Příručka prváka Katedry historie FF UP

online příručka světem studenta prvního ročníku

Web Katedry historie FF UPpreview webu KHI FF UP

http://historie.upol.cz/


Tato adresa je Vám jistě známa, přesto doporučujeme si ji zařadit mezi své záložky v prohlížeči, protože stránky katedry budete navštěvovat několikrát týdně během svého studia. Na webu Vás budou zajímat především tyto dvě sekce: Aktuality a Diskuze.

V Aktualitách naleznete důležité zprávy z katedry, vzkazy vyučujících, pozvánky na konference, výzvy, ale také výsledky zápočtových písemek nebo termíny zkoušek a kolokvií. Dále sledujte harmonogram KHI, protože je jednodušší zapomenout na termín, než dodatečně se snažit sjednat nápravu. Orientace na stránkách katedry je vcelku intuitivní a bezproblémová.

Bezpochyby užitečnou informací pro Vás bude, že v sekci Katedra/Seznam členů jsou profily jednotlivých vyučujících, vč. jejich konzultačních hodin a kontaktů. Upozornili bychom v krátkosti ještě na sekci Miscellanea, kde Vás do budoucna může zajímat databáze pramenů ke středověkým dějinám a k 19. století. Ve stejné sekci naleznete poměrně hojný počet odkazů.

V případě potíží s webem katedry, obraťte se prosím na správce stránek:
Mgr. Benjamin Pytlik - benjamin.pytlik@upol.cz


Tento web vznikl za podpory Katedry historie FF UP a CISH, o.s.
Copyright © 2010 - 2013. Designed by benek | tiráž | HTML | CSS | TOPlist