top
spacer

Profil pedagoga

Mgr. Miroslav Dyrčík

Zařazení:Sekce dějin raného novověku
Telefon:585 63 3490
E-mail:dyrcik.miroslav@gmail.com
Konzultační hodiny:po dohodě
Sídlo:Tř. Svobody 26, CJS – 2.43
DOKUMENTY
SYLABY
SPECIALIZACE
Dějiny židů na Moravě v raném novověku; Hnutí Šabtaje Cvi
VZDELÁNÍ, HABILITACE, PROFESURY

2012 – Současnost
Univerzita Palackého v Olomouci, doktorský studijní program České dějiny, dosud neukončeno.          

2012
Univerzita Palackého v Olomouci, magisterský obor Judaistika: dějiny a kultura Židů.

2008
Univerzita Pardubice, bakalářský obor Religionistika, ukončeno státní bakalářskou zkouškou.

ÚDAJE O PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ

07/2012
4th Summer Academy „The Jewish Holy Roman Empire“
, Hebrejská univerzita, Jeruzalém, Izrael.

07/2014
K
urz hebrejského jazyka (Ulpan), Univerzita v Haifě, Izrael.

GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ

Univerzita Palackého v Olomouci

10/2009 – 12/2011
Výzkumný pracovník v rámci projektu
„Books within books - Hebrew Fragments in European Libraries“.

09/2010 – 12/2011
Výzkumný pracovník v rámci projektu „Židovské archivní prameny na Moravě“.

01/2011 – 09/2013
Spolupracovník ESF projektu „
Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti mezioborových studií“.

01/2011 – 03/2015
Knihovník v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových.

08/2014
Výzkumný pobyt (Jeruzalém, Izrael) v rámci ESF projektu „Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou“.

11/2014 – 06/2015
Výzkumný pracovník v rámci projektu „Transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání“.

04/2015
Výzkumný pobyt (Londýn a Oxford, Velká Británie) v rámci ESF projektu „Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou“.

 

Ústav pro studium totalitních režimů

2011 – 12/2014
Výzkumný pracovník v rámci projektu „Protižidovská opatření na území Protektorátu Čechy a Morava“.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE

Was Leibele Prossnitz a charlatan?. Judaica Olomucensia, 1, 2013, č. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. s. 23-35.

Historické prameny a tradované příběhy o Judovi Lejb Prosticovi, cca. 1700-1725. In: Visi, Tamás – Krappmann, Marie – Drexlerová, Alžběta (eds.): Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk. Olomouc 2013.

Šabatianismus: Sekta nebo hereze? Příkladová studie – Leibele Prossnitz a Jakob Emden. In: Ferencová, Hana – Chmelařová, Veronika a kol. (eds.): Proměny konfesijní kultury. Metody – témata – otázky. Olomouc 2015.

Leib ben Ozer a šabatianismus: Příkladová studie na témata „sekta“ a „hereze“ (připravované).

The Lack of Sabbatian Literature: on the Censorship of Jewish Books and the True Nature of Sabbatianism in Moravia and Bohemia (připravované).

Poslední aktualizace profilu:11.11.2015 - 11:56

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz