top
spacer

Magisterské práce

Seznam magisterských prací obhájených v roce 2017/2018

BORKOVCOVÁ Vendula, Bc. - Československý svaz mládeže na Novojičínsku v 60. letech (s přihlédnutím k vývoji od roku 1945), 28. 8. 2017

CIESLAR Petr, Bc. - Legenda o komunismu - příběh jedné propagandy, 28. 8. 2017

DAŇKOVÁ Šárka, Bc. - Les v životě středověkého člověka - případová studie ze střední Moravy, 28. 8. 2017

GREGOR Jiří, Bc. - Mezi Florencí a Prahou. Osud florentského konsorcia a vliv jejich florentské vlasti na vznik pražského groše., 28. 8. 2017

HARVIŠ Filip, Bc. - Napoleon v britské karikatuře, 28. 8. 2017

HOLUBOVÁ Nikol, Bc. - Naturales quaestiones: Od krajiny sakrální ke krajině zkoumané (2. pol. 1. stol. př. n. l./1. stol. n. l.), 28. 8. 2017

CHMELÍKOVÁ Soňa, Bc. - Edice části knihy purkrechtní města Zlína se studií o městské samosprávě v raném novověku, 28. 8. 2017

KRÁTKY Matúš, Bc. – Vývoj Novej školy slovenskej od jej vzniku po účast v snemovných volbách (1868-1869), 22. 5. 2017

LAŠÁK Tomáš, Bc. - Pretoriánská garda ve starověkém Římě od konce 1. století př. n. l. do počátku 4. století n. l., 28. 8. 2017

MLČÚCHOVÁ Barbora, Bc. - Události v listopadu 1989 a jejich konfrontace v tehdejších československých médiích, 28. 8. 2017

OLSZAROVÁ Kristýna, Bc. - Alžběta Šarlota Falcká, druhá vévodkyně orleánská (1652-1722) očima francouzských edic 19. století – proměny vnímání dvořanky Ludvíka XIV. v kontextu událostí 19. století, 28. 8. 2017

ORÁLKOVÁ Zuzana, Bc. - František Antonín z Ditrichštejna a jeho duchovní dráha. Cesta šlechtice do řad Tovaryšstva Ježíšova ve 2. polovině 17. století., 22. 5. 2017

PELUNĚK Lukáš, Bc. - Historiografie ve službách baťovského Zlína, 28. 8. 2017

POSKOČILOVÁ Markéta, Bc. – Geneze, historie a skladba souboru prvotisků z fondu kapitulní knihovny v Olomouci, 22. 5. 2017

POSPÍŠILOVÁ Eva, Bc. - Vědecká a pedagogická činnost archeologa a historického geografa Emanuela Šimka (1883-1963), 22. 5. 2017

POŽIVIL Václav, Bc. – Hokejová propaganda v komunistickém Československu v kontextu bipolárně rozděleného světa, 22. 5. 2017

REK Tomáš, Bc. - Osobnostní a myšlenkové inspirace učení Petra Chelčického, 22. 1. 2018

SATRAPOVÁ Barbora, Bc. - Rodinná korespondence šlechtičen z rodu Rohanů z let 1789 až 1841, 22. 1. 2018

SLANINOVÁ Veronika, Bc. - Sokol v Přerově po první světové válce do roku 1948, 22. 1. 2018

STODŮLKA Martin, Bc. - Obraz středoevropského prostoru v Kosmografii české, 22. 5. 2017

STRÁŽNICKÁ Lucie, Bc. - Sokol v Uherském Brodě v letech 1918 – 1948, 22. 1. 2018

> SUKOVÁ Monika – Polooficiální a neoficiální výtvarná kultura v Olomouci v 70. – 80. letech. Život a tvorba Martina Buriana, Dagmar Havlíčkové, Vladimíra Pospíšila, Jaroslava Vacla., 28. 8. 2017

SVOBODA Josef, Bc. - Šlechta na Moravě v husitském období, 22. 5. 2017

TURANSKÁ Jana, Bc. - Vzťahy medzi moravskými a hornouherskými židovskými komunitami v 19. storočí, 22. 5. 2017

VOJTĚCHOVÁ Jana, Bc. - Dějiny bádání o době římské na Moravě po roce 1945, 22. 5. 2017

VRZÁČKOVÁ Aneta, Bc. – Reflexe dobových problémů v ženském tisku v období první ČSR, 22. 5. 2017

ZATLOUKALOVÁ Alena, Bc. – Víno v dějinách hodonínského panství. Mezi minulostí a současností, 22. 5. 2017---

Seznam magisterských prací obhájených na KHI FF UP v letech:

*Data převzata z Portálu UP - Kvalifikační práce

poslední aktualizace: 1.2.2018

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz