Příručka prváka Katedry historie FF UP

online příručka světem studenta prvního ročníku

STAG

Je zapotřebí, aby se všichni studenti s následujícími pokyny řádně seznámili!!!

Vše důležité naleznete zde:
- Studijní a zkušební řád UP
- Modrá kniha pro ak. rok 2013/2014

Na co ještě nezapomínat?

  • Prostudovat si Modrou knihu (příslušné pasáže, nečíst celou) včetně různých vysvětlujících poznámek.
  • Sledovat Aktuality na http://historie.upol.cz
  • Sledovat nástěnky v 1. patře v budově Na Hradě – včetně zdi kolem lístkového rozvrhu.
  • Vybírat si školní mailovou schránku (Je to vlastně povinnost! Informace o přístupu na email a přesměrování pošty zjistítě po přihlášení se na portál UP)
  • Pravidelně sledovat stránky studijního oddělení, fakultní aktuality apod.
  • Teprve v případě, že se požadovaná informace nenachází v žádném z výše uvedených zdrojů, navštívit s dotazem sekretariát, tajemníka nebo studijní odd. (konzultace s příslušnou referentkou; nástěnka; web)

  • Je nanejvýš důležité řídit se doporučenými ročníky a zapisovat si předměty pro svůj ročník a semestr. V opačném případě může vzniknout problém s ukončením předmětu, ať už to z časových nebo jiných důvodů. A konečně, studium na KHI je tvořeno koncepčně a vyučováno chronologicky, tudíž se očekává, že při konání zkoušky z raného novověku je student znalý dějin středověkých.
  • Jak již bylo na tomto webu napsáno, STAG je klíčový. Podle něj se odvíjí vaše studium, proto si pečlivě hlídejte termíny a zápisy předmětů. Je jednoduché zapomenout, složitější však je chybu napravit (a v některých případech, to už ani nejde!).
  • V neposlední řadě pamatujte na harmonogram akademického roku Katedry historie FF UP a snažte se splnit vše, co se v daném akademickém roce doporučuje!

Tento web vznikl za podpory Katedry historie FF UP a CISH, o.s.
Copyright © 2010 - 2013. Designed by benek | tiráž | HTML | CSS | TOPlist