top
spacer

Profil pedagoga

Mgr. Tereza Lyčková

Zařazení:Sekce dějin raného novověku
E-mail:tereza.lyckova01@upol.cz
Konzultační hodiny:dle domluvy e-mailem
Další kontakty:lyckova.tereza@gmail.com
SPECIALIZACE
Kulturní a náboženské dějiny raného novověku, dějiny 16. a 17. století, konfesijní problematika, minoritský řád
VZDELÁNÍ, HABILITACE, PROFESURY

2016-dosud    Doktorské studium, obor České dějiny, KHI FF UP

2013-2016      Navazující magisterské studium, Jednooborová historie, KHI FF UP

2010-2013      Bakalářské studium, Jednooborová historie, KHI FF UP

ÚDAJE O PRAXI

2/2013-5/2013 Vlastivědné muzeum Olomouc

10/2012-1/2013 Národní památkový ústav, územní odborné pracviště v Olomouci 

 

ÚDAJE O PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ

1/2015-6/2015 Katolická Univerzita, Lovaň, Belgie - studijní pobyt Erasmus

6/2014, 7/2015 Rodinný archiv Lichtenštejnů, Vídeň, Rakousko - krátkodobé badatelské pobyty 

 

GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ

3/2015-2/2017            spoluřešitel projektu Společnost v historickém vývoji od středověku po moderní věk (Studentská grantová soutěž 2015, FF UP)

9/2016-12/2016          zapojení do projektu Zdroje, formy a funkce monastické historiografie v raně novověkých českých zemích (Historický ústav AV ČR - Univerzita Palackého v Olomouci) - dohledávání dat v archivních pramenech a jejich digitalizace, bibliografické rešerše

3/2015-2/2016            spoluřešitel projektu Kořeny individualit: konflikt mezi individualitou a komunitou v historii (Studentská grantová soutěž 2015, FF UP)

3/2014-2/2015            spoluřešitel projektu Text jako prostředek vyjednávání v předmoderní společnosti (Studentská grantová soutěž 2014, FF UP)

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE

Fundace jako prostředek budování obrazu katolíka v procesu obnovy katolické víry na příkladu minoritského konventu v Krnově. In: Historica Olomoucensia, Sborník prací historických. Olomouc 2016 (připravuje se).

Margaret Cavedish, Duchess of Newcastle, and Her Ideal of the Ruler. In: Teka Historyka. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego, 50 (2015), p. 80-94.

Obnova konventu minoritů v Krnově po porážce stavovského povstání a třicetileté válce (do 70. let 17. století). In: Sborník bruntálského muzea 2014, Bruntál 2014, s. 94-103.

Patronátní právo k městské faře a farnímu kostelu sv. Martina v Krnově a Řád německých rytířů. In: Proměny konfesijní kultury. Metody-Témata-Otázky. Olomouc 2015, s. 41-54.

Text and its Role in the Solidifying the Position of the Order of the Minorite Order in Krnov in the Second Half of the 17th Century. In: Czech and Slovak Journal of Humanities. Historica 1/2014. Olomouc 2014, s. 71-81.

Poslední aktualizace profilu:28.1.2017 - 09:08

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz