top
spacer

Profil pedagoga

Mgr. Tereza Lyčková

Zařazení:Sekce dějin raného novověku
E-mail:tereza.lyckova01@upol.cz
Konzultační hodiny:dle domluvy e-mailem
Další kontakty:lyckova.tereza@gmail.com
SYLABY
SPECIALIZACE
Kulturní a náboženské dějiny raného novověku, dějiny 16. a 17. století, konfesijní problematika, minoritský řád
VZDELÁNÍ, HABILITACE, PROFESURY

2016-dosud Doktorské studium, obor České dějiny, KHI FF UP

2013-2016 Navazující magisterské studium, jednooborová historie, KHI FF UP

2010-2013 Bakalářské studium, jednooborová historie, KHI FF UP 

 

ÚDAJE O PRAXI

2/2013-5/2013 Vlastivědné muzeum Olomouc

10/2012-1/2013 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci  

ÚDAJE O PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ

1/2015-6/2015 Katolická Univerzita v Lovani, Belgie - studijní pobyt Erasmus

6/2014, 7/2015 Rodinný archiv Lichtenštejnů ve Vídni, Rakousko - krátkodobé badatelské pobyty 

 

GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ

3/2017-2/2018 spoluřešitel projektu Společnost v historickém vývoji od středověku po moderní věk III. (SGS 2017, FF UP)  

3/2015-2/2017 spoluřešitel projektu Společnost v historickém vývoji od středověku po moderní věk (SGS 2015, FF UP) 

9/2016-12/2016 zapojení do projektu Zdroje, formy a funkce monastické historiografie v raně novověkých českých zemích (HÚ AV ČR - UPOL) - dohledávání dat v archivních pramenech a jejich digitalizace, bibliografické rešerše 

3/2015-2/2016 spoluřešitel projektu Kořeny individualit: konflikt mezi individualitou a komunitou v historii (SGS 2015, FF UP) 

3/2014-2/2015 spoluřešitel projektu Text jako prostředek vyjednávání v předmoderní společnosti (SGS 2014, FF UP) 

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE

Zbožné dary a nadace a jejich fundátoři v Krnově v 17. a 18. století. In: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 8. 2017, č. 1, s. 31-43 (připravuje se).

Fundace jako prostředek budování obrazu katolíka v procesu obnovy katolické víry na příkladu minoritského konventu v Krnově. In: Historica Olomucensia, roč. 2017, č. 52, s. 55-70.

Patronátní právo k městské faře a farnímu kostelu sv. Martina v Krnově a Řád německých rytířů. In: Ferencová-Chmelařová-Kohoutová-Prchal-Pavlíčková a kol: Proměny konfesijní kultury. Metody-Témata-Otázky. Olomouc 2015, s. 41-54. 

Text and its role in the Solidifying the Position of the Order of the Minorite in Krnov in the Second Half of the 17th Century. In: Czech and Slovak Journal of Humanities. Historica 1/2014. Olomouc 2014, s. 71-81.

 

Poslední aktualizace profilu:16.10.2018 - 14:30

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz