Příručka prváka Katedry historie FF UP

online příručka světem studenta prvního ročníku

Rozvrh a výuka

Bližší informace o průběhu studia historie budou podány na informační hodině konané v pondělí 23.9.2013 od 11,30
v přednáškovém sále (tělocvičně).

Bližší informace o průběhu studia archeologie budou podány na informační hodině, konané v pondělí 23.9.2013 od 9,00
v seminární pracovně archeologie.

Mějte na paměti tyto stránky:
http://historie.upol.cz/harmonogram.php
http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/harmonogram-ak-roku/

Bakalářské studium na Katedře historie je děleno na ročníky . Na rozvrhu, který visí na Katedře a je k dispozici i na internetových stránkách, jsou předměty barevně rozlišeny. Prvního ročníku se týkají předměty označené růžovou barvou.

Může se stát, že v rozvrhu najdete více seminářů se stejným názvem a stejným vyučujícím. V takovém případě potřebujete zjistit, který z těchto seminářů je určen pro jednooborové a který pro dvouoborové studenty – příslušné kolonky na rozvrhu jsou označeny zkratkami JH (Jednooborová historie) a DH (Dvouoborová historie). Tyto „duplicitní“ předměty se také mohou lišit zkratkami ve STAGu. Existuje-li více stejných seminářů pro dvouoborové historiky, může si student vybrat, na který z těchto seminářů bude chodit. (Pokud už není kapacita semináře naplněna.)

Zatímco v případě Dějin pravěku a Dějin starověku přednášky i semináře obvykle zajišťuje jeden vyučující, výuka pozdějších dějin (počínaje Dějinami středověku) je koncipována odlišně. K těmto předmětům je vždy vypsáno více seminářů různých vyučujících, které se tématicky liší (např. české, světové, hospodářské nebo kulturní dějiny ad.). Jednooboroví studenti jsou povinni absolvovat nejméně tři semináře z každého období, dvouoboroví studenti jeden seminář z každého období (+2 další z jakéhokoliv období, dohromady tedy 6 seminářů) a archiváři alespoň jeden seminář. Po splnění zápočtů ze všech předepsaných seminářů student skládá celkovou zkoušku z daného předmětu, nejčastěji před dvoučlennou komisí.

V obou semestrech prvního ročníku absolvuje student jak kurz latiny, tak i němčiny. Ve druhém ročníku se poté rozhodne, zda chce pokračovat v dalším dvousemestrálním kurzu latiny nebo němčiny. Po čtyřech semestrech německého jazyka (popř. latinského jazyka) skládá zkoušku. V případě zápisu jakéhokoliv jiného cizího jazyka, bude se tento předmět počítat do kategorie předmětů C.

U PVH je jedno, do kterého semináře se JH a DH studenti historie v 1. ročníku zapíší (letos je vypsáno celkem 6 seminářů, z nichž jsou 2 pro jednooborové a 3 pro dvouoborové). Toto rozdělení je ryze formální, klidně se jednooboroví mohou zapsat na seminář pro dvouoborové a naopak. Semináře jsou paralelní, i přednáška je společná. Výjimku tvoří pouze Pomocné vědy historické - seminář pro repetenty (k dispozici jsou dva semináře čtvrtek 8.00- 9.30 a v pátek 9.45-11.15) ten je určen pro druháky, co nemají splněné povinnosti z PVH za 1. ročník.

Rozvrh se dolaďuje během 1. týdne. Pokud vám něco nevychází, například nestihnete se zapsat do semináře typu A a ten teď má obsazenou kapacitu, některé předměty se vám kryjí ... atd. - je třeba navštívit vyučujícího a s ním problém vyřešit. Pokud se kryjí některé předměty (což se při volné kombinaci předmětů určitě stane) je třeba vědět, že účast na přednáškách povinná není, naopak na seminářích by měl každý vyučující sdělit, jaké má požadavky na účast. Většinou se podaří domluvit rozumný kompromis.

Pokud úspěšně absolvujete předmět, vyučující vám zapíše zápočet, kolokvium či zkoušku do indexu. Kromě toho si ale musíte dodatečně ověřit, zda byl záznam o splnění předmětu zapsán i do STAGu. Podle Směrnice Děkana č.02/2006 má vyučující povinnost do 10 dnů od vykonání zkoušky, kolokvia či zápočtu zapsat výsledek do STAGu. Jestliže zjistíte nesrovnalosti, obraťte se na vyučujícího absolvovaného předmětu. Nezapomeňte, že STAG je klíčový pro vaše studium a je potřeba mít vše řádně zaneseno!

Na webu katedry je před každým semestrem uveřejněn nový rozvrh:
http://historie.upol.cz/studium-rozvrh.php

Tento web vznikl za podpory Katedry historie FF UP a CISH, o.s.
Copyright © 2010 - 2013. Designed by benek | tiráž | HTML | CSS | TOPlist