top
spacer

Magisterské práce

Seznam magisterských prací obhájených v roce 2016/2017

HALADYOVÁ Klára - Politika KSČ ve městě Jeseník v období Třetí československé republiky, 26. 5. 2016

KILIANOVÁ Iva, Bc. - Doba baroka a pobělohorského období v novinových článcích. Na příkladu literárních kritik Jana Blahoslava Čapka ze třicátých let 20. století., 26. 5. 2016

KLIMEŠ Vít, Bc. - Hrdinové bez úcty a respektu - srovnání poválečných osudů bojovníků za osvobození vlasti v době Protektorátu, 23. 1. 2017

KOPECKÝ Petr – Olomoucký arcibiskup Leopold Prečan v letech 1939-1947, 26. 5. 2016

KOSTKA David, Bc. - Dějiny podniku "Zbrojovka Vsetín" v letech 1955-1990, 23. 1. 2017

KVASNIČKOVÁ Tereza - Gnostické a mysterijní prvky v tzv. Mithrově liturgii, 2. 9. 2016

LYČKOVÁ Tereza - Minoritský řád v Krnově v raném novověku, 26. 5. 2016

MAREŠOVÁ Hana - Carlo Borsa a Quirico Castelli ve službách Karla II. z Lichtensteinu-Castelkorna, 26. 5. 2016

NOVÁK Jakub - Hospodářské zázemí královských měst střední Moravy ve středověku, 26. 5. 2016

PERNÝ Tomáš - Arizace židovského majetku v Olomouci, 26. 5. 2016

POKORNÝ Vojtěch - Politik Ignát Wurm, 26. 5. 2016

POSPÍŠILOVÁ Hana - Životní osudy policisty a zpravodajského důstojníka JUDr. Oldřicha Maláče (1910-1991), 26. 5. 2016

POSPÍŠILOVÁ Martina – Karel Adámek (1840-1918) jako sociální myslitel: Život a dílo říšského a zemského poslance a okresního starosty s důrazem na jeho sociální myšlení, 26. 5. 2016

RŮŽIČKOVÁ Marika, Bc. - "Hoch vnd wohlgeborne Graffin" - obraz života šlechtičny v korespondenci Marie Maxmiliány Terezie hraběnky Collalto, 23. 1. 2017

SOUČKOVÁ Marie - Důsledky rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československé republiky pro Kongregaci Milosrdných sester sv. Vincence de Paul ve dvacátých letech 20. století, 26. 5. 2016

SVITAVSKÝ Karel, Bc. – Dějiny města Litovle za Protektorátu Čechy a Morava , 23. 1. 2017

ŠAFAŘÍKOVÁ Tereza - Působení rodiny Grohmannů ve Vrbně pod Pradědem v první polovině 20. století, 26. 5. 2016

ŠMAJSTRLOVÁ Dana - Idea čechoslovakismu v dějepisných učebnicích z období tzv. první republiky (1918-1938), 26. 5. 2016

ŠUSTEK Radim, Bc. - Historie zlínského hokeje 1928 – 2004, 23. 1. 2017

TESAŘ Martin, Bc. - Nová šlechta končící monarchie: osudy továrnického rodu Bartoňů z Dobenína, 23. 1. 2017

VEJNAROVÁ Lenka - Vývoj města Vrchlabí v letech 1945-1948 se zaměřením na změny v hospodářské oblasti, 26. 5. 2016

VEVERKOVÁ Klára - Reflexe vídeňského dvora v deníkových záznamech Jana Jáchyma ze Žerotína v letech 1704-1716, 26. 5. 2016

VRÁNOVÁ Michaela, Bc. - Wolfgang Hannibal Schrattenbach u papežského dvora - olomoucký biskup ve službách císaře, 23. 1. 2017

ZAPLETALOVÁ Iveta, Bc. - Společnosti středního a horního Orinoka na rozhraní věků, 23. 1. 2017

ZAPLETAL Aleš, Bc. - Pronikání a způsoby šíření zahraniční populární hudby v ČSSR a československá státní kulturní politika v letech 1969-1989, 26. 5. 2016---

Seznam magisterských prací obhájených na KHI FF UP v letech:

*Data převzata z Portálu UP - Kvalifikační práce

poslední aktualizace: 27.1.2017

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz