top
spacer

Bakalářské práce

Seznam bakalářských prací obhájených v roce 2016/2017


BÁRTA Michal - Americká revoluce očima Alexise de Tocquevilla v ideovém vývoji 19. století, 24. 5. 2017

DANĚK Jan - Persekuce odpíračů vojenské služby v normalizačním Československu, 24. 5. 2017

DRTIL Ondřej – Husitské válečnictví, 23. 5. 2017

FALTIČKO Josef - Historiografické a biografické prameny piaristických kolejí Čech, Moravy a Slezska v 17. a 18. století, 24. 5. 2017

GREGOR Filip – Legionář, učitel a přerovský starosta Richard Kleiber (1891-1941), 24. 5. 2017

GROMNICA Adam - "S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole." Příspěvek k dějinám knižní kultury, katalog historického fondu a historie knihovny Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci., 23. 5. 2017

CHRÁSTECKÁ Kateřina - Samospráva města Vsetína v letech 1850-1914, 24. 5. 2017

JANKOT Miroslav - Důsledky Mnichovské dohody pro valašskomeziříčský okres, 23. 5. 2017

JÍNOVÁ Hana - První světová válka v Moravských Budějovicích, 24. 5. 2017

JUREČKOVÁ Eva - Mesaliance a levobočství v kontextu dějin 19. století. Příklad šlechtické rodiny Mensdorff-Pouilly, 24. 5. 2017

JUROŠKOVÁ Michaela - Samospráva obce Lanžhot v letech 1850–1914, 24. 5. 2017

KOUKALOVÁ Erika - Setkání císaře Františka Josefa I. a cara Alexandra III. v Kroměříži roku 1885 a následný vliv schůzky na vývoj města, 23. 5. 2017

KROP David – Raně novověké utopie v proměnách 18. století, 24. 5. 2017

MACKOVÁ Lucie - Ideál prvorepublikového muže na základě dobového tisku, 23. 5. 2017

MARYŠKO Patrik - Kulturně-politická konfrontace staročechů a mladočechů v šedesátých až sedmdesátých letech 19. století, 23. 5. 2017

MELOUNOVÁ Karolína - Šternberk v letech 1879–1887 aneb náhled na život ve městě prostřednictvím novin Sternberger Volksblatt, 24. 5. 2017

MERUNKOVÁ Květa - Životní osudy členů blokové služebny nacistické bezpečnostní služby Sicherheitsdienst v Hranicích na Moravě, 23. 5. 2017

MINAŘÍK Oto - Vybrané kapitoly z dějin archeologického bádání na Zlínsku, 1. 6. 2017

MÍROVÁ Zuzana - Koně v době halštatské na Moravě, 1. 6. 2017

NĚMCOVÁ Veronika - Paleolitická kamenná industrie z lokality Míškovice, 1. 6. 2017

NOVÁKOVÁ KLÁRA - Vzdělávání dívek v Praze v druhé polovině 19. století se zaměřením na studijní kurikulum, 24. 5. 2017

PAVELEK Petr - Mediální obraz Turka v českých zemích po druhém obléhání Vídně, roku 1683, 24. 5. 2017

POLÁČKOVÁ Tereza - Hugo Doskočil, římskokatolický kněz a jeho údajná protistátní činnost, 23. 5. 2017

POŠTULKA Marek - Dějiny a katalog knihovny někdejšího redemptoristického kostela sv. Josefa ve Svitavách, 14. 6. 2017

PROKEŠ Martin - Proměny struktur a politiky KSČ na Hradecku (město Hradec Králové a okres Hradec Králové) v období nastupující normalizace (1969-1971), 23. 5. 2017

SISROVÁ Tereza - První světová válka - boje v jižním Tyrolsku se zaměřením na osudy některých českých vojáků ze Semilska, 24. 5. 2017

SKOPAL Jan - Problematika světla v kultuře sedmnáctého století: Jan Amos Komenský a síť českých vzdělanců, 23. 5. 2017

SLOVÁKOVÁ Dominika - Trnava a druhá svetová vojna - osudy obyvatelstva, 24. 5. 2017

ŠVANDA Petr - Odsun Němců ze Žďárska po druhé světové válce, 23. 5. 2017

VÁGNER Petr, Mgr. - Pravěk a protohistorie východní části Krušných hor, 16. 6. 2017

VONDRÁK Dominik - Ženské toaletní soupravy z doby římské a stěhování národů ve středoevropském barbariku, 1. 6. 2017

VYCHODIL Ondřej - Českoslovenští legionáři na italské frontě v historické reflexi, 23. 5. 2017

VÝMOLOVÁ Markéta - Salesiánský ústav a Fryšták v první polovině 20. století, 24. 5. 2017

ZATLOUKALOVÁ Nikola -Odsun Němců ze severní Moravy očima pamětníků, 23. 5. 2017

ZÁHORÁK Vít - Analýza štípané kamenné industrie z lokality Hranice - Velká Kobylanka, 1. 6. 2017

ŽIŽKA PETR - Pozemní personál 311. perutě z okresu Uherské Hradiště, 23. 5. 2017

Seznam bakalářských prací obhájených na KHI FF UP v roce:

poslední aktualizace: 5.7.2017

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz