Příručka prváka Katedry historie FF UP

online příručka světem studenta prvního ročníku

Mapky podlaží Katedry historie FF UP


Od září 2013 budeme budovu Na Hradě sdílet, kromě teologů, rovněž s Katedrou klasické filologie,
a proto dojde v dohledné době k úpravě této části webu. Díky za pochopení. BP.Přízemí KHI FF UP 1. patro KHI FF UP 3. patro KHI FF UP

Přízemí KHI FF UP

mapa přízemí KHI

 1. hlavní vchod
 2. seminární pracovna/učebna SP1 (č. dveří 1.06)
 3. pracovna – Ph.D., Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D., Mgr. Miroslav Myšák (sekce archivnictví)
 4. seminární pracovna archivnictví (č. dveří 1.08)
 5. vrátnice
  Centrum pro československá exilová studia
  pracovna – prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (sekce dějin 19. století)
  pracovna doktorandů
 6. pracovna – Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D., doc. Mgr. Radmila Pavlíčková, Ph.D., Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D. (sekce dějin raného novověku)
  pracovna doktorandů
  výtah
 7. WC ženy
 8. schodiště do sklepa
  archeologická laboratoř – Mgr. Ladislav Rytíř, Mgr. Ivana Vostrovská; Mgr. Jan Andrés (pomocný technický pracovník)
 9. schodiště do 1. patra
 10. vchod na dvorek


1. patro KHI FF UP

mapa 1. patro KHI

 1. sekretariát – Markéta Peřinová
  pracovna – PhDr. Karel Chobot (sekce archivnictví)
 2. pracovny
  - prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (sekce dějin 20. století)
  - PhDr. Ivana Koucká (sekce dějin starověku)
  - doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
 3. pracovna – Mgr. Jitka Mašátová, doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D. (sekce dějin 19. století)
 4. seminární pracovna/učebna SP2 (č. dveří 2.07)
 5. schodiště do 2. patra
 6. WC muži
 7. pracovna – Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., Ph.D., PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D. (sekce archeologie)
 8. seminární pracovna/učebna SP3 (č. dveří 2.09)
 9. počítačová učebna PU (č. dveří 2.08)
 10. pracovna – prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (sekce dějin 20. století)
 11. pracovny
  - doc. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. (sekce dějin raného novověku), PhDr. Karel Podolský (sekce dějin 20. století)
  - prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc., doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D., doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. (sekce dějin středověku)

A – rozvrh + horké novinky k výuce
B – nástěnka „Různé mimostudijní záležitosti“ - nabídka podnájmů, prodeje knih, práce...
C – nástěnka „Studijní záležitosti“ - aktuality k seminářům a přednáškám, nabídka „céčkových“ předmětů, zkoušky,...
- „Přednášky a konference“ - jejich nabídka mimo KHI FF UP
D – nástěnka „Archeologie“
- „Zahraniční studijní programy“ - základní informace o studijních pobytech v zahraničí
E – nástěnka „CISH, o.s.“ - nabídka volnočasových aktivit
V – výtah


3. patro KHI FF UP

mapa 3. patro KHI

 1. seminární pracovna archeologie/archeologie (č. dveří 4.04)
 2. seminární pracovna/učebna SP4 (č. dveří 4.03)
 3. průchod k výtahu
 4. přednáškový sál (č. dveří 4.08)
 5. pracovna – doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. (sekce dějin 20. století)
 6. pracovny
  - prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (sekce dějin raného novověku)
  - doc. PhDr. David Papajík, Ph.D. (sekce dějin středověku), PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (sekce dějin 19. století)
  - Kabinet regionálních dějin

A – nástěnka „Katedra historie FF UP - sekce archeologie“


Tento web vznikl za podpory Katedry historie FF UP a CISH, o.s.
Copyright © 2010 - 2013. Designed by benek | tiráž | HTML | CSS | TOPlist