše v Kašperských Horách, 28. 8. 2018

MLČOCHOVÁ Kristýna - Dějiny a katalog historického fondu děkanské knihovny Stříbro, 28. 8. 2018

NÁDVORNÍK Pavel - Činnost protinacistické odbojové skupiny "V boj – Litomyšl venkov" na příkladu životních osudů Stanislava Provazníka, 4. 6. 2018

NAJMAN Jan - Raná fáze kolektivizace zemědělství v Československu (1949-1953). Mikrosonda do prostředí JZD v Blišicích., 4. 6. 2018

NGUYEN Michal - Svět šlechtice na přelomu století. Maximilián Ditrichštejn (1561-1611), 4. 6. 2018

NOVÁKOVÁ Martina - Dějiny a katalog historické knihovny konventu milosrdných bratří v Letovicích, 28. 8. 2018

ONDRKÁL Filip - Nový depot mečov liptovského typu z Bošáce, 4. 6. 2018

OTÁHAL Karel – Erby kláštera Teplá v historickém kontextu. Katalog heraldických památek premonstrátského klášterního komplexu v Teplé a okolí., 24. 1. 2018

POLÁCH Zdeněk - Zahraniční politika a její dopady na vládu Filipa IV. Sličného, 4. 6. 2018

SITTA Jan - Tunklové na Moravě (1398–1510), 4. 6. 2018

ŠMAKAL Martin - Protinacistický odboj členů České obce sokolské v Protektorátu Čechy a Morava. Příkladová studie protinacistického odboje v Sokolu Litovel, 4. 6. 2018

ŠMÍDOVÁ Tereza - Život židovského obyvatelstva v Brně v letech 1939-1941 očima pamětníků, 4. 6. 2018

ŠRÁMEK Adam - Vývoj školství ve městě Polička v rámci dlouhého devatenáctého století, 29. 8. 2018

STAROSTOVÁ Eliška - Konflikt skautské myšlenky s komunistickou ideologií. Skauting v Olomouci očima pamětníků v 50.-80. letech 20. století, 4. 6. 2018

ŠTULOVÁ Vlasta - Stavba a první roky fungování školní budovy Na Hradě v Olomouci, 4. 6. 2018

UHLÍŘOVÁ Lenka - Nástin historie děkanské knihovny v Hořicích, 28. 8. 2018

VONDROVSKÝ Tomáš - Řád templářů a jejich druhý život v historiografii se zaměřením na české země, 29. 8. 2018

VOZÁKOVÁ Adéla - Inventář k archivnímu souboru Místní národní výbor Veselíčko (1930) 1945 – 1990 (1992), 20. 6. 2018

Seznam bakalářských prací obhájených na KHI FF UP v roce:

poslední aktualizace: 31.8.2018

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz