Příručka prváka Katedry historie FF UP

online příručka světem studenta prvního ročníku

Struktura Katedry historie FF UP

Vedoucí katedry: prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D., M.A.
Zástupce vedoucího katedry: prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.
Tajemník katedry: Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Sekce archeologie: PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D. (vedoucí)
Sekce archivnictví: Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. (vedoucí)
Sekce starších dějin: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. (vedoucí)
Sekce novějších dějin: PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (vedoucí)
Program Euroculture: Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D. (vedoucí)
Sekretariát: Markéta Peřinová

Kromě toho se používá rozdělení vyučujících do sekcí podle historických období, tedy na sekci dějin starověku, středověku, raného novověku, 19. a 20. století.

Na Katedře dále působí tato specializovaná pracoviště:
Centrum dějin křesťanské politiky při Katedře historie FF UP
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (vedoucí)
Centrum pro čs. exilová studia při Katedře historie FF UP
prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (vedoucí)
Centrum urbánních dějin při Katedře historie FF UP
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. (vedoucí)
Kabinet regionálních dějin při Katedře historie FF UP
PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (vedoucí)

Kompletní seznam vyučujících a strukturu katedry naleznete pod těmito odkazy:
http://historie.upol.cz/struktura.php
http://historie.upol.cz/katedra.php

Tento web vznikl za podpory Katedry historie FF UP a CISH, o.s.
Copyright © 2010 - 2013. Designed by benek | tiráž | HTML | CSS | TOPlist