Příručka prváka Katedry historie FF UP

online příručka světem studenta prvního ročníku

Katedrní knihovny, počítače, dvorek KHI

Katedra disponuje velkým množstvím knižních publikací, které jsou k dispozici jak pro vyučující, tak i studenty, především naší katedry.

Jednotlivé publikace jsou umístěny v archeologické knihovně (vchod přes učebnu archeologie ve 3.patře), dále v Kabinetu regionálních dějin (kabinet doc. Papajíka a dr. Viktoříka rovněž na 3. patře KHI) a v neposlední řadě lze knihy nalézt v kabinetech jednotlivých vyučujících.

Kromě toho jsou v seminární učebně č. 1 v přízemí k zapůjčení obhájené diplomové práce studnetů naší katedry.


V případě zájmu je možnost v knihovně archeologie skenování a kopírování.Pro studenty KHI je k dispozici v prvním patře počítač s internet a další jsou v učebně archeologie ve třetím patře.A k výuce, k odpočinku či setkání studentů se v posledních letech využívá dvorek KHI, který CISH, o.s. zvelebil a pečuje o něj.

Tento web vznikl za podpory Katedry historie FF UP a CISH, o.s.
Copyright © 2010 - 2013. Designed by benek | tiráž | HTML | CSS | TOPlist