top
spacer

Profil pedagoga

doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.

Zařazení:Sekce dějin 19. století
Telefon:585 63 3244
E-mail:michaelviktorik@gmail.com
Konzultační hodiny:

Konzultační hodiny v ZS 2018: 
úterý 13.30-14.30

 

Sídlo:KHI, tř. Svobody 8, kancelář 3.15
Další kontakty:

Michael.Viktorik@upol.cz

DOKUMENTY
SYLABY
SPECIALIZACE
hospodářské a sociální dějiny, regionální dějiny
VZDELÁNÍ, HABILITACE, PROFESURY

2005) PhDr., FF UP Olomouc, české a slovenské dějiny

2006) Ph.D., FF UP Olomouc, české a slovenské dějiny

od 1.listopadu 2016) doc. v oboru České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny (FF Ostravské univerzity v Ostravě)
ÚDAJE O PRAXI
2003: ukončení jednooborové historie na KH FF UP Olomouc
2003-2006: interní doktorát na KH FF UP Olomouc
2006 - : odborný asistent na KH FF UP Olomouc
02/2010-09/2012 : tajemník katedry historie
01/2012-12/2014 : garant 2 klíčové aktivity "Inovace doktorského studia za účelem rozvoje excelence" (projekt ESF, OP VK, oblast podpory 2.2; Inovace studia historických věd na UP)od 1.listopadu 2016 docent na KHI FF UP v Olomouci
ÚDAJE O PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ

Program Aktion: krátkodobé výzkumné a studijní pobyty ve Vídni, 2004-2007 (celkem 4 měsíce, Betreuer Uni.-Prof. Lothar Hoebelt)

Richard Plaschka Stipendium  (stipendium rakouského ministerstva pro vědu a výzkum): výzkumné pobyty ve Vídni (Rakouský státní archiv), 2008-2012 (celkem 6 měsíců, Betreuer Hon.-Prof.dr. Lorenz Mikoletzky)

Krátkodobý monitorovací pobyt na Technische Universitat Chemnitz (Institut fuer Europaische Geschichte), 06/2013.

GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ

Od roku 2005: 

2005) Židovské podnikání v Olomouci (biogramy vybraných podnikatelských rodin). Interní grant FF UP (řešitel)

2007) Hradby minulosti. Grantový projekt Českého rozhlasu Praha (spoluřešitel)

2008) Novověká Olomouc ve fondech a sbírkách vybraných vídeňských vědeckých institucí. Interní grant FF UP (řešitel) 

2008-2009) Vzestupy a pády, osudy významných podnikatelských rodin. Grantový projekt Českého rozhlasu Olomouc (spoluřešitel)

2009) Prameny k vojenským dějinám ve fondech a sbírkách Vojenského ústředního archivu v Praze. Interní grant FF UP (řešitel)

2009-2011) 19. století v přednáškách českých historiků. Vzdělávací nadace Jana Husa, program Cursus Innovati, 2009-2011 (řešitel)

2009–2013) Dějiny města Uničov, projekt Města Uničova (spoluřešitel)

2011-2012) "Cesta po pevnůstkách císařsko-královské Olomoucké pevnosti" (etapa I,II). Projekt podpořen Statutárním městem Olomouc (spoluřešitel)

2012-2014) "Hospodářské aktivity olomoucké židovské komunity v letech 1848-1938" (Fond pro podporu vědecké činnosti, FF UP v Olomouci), řešitel

2013-2014) "Hospodářské dějiny města Šumperka 1850-1945" (SGS, UP v Olomouc, spoluřešitel)

2014-2016) Město na střední Moravě v 19. století (komparace Litovle, Šternberka a Uničova).  Fond pro podporu vědecké činnosti, FF UP v Olomouci. Řešitel

2015-2018) Dějiny města Litovle, projekt UP Olomouc a města Litovle. Spoluřešitel

2015-2017) Pevnostní město v 19. století ve střední Evropě. Projekt GA ČR, r.č. 15-03720S. Řešitel.

OSTATNÍ ÚDAJE

člen Kabinetu regionálních dějin (KHI, FF UP v Olomouci) (2006)
člen Společnosti pro dějiny věd a techniky Praha (2009)
externí člen Centra pro hospodářské a sociální dějiny OU Ostrava (2009-2012)
zakládající člen o.s. Muzeum olomoucké pevnosti (2007)
člen Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny (2007)
člen redakční rady Sborníku prací historických, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica (2008)
Spolupracovník Rakouské společnosti pro výzkum fortifikací (Oesterreichische Gesellschaft fuer Festungsforschung Wien, www.kuk-fortification.net) (2011) 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE
viz přiložený soubor
Poslední aktualizace profilu:12.9.2018 - 09:20

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz