top
spacer

Profil pedagoga

Mgr. Ivana Vostrovská

Zařazení:Sekce archeologie
Telefon:585 63 3624
E-mail:ivana.vostrovska@upol.cz
Konzultační hodiny:Každou středu 14-16 h.
Sídlo:třída Svobody 8, 779 00 Olomouc
Další kontakty:http://upol.academia.edu/IvanaVostrovská
SYLABY
SPECIALIZACE
 • sídlištní archeologie
 • archeologie neolitu
 • kultura s lineární keramikou
 • formativní procesy
 • technologie keramiky
VZDELÁNÍ, HABILITACE, PROFESURY
 • od 2010: archeologie, doktorské studium, Sídliště kultury s lineární keramikou v Těšeticích-Kyjovicích "Sutnách" v kontextu středoevropského osídlení na počátku neolitu,  Masarykova univerzita
 • 2010: archeologie, Mgr., Keramika ze sídliště kultury lineární v Těšeticích-Kyjovicích "Sutnách", Masarykova univerzita
 • 2007: archeologie a historie, Bc., Nové poznatky ke kultuře s lineární keramikou na střední Moravě, Masarykova univerzita
ÚDAJE O PRAXI
 • od 2011: odborná pracovnice, Sekce archeologie Katedry historie Univerzity Palackého
 • 2009-2011: Těšetice-Kyjovice, neolitické sídliště, terénní technik-dokumentátor, Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity
 • 2007-2009: Tell Arbid Abyad (Sýrie), neolitické sídliště, zpracování keramického materiálu, Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity
 • 2007: Hulín-Pravčice, sídliště doby bronzové, terénní pracovník, Archeologické centrum Olomouc
 • 2006: Vrchoslavice-Vitčice, eneolitické pohřebiště, terénní pracovník, Archeologické centrum Olomouc
 • 2006: Hradec Králové, městské jádro a mladobronzový val, terénní pracovník, Labrys Praha
 • 2006: Břeclav-Pohansko, výzkum raně středověkého valu, terénní pracovník, Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity
 • 2005: Těšetice-Kyjovice, neolitické sídliště, terénní pracovník, Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity
ÚDAJE O PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ
 • studijní pobyt na University of Edinburgh (Centre for Materials Science and Engineering, School of Engineering and Electronics) v rámci vývoje archeologické datovací metody (rehydroxylace) pod vedením Dr. Andrey Hamilton
GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ
 • 2012-2014: Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého (CZ1.07/2.2.00/28.0025), Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2011-2014: Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví (CZ.1.07/2.4.00/17.0056), Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2011-2012:  Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií II (GD404/09/H020), Masarykova univerzita
 • 2009-2011: Zpracování keramiky a tzv. ostatní kamenné industrie a ekofaktů z archeologického výzkumu mikroregionu vádí Abyad v SV Sýrii (MUNI/H/0129/2009) ve spolupráci s I. Mateiciucovou, J. Petříkem a J. Matouškem, Masarykova univerzita
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE
 • Petřík, J. - Vostrovská, I. 2013: Evolution Of the Scientific Approach To Prehistoric Pottery In The Area Of The Former Czechoslovakia. Anthropologie. International journal of the science of man, Brno: Moravian Museum, Anthropos Institute, 51/2, 301-322.
 • Vostrovská, I. – Prokeš, L. 2012: Ceramics from the “Sutny” LBK settlement at Těšetice-Kyjovice, Moravia, Czech Republic: processing and statistival analyses. In: Trampota, F. – Kolář, J. (eds.): Theoretical and Methodological Considerations in Central European Neolithic Archaeology Proceedings of the ‘Theory and Method in Archaeology of the Neolithic (7th - 3rd millennium BC)’ conference held in Mikulov, Czech Republic, 26th – 28th of October 2010. British Archaeological Reports, International Series S2326. Oxford: Archaeopress, s. 95-110.
 • Vostrovská, I. 2007-2008: Antropomorfní plastika kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova (okr. Prostějov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M), Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007-2008, 12-13, s. 49-59.

Poslední aktualizace profilu:17.9.2016 - 16:43

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz