top
spacer

Profil pedagoga

PhDr. Pavel Kreisinger, Ph.D.

Zařazení:Sekce dějin 20. století
E-mail:pavel.kreisinger@upol.cz
Konzultační hodiny:po předchozí domluvě e-mailem
Další kontakty:

pavel.kreisinger@gmail.com 

(doporučený kontakt pro diplomanty) 

SYLABY
SPECIALIZACE

Dějiny Československa ve 20. století 

Československo-australské vztahy ve 20. století (podrobněji viz http://czechoslovaks-in-australia-ww2.info/)

Československý domácí a zahraniční odboj 1939–1945

Osudy čs. zpravodajských důstojníků

Představitelé Gestapa a SD v protektorátu a jejich poválečné osudy

VZDELÁNÍ, HABILITACE, PROFESURY

2009, Bc. (FF MU Brno, obor Historie)

2011, Mgr. (FF MU Brno, obor Historie, specializace Dějiny 19. a 20. století)

2012, PhDr. (FF UP Olomouc, obor Historie, rigorózní řízení) 

2016, Ph.D.  (FF UP Olomouc, obor České dějiny, doktorské studium) 

ÚDAJE O PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ

listopad 2015: měsíční výzkumný pobyt v Austrálii (Australský národní archiv Canberra, Sydney; Australský válečný památník Canberra) v rámci studentského grantového projektu FF UP (IGA-SGS)

GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ

Za magisterskou diplomovou práci obhájenou v červnu 2011 udělena Cena Edvarda Beneše II. stupně.

Autorská spolupráce na encyklopedických projektech:

Encyklopedie protektorátu (garant: Jiří Padevět - Academia)

http://encyklopedie-protektoratu.avcr.cz/ 

Encyklopedie českých právních dějin (garant: doc. Karel Schelle - Právnická fakulta MU)

http://www.encyklopedie-pravni-dejiny.cz/ 

 

OSTATNÍ ÚDAJE

http://czechoslovaks-in-australia-ww2.info/

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE

Monografie: 

KREISINGER, Pavel: Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje. Praha 2011.

Odborné studie: 

KREISINGER, Pavel: Do australské nebo československé armády? K okolnostem (ne)úspěšného náboru mezi čs. krajanskou komunitou v Austrálii za druhé světové války. Historie a vojenství 65, 2016, č. 4, s. 4–19.

KREISINGER, Pavel: Cizinecký legionář Alan Seeger a jeho schůzka se smrtí. Historie a vojenství 65, 2016, č. 4, s. 94-96.

KREISINGER, Pavel: Českoslovenští Židé v australské emigraci za druhé světové války. Acta Facultatis Philosophiacae Universitatis Šafarikianae. Studia historica.  86, 2016 (Nikoleta Dzurikaninová Ed.: Vojenské konflikty v dejinách Európy: Stretnutie mladých historikov V.), s. 111-123.

KREISINGER, Pavel: Přes australskou armádu do československých legií ve Francii. Příspěvek k účasti Čechoslováků v australské armádě za Velké války (1914–1918). Historie a vojenství 65, 2016, č. 1, s. 4­–20. 

KREISINGER, Pavel: Jindřich Nermuť (1917–1990). Z životních osudů rolníka, poslance, poúnorového exulanta a „Australana“. Moderní dějiny 23, 2015, č. 2, s. 221–254.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan: Životní osudy generála Josefa Zusky (1902–1978). Od důstojníka dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta. I. část Historie a vojenství 64, 2015, č. 1, s. 64–76.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan: Životní osudy generála Josefa Zusky (1902–1978). Od důstojníka dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta. II. část (dokončení). Historie a vojenství 64, 2015, č. 2, s. 90–99.

KREISINGER, Pavel: Ing. Karel Šimon. Absolvent pražské techniky a český příslušník francouzské cizinecké legie za Velké války (1914–1918). Fontes Nissae 15, 2014, č. 2, s. 28­–37.

KREISINGER, Pavel: Personální obsazení tzv. protiparašutistického podreferátu IV 2b pražské řídící úřadovny gestapa v letech 1943–1945. Pokus o rekonstrukci na základě výpovědí hlavního dešifranta podreferátu IV 2b Karla Schnabla a dalších pramenů. Historica Olomucensia 45, 2013, s. 169–203. 

KREISINGER, Pavel: Hana Kleinová, čs. příslušnice u britských ATS na Středním východě. Historie a vojenství 62, 2013, č. 2, s. 91–99. 

Poslední aktualizace profilu:12.5.2017 - 15:39

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz