top
spacer

Magisterské práce

Seznam magisterských prací obhájených v roce 2016/2017

KRÁTKY Matúš, Bc. – Vývoj Novej školy slovenskej od jej vzniku po účast v snemovných volbách (1868-1869), 22. 5. 2017

ORÁLKOVÁ Zuzana, Bc. - František Antonín z Ditrichštejna a jeho duchovní dráha. Cesta šlechtice do řad Tovaryšstva Ježíšova ve 2. polovině 17. století., 22. 5. 2017

POSKOČILOVÁ Markéta, Bc. – Geneze, historie a skladba souboru prvotisků z fondu kapitulní knihovny v Olomouci, 22. 5. 2017

POSPÍŠILOVÁ Eva, Bc. - Vědecká a pedagogická činnost archeologa a historického geografa Emanuela Šimka (1883-1963), 22. 5. 2017

POŽIVIL Václav, Bc. – Hokejová propaganda v komunistickém Československu v kontextu bipolárně rozděleného světa, 22. 5. 2017

STODŮLKA Martin, Bc. - Obraz středoevropského prostoru v Kosmografii české, 22. 5. 2017

SVOBODA Josef, Bc. - Šlechta na Moravě v husitském období, 22. 5. 2017

TURANSKÁ Jana, Bc. - Vzťahy medzi moravskými a hornouherskými židovskými komunitami v 19. storočí, 22. 5. 2017

VOJTĚCHOVÁ Jana, Bc. - Dějiny bádání o době římské na Moravě po roce 1945, 22. 5. 2017

VRZÁČKOVÁ Aneta, Bc. – Reflexe dobových problémů v ženském tisku v období první ČSR, 22. 5. 2017

ZATLOUKALOVÁ Alena, Bc. – Víno v dějinách hodonínského panství. Mezi minulostí a současností, 22. 5. 2017---

Seznam magisterských prací obhájených na KHI FF UP v letech:

*Data převzata z Portálu UP - Kvalifikační práce

poslední aktualizace: 5.7.2017

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz