top
spacer

Profil pedagoga

Mgr. et Mgr. Veronika Chmelařová

Zařazení:Sekce dějin raného novověku
Telefon:585633253
E-mail:veronika.chmelarova01@upol.cz
Konzultační hodiny:po dohodě via e-mail
Sídlo:Na Hradě 5, byt školníka
Další kontakty:v.chmelarova.f@seznam.cz
SYLABY
SPECIALIZACE
náboženské dějiny, konfesionalizace, dějiny Slezska, kulturní dějiny
ÚDAJE O PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ
- květen/červenec - srpen 2014 výzkumné stipendium, Herzog August Bibliothek,Wolfenbüttel (Dr. Günther Findel-Stiftung)
 
- říjen 2013 - workshop Between religious conflict and reform: New approaches to late medieval and early modern confessional cultures in Central European towns, c. 1400-1700, University of Aberdeen
 
- duben 2013 studijní pobyt, Uniwersytet Jagielloński Krakow (program CEEPUS)
 
- srpen 2012 - workshop Die Schriftkultur in der Frühen Neuzeit in der Beziehung zu den Konfessionen (Medien, Themen, Persönlichkeiten), Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel

- únor 2011/únor 2014 studijní pobyt, Universität Wien (program CEEPUS)

- únor - červen 2010 studijní pobyt, Katholieke Universiteit Leuven (program Erasmus)

GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ
- od března 2014 - hlavní řešitel projektu Na hranici. Lidé v bikonfesní společnosti v českých zemích raného novověku (Studentská grantová soutěž UP)
 
- od června 2013 výzkumný pracovník ESF projektu Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou – Posílení mezinárodního výzkumu na katedře historie FF UP
 
- březen 2013 - únor 2014 spoluřešitel projektu Reforma – mezi návratem ke kořenům a modernizací (Studentská grantová soutěž UP)
 
- březen 2012 - únor 2013 spoluřešitel projektu Tolerance – proměny teorie a praxe (Studentská grantová soutěž UP)
 
- březen 2011 – únor 2012 spoluřešitel projektu Konformita a konflikt v kultuře raného novověku (Studentská grantová soutěž UP)
 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE

Fryštátské bratrstvo sv. Jana Nepomuckého a jeho působnost v 18. století – výrazná stopa svatojánského kultu na Těšínsku, Těšínsko, roč. 2011, č. 4, s. 9 – 13.

Epizody jezuitského působení v katolicko-protestantském soužití města Těšína, Historica Olomucensia, roč. 2012, č. 42, s. 39-63.

Katolík vs. protestant. Každodennost studentů těšínských konfesijních škol v předtoleranční době, Těšínsko, roč. 2013, č. 1, s. 14 – 20.

Úvaha nad mecenátem výzdoby fasády těšínské radnice z roku 1661. In: Cieszyńskie Studia Muzealne/ Těšínský muzejní sborník, roč. 5 (2012), Český Těšín, s. 241-247.


Poslední aktualizace profilu:28.7.2014 - 11:47

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz