top
spacer

Profil pedagoga

Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.

Zařazení:Sekce archivnictví
Telefon:585 63 3254
E-mail:jana.oppeltova@upol.cz
Konzultační hodiny:

čt 8.30 - 9.30 (mimo zkouškové období)

Sídlo:Na Hradě 5
Další kontakty:oppeltova.jana@centrum.cz
SYLABY
SPECIALIZACE
řeholní instituce v Čechách a na Moravě v 17. a 18. století, barokní slavnosti, farní knihovny a archivy
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE
Monografie a články:
Příspěvek k typologii barokních klášterních slavností na příkladu premonstrátské kanonie Klášterní Hradisko
u Olomouce. In: Slavnosti a zábavy na dvorech a v residenčních městech raného novověku. Opera
historica 8. České Budějovice, 2000, s. 505–536. ISBN 80-7040-384-5.
Slavnosti a efemérní architektura. In: V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670–1790. Brno – Rennes,
2003, s. 144–159. Původní verse in: La Moravie à l´âge baroque. Dans le miror des ombres 1670–1790.
Rennes – Brno, 2003, s. 144–159. ISBN 80-7027-121-3.
Všední den za zdí barokního kláštera. In: České země v 17. a 18. století (Barokní doba, společnost, kultura).
Sborník příspěvků odborného historického semináře pro učitele dějepisu základních a středních
škol. Brno, 2003, s. 65–73.ISBN 80-210-3150-6.
Barokní klášter, všední den a slavnost. In: Morava v době baroka, Brno, 2004, s. 117–132. ISBN 80-7028-
214-2.
Boskovice (zaniklý konvent dominikánů s kostelem sv. Dominika), Kostelní Vydří (konvent obutých karmelitánů
s kostelem P. Marie Karmelské), Olomouc – Klášterní Hradisko (bývalá kanonie premonstrátů
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, původně konvent benediktinů s kostelem sv. Štěpána), Olomouc
– Svatý Kopeček (probošství strahovských premonstrátů s papežskou basilikou Navštívení Panny Marie,
původně převorství hradiských.) In: Foltýn, D. a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů,
Praha, 2005, s. 147–150, 358–361, 513–522, 525–529. ISBN 80-7277-026-8.
Ediční a redaktorská činnost:
Slavme chvíli... Sborník k 70. narozeninám Jana Bistřického. Ústí nad Orlicí, 1999, 146 s. ISBN 80-902082-
8-2. Redaktorka a editorka. Spolu s M. Mackovou.
Poslední aktualizace profilu:1.12.2012 - 23:19

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz