Příručka prváka Katedry historie FF UP

online příručka světem studenta prvního ročníku

Mapa Olomouce

mapa Olomouce

 1. Katedra historie FF UP
 2. Konvikt. Univerzitní areál, kde se koná řada kulturních akcí – zejména filmové projekce a festivaly, ale také přednášky a konference.
 3. Univerzitní komplex v Křížkovského ulici. Sídlí zde rektorát UP a děkanát filozofické fakulty. V přízemí předního traktu najdete studijní oddělení, kde se vydávají potvrzení o studiu a vyřizují jiné administrativní záležitosti. V téže budově se nachází i podatelna, kde se mimo jiné vyzvedávají validační známky na studentské identifikační karty (po zaplacení složenkou nebo bankovním převodem).
  Stránky studijního oddělení: http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/dekanat/studijni-oddeleni/
 4. Univerzitní knihovna, tzv. Zbrojnice. (Budova knihovny původně sloužila jako armádní sklad zbraní.) Sekci s historickou literaturou najdete v prvním patře v místnosti vlevo od schodiště. Půjčování knih je pro studenty zdarma. Publikace označené červeným pruhem ale není možné půjčovat domů, jsou určeny pouze k prezenčnímu prostudování. V areálu Zbrojnice najdete také počítačové místnosti a vydávají se tu identifikační karty pro studenty prvních ročníků.
  Stránky: http://knihovna.upol.cz
 5. Knihovna města Olomouce.
  Stránky: http://www.ok-olomouc.cz/
 6. Vojenský správní archiv.
 7. Barokní kostel Panny Marie Sněžné. Konají se zde studentské bohoslužby, ve středu od 19 hodin.
 8. Vlastivědné muzeum.
  Stránky: http://www.vmo.cz/
 9. Katedra aplikované lingvistiky (KAL) ve Vodární ulici. Zajišťuje základní výuku cizích jazyků pro studenty „nejazykových“ oborů na Filozofické fakultě. Studenti jednooborové historie a archivnictví zde musí absolvovat povinný seminář Němčina pro historiky a archiváře a seminář z druhého cizího jazyka. Dvouoboroví studenti, kteří v rámci druhého oboru nestudují cizí jazyk, musí během studia absolvovat zkoušku z alespoň jednoho cizího jazyka.
  Stránky: http://www.kal.upol.cz/
 10. Vědecká knihovna. Jedna z nejlépe vybavených knihoven v České republice. Kromě půjčování knih domů poskytuje i možnost prezenčního zkoumání starých novin, časopisů, edic historických pramenů a dalších materiálů ve studovnách.
  Stránky: http://www.vkol.cz/cs/
 11. Archiv. Ve společné budově sídlí Státní okresní archiv Olomouc a pobočka Zemského archivu v Opavě.
  Stránky:

  http://www.archives.cz/zao/olomouc/home/index.html
  http://www.archives.cz/zao/za_olomouc/home/

Tento web vznikl za podpory Katedry historie FF UP a CISH, o.s.
Copyright © 2010 - 2013. Designed by benek | tiráž | HTML | CSS | TOPlist