top
spacer

Profil pedagoga

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.

Zařazení:Sekce dějin 20. století
E-mail:karel.konecny@upol.cz
Konzultační hodiny:...
Sídlo:Na Hradě 5 (KH)
Další kontakty:

kone.k@centrum.cz

SYLABY
SPECIALIZACE
dějiny 20. století, dějiny mezinárodních vztahů 20. století se zaměřením na střední Evropu, dějiny exilu ve 20. století, dějiny UP, dějiny Olomouce
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE
Monografie a články:
Majáles v Olomouci 1956. Střední Morava, sv. 12, 2001, s. 93–100. ISSN 1211-7889, ISBN 80-85807-93-9.
Případ generála Taláška a olomoucký politický proces v roce 1958. Střední Morava, sv. 13, 2001, s. 117–123.
ISSN 1211-7889, ISBN 80-85807-92-0.
Spor o dislokaci farmaceutické fakulty na Moravě v 50. letech. Časopis Matice moravské 120, 2001,
s. 479–487. ISSN 0323-052X.
Od demokracie k totalitě. In: Olomouc. Malé dějiny města. Olomouc, 2002, s. 269–300. ISBN 80-244-0493-1.
Český poúnorový exulant plukovník Adolf Kučera a několik poznámek k problematice českého vystěhovalectví
a exilu v Minnesotě. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica,
Historica 31. Olomouc, UP Olomouc, 2003, s. 357–362. ISBN 80-244-0450-8.
Univerzita Palackého v Olomouci 1945–1960. In: Urbášek, P. – Pulec, J. a kol.: Kapitoly z dějin univerzitního
školství na Moravě. Olomouc, UP Olomouc, 2003, s. 131–186. ISBN 80-244-0594-6.
Normalizační stagnace 1975–1985. In: Urbášek, P. – Pulec, J. a kol.: Kapitoly z dějin univerzitního školství
na Moravě. Olomouc, UP Olomouc, 2003, s. 131–186. ISBN 80-244-0594-6.
La Empresa ASO de Olomouc y sus Actividades en Latinoamerica durante Los Anos 1939–1948. Ibero-
-americana Pragensia, XXXVII, 2003, s. 175–183. ISSN 0536-2520.
Olomoucká firma ASO a její latinskoamerické aktivity v letech 1939–1948. Vlastivědný věstník moravský,
55, 2003, č.1, s. 30–39. ISSN 0323-2581.
Palacky University´s Research and Documentation Center for Study of Czechoslovak Exile and Emigration.
Publikováno ve sborníku Proceedings of the Working Conference, held on Nov. 22–23, 2003. Washington,
2004, s. 42–45. ISBN 80-86239-06-3.
Komunisté v odboji očima plk.gšt. Oskara Pejši. Historie a vojenství, 2004, č. 2, s. 94–101. ISSN 0018-
2583. Spolu s F. Hanzlíkem.
Ladislav Kameníček, přední osobnost agrární politiky národně socialistické strany na Moravě v letech
1945–1948. Vlastivědný věstník moravský, 51, 2004, č.1, s. 37–45. ISSN 0323-2581.
Opožděná svědectví generála Ferjenčíka. Vojenská história, roč. 8, 2004, č. 1, s. 95–109. ISSN 1335-3314.
Spolu s F. Hanzlíkem.
Vzestup a pád poslance Štěpána Kobylky. K činnosti Československé strany národně socialistické v Olomouci
1945–1948. Střední Morava, sv. 18, 2004, s. 79–86. ISSN 1211-7889, ISBN 80-85807-87-4.
Československá strana lidová na střední Moravě 1948–1960. Olomouc, Vydavatelství UP, 2005, 117s. ISBN
80-244-1106-7.
Československá strana lidová na Šumperku a Zábřežsku v letech 1948–1960. Severní Morava, sv. 90,
2005, s. 13–24. ISSN 0231-6323.
K činnosti Československé strany socialistické na Šumpersku a Zábřežsku. Severní Morava, sv. 89, 2005,
s. 23–37. ISSN 0231-6323.
„Obrozená“ Československá strana lidová na střední Moravě a na Hranicku v letech 1948–1960. Střední
Morava, 21/2005, s. 37–47. ISSN 1211-7889, ISBN 80-85807-84-X.
Prof. Dr. Karel Amerling – lékař, pedagog, politik. In: Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků
prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. k jeho 70. narozeninám. Olomouc, Katedra historie FF UP – Brno,
Matice Moravská, 2005, s. 585–596. ISBN 80-244-0943-7.
Zemský sjezd „obrozené“ Československé strany lidové v Kroměříži roku 1948. Vlastivědný věstník moravský,
2005, č. 3, s. 248–258. ISSN 0323-2581.
Poslední aktualizace profilu:9.10.2010 - 15:38

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz