top
spacer

Profil pedagoga

Mgr. Radim Červenka

Zařazení:Sekce dějin raného novověku
E-mail:RadimCervenka@seznam.cz
Konzultační hodiny:dle domluvy emailem
Sídlo:Přízemí - předpokoj pracovny dr. Elbela.
SYLABY
SPECIALIZACE
Kulturní a náboženské dějiny raného novověku, lidová kultura, utrakvistická církev, dějiny hříchu, historická paměť.
ÚDAJE O PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ

 KU Leuven – visiting scholar (srpen - září 2014, duben - květen 2015 )

 CEU Library, Budapešť- odborná stáž - (červenec 2014)

 Institute of European Studies at Jagiellonian University of Krakow, Summer School „Cultural Diversity in Central and Eastern Europe“, (červenec-srpen 2011)

 

GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ

TAČR 2014 - 2016 Zahraničně politická praxe a historická paměť o druhé světové válce (spolupráce na projektu).

IGA 2014 – Text jako prostředek vyjednávání v předmoderní společnost (hlavní řešitel).

IGA 2015 - Kořeny individuality: Konflikt mezi jedincem a komunitou (spoluřešitel).

IGA 2015 - Společnost v historickém vývoji od středověku po moderní věk (spoluřešitel).

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE
„Proti kněžskému neřádu, krve křesťanské vylévání, lakomství, svatokupectví, obžerství, smilství, pýše a neposluhování svátostmi .“
Sedmero hříchů a utrakvisté v 16. století. Folia historica Bohemica, 30/2, 2015, s. 257-277.
 
Hříšný člověk v dílech utrakvistických autorů a Labyrintu světa a Ráji srdce Jana Amose Komenského. Studia Comeniana et historica, 93-94, XLV, 2015, s. 46-64.
 
Hřích obžerství v utrakvistické provenienci, in: Proměny konfesijní kultury, Radmila Prchal Pavlíčková a kol. (eds.) Olomouc 2015, s. 183-195. 
 

Preachers against Sin? Utraquist Priests in Religious Life and the Case of Jan Lahvička. Czech and Slovak Journal of Humanities, 2016/2, s. 53-64.

 
Založení gymnázia v Místku a ohlas na stránkách novin Radhošť, in, Sborník SOkA ve Frýdku - Místku, Tomáš Adamec (ed.), 12, 2011, s. 62-73. 
 
Poslední aktualizace profilu:2.6.2017 - 19:56

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz